การกำหนดให้ Windows Media Center อยู่ด้านหน้าสุดของหน้าต่างอื่น


คุณสามารถทำให้ Windows Media Center อยู่ด้านบนหน้าต่างอื่นๆ ทั้งหมดบนเดสก์ท็อปของคุณได้ แม้ในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่ในโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งอาจมีประโยชน์ถ้าคุณกำลังดูทีวีอยู่ใน Media Center และทำงานอย่างอื่นไปพร้อมกัน คุณยังสามารถปรับขนาดหน้าต่าง Media Center เพื่อให้คุณมองเห็นทุกสิ่งที่ต้องการบนเดสก์ท็อปหรือในโปรแกรมอื่นๆ ได้ด้วย

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการทำให้ Media Center อยู่ด้านบนหน้าต่างอื่นๆ

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
  2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทั่วไป แล้วคลิก การเริ่มต้นและลักษณะการทำงานของหน้าต่าง

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ Windows Media Center อยู่บนสุดตลอดเวลา แล้วคลิก บันทึก

เมื่อต้องการปรับขนาดหน้าต่าง Media Center

  1. ถ้า Media Center อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ ให้ขยับเมาส์เพื่อให้ตัวควบคุมเมาส์ปรากฏขึ้น แล้วคลิกปุ่ม คืนค่ารูปภาพของปุ่ม 'คืนค่า' ที่มุมบนขวา
  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหน้าต่าง ให้ชี้ไปที่มุมใดๆ ของหน้าต่าง Media Center เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นรูปลูกศรสองหัวในแนวทแยงมุม รูปภาพของลูกศรทแยงมุมที่แสดงว่าความสูงและความกว้างของหน้าต่างพร้อมสำหรับการปรับขนาดแล้ว ให้คลิกเส้นขอบ แล้วลากไปตามทิศทางที่ต้องการ


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่