ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวงจรการใช้งาน Windows

อัปเดตล่าสุด: มกราคม 2016

ทุกผลิตภัณฑ์ของ Windows ล้วนมีวงจรการใช้งาน วงจรการใช้งานเริ่มต้นขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ออกเผยแพร่และสิ้นสุดลงเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป การรู้วันสำคัญในวงจรนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาที่จะปรับรุ่น หรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ กับซอฟต์แวร์ของคุณ

สิ้นสุดการสนับสนุน

สิ้นสุดการสนับสนุน จะอ้างอิงถึงวันที่ที่ Microsoft ไม่มอบการซ่อมแซม การอัปเดตอัตโนมัติ หรือความช่วยเหลือทางเทคนิคออนไลน์อีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี การอัปเดตหรือ Service Pack ที่มีอยู่ล่าสุด ติดตั้งไว้หรือไม่ หากไม่มีการสนับสนุนจาก Microsoft คุณจะไม่ได้รับการอัปเดตความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องพีซีของคุณจากไวรัสที่อันตราย สปายแวร์ และซอฟต์แวร์อื่นที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ Microsoft Support Lifecycle

ระบบปฏิบัติการของลูกค้า การอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุด สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติ สิ้นสุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา
ระบบปฏิบัติการของลูกค้า

Windows XP

การอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุด

Service Pack 3

สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติ

14 เมษายน 2009

สิ้นสุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา
ระบบปฏิบัติการของลูกค้า

Windows Vista

การอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุด
สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติ

10 เมษายน 2012

สิ้นสุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา

11 เมษายน 2017

ระบบปฏิบัติการของลูกค้า

Windows 7 *

การอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุด
สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติ

13 มกราคม 2015

สิ้นสุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา

14 มกราคม 2020

ระบบปฏิบัติการของลูกค้า

Windows 8 **

การอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุด
สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติ

9 มกราคม 2018

สิ้นสุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา

10 มกราคม 2023

ระบบปฏิบัติการของลูกค้า

Windows 10 นำออกมาใช้เมื่อกรกฎาคม 2015 ***

การอัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุด

N/A

สิ้นสุดการสนับสนุนหลักตามปกติ

13 ตุลาคม 2020

สิ้นสุดการสนับสนุนที่ขยายเวลา

14 ตุลาคม 2025

Windows รุ่นก่อน รวมถึง Windows 7 และ Windows 8.1 มีการสนับสนุนที่จำกัดเมื่อใช้งานในตัวประมวลผลและชิปเซ็ตรุ่นใหม่จากผู้ผลิตอย่าง Intel, AMD, NVidia และ Qualcomm สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คำถามที่ถามบ่อย Support Lifecycle

* การสนับสนุนสำหรับ Windows 7 RTM ที่ไม่มี Service Pack สิ้นสุดเมื่อ 9 เมษายน 2013 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 แล้ววันนี้เพื่อรับการสนับสนุนและการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

** การอัปเดตจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จากการอัปเดตแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นหลังจากการอัปเดตทั้งหมดที่ทำไปแล้วก่อนหน้านั้น อุปกรณ์จำเป็นต้องติดตั้งการอัปเดตล่าสุดเพื่อให้มีการสนับสนุนอยู่เสมอ การอัปเดตอาจประกอบด้วยคุณสมบัติ การแก้ไขใหม่ๆ (การรักษาความปลอดภัยและ/หรือไม่ใช่การรักษาความปลอดภัย) หรือรวมไว้ทั้งสองอย่าง เฉพาะคุณลักษณะบางอย่างในการอัปเดตที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกเครื่อง อุปกรณ์อาจไม่สามารถรับการอัปเดตได้ หากฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เข้ากันไม่ได้ ไม่มีโปรแกรมควบคุมปัจจุบัน หรือเลยช่วงการสนับสนุนของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (“OEM”) ไปแล้ว ความพร้อมในการอัปเดตอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ประเทศ ภูมิภาค การเชื่อมต่อเครือข่าย ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (เช่น อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับโทรศัพท์) หรือความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ (รวมถึงเนื้อที่ว่างของดิสก์ เป็นต้น)

