ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวงจรการใช้งาน Windows

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: สิงหาคม 2015

ทุกผลิตภัณฑ์ของ Windows ล้วนมีวงจรการใช้งาน วงจรการใช้งานจะเริ่มต้นเมื่อผลิตภัณฑ์ออกเผยแพร่และสิ้นสุดเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป การรู้วันสำคัญในวงจรนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาที่จะปรับรุ่น หรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ กับซอฟต์แวร์ของคุณ

สิ้นสุดการสนับสนุน

การหยุดสนับสนุน หมายถึงวันที่ที่ Microsoft ไม่มอบการซ่อมแซม การอัปเดตอัตโนมัติ หรือความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางออนไลน์อีกต่อไป ซึ่งเป็นเวลาที่ต้องตรวจสอบว่า คุณมี อัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุดที่มีอยู่ ติดตั้งไว้แล้ว เมื่อไม่มีการสนับสนุนจาก Microsoft แล้ว คุณจะไม่ได้รับอัปเดตความปลอดภัยที่สามารถช่วยปกป้องพีซีของคุณจากไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ Microsoft Support Lifecycle

ระบบปฏิบัติการของลูกค้า การอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุด สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติ สิ้นสุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา
ระบบปฏิบัติการของลูกค้า

Windows XP

การอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุด
สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติ

14 เมษายน 2009

สิ้นสุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา
ระบบปฏิบัติการของลูกค้า

Windows Vista

การอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุด
สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติ

10 เมษายน 2012

สิ้นสุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา

11 เมษายน 2017

ระบบปฏิบัติการของลูกค้า

Windows 7 *

การอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุด
สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติ

13 มกราคม 2015

สิ้นสุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา

14 มกราคม 2020

ระบบปฏิบัติการของลูกค้า

Windows 8

การอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุด
สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติ

9 มกราคม 2018

สิ้นสุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา

10 มกราคม 2023

ระบบปฏิบัติการของลูกค้า

Windows 10 จำหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2015 **

การอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุด

N/A

สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติ

13 ตุลาคม 2020

สิ้นสุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา

14 ตุลาคม 2025

* การสนับสนุนสำหรับ Windows 7 RTM ที่ไม่มี Service Pack ใดๆ สิ้นสุดในวันที่ 9 เมษายน 2013 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งWindows 7 Service Pack 1 วันนี้ เพื่อขอรับการสนับสนุนและอัปเดตต่อไป

** การอัปเดตจะสะสมต่อไปเรื่อยๆ ตามการอัปเดตที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งซึ่งทบรวมกับการอัปเดตก่อนหน้านั้น อุปกรณ์จำเป็นต้องติดตั้งการอัปเดตล่าสุดเพื่อให้มีการสนับสนุนอยู่เสมอ การอัปเดตอาจประกอบด้วยคุณสมบัติ การแก้ไขใหม่ๆ (การรักษาความปลอดภัยและ/หรือไม่ใช่การรักษาความปลอดภัย) หรือรวมไว้ทั้งสองอย่าง เฉพาะคุณลักษณะบางอย่างในการอัปเดตที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกเครื่อง อุปกรณ์อาจไม่สามารถรับการอัปเดตได้ หากฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เข้ากันไม่ได้ ไม่มีโปรแกรมควบคุมปัจจุบัน หรือเลยช่วงการสนับสนุนของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (“OEM”) ไปแล้ว ความพร้อมในการอัปเดตอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ประเทศ ภูมิภาค การเชื่อมต่อเครือข่าย ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (เช่น อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับโทรศัพท์) หรือความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ (รวมถึงเนื้อที่ว่างของดิสก์ เป็นต้น)

สิ้นสุดการสนับสนุน: คำถามและคำตอบ

แสดงทั้งหมด

การสนับสนุนหลักตามปกติกับการสนับสนุนที่ขยายเวลาแตกต่างกันอย่างไร

  • การสนับสนุนหลักตามปกติ Microsoft จะมอบการสนับสนุนหลักตามปกติอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ Windows รุ่นใหม่มา และ 5 ปีหลังจากนั้นมีรุ่นอื่นออกวางจำหน่าย คุณจะยังได้รับการสนับสนุนอีก 2 ปีสำหรับรุ่นก่อนหน้า

  • การสนับสนุนที่ขยายเวลา Microsoft จะมอบการสนับสนุนที่ขยายเวลาอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการสนับสนุนหลักตามปกติและการสนับสนุนที่ขยายเวลา โปรดดูที่ Microsoft คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับนโยบายวงจรการสนับสนุน

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อ Windows รุ่นที่ฉันใช้อยู่ถึงวันที่หยุดสนับสนุนแล้ว

คุณสามารถติดตั้งอัปเดตหรือ Service Pack ที่มีอยู่ล่าสุด หรือคุณสามารถอัปเกรดเป็น Windows รุ่นใหม่กว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หมายความว่าอย่างไรหาก Windows รุ่นของฉันไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป

การหยุดการสนับสนุน Windows XP จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของฉันอย่างไร

