การฟังเพลงใน Windows Media Center


คนส่วนใหญ่คิดถึงการดูหรือบันทึกรายการทีวีเมื่อคิดถึง Windows Media Center แต่คุณทราบหรือไม่ว่า Media Center ยังเป็นช่องทางฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมได้อีกด้วย

คุณสามารถใช้ Windows Media Center เล่นเพลงโปรด สร้างรายการที่จะเล่นในงานเลี้ยงต่างๆ หรือแม้แต่ดูการนำเสนอภาพนิ่งของรูปภาพของคุณในขณะเพลงเล่นก็ได้

รูปภาพของตัวเลือกไลบรารีเพลงใน Windows Media Center
การเข้าถึงเพลงของคุณใน Windows Media Center

Media Center จะให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้รีโมทคอนโทรลที่เข้ากันได้สำหรับ Media Center ถ้าคุณไม่มีรีโมทคอนโทรลของ Media Center คุณสามารถเลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาของคอลเลกชันสื่อดิจิทัลได้ด้วยการขยับเมาส์ไปตามขอบของหน้าจอ หรือโดยใช้แป้นลูกศรซ้ายและขวาบนแป้นพิมพ์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการค้นหาและเล่นเพลง

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ เพลง แล้วคลิก ไลบรารีเพลง

 3. คลิกการจัดกลุ่ม (เช่น อัลบั้ม หรือ ศิลปิน) แล้วคลิกเพลงที่คุณต้องการฟัง

 4. หาเพลง อัลบั้ม หรือรายการที่คุณต้องการจะเล่น แล้วคลิก เล่น

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณมีเพลงที่กำลังเล่นอยู่ และคุณต้องการเพิ่มเพลง อัลบั้ม หรือรายการที่จะเล่นลงในรายการเพลง (คิว) ที่จะเล่นหลังจากนี้ ให้คลิกขวาที่รายการนั้น แล้วคลิก เพิ่มลงใน 'รายการเพลง'

 • เมื่อต้องการค้นหาไลบรารีเพลงของ Media Center จากหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ เพลง แล้วเลื่อนไปด้านขวา จากนั้นคลิก ค้นหา แล้วใส่เกณฑ์ในการค้นหาของคุณ

การจัดอันดับและเล่นเพลงโปรดของคุณ

คุณสามารถจัดอันดับแต่ละเพลงเพื่อให้คุณสามารถติดตามรายการโปรดต่างๆ แล้วเล่นเฉพาะเพลงโปรดของคุณได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ เพลง แล้วคลิก ไลบรารีเพลง

 3. คลิก เพลง คลิกขวาที่เพลงซึ่งคุณต้องการจัดอันดับ แล้วคลิกปุ่ม 'การจัดอันดับ' (ดาวห้าดวงเรียงเป็นแถว) หลายครั้งจนปุ่มแสดงการจัดอันดับที่คุณต้องการ

 4. คลิกปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียว รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวใน Windows Media Center เพื่อกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center แล้วเลื่อนไปที่ เพลง จากนั้นคลิก เล่นรายการโปรด

  ตามค่าเริ่มต้น Media Center จะใช้การจัดอันดับมากำหนดว่าเพลงใดเป็นรายการโปรดของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'เพลงโปรด' จากหน้าจอเริ่มต้นของ Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก เพลง แล้วคลิก เพลงโปรด จากนั้นปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก

การแสดงรูปภาพโปรดของคุณในขณะที่กำลังเล่นเพลง

คุณสามารถสร้างการนำเสนอพิเศษของรูปภาพโปรดของคุณเพื่อให้แสดงเมื่อกำลังเล่นเพลงของคุณได้

 1. เมื่อเพลงกำลังเล่น บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ กำลังเล่นในขณะนี้ แล้วคลิกไอคอนนั้น

