การติดตั้ง Windows และการติดตั้งใหม่


คุณมีตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง Windows 7 สองตัวเลือกดังนี้

 • ปรับรุ่น ตัวเลือกนี้จะแทนที่ Windows รุ่นปัจจุบันด้วย Windows 7 และเก็บแฟ้ม การตั้งค่าและโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณไว้

 • กำหนดเอง ตัวเลือกนี้จะแทนที่ Windows รุ่นปัจจุบันด้วย Windows 7 แต่จะไม่เก็บแฟ้ม การตั้งค่า และโปรแกรมต่างๆ ของคุณไว้ บางครั้งจึงมีการเรียกว่า การติดตั้งใหม่ทั้งหมด ด้วยเหตุผลนี้

ในบทความนี้ คุณจะพบกับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows 7 และการติดตั้ง Windows 7 ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows 7 ให้ดูที่ การติดตั้ง Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย และ ปัญหาในการติดตั้ง Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการปรับรุ่น ให้ไปที่ การปรับรุ่นเป็น Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย บนเว็บไซต์ Windows

แสดงทั้งหมด

วิธีซื้อ Windows 7

คุณสามารถซื้อ Windows 7 ได้ที่ร้านค้าปลีก หรือจะซื้อคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 7 ไว้แล้วก็ได้ นอกจากนี้สำหรับบางประเทศหรือบางภูมิภาค คุณยังสามารถสั่งซื้อ Windows 7 ได้ทางออนไลน์

หมายเหตุ

 • หากคุณซื้อ Windows 7 ที่เป็นการปรับรุ่น คุณจะต้องติดตั้ง Windows 7 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ การปรับรุ่นเป็น Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย บนเว็บไซต์ Windows

 • กล่องบรรจุแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 จะมี Windows 7 ทั้งรุ่น 32 บิตและ 64 บิต หากคุณดาวน์โหลด Windows 7 จาก Microsoft Store คุณต้องเลือกว่าจะดาวน์โหลดรุ่น 32 บิต หรือรุ่น 64 บิต หากต้องการความช่วยเหลือในการเลือกรุ่นที่จะติดตั้ง ให้ดูที่ Windows แบบ 32 บิต และ 64 บิต: คำถามที่ถามบ่อย

วิธีทั่วไปในการติดตั้ง Windows 7

ตารางด้านล่างแสดงวิธีการทั่วไปในการติดตั้ง Windows 7 และการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ Windows

หากคุณต้องการทำสิ่งนี้ ไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณต้องการทำสิ่งนี้

ติดตั้ง Windows 7 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

ไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณต้องการทำสิ่งนี้

ติดตั้ง Windows 7 รุ่น 32 บิตในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista รุ่น 32 บิต

ไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณต้องการทำสิ่งนี้

ติดตั้ง Windows 7 รุ่น 64 บิตในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista รุ่น 32 บิต

ไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ให้ดูที่ "การติดตั้ง Windows 7 รุ่น 64 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่น 32 บิต" ในส่วนต่อไปของหัวข้อนี้

หากคุณต้องการทำสิ่งนี้

ติดตั้ง Windows 7 รุ่น 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิต (พบไม่บ่อยนัก)

ไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณต้องการทำสิ่งนี้

ติดตั้ง Windows 7 รุ่น 64 บิตในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิต

ไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณต้องการทำสิ่งนี้

ติดตั้ง Windows 7 บนคอมพิวเตอร์และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ในระหว่างการติดตั้ง

ไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ให้ดูที่ "การใช้ตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองและการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์" ในส่วนต่อไปของหัวข้อนี้

หากคุณต้องการทำสิ่งนี้

ติดตั้ง Windows 7 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีระบบปฏิบัติการ

ไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ให้ดูที่ "การใช้ตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองหากไม่มีระบบปฏิบัติการติดตั้งไว้" ในส่วนต่อไปของหัวข้อนี้

หากคุณต้องการทำสิ่งนี้

ติดตั้ง Windows 7 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีดีวีดีไดรฟ์

ไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลด Windows 7 และการสร้าง USB แฟลชไดรฟ์เพื่อติดตั้ง Windows 7 ให้ไปที่ การติดตั้ง Windows 7 ในเน็ตบุ๊ก แล้วดูเนื้อหาในส่วนต่างๆ หลังจากหัวข้อนี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มการติดตั้ง Windows 7

เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและช่วยป้องกันปัญหาในระหว่างการติดตั้ง ให้ปฏิบัติดังนี้

 • ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือในที่เก็บแผ่นดิสก์การติดตั้งภายในกล่องบรรจุ Windows หรือในอีเมลยืนยันหากคุณซื้อและดาวน์โหลด Windows 7 ทางออนไลน์ สติกเกอร์หมายเลขผลิตภัณฑ์มีลักษณะดังนี้

  PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  ไปที่เว็บไซต์ Microsoft เพื่อดูตัวอย่างของสติกเกอร์หมายเลขผลิตภัณฑ์

 • จดชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย คุณอาจต้องใช้ชื่อคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้ง Windows 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • สำรองข้อมูลแฟ้มของคุณ คุณสามารถสำรองข้อมูลแฟ้มไปไว้ในฮาร์ดดิสก์ภายนอก แผ่นดีวีดีหรือซีดี หรือโฟลเดอร์เครือข่ายได้ เราขอแนะนำให้ใช้ Windows Easy Transfer เพื่อสำรองแฟ้มและการตั้งค่าของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บเพจ Windows Easy Transfer

 • ดาวน์โหลดและเรียกใช้โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7 ฟรี โปรแกรมนี้จะช่วยค้นหาปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้ที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ หรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งอาจมีผลต่อการติดตั้ง Windows 7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บเพจเกี่ยวกับ โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7

 • เลือกว่าจะติดตั้ง Windows 7 รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต กล่องบรรจุแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 จะมี Windows 7 ทั้งรุ่น 32 บิตและ 64 บิต แต่ถ้าคุณดาวน์โหลด Windows 7 จาก Microsoft Store คุณจะต้องเลือกว่าจะดาวน์โหลดรุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต หากต้องการความช่วยเหลือในการเลือกรุ่นที่จะติดตั้ง ให้ดูที่ Windows แบบ 32 บิต และ 64 บิต: คำถามที่ถามบ่อย

 • ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัส เรียกใช้ แล้วปิดใช้งาน หลังจากติดตั้ง Windows แล้ว อย่าลืมเปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสกลับคืนมา หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสใหม่ที่ใช้ได้กับ Windows 7

 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเป็นปกติเพื่อให้สามารถรับการปรับปรุงการติดตั้งรุ่นล่าสุดได้ เช่น การปรับปรุงความปลอดภัยและการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่สามารถช่วยในการติดตั้งได้ ในกรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณยังคงสามารถติดตั้ง Windows 7 ได้

การใช้ตัวเลือกการติดตั้งแบบปรับรุ่น

ตัวเลือก 'ปรับรุ่น' จะเก็บแฟ้ม การตั้งค่าและโปรแกรมต่างๆ จาก Windows รุ่นปัจจุบันของคุณไว้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows รุ่นที่สามารถปรับรุ่นเป็น Windows 7 ได้ ให้ไปที่ การปรับรุ่นเป็น Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย บนเว็บไซต์ Windows

หมายเหตุ

 • หากคุณใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือหรืออุปกรณ์ตรวจสอบทางชีวมาตรเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้จดรหัสผ่านของคุณเก็บไว้ก่อนที่จะปรับรุ่น คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยการพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในครั้งแรกที่คุณใช้งาน Windows 7 หลังจากการปรับรุ่น

 • บางโปรแกรม เช่น Windows Mail และ Outlook Express ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows 7 อีกต่อไป หากคุณใช้ Windows Mail หรือ Outlook Express เป็นโปรแกรมอีเมลของคุณ คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมอีเมลใหม่หลังจากที่ติดตั้ง Windows 7 เสร็จแล้วเพื่ออ่านข้อความหรือเพื่อส่งและรับอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ไปที่ กำลังค้นหา Windows Mail ใช่หรือไม่ บนเว็บไซต์ Windows

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows 7 โดยใช้ตัวเลือกการปรับรุ่น

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้ Windows เริ่มการทำงานอย่างปกติ (เมื่อทำการปรับรุ่น คุณไม่สามารถเริ่ม เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจากสื่อการติดตั้ง Windows 7)