เรียนรู้ว่าเหตุใด Microsoft จึงยุติการสนับสนุนสำหรับ Windows XP SP3 และ Office 2003 จะมีผลกระทบอย่างไร และคุณจะเข้าใช้เครื่องมือสำหรับเริ่มย้ายระบบของคุณได้อย่างไร

สิ้นสุดการจำหน่าย

การหยุดวางจำหน่าย หมายถึงวันที่ที่ Windows รุ่นนั้นๆ ไม่มีการส่งไปยังผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) อีกต่อไป ตัวอย่างของ OEM เช่น Dell และ Toshiba คือผู้ผลิตพีซีที่มักจะติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows ไปกับเครื่องให้ล่วงหน้า

ตารางนี้แสดงวันที่สิ้นสุดการวางจำหน่ายสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows บางรุ่น

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก * การหยุดวางจำหน่ายพีซีที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Windows XP

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

31 ธันวาคม 2001

การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก *

30 มิถุนายน 2008

การหยุดวางจำหน่ายพีซีที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

22 ตุลาคม 2010

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Windows Vista

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

30 มกราคม 2007

การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก *

22 ตุลาคม 2010

การหยุดวางจำหน่ายพีซีที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

22 ตุลาคม 2011

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Home Basic Windows 7, Home Premium, Ultimate

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

22 ตุลาคม 2009

การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก *

31 ตุลาคม 2013

การหยุดวางจำหน่ายพีซีที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

31 ตุลาคม 2014

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Windows 7 Professional

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

22 ตุลาคม 2009

การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก *

31 ตุลาคม 2013

การหยุดวางจำหน่ายพีซีที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ยังไม่ได้กำหนด **

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Windows 8

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

26 ตุลาคม 2012

การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก *

31 ตุลาคม 2014

การหยุดวางจำหน่ายพีซีที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ยังไม่ได้กำหนด

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Windows 8.1

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

18 ตุลาคม 2013

การหยุดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์จำหน่ายปลีก *

1 กันยายน 2015

การหยุดวางจำหน่ายพีซีที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ยังไม่ได้กำหนด

* โปรดทราบว่า เมื่อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบจำหน่ายปลีกถึงวันที่หยุดวางจำหน่ายแล้ว ผลิตภัณฑ์นั้นยังคงสามารถซื้อได้ทาง OEM (บริษัทที่ผลิตพีซีของคุณ) จนกว่าจะถึงวันที่หยุดวางจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

** Microsoft จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งปีก่อนวันที่สิ้นสุดการขาย

สิ้นสุดการจำหน่าย: คำถามและคำตอบ

แสดงทั้งหมด

OEM สามารถจำหน่ายอุปกรณ์ที่มี Windows รุ่นก่อนหน้าติดตั้งมาได้นานเท่าใด

เมื่อ Microsoft เปิดตัว Windows รุ่นใหม่ เราจะยังคงอนุญาตให้ OEM ขายพีซีที่ติดตั้งซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้าได้อีก 2 ปีหลังจากวันที่เปิดตัวรุ่นใหม่ นอกเสียจากว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น ผลิตภัณฑ์ Windows บางรุ่นของ OEM มีสิทธ์ในการดาวน์เกรด (ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์) สิทธิ์ในการดาวน์เกรดจะทำให้สามารถใช้ Windows รุ่นก่อนหน้าได้แทนซอฟต์แวร์ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ใช้งานซึ่งติดตั้งมาล่วงหน้าบนพีซีรุ่นใหม่ โปรดดู สิทธิ์ในการดาวน์เกรด เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จำหน่ายสามารถจำหน่าย Windows รุ่นก่อนหน้าได้นานเพียงใด

เราจะยังคงอนุญาตให้ผู้จำหน่ายสามารถจำหน่าย Windows รุ่นก่อนหน้าเป็นเวลา 1 ปี หลังจากวันที่เปิดตัวรุ่นใหม่

Volume Licensing จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้านานเพียงใด

สำหรับโปรแกรม Volume Licensing การอนุญาตใช้งานจะยังคงพร้อมให้ใช้งานผ่านทางสิทธิ์ในการดาวน์เกรด หลังจากสิ้นสุดความพร้อมจำหน่าย ความพร้อมจำหน่ายของสิทธิ์ใช้งานสำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้าจะสิ้นสุดลงทันทีที่มีรุ่นใหม่พร้อมให้บริการ หรือเมื่อมีการกำหนดโดย Microsoft อย่างไรก็ตาม เรายังคงทำให้สื่อสามารถใช้งานได้ในรุ่นปัจจุบัน รวมถึงสองรุ่นก่อนหน้านี้

Service Packs และการอัปเดต

Service Pack และอัปเดตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแลให้ผลิตภัณฑ์ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ Service Pack จะรวมอัปเดตและการแก้ไขล่าสุดไว้ในชุดเดียวหรือในการดาวน์โหลดครั้งเดียว Service Pack อาจประกอบด้วยการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ประเภทใหม่ๆ หากต้องการติดตั้ง Service Pack ล่าสุดของ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7 หรือติดตั้งการอัปเดตล่าสุดสำหรับ Windows 8โปรดไปที่ Service Pack Center

