ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวงจรการใช้งาน Windows

ปรับปรุงล่าสุด: เมษายน 2014

ทุกผลิตภัณฑ์ของ Windows ล้วนมีวงจรการใช้งาน วงจรการใช้งานเริ่มต้นเมื่อผลิตภัณฑ์ออกเผยแพร่และสิ้นสุดเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป การทราบถึงวันที่ต่างๆ ที่สำคัญในวงจรการใช้งานจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้เกี่ยวกับเวลาที่จะอัปเกรดหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อซอฟต์แวร์ของคุณ ต่อไปนี้คือสิทธิ์และข้อจำกัดของวงจรการใช้งาน Windows

การหยุดสนับสนุน

การหยุดสนับสนุน หมายถึงวันที่ที่ Microsoft ไม่นำเสนอการแก้ไขปัญหา อัปเดตอัตโนมัติ หรือความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางออนไลน์อีกต่อไป ซึ่งเป็นเวลาที่ต้องตรวจสอบว่า คุณมี อัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุดที่มีอยู่ ติดตั้งไว้แล้ว เมื่อไม่มีการสนับสนุนจาก Microsoft แล้ว คุณจะไม่ได้รับอัปเดตความปลอดภัยที่สามารถช่วยปกป้องพีซีของคุณจากไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ Microsoft Support Lifecycle

ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์ อัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุดที่มีอยู่ การหยุดสนับสนุนหลักตามปกติ การหยุดสนับสนุนที่ขยายเวลา
ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์

Windows XP

อัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุดที่มีอยู่
การหยุดสนับสนุนหลักตามปกติ

14 เมษายน 2009

การหยุดสนับสนุนที่ขยายเวลา
ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์

Windows Vista

อัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุดที่มีอยู่
การหยุดสนับสนุนหลักตามปกติ

10 เมษายน 2012

การหยุดสนับสนุนที่ขยายเวลา

11 เมษายน 2560

ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์

Windows 7 *

อัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุดที่มีอยู่
การหยุดสนับสนุนหลักตามปกติ

13 มกราคม 2015

การหยุดสนับสนุนที่ขยายเวลา

14 มกราคม 2563

ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์

Windows 8

อัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุดที่มีอยู่
การหยุดสนับสนุนหลักตามปกติ

9 มกราคม 2561

การหยุดสนับสนุนที่ขยายเวลา

10 มกราคม 2566

* การสนับสนุนสำหรับ Windows 7 RTM ที่ไม่มี Service Pack ใดๆ สิ้นสุดในวันที่ 9 เมษายน 2013 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 วันนี้ เพื่อขอรับการสนับสนุนและอัปเดตต่อไป

การหยุดสนับสนุน: คำถามและคำตอบ

แสดงทั้งหมด

สิ่งใดคือความแตกต่างระหว่างการสนับสนุนหลักตามปกติและการสนับสนุนที่ขยายเวลา

  • การสนับสนุนหลักตามปกติ—Microsoft จะให้การสนับสนุนหลักตามปกติอย่างน้อย 5 ปี นับจากวันที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือ 2 ปีหลังจากผลิตภัณฑ์รุ่นหลังออกวางจำหน่าย ขึ้นอยู่กับว่าช่วงใดเป็นช่วงที่ยาวกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ Windows รุ่นใหม่มา และ 5 ปีหลังจากนั้นมีรุ่นอื่นออกวางจำหน่าย คุณจะยังได้รับการสนับสนุนอีก 2 ปีสำหรับรุ่นก่อนหน้า

  • การสนับสนุนที่ขยายเวลา—Windows จะให้การสนับสนุนที่ขยายเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับจากวันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือ 2 ปีหลังจากผลิตภัณฑ์รุ่นถัดไปอีก 2 รุ่น (อีก 2 รุ่นถัดไป) ออกวางจำหน่าย ขึ้นอยู่กับว่าช่วงใดเป็นช่วงที่ยาวกว่า

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการสนับสนุนหลักตามปกติและการสนับสนุนที่ขยายเวลา โปรดดูที่ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับนโยบายวงจรการสนับสนุน Microsoft

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อ Windows รุ่นที่ฉันใช้อยู่ถึงวันที่หยุดสนับสนุนแล้ว

คุณสามารถติดตั้งอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุดที่มีให้ หรือคุณสามารถอัปเกรดเป็น Windows รุ่นใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หมายความว่าอย่างไรที่ว่า Windows รุ่นของฉันไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป

การหยุดการสนับสนุน Windows XP จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของฉันอย่างไร

เรียนรู้ว่าเหตุใด Microsoft จึงยุติการสนับสนุนสำหรับ Windows XP SP3 และ Office 2003 จะมีผลกระทบอย่างไร และคุณจะเข้าใช้เครื่องมือสำหรับเริ่มย้ายระบบของคุณได้อย่างไร