 2. หลังจาก Windows เริ่มทำงาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากคุณดาวน์โหลด Windows 7 ให้เรียกดูแฟ้มการติดตั้งที่คุณดาวน์โหลดมา แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้ม

  • หากคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 ให้ใส่แผ่นดิสก์ลงในคอมพิวเตอร์ การติดตั้งควรเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ดีวีดีไดรฟ์เพื่อเปิดแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 แล้วคลิกสองครั้งที่ setup.exe
  • หากคุณดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้ง Windows 7 ไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์ ให้เสียบไดรฟ์ดังกล่าวเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ การติดตั้งควรเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ดังกล่าว แล้วคลิกสองครั้งที่ setup.exe
 3. ในหน้า ติดตั้ง Windows ให้คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

 4. บนหน้า รับการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับการติดตั้ง ขอแนะนำให้ขอรับการปรับปรุงล่าสุด เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการติดตั้งจะเป็นผลสำเร็จ และช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการถูกคุกคามด้านความปลอดภัย คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรับการปรับปรุงการติดตั้ง

 5. บนหน้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วคลิก ถัดไป

 6. บนหน้า คุณต้องการการติดตั้งชนิดใด ให้คลิก ปรับรุ่น เพื่อเริ่มการปรับรุ่น คุณอาจจะเห็นรายงานความเข้ากันได้

  รูปภาพของหน้า คุณต้องการการติดตั้งชนิดใด
  หน้า คุณต้องการการติดตั้งชนิดใด
 7. ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง Windows 7 จนเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

เมื่อต้องการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

หากคุณใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันใน Windows Vista คุณต้องสร้างการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันใหม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 3. บนแท็บ การใช้ร่วมกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิก ตกลง

  หากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นยังไม่สามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ได้ ให้ลบเครื่องพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แล้วเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

การใช้ตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองโดยไม่มีการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์

ตัวเลือก 'กำหนดเอง' จะติดตั้ง Windows 7 ใหม่ในพาร์ติชันที่คุณเลือก วิธีการนี้จะลบแฟ้ม โปรแกรม และการตั้งค่าต่างๆ ของคุณ

ให้สำรองแฟ้มและการตั้งค่าใดๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้เพื่อให้คุณสามารถคืนค่าแฟ้มและการตั้งค่าเหล่านั้นได้หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ของคุณใหม่ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้งและหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ใน Windows 7 หรือแฟ้มติดตั้งสำหรับโปรแกรมที่คุณดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ

 • บางโปรแกรม เช่น Windows Mail และ Outlook Express ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows 7 อีกต่อไป หากคุณใช้ Windows Mail หรือ Outlook Express เป็นโปรแกรมอีเมลของคุณ คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมอีเมลใหม่หลังจากที่ติดตั้ง Windows 7 เสร็จแล้วเพื่ออ่านข้อความหรือเพื่อส่งและรับอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ไปที่ กำลังค้นหา Windows Mail ใช่หรือไม่ บนเว็บไซต์ Windows

 • หากคุณใช้ Windows รุ่น 64 บิตและมีแผนที่จะติดตั้ง Windows 7 รุ่น 32 บิต โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานเฉพาะบนระบบปฏิบัติการ 64 บิตอาจจะใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ หรือไปที่เว็บเพจเกี่ยวกับศูนย์ความเข้ากันได้ของ Windows 7 เพื่อค้นหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าเข้ากันได้กับ Windows 7 รุ่น 32 บิตและ 64 บิต

 • หากคุณไม่ได้ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ในระหว่างการติดตั้ง แฟ้มข้อมูลจะได้รับการบันทึกลงในโฟลเดอร์ Windows.old บนพาร์ติชันที่คุณติดตั้ง Windows 7 อย่างไรก็ตาม คุณควรสำรองแฟ้มไว้ด้วย ถ้าคุณมีแฟ้มข้อมูลที่เข้ารหัสลับ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มดังกล่าวได้หลังจากติดตั้ง Windows 7 แล้ว หากคุณสำรองแฟ้มข้อมูลไว้และได้คืนค่าแฟ้มหลังจากการติดตั้ง Windows 7 คุณสามารถลบโฟลเดอร์ Windows.old ออกได้