สิ้นสุดการสนับสนุน: คำถามและคำตอบ

แสดงทั้งหมด

การสนับสนุนหลักตามปกติกับการสนับสนุนที่ขยายเวลาแตกต่างกันอย่างไร

  • การสนับสนุนหลักตามปกติ—Microsoft จะมอบการสนับสนุนหลักตามปกติอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ Windows รุ่นใหม่ แล้วอีกห้าปีต่อมามีรุ่นอื่นออกมา คุณจะยังคงมีการสนับบสนุนสำหรับรุ่นก่อนหน้าเหลืออยู่เป็นเวลาสองปี

  • การสนับสนุนที่ขยายเวลา—Microsoft จะมอบการสนับสนุนที่ขยายเวลาอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของการสนับสนุนหลักตามปกติกับการสนับสนุนที่ขยายเวลา โปรดดูที่ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับนโยบายวงจรการสนับสนุนของ Microsoft

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อ Windows รุ่นที่ฉันใช้อยู่มาถึงวันที่ที่สิ้นสุดการสนับสนุน

คุณสามารถติดตั้งการอัปเดตหรือ Service Pack ที่มีอยู่ล่าสุด หรืออัปเกรดเป็น Windows รุ่นที่ใหม่กว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู หมายความว่าอย่างไรหาก Windows รุ่นที่ฉันใช้อยู่ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป

การสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows XP ส่งผลต่อสิ่งที่ฉันทำอย่างไร

เรียนรู้ว่าเหตุใด Microsoft จึงยุติการสนับสนุนสำหรับ Windows XP SP3 และ Office 2003 สิ่งที่ส่งผลต่อคุณและวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือทั้งหมดที่มีเพื่อเริ่มการโอนย้ายของคุณ

สิ้นสุดการจำหน่าย

สิ้นสุดการจำหน่าย อ้างอิงถึงวันที่ที่ Windows รุ่นนั้นๆ ไม่ได้จัดส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) อีกต่อไป ตัวอย่างของ OEMS ได้แก่ Dell และ Toshiba ซึ่งเป็นผู้ผลิตพีซีที่มักติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows มาล่วงหน้า

ตารางนี้แสดงวันที่ที่สิ้นสุดการจำหน่ายระบบปฏิบัติการต่างๆ ของ Windows

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์แบบจำหน่ายปลีกสิ้นสุดการจำหน่าย * สิ้นสุดการจำหน่ายพีซีที่ติดตั้ง Windows มาล่วงหน้า
ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Windows XP