 2. คลิก เล่นรูปภาพ เพื่อเริ่มการนำเสนอรูปภาพโปรดของคุณ

หมายเหตุ

 • ตามค่าเริ่มต้น Media Center จะกำหนดว่ารูปภาพใดเป็นรายการโปรดของคุณจากการจัดอันดับของรูปภาพแต่ละรูป เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดอันดับสำหรับรูปภาพ หรือเปลี่ยนการตั้งค่า 'รูปภาพโปรด' ให้ดูที่ การดูรูปภาพและวิดีโอใน Windows Media Center

การดูและแก้ไขรายการเพลง (คิว)

 1. เมื่อเพลงกำลังเล่น บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ กำลังเล่นในขณะนี้ แล้วคลิกไอคอนนั้น

 2. คลิก ดูรายการเพลง คลิก แก้ไขรายการ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายเพลงขึ้นหรือลงในรายการ ให้คลิกลูกศร ขึ้นรูปภาพของลูกศร 'ขึ้น' หรือลูกศร ลงรูปภาพของลูกศร 'ลง'
  • เมื่อต้องการเอาเพลงออกจากรายการ ให้คลิกปุ่ม ลบรูปภาพของปุ่ม 'ลบ'
 3. คลิก เสร็จสิ้น

การบันทึกรายการเพลง (คิว) เป็นรายการที่จะเล่น

คุณสามารถบันทึกเพลงที่อยู่ในคิวของรายการเพลงเป็นรายการที่จะเล่นถาวรเพื่อเล่นอีกครั้งหนึ่งได้ รายการที่จะเล่นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกำหนดประสบการณ์ในการฟังของคุณเอง การสร้างรายการที่จะเล่นทำให้คุณสามารถจัดกลุ่มโดยรวมเพลงต่างๆ ไว้ในรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งหลังจากนั้นคุณสามารถเล่นหรือเขียนลงซีดีได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเขียนเพลง ให้ดูที่ การเขียนซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Center

 1. หลังจากเพิ่มเพลงในรายการเพลงของคุณแล้ว บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ กำลังเล่นในขณะนี้ แล้วคลิกที่ไอคอนนั้น

 2. คลิก แสดงรายการ แล้วคลิก บันทึกเป็นรายการที่จะเล่น

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่จะเล่น แล้วคลิก บันทึก

  เมื่อคุณบันทึกรายการเพลง (คิว) เป็นรายการที่จะเล่น รายการเพลงดังกล่าวจะเพิ่มลงในชุดรายการที่จะเล่นถาวรของคุณ คุณสามารถเข้าถึงรายการที่จะเล่นของคุณใน ไลบรารีเพลง ภายใต้ รายการที่จะเล่น

การลบเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณลบเพลง อัลบั้ม หรือรายการที่จะเล่นใน Media Center จะเป็นการลบออกจากไลบรารีเพลงและคอมพิวเตอร์อย่างถาวร

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ เพลง แล้วคลิก ไลบรารีเพลง

 3. คลิก อัลบั้มเพลง หรือ รายการที่จะเล่น คลิกขวาที่ชื่ออัลบั้มหรือชื่อเพลง แล้วคลิก ลบ

 4. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

การเปิดการแสดงจินตภาพในขณะที่เล่นเพลง

 1. ขณะที่เพลงกำลังเล่น บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ กำลังเล่นในขณะนี้ แล้วคลิกไอคอนนั้น

 2. คลิก ปรับการแสดงภาพ

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถวนผ่านการแสดงจินตภาพแบบต่างๆ โดยใช้แป้นลูกศรซ้ายและแป้นลูกศรขวาบนแป้นพิมพ์

เมื่อต้องการเริ่มการแสดงจินตภาพทุกครั้งเมื่อมีการเล่นเพลง

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เพลง

 3. คลิก ตัวเลือก 'กำลังเล่นในขณะนี้' แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มการแสดงจินตภาพโดยอัตโนมัติ

 4. ภายใต้ แสดงข้อมูลของเพลงขณะแสดงจินตภาพ เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง แล้วคลิก บันทึกต้องการความช่วยเหลือหรือไม่