การหยุดวางจำหน่าย

การหยุดวางจำหน่าย หมายถึงวันที่ที่ Windows รุ่นหนึ่งๆ ไม่มีการส่งไปยังร้านค้าปลีกหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) อีกต่อไป ตัวอย่างของ OEM เช่น Dell และ Toshiba คือผู้ผลิตพีซีที่มักจะติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows ไปกับเครื่องให้ล่วงหน้า เมื่อ Windows รุ่นใดรุ่นหนึ่งได้รับการพัฒนามาจนถึงวันที่หยุดวางจำหน่ายแล้ว ก็ถึงเวลาต้องพิจารณาถึงการอัปเกรด

ตารางนี้แสดงวันที่สิ้นสุดการวางจำหน่ายสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows บางรุ่น

ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์และอัปเดต วันที่พร้อมจำหน่าย การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก * การหยุดวางจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์และอัปเดต

Windows XP

วันที่พร้อมจำหน่าย

31 ธันวาคม 2544

การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก *

30 มิถุนายน 2008

การหยุดวางจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

22 ตุลาคม 2010

ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์และอัปเดต

Windows Vista

วันที่พร้อมจำหน่าย

30 มกราคม 2007

การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก *

22 ตุลาคม 2010

การหยุดวางจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

22 ตุลาคม 2011

ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์และอัปเดต

Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate

วันที่พร้อมจำหน่าย

22 ตุลาคม 2009

การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก *

31 ตุลาคม 2013

การหยุดวางจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

31 ตุลาคม 2014

ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์และอัปเดต

Windows 7 Professional

วันที่พร้อมจำหน่าย

22 ตุลาคม 2009

การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก *

31 ตุลาคม 2013

การหยุดวางจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ยังไม่ได้กำหนด **

ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์และอัปเดต

Windows 8

วันที่พร้อมจำหน่าย

26 ตุลาคม 2012

การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก *

31 ตุลาคม 2014

การหยุดวางจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ยังไม่ได้กำหนด

ระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์และอัปเดต

Windows 8.1

วันที่พร้อมจำหน่าย

18 ตุลาคม 2013

การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก *

ยังไม่ได้กำหนด

การหยุดวางจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ยังไม่ได้กำหนด

* โปรดทราบว่า เมื่อผลิตภัณฑ์จำหน่ายปลีกถึงวันที่หยุดวางจำหน่ายปลีกแล้ว ผลิตภัณฑ์นั้นยังคงสามารถซื้อได้ทาง OEM (บริษัทที่ผลิตพีซีของคุณ) จนกว่าจะถึงวันที่หยุดวางจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

** Microsoft จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งปีก่อนวันที่สิ้นสุดการขาย

การหยุดวางจำหน่าย: คำถามและคำตอบ

แสดงทั้งหมด

OEM สามารถจำหน่ายอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Windows รุ่นก่อนหน้าได้นานแค่ไหน

เมื่อ Microsoft เปิดตัว Windows รุ่นใหม่ เราจะยังคงอนุญาตให้ OEM ขายพีซีที่ติดตั้งซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้าได้อีก 2 ปีหลังจากวันที่เปิดตัวรุ่นใหม่ นอกเสียจากว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น ผลิตภัณฑ์ Windows รุ่นสำหรับ OEM บางรุ่นจะมีสิทธ์ในการดาวน์เกรด (ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์) สิทธิ์ในการดาวน์เกรดจะทำให้สามารถใช้ Windows รุ่นก่อนหน้าได้แทนซอฟต์แวร์ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ใช้งานบนพีซีรุ่นใหม่ โปรดดูที่ สิทธิ์ในการดาวน์เกรด เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ค้าปลีกสามารถจำหน่าย Windows รุ่นก่อนหน้าได้นานแค่ไหน

เราจะยังคงอนุญาตให้ร้านค้าปลีกขาย Windows รุ่นก่อนหน้าเป็นเวลา 1 ปี หลังจากวันที่เปิดตัวรุ่นใหม่

Volume Licensing จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้านานแค่ไหน

สำหรับโปรแกรม Volume Licensing การอนุญาตใช้งานจะยังคงพร้อมให้ใช้งานผ่านทางสิทธิ์ในการดาวน์เกรด หลังจากสิ้นสุดความพร้อมจำหน่าย ความพร้อมจำหน่ายของสิทธิ์การใช้งาน Windows รุ่นก่อนหน้าจะสิ้นสุดลงทันทีที่มีรุ่นใหม่พร้อมจำหน่าย อย่างไรก็ตาม เราจะทำให้สื่อมีความพร้อมใช้งานสำหรับรุ่นปัจจุบันได้เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้าสองรุ่น

Service Pack และอัปเดต

Service Pack และอัปเดตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแลให้ผลิตภัณฑ์ Windows ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ Service Pack จะรวมอัปเดตและการแก้ไขต่างไว้ในชุดเดียวหรือในการดาวน์โหลดครั้งเดียว Service Pack อาจประกอบด้วยอัปเดตด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ประเภทใหม่ๆ เมื่อต้องการติดตั้ง Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7 หรือติดตั้งอัปเดตล่าสุดสำหรับ Windows 8 โปรดเยี่ยมชม ศูนย์ Service Pack