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

31 ธันวาคม 2001

ซอฟต์แวร์แบบจำหน่ายปลีกสิ้นสุดการจำหน่าย *

30 มิถุนายน 2008

สิ้นสุดการจำหน่ายพีซีที่ติดตั้ง Windows มาล่วงหน้า

22 ตุลาคม 2010

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Windows Vista

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

30 มกราคม 2007

ซอฟต์แวร์แบบจำหน่ายปลีกสิ้นสุดการจำหน่าย *

22 ตุลาคม 2010

สิ้นสุดการจำหน่ายพีซีที่ติดตั้ง Windows มาล่วงหน้า

22 ตุลาคม 2011

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

22 ตุลาคม 2009

ซอฟต์แวร์แบบจำหน่ายปลีกสิ้นสุดการจำหน่าย *

31 ตุลาคม 2013

สิ้นสุดการจำหน่ายพีซีที่ติดตั้ง Windows มาล่วงหน้า

31 ตุลาคม 2014

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Windows 7 Professional

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

22 ตุลาคม 2009

ซอฟต์แวร์แบบจำหน่ายปลีกสิ้นสุดการจำหน่าย *

31 ตุลาคม 2013

สิ้นสุดการจำหน่ายพีซีที่ติดตั้ง Windows มาล่วงหน้า

31 ตุลาคม 2016

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Windows 8

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

26 ตุลาคม 2012

ซอฟต์แวร์แบบจำหน่ายปลีกสิ้นสุดการจำหน่าย *

31 ตุลาคม 2014

สิ้นสุดการจำหน่ายพีซีที่ติดตั้ง Windows มาล่วงหน้า

30 มิถุนายน 2016

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Windows 8.1

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

18 ตุลาคม 2013

ซอฟต์แวร์แบบจำหน่ายปลีกสิ้นสุดการจำหน่าย *

1 กันยายน 2015

สิ้นสุดการจำหน่ายพีซีที่ติดตั้ง Windows มาล่วงหน้า

31 ตุลาคม 2016

ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตต่างๆ ของลูกค้า

Windows 10

วันที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์

29 กรกฎาคม 2015

ซอฟต์แวร์แบบจำหน่ายปลีกสิ้นสุดการจำหน่าย *

N/A

สิ้นสุดการจำหน่ายพีซีที่ติดตั้ง Windows มาล่วงหน้า

N/A

* โปรดทราบว่าเมื่อระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบจำหน่ายปลีกมาถึงวันสิ้นสุดการจำหน่ายแล้ว ผลิตภัณฑ์นั้นยังคงสามารถซื้อผ่านทาง OEM (บริษัทผู้ผลิตพีซีของคุณ) ได้จนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสำหรับพีซีที่ติดตั้ง Windows มาล่วงหน้า

สิ้นสุดการจำหน่าย: คำถามและคำตอบ

แสดงทั้งหมด

OEM สามารถจำหน่ายอุปกรณ์ที่มี Windows รุ่นก่อนหน้าติดตั้งมาได้นานเท่าใด

เมื่อ Microsoft เปิดใช้งาน Windows รุ่นใหม่ เรายังคงอนุญาตให้ OEM จำหน่ายพีซีที่มีรุ่นก่อนหน้าติดตั้งมาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่เกินสองปี หลังจากวันที่เปิดตัวรุ่นใหม่ เว้นแต่จะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น ผลิตภัณฑ์ Windows บางรุ่นของ OEM มีสิทธิ์ในการดาวน์เกรด (ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์) สิทธิ์ในการดาวน์เกรดทำให้สามารถใช้งาน Windows รุ่นก่อนหน้าแทนซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ใช้งานซึ่งติดตั้งมาล่วงหน้าในพีซีเครื่องใหม่ ดู สิทธิ์ในการดาวน์เกรด เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดจำหน่ายสามารถจำหน่าย Windows รุ่นก่อนหน้าได้นานเพียงใด

เรายังคงอนุญาตให้ผู้จัดจำหน่ายจำหน่าย Windows รุ่นก่อนหน้าเป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากวันเปิดตัวเวอร์ชันใหม่

Volume Licensing จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้านานแค่ไหน

สำหรับโปรแกรม Volume Licensing สิทธิ์การใช้งานจะยังคงมีให้บริการผ่านทางสิทธิ์ในการดาวน์เกรด หลังจากสิ้นสุดความพร้อมใช้งานทั่วไป ความพร้อมใช้งานทั่วไปของสิทธิ์ใช้งานสำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้าจะสิ้นสุดลงทันทีที่เวอร์ชันใหม่พร้อมให้บริการ หรือเมื่อมีการกำหนดโดย Microsoft อย่างไรก็ตาม เรายังคงทำให้สื่อสามารถใช้งานได้ในรุ่นปัจจุบัน รวมถึงสองรุ่นก่อนหน้านี้

Service Packs และการอัปเดต

Service Pack และการอัปเดตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, and Windows 8 อัปเดตอยู่เสมอ Service Pack ประกอบด้วยการอัปเดตและการแก้ไขล่าสุดที่รวมอยู่ในแพคเกจเดียวหรือการดาวน์โหลดในครั้งเดียว Service Pack อาจประกอบด้วยการรักษาความปลอดภัยและการปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ประเภทใหม่ๆ หากต้องการติดตั้ง Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7 หรือติดตั้งการอัปเดตล่าสุดสำหรับ Windows 8 ให้ไปที่ ศูนย์ Service Pack

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป วันที่พร้อมใช้งาน สิ้นสุดการสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows XP SP1

