แถบภาษา (ภาพรวม)


แถบภาษา คือแถบเครื่องมือที่ปรากฏบนเดสก์ท็อปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มบริการป้อนข้อความ เช่น ภาษาสำหรับการป้อนค่า รูปแบบแป้นพิมพ์ การรู้จำลายมือ การรู้จำเสียง หรือตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) แถบภาษามีวิธีรวดเร็วในการเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่าหรือรูปแบบแป้นพิมพ์จากเดสก์ทอปของคุณ คุณสามารถเลื่อนแถบภาษาไปได้ทุกที่บนหน้าจอ ย่อเล็กสุดไว้บนแถบงานหรือซ่อนไว้ได้

ชุดปุ่มและตัวเลือกบนแถบภาษาจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริการป้อนข้อความที่คุณติดตั้ง และโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่กำลังทำงานอยู่ ตัวอย่างเช่น WordPad สนับสนุนการรู้จำเสียงแต่ Notepad ไม่สนับสนุน ถ้าทั้งสองโปรแกรมกำลังทำงานอยู่ ปุ่มคำพูดจะปรากฏเมื่อ WordPad ทำงาน แต่จะหายไปเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม Notepad

รูปภาพของแถบภาษา
แถบภาษา

เมื่อต้องการแสดงแถบภาษา

  • คลิกขวาที่แถบงาน แล้วชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก แถบภาษา

    เมื่อแถบภาษาปรากฏขึ้น คุณสามารถคลิกขวาบนแถบภาษาเพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น การเทียบชิดขอบแถบภาษาบนแถบงาน หรือการแสดงแถบภาษาในแนวตั้งแทนแนวนอน

หมายเหตุ

  • ถ้าแถบภาษาไม่ปรากฏอยู่ในเมนู 'แถบเครื่องมือ' แสดงว่าคุณไม่ได้ติดตั้งภาษาสำหรับการป้อนค่าต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องเพิ่มภาษาเพิ่มเติมโดยใช้ 'ภูมิภาคและภาษา' ใน 'แผงควบคุม' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มหรือการเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่า

เมื่อต้องการซ่อนหรือปิดแถบภาษา

  • ให้คลิกขวาที่แถบภาษา แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • คลิก ย่อเล็กสุด เพื่อลดขนาดแถบภาษาเป็นไอคอนบนแถบงาน

    • คลิกปิดแถบภาษา เพื่อปิดแถบภาษา และเอาแถบภาษาออกจากเดสก์ท็อปของคุณ การปิดแถบภาษาไม่ได้เป็นการเอาบริการป้อนข้อความใดๆ ออกไปต้องการความช่วยเหลือหรือไม่