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows 7 โดยใช้ตัวเลือก 'กำหนดเอง' และไม่มีการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้ Windows เริ่มระบบตามปกติ แล้วเลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • ถ้าคุณดาวน์โหลด Windows 7 ให้เรียกดูแฟ้มการติดตั้งที่คุณดาวน์โหลด แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้มนั้น

  • หากคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 ให้ใส่แผ่นดิสก์ลงในคอมพิวเตอร์ การติดตั้งควรเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ดีวีดีไดรฟ์เพื่อเปิดแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 แล้วคลิกสองครั้งที่ setup.exe
  • หากคุณดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้ง Windows 7 ไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์ ให้เสียบไดรฟ์ดังกล่าวเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ การติดตั้งควรเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ดังกล่าว แล้วคลิกสองครั้งที่ setup.exe
 2. บนหน้า ติดตั้ง Windows ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ แล้วคลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

 3. บนหน้า รับการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับการติดตั้ง ขอแนะนำให้ขอรับการปรับปรุงล่าสุด เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการติดตั้งจะเป็นผลสำเร็จ และช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการถูกคุกคามด้านความปลอดภัย คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรับการปรับปรุงการติดตั้ง

 4. บนหน้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้า คุณต้องการการติดตั้งชนิดใด ให้คลิก กำหนดเอง

 6. บนหน้า คุณต้องการติดตั้ง Windows ไว้ที่ใด ให้เลือกพาร์ติชันที่มี Windows รุ่นก่อนหน้า (โดยปกติแล้วจะเป็นไดรฟ์ C: ของคอมพิวเตอร์) แล้วคลิก ถัดไป

 7. ในกล่องโต้ตอบ Windows.old ให้คลิก ตกลง

 8. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง Windows 7 จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณและการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น

หมายเหตุ

การใช้ตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองและการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์

การฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ในระหว่างการติดตั้ง Windows 7 แบบกำหนดเองจะลบทุกสิ่งในพาร์ติชันที่คุณกำลังทำการฟอร์แมต ซึ่งรวมถึงแฟ้ม การตั้งค่า และโปรแกรมต่างๆ

ให้สำรองแฟ้มและการตั้งค่าใดๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้เพื่อให้คุณสามารถคืนค่าแฟ้มและการตั้งค่าเหล่านั้นได้หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ของคุณใหม่ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้งและหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ใน Windows 7 หรือแฟ้มติดตั้งสำหรับโปรแกรมที่คุณดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ

 • หากคุณกำลังใช้ Windows 7 รุ่นสำหรับการปรับรุ่น อย่าใช้โปรแกรมจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายอื่นเพื่อฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณใหม่ก่อนที่จะติดตั้ง Windows 7 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนนี้แทน

 • บางโปรแกรม เช่น Windows Mail และ Outlook Express ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows 7 อีกต่อไป หากคุณใช้ Windows Mail หรือ Outlook Express เป็นโปรแกรมอีเมลของคุณ คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมอีเมลใหม่หลังจากที่ติดตั้ง Windows 7 เสร็จแล้วเพื่ออ่านข้อความหรือเพื่อส่งและรับอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ไปที่ กำลังค้นหา Windows Mail ใช่หรือไม่ บนเว็บไซต์ Windows

 • หากคุณใช้ Windows รุ่น 64 บิตและมีแผนที่จะติดตั้ง Windows 7 รุ่น 32 บิต โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานเฉพาะบนระบบปฏิบัติการ 64 บิตอาจจะใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ หรือไปที่เว็บเพจเกี่ยวกับศูนย์ความเข้ากันได้ของ Windows 7 เพื่อค้นหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าเข้ากันได้กับ Windows 7 รุ่น 32 บิตและ 64 บิต

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows 7 โดยใช้ตัวเลือก 'กำหนดเอง' และมีการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์

เมื่อต้องการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ในระหว่างการติดตั้ง Windows 7 คุณต้องเริ่มการทำงานหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้ Windows เริ่มระบบตามปกติ ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือเสียบ USB แฟลชไดรฟ์ แล้วปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

 3. กดปุ่มใดๆ เมื่อได้รับการพร้อมท์ แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น

 4. บนหน้า ติดตั้ง Windows ให้ใส่ภาษาและการกำหนดลักษณะอื่นๆ ที่ต้องการ แล้วคลิก ถัดไป