วันที่พร้อมใช้งาน

30 สิงหาคม 2002

สิ้นสุดการสนับสนุน

10 ตุลาคม 2006

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows XP SP2

วันที่พร้อมใช้งาน

17 กันยายน 2004

สิ้นสุดการสนับสนุน

13 กรกฎาคม 2010

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows XP SP3

วันที่พร้อมใช้งาน

21 เมษายน 2008

สิ้นสุดการสนับสนุน

8 เมษายน 2014

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows Vista SP1

วันที่พร้อมใช้งาน

4 กุมภาพันธ์ 2008

สิ้นสุดการสนับสนุน

12 กรกฎาคม 2011

ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows Vista SP2

วันที่พร้อมใช้งาน

26 พฤษภาคม 2009

สิ้นสุดการสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows 7 SP1

วันที่พร้อมใช้งาน

22 กุมภาพันธ์ 2011

สิ้นสุดการสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows 8.1

วันที่พร้อมใช้งาน

18 ตุลาคม 2013

สิ้นสุดการสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อป

Windows 10 นำออกมาใช้เมื่อกรกฎาคม 2015

วันที่พร้อมใช้งาน

N/A

สิ้นสุดการสนับสนุน

N/A

Service Pack และการอัปเดต: คำถามและคำตอบ

แสดงทั้งหมด

นโยบายการสนับสนุนสำหรับ Windows service pack เป็นอย่างไร

สำหรับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การสนับสนุนจะสิ้นสุดลงใน 24 เดือนหลังจาก Service Pack ชุดใหม่ออกมาหรือเมื่อสิ้นสุดวงจรการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับว่าเกิดกรณีใดขึ้นก่อน หากคุณใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มี Service Pack ล่าสุด คุณจะไม่ได้รับการอัปเดตใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัย ถึงแม้ว่าจะยังคงมีการมอบการอัปเดตที่มีอยู่เดิม โปรดไปที่ นโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งาน Service Pack เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หาก Windows รุ่นที่ฉันใช้อยู่มีการแจ้งการอัปเดตตามปกติ หมายความว่าฉันมี Service Pack ติดตั้งอยู่แล้วใช่หรือไม่

ไม่จำเป็นเสมอไป การแจ้งการอัปเดตบอกเพียงว่าซอฟต์แวร์ของคุณยังไม่ถึงวันที่สิ้นสุดการสนับสนุน หากต้องการดูว่าคุณมี Service Pack ติดตั้งไว้แล้ว ให้อ่านข้อมูลในหน้า Windows Update หากต้องการติดตั้ง Service Pack ของ Windows โปรดดูที่ ศูนย์ Service Pack

ฉันสามารถหาข้อมูลการสนับสนุน Service Pack สำหรับผลิตภัณฑ์Windows Server ได้จากที่ใด

ดูตารางต่อไปนี้เพื่อหาข้อมูลการสนับสนุน Service Pack

ระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ Service Pack ก่อนหน้านี้ Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน การอัปเดตครั้งต่อไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ
ระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์

Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Advanced Server และ Datacenter Server

Service Pack ก่อนหน้านี้

SP3 หรือก่อนหน้านี้

Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน

SP4
26 มิถุนายน 2003

ชุดการปรับปรุง #1 สำหรับ SP4
28 มิถุนายน 2005

การอัปเดตครั้งต่อไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ

การสนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 Microsoft จะไม่สร้างการอัปเดตด้านความปลอดภัยหรือ Service Pack แบบสาธารณะเป็นรายเดือนอีกต่อไป

ระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์

Windows Server 2003

Service Pack ก่อนหน้านี้

SP1

Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน

SP2
13 มีนาคม 2007

การอัปเดตครั้งต่อไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ

ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมที่วางแผนไว้

ระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์

Windows Server 2008

Service Pack ก่อนหน้านี้

SP1
(Windows Server 2008 วางจำหน่ายโดยมี SP1)

Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน

SP2
26 พฤษภาคม 2009

การอัปเดตครั้งต่อไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ

ยังไม่มีผลเกิดขึ้น

ระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์

Windows Server 2008 R2

Service Pack ก่อนหน้านี้

ไม่สามารถนำมาใช้ได้

Service Pack ปัจจุบันและวันที่พร้อมใช้งาน

SP1
22 กุมภาพันธ์ 2011

การอัปเดตครั้งต่อไปและวันที่พร้อมใช้งานโดยประมาณ

ยังไม่มีผลเกิดขึ้น

สิทธิ์ในการดาวน์เกรดWindows

ในการใช้ซอฟต์แวร์ Windows รุ่นก่อนหน้าในพีซีที่ติดตั้งรุ่นที่ใหม่กว่า ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ในการดาวน์เกรด สิทธิ์ในการดาวน์เกรดเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าได้รับซอฟต์แวร์ผ่านทาง Volume Licensing, OEM หรือ FPP หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ ให้ดู คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับการออกสิทธิ์การใช้งานในการดาวน์เกรด