การเข้าร่วมหรือสร้างเวิร์กกรุ๊ป


เมื่อคุณตั้งค่าเครือข่ายWindows จะสร้างเวิร์กกรุ๊ป และตั้งชื่อให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ปที่มีอยู่บนเครือข่ายหรือสร้างเวิร์กกรุ๊ปใหม่

หมายเหตุ

 • เวิร์กกรุ๊ปจะให้เกณฑ์สำหรับการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน แต่ไม่ได้ตั้งค่าการใช้ร่วมกันให้กับคุณจริงๆ ในทางตรงข้าม ใน Windows รุ่นนี้ คุณสามารถสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป ซึ่งเปิดการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันโดยอัตโนมัติบนเครือข่ายในบ้าน ถ้าคุณมีเครือข่ายในบ้าน เราขอแนะนำให้สร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า "โฮมกรุ๊ป" ใน Help and Support

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ ให้คลิกแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก เปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์/โดเมน ภายใต้ สมาชิกของ ให้คลิก เวิร์กกรุ๊ป แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ปที่มีอยู่ ให้พิมพ์ชื่อของเวิร์กกรุ๊ปที่ต้องการเข้าร่วม แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการสร้างเวิร์กกรุ๊ปใหม่ ให้พิมพ์ชื่อของเวิร์กกรุ๊ปที่ต้องการสร้าง แล้วคลิก ตกลง

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์/โดเมน'
  กล่องโต้ตอบ 'การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์/โดเมน'

  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของโดเมน ก่อนที่คุณจะเข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ป คอมพิวเตอร์จะถูกเอาออกจากโดเมน และบัญชีคอมพิวเตอร์ของคุณบนโดเมนดังกล่าวจะปิดใช้งาน

หมายเหตุ

 • ถ้าเครือข่ายของคุณมีคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP คุณอาจต้องเปลี่ยนชื่อเวิร์กกรุ๊ปในคอมพิวเตอร์เหล่านั้นให้ตรงกับชื่อเวิร์กกรุ๊ปในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows หรือ Windows Vista รุ่นนี้ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดบนเครือข่ายได้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่