ฉันจะบอกได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ของฉันมีข้อมูลล่าสุดหรือไม่


คอมพิวเตอร์ของคุณจะมีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Windows และโปรแกรมของคุณ เมื่อต้องการตรวจหาการปรับปรุงของ Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. ถ้าพบการปรับปรุงใดๆ ให้คลิก ติดตั้งการปรับปรุง

คุณอาจเห็นทั้งการปรับปรุงที่สำคัญและการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ติดตั้งการปรับปรุง เมื่อมีเฉพาะการปรับปรุงเพิ่มเติมเท่านั้น ให้คลิก การปรับปรุงเพิ่มเติมพร้อมให้ใช้งาน แล้วเลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • ถ้ามีชุดภาษา ให้ติดตั้งเฉพาะภาษาที่คุณใช้

การปรับปรุงที่สำคัญจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของ Windows และคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ดังนั้นจึงควรทำการติดตั้ง การปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้นั้นมักจะเป็นโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่มีการปรับปรุง หรือการปรับปรุงโปรแกรมที่ไม่สำคัญต่อการดำเนินการ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ในกรณีที่โปรแกรมดังกล่าวได้เพิ่มคุณลักษณะต่างๆ (เช่น ภาษาเพิ่มเติม) หรือถ้าคุณกำลังมีปัญหากับโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัย ให้ดูที่ การรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows

เมื่อต้องการตรวจหาการปรับปรุงสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ปรากฎใน Windows Update ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้เผยแพร่หรือผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ

เคล็ดลับ

  • วิธีการรับการปรับปรุงสำหรับ Windows และโปรแกรมอื่นๆ ของ Microsoft ในเวลาเดียวกัน รวมถึงการปรับปรุง Microsoft Office (Word, Outlook , Excel, PowerPoint และอื่นๆ) และซอฟต์แวร์ใหม่ของ Microsoft มีดังต่อไปนี้ ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ Windows Update ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า จากนั้นภายใต้ Microsoft Update ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้การปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft แก่ฉันและตรวจหาซอฟต์แวร์ใหม่ของ Microsoft ที่ติดตั้งหรือไม่ก็ได้เมื่อฉันปรับปรุง Windows ถ้าคุณใช้ Microsoft Update อยู่แล้ว และสามารถใช้การปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows ได้ Windows Update จะเปิดและแสดงสถานะการปรับปรุงของคุณโดยอัตโนมัติ

  • โปรแกรมบางโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบการป้องกันไวรัส หรือสปายแวร์ จะมีการเชื่อมโยงเพื่อตรวจหาการปรับปรุงจากภายในโปรแกรมนั้น หรือมีบริการสมัครใช้งานที่สามารถแจ้งให้คุณทราบเมื่อการปรับปรุงใหม่พร้อมใช้งาน จึงเป็นการดีที่จะตรวจหาการปรับปรุงสำหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคุณก่อน แล้วจึงตรวจหาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำ ถ้าคุณใช้ Windows Defender ให้ดูที่ การปรับปรุงข้อกำหนดของ Windows Defender ให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมต้องการความช่วยเหลือหรือไม่