การติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่: การเชื่อมโยงที่แนะนำ


คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์พกพาส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติถ้ามี ถ้าไม่มี Windows จะพร้อมท์ให้คุณใส่ดิสก์ซอฟต์แวร์ที่อาจให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่