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป วันที่วางจำหน่าย การสนับสนุนสิ้นสุดลง
ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows XP SP1

วันที่วางจำหน่าย

30 สิงหาคม 2545

การสนับสนุนสิ้นสุดลง

10 ตุลาคม 2549

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows XP SP2

วันที่วางจำหน่าย

17 กันยายน 2547

การสนับสนุนสิ้นสุดลง

13 กรกฎาคม 2010

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows XP SP3

วันที่วางจำหน่าย

21 เมษายน 2008

การสนับสนุนสิ้นสุดลง

8 เมษายน 2014

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows Vista SP1

วันที่วางจำหน่าย

4 กุมภาพันธ์ 2008

การสนับสนุนสิ้นสุดลง

12 กรกฎาคม 2011

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows Vista SP2

วันที่วางจำหน่าย

26 พฤษภาคม 2009

การสนับสนุนสิ้นสุดลง
ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows 7 SP1

วันที่วางจำหน่าย

22 กุมภาพันธ์ 2011

การสนับสนุนสิ้นสุดลง
ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows 8.1

วันที่วางจำหน่าย

18 ตุลาคม 2013

การสนับสนุนสิ้นสุดลง

Service Pack และอัปเดต: คำถามและคำตอบ

แสดงทั้งหมด

นโยบายการสนับสนุนสำหรับ Windows Service Pack มีเนื้อหาอะไรบ้าง

การสนับสนุนสิ้นสุดลงใน 24 เดือนหลังจากมี Service Pack ชุดใหม่ หรือเมื่อสิ้นสุดวงจรการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับว่าเกิดกรณีใดขึ้นก่อน หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มี Service Pack ล่าสุด คุณจะไม่ได้รับอัปเดตใหม่ๆ ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยและที่ไม่ใช่การรักษาความปลอดภัย แม้ว่าจะยังมีการนำเสนออัปเดตที่มีอยู่แล้วต่อไป โปรดไปที่ นโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งาน Service Pack เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หาก Windows รุ่นที่ฉันใช้มีการแจ้งเตือนอัปเดตอยู่เป็นประจำ แสดงว่าฉันมี Service Pack ติดตั้งอยู่ใช่หรือไม่

ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป การแจ้งเตือนอัปเดตเพียงบ่งชี้ว่าซอฟต์แวร์ของคุณยังไม่ถึงวันที่หยุดสนับสนุนเท่านั้น ในการตรวจดูว่าคุณมี Service Pack ติดตั้งไว้แล้วหรือไม่ ให้อ่านข้อมูลในเพจ Windows Update ในการติดตั้ง Service Pace ล่าสุดของ Windows ให้ดูที่ ศูนย์ Service Pack

ฉันสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน Service Pack สำหรับผลิตภัณฑ์ Windows Server ได้ที่ใด

โปรดดูตารางต่อไปนี้สำหรับข้อมูลการสนับสนุนของ Service Pack

ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ Service Pack ก่อนหน้านี้ Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน อัปเดตถัดไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ
ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์

Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Advanced Server และ Datacenter Server

Service Pack ก่อนหน้านี้

SP3 หรือก่อนหน้า

Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน

SP4
26 มิถุนายน 2546

ชุดอัปเดตสำคัญที่รวบรวมไว้ #1 สำหรับ SP4
28 มิถุนายน 2548

อัปเดตถัดไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ

การสนับสนุน Windows 2000 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 Microsoft ไม่ผลิตอัปเดตด้านการรักษาความปลอดภัยรายเดือนหรือ Service Pack อีกต่อไปแล้ว

ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์

Windows Server 2003

Service Pack ก่อนหน้านี้

SP1

Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน

SP2
13 มีนาคม 2007

อัปเดตถัดไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ

ไม่มีแผนอัปเดตเพิ่มเติม

ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์

Windows Server 2008

Service Pack ก่อนหน้านี้

SP1
(Windows Server 2008 ออกวางจำหน่ายพร้อม SP1)

Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน

SP2
26 พฤษภาคม 2009

อัปเดตถัดไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ

ยังไม่ได้กำหนด

ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์

Windows Server 2008 R2

Service Pack ก่อนหน้านี้

ไม่ระบุ

Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน

SP1
22 กุมภาพันธ์ 2011

อัปเดตถัดไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ

ยังไม่ได้กำหนด

สิทธิ์ในการดาวน์เกรดของ Windows

ในการใช้ซอฟต์แวร์ Windows รุ่นก่อนหน้าในพีซีที่ติดตั้งรุ่นที่ใหม่กว่า ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ในการดาวน์เกรด สิทธิ์ในการดาวน์เกรดเหล่านี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าได้รับซอฟต์แวร์ผ่านทาง Volume Licensing, OEM หรือ FPP หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ ให้ดู คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับนการออกสิทธิ์การใช้งานในการดาวน์เกรด