  ถ้าหน้า ติดตั้ง Windows ไม่ปรากฏขึ้น และไม่ได้มีการขอให้คุณกดแป้นใดๆ คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างของระบบ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีดำเนินการดังกล่าว ให้ดูที่ การเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณจากแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์

 5. บนหน้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วคลิก ถัดไป

 6. บนหน้า คุณต้องการการติดตั้งชนิดใด ให้คลิก กำหนดเอง

 7. บนหน้า คุณต้องการติดตั้ง Windows ไว้ที่ใด ให้คลิก ตัวเลือกไดรฟ์ (ขั้นสูง)

 8. คลิกพาร์ติชันที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิกตัวเลือกการฟอร์แมตที่คุณต้องการดำเนินการ แล้วทำตามคำแนะนำ

 9. เมื่อคุณฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ถัดไป

 10. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง Windows 7 จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณและการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น

หมายเหตุ

การใช้ตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองเมื่อไม่มีระบบปฏิบัติการติดตั้งไว้

ตัวเลือก 'กำหนดเอง' จะติดตั้ง Windows 7 ใหม่ในพาร์ติชันที่คุณเลือก วิธีการนี้จะลบแฟ้ม โปรแกรม และการตั้งค่าต่างๆ ของคุณ หากมีแฟ้มอยู่บนพาร์ติชัน ให้สำรองแฟ้มไว้ก่อนที่จะดำเนินการต่อ

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows 7 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีระบบปฏิบัติการ

เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณต้องเริ่มการทำงานหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือเสียบ USB แฟลชไดรฟ์ แล้วปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

 3. กดปุ่มใดๆ เมื่อได้รับการพร้อมท์ แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น

 4. บนหน้า ติดตั้ง Windows ให้ใส่ภาษาและการกำหนดลักษณะอื่นๆ ที่ต้องการ แล้วคลิก ถัดไป

  ถ้าหน้า ติดตั้ง Windows ไม่ปรากฏขึ้น และไม่ได้มีการขอให้คุณกดแป้นใดๆ คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างของระบบ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีดำเนินการดังกล่าว ให้ดูที่ การเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณจากแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์

 5. บนหน้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วคลิก ถัดไป

 6. บนหน้า คุณต้องการการติดตั้งชนิดใด ให้คลิก กำหนดเอง

 7. บนหน้า คุณต้องการติดตั้ง Windows ไว้ที่ใด ให้เลือกพาร์ติชันที่คุณต้องการติดตั้ง Windows 7 หรือคลิก เนื้อที่ที่ยังไม่ได้จัดสรร ในกรณีที่ไม่มีการแสดงพาร์ติชัน แล้วคลิก ถัดไป

  หากปรากฏกล่องโต้ตอบที่ระบุว่า Windows อาจสร้างพาร์ติชันเพิ่มเติมสำหรับแฟ้มระบบ หรือพาร์ติชันที่คุณเลือกอาจมีแฟ้มการกู้คืนหรือแฟ้มชนิดอื่นจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก ตกลง

 8. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง Windows 7 จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณและการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น

หมายเหตุ

การติดตั้ง Windows 7 รุ่น 64 บิตในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่น 32 บิต

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเรียกใช้ Windows รุ่น 64 บิตได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows แบบ 32 บิต และ 64 บิต: คำถามที่ถามบ่อย

ตัวเลือก 'กำหนดเอง' จะติดตั้ง Windows 7 ใหม่ในพาร์ติชันที่คุณเลือก วิธีการนี้จะลบแฟ้ม โปรแกรม และการตั้งค่าต่างๆ ของคุณ

ให้สำรองแฟ้มและการตั้งค่าใดๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้เพื่อให้คุณสามารถคืนค่าแฟ้มและการตั้งค่าเหล่านั้นได้หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ของคุณใหม่ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้งและหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ใน Windows 7 หรือแฟ้มติดตั้งสำหรับโปรแกรมที่คุณดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ

 • บางโปรแกรม เช่น Windows Mail และ Outlook Express ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows 7 อีกต่อไป หากคุณใช้ Windows Mail หรือ Outlook Express เป็นโปรแกรมอีเมลของคุณ คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมอีเมลใหม่หลังจากที่ติดตั้ง Windows 7 เสร็จแล้วเพื่ออ่านข้อความหรือเพื่อส่งและรับอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ไปที่ กำลังค้นหา Windows Mail ใช่หรือไม่ บนเว็บไซต์ Windows