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป วันที่พร้อมใช้งาน สิ้นสุดการสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows XP SP1

วันที่พร้อมใช้งาน

30 สิงหาคม 2002

สิ้นสุดการสนับสนุน

10 ตุลาคม 2006

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows XP SP2

วันที่พร้อมใช้งาน

17 กันยายน 2004

สิ้นสุดการสนับสนุน

13 กรกฎาคม 2010

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows XP SP3

วันที่พร้อมใช้งาน

21 เมษายน 2008

สิ้นสุดการสนับสนุน

8 เมษายน 2014

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows Vista SP1

วันที่พร้อมใช้งาน

4 กุมภาพันธ์ 2008

สิ้นสุดการสนับสนุน

12 กรกฎาคม 2011

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows Vista SP2

วันที่พร้อมใช้งาน

26 พฤษภาคม 2009

สิ้นสุดการสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows 7 SP1

วันที่พร้อมใช้งาน

22 กุมภาพันธ์ 2011

สิ้นสุดการสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows 8.1

วันที่พร้อมใช้งาน

18 ตุลาคม 2013

สิ้นสุดการสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows 10 จำหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2015

วันที่พร้อมใช้งาน

N/A

สิ้นสุดการสนับสนุน

N/A

Service Pack และการอัปเดต: คำถามและคำตอบ

แสดงทั้งหมด

นโยบายการสนับสนุนสำหรับ Windows Service Pack มีเนื้อหาอะไรบ้าง

สำหรับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การสนับสนุนสิ้นสุดลงใน 24 เดือนหลังจากมี Service Pack ชุดใหม่ หรือเมื่อสิ้นสุดวงจรการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับว่าเกิดกรณีใดขึ้นก่อน หากคุณใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มี Service Pack ล่าสุด คุณจะไม่ได้รับการอัปเดตใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัย ถึงแม้ว่าจะยังคงมีการมอบการอัปเดตที่มีอยู่เดิม โปรดไปที่ นโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งาน Service Pack เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หาก Windows รุ่นที่ฉันใช้มีการแจ้งเตือนอัปเดตอยู่เป็นประจำ แสดงว่าฉันมี Service Pack ติดตั้งอยู่ใช่หรือไม่

ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป การแจ้งการอัปเดตบอกเพียงว่าซอฟต์แวร์ของคุณยังไม่ถึงวันที่สิ้นสุดการสนับสนุน หากต้องการตรวจดูว่าคุณมี Service Pack ติดตั้งไว้แล้วหรือไม่ ให้อ่านข้อมูลในหน้า Windows การอัปเดต ของเรา หากต้องการติดตั้ง Windows Service Pack ล่าสุด ให้ดูที่ ศูนย์ Service Pack

ฉันสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน Service Pack สำหรับผลิตภัณฑ์ Windows Serverได้ที่ใด

โปรดดูตารางต่อไปนี้สำหรับข้อมูลการสนับสนุนของ Service Pack

ระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ Service Pack ก่อนหน้านี้ Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน การอัปเดตครั้งต่อไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ
ระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์

Windows 2000 Professional, Windows 2000  Server, Advanced Server และ Datacenter Server

Service Pack ก่อนหน้านี้

SP3 หรือก่อนหน้า

Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน

SP4
26 มิถุนายน 2003

ชุดอัปเดต #1 สำหรับ SP4
28 มิถุนายน 2005

การอัปเดตครั้งต่อไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ

การสนับสนุน Windows 2000 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 Microsoft จะไม่สร้างการอัปเดตด้านความปลอดภัยหรือ Service Pack แบบสาธารณะเป็นรายเดือนอีกต่อไป

ระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์

Windows Server 2003

Service Pack ก่อนหน้านี้

SP1

Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน

SP2
13 มีนาคม 2007

การอัปเดตครั้งต่อไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ

ไม่มีแผนอัปเดตเพิ่มเติม

ระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์

Windows Server 2008

Service Pack ก่อนหน้านี้

SP1
(Windows Server 2008 ออกวางจำหน่ายพร้อม SP1)

Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน

SP2
26 พฤษภาคม 2009

การอัปเดตครั้งต่อไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ

ยังได้กำหนด

ระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์

Windows Server 2008 R2

Service Pack ก่อนหน้านี้

ไม่ระบุ

Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน

SP1
22 กุมภาพันธ์ 2011

การอัปเดตครั้งต่อไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ

ยังได้กำหนด

สิทธิ์ในการดาวน์เกรดของ Windows

หากต้องการใช้ซอฟต์แวร์ Windows รุ่นก่อนหน้าในพีซีที่ติดตั้งรุ่นที่ใหม่กว่า ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ในการดาวน์เกรดได้ สิทธิ์ในการดาวน์เกรดเหล่านี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าได้รับซอฟต์แวร์ผ่านทาง Volume Licensing, OEM หรือ FPP หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ ให้ดู คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับการออกสิทธิ์การใช้งานในการดาวน์เกรด