การปรับปรุงข้อกำหนดของ Windows Defender ให้ทันสมัยอยู่เสมอ


ข้อกำหนดของ Windows Defender คือแฟ้มที่ทำหน้าที่เหมือนสารานุกรมซึ่งรวบรวมข้อมูลของสปายแวร์ที่รู้จักและซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ เนื่องจากสปายแวร์ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Windows Defender จะอาศัยข้อกำหนดล่าสุดในการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ที่กำลังพยายามติดตั้งหรือเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นเป็นสปายแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่

Windows Defender จะทำงานด้วยค่าการติดตั้งต่างๆ ของ Windows Update ในการติดตั้งข้อกำหนดล่าสุดโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนวิธีที่ Windows จะติดตั้งและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการปรับปรุงข้อกำหนดของ Windows Defender ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (1:52)
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่ามีข้อกำหนดใหม่ๆ ออกมาก่อนการสแกนตามกำหนดการ (แนะนำ)

  1. เปิด Windows Defender ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Defender จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Defender

  2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

  3. ภายใต้ การสแกนอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย สแกนคอมพิวเตอร์ของฉันอัตโนมัติ (แนะนำ) ถูกเลือก

  4. ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาข้อกำหนดที่มีการปรับปรุงก่อนทำการสแกน แล้วคลิก บันทึก ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

การตรวจสอบเพื่อค้นหาข้อกำหนดใหม่ๆ ด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่ใช้การสแกนตามกำหนดการ หรือไม่ได้รับการปรับปรุงต่างๆ โดยอัตโนมัติ คุณควรตรวจหาข้อกำหนดใหม่ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อช่วยปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows Defender จะแจ้งให้คุณทราบถ้าข้อกำหนดของคุณไม่ได้รับการปรับปรุงนานเกินกว่าเจ็ดวัน

  1. เปิด Windows Defender ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Defender จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Defender

  2. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม 'วิธีใช้' รูปภาพของปุ่ม 'วิธีใช้ Windows Defender' แล้วคลิก ตรวจหาการปรับปรุง


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่