 • หากคุณไม่ได้ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ในระหว่างการติดตั้ง แฟ้มข้อมูลจะได้รับการบันทึกลงในโฟลเดอร์ Windows.old บนพาร์ติชันที่คุณติดตั้ง Windows 7 อย่างไรก็ตาม คุณควรสำรองแฟ้มไว้ด้วย ถ้าคุณมีแฟ้มข้อมูลที่เข้ารหัสลับ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มดังกล่าวได้หลังจากติดตั้ง Windows 7 แล้ว หากคุณสำรองแฟ้มข้อมูลไว้และได้คืนค่าแฟ้มหลังจากการติดตั้ง Windows 7 คุณสามารถลบโฟลเดอร์ Windows.old ออกได้

การติดตั้ง Windows 7 รุ่น 64 บิตในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่น 32 บิต

เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณต้องเริ่มการทำงานหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์

 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ Windows เริ่มการทำงานตามปกติ แล้วเสียบ USB แฟลชไดรฟ์หรือใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 จากนั้นให้ปิดเครื่อง

 2. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

 3. กดปุ่มใดๆ เมื่อได้รับการพร้อมท์ แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น

 4. บนหน้า ติดตั้ง Windows ให้ใส่ภาษาและการกำหนดลักษณะอื่นๆ ที่ต้องการ แล้วคลิก ถัดไป

  ถ้าหน้า ติดตั้ง Windows ไม่ปรากฏขึ้น และไม่ได้มีการขอให้คุณกดแป้นใดๆ คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างของระบบ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีดำเนินการดังกล่าว ให้ดูที่ การเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณจากแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์

 5. บนหน้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วคลิก ถัดไป

 6. บนหน้า คุณต้องการการติดตั้งชนิดใด ให้คลิก กำหนดเอง

 7. บนหน้า คุณต้องการติดตั้ง Windows ไว้ที่ใด ให้เลือกพาร์ติชันที่มี Windows รุ่นก่อนหน้า (โดยปกติแล้วจะเป็นไดรฟ์ C: ของคอมพิวเตอร์) แล้วคลิก ถัดไป

 8. ในกล่องโต้ตอบ Windows.old ให้คลิก ตกลง

 9. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง Windows 7 จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณและการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น

หมายเหตุ

การติดตั้ง Windows 7 ใหม่

คุณสามารถติดตั้ง Windows 7 ใหม่ได้โดยใช้ 'การกู้คืน' ใน 'แผงควบคุม' ภายใต้ วิธีการกู้คืนขั้นสูง วิธีนี้จะติดตั้ง Windows 7 ใหม่จากอิมเมจการกู้คืนที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณได้จัดเตรียมไว้ให้ หรือจากแฟ้มการติดตั้ง Windows 7 ต้นฉบับของคุณ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดที่คุณเพิ่มใหม่ และคืนค่าแฟ้มทั้งหมดของคุณจากการสำรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเลือกวิธีการกู้คืนขั้นสูง

ถ้า Windows 7 ไม่ทำงานเลย คุณสามารถติดตั้ง Windows ใหม่ได้โดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 ต้นฉบับของคุณ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามคำแนะนำใน "การใช้ตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองและการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์" ในส่วนก่อนหน้าของหัวข้อนี้

หมายเหตุ

 • ถ้าเป็นไปได้ ให้สำรองข้อมูลแฟ้มของคุณก่อนที่จะเริ่มการติดตั้ง Windows 7 ใหม่ แม้ว่าคุณกำลังติดตั้ง Windows 7 ใหม่ในพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์ และคุณมีแฟ้มส่วนบุคคลอยู่ในพาร์ติชันที่แยกไว้ต่างหากแล้วก็ตาม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแฟ้มที่เข้ารหัสลับ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มเหล่านั้นได้หลังจากติดตั้ง Windows ใหม่ การติดตั้งแบบกำหนดเองจะแทนที่ Windows 7 รุ่นปัจจุบัน และแฟ้มส่วนบุคคลทั้งหมด

การเปิดใช้งาน Windows 7

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งาน Windows 7 ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Windows 7 บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย

รหัสบทความ: MSW700061ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่