การฟังวิทยุใน Windows Media Center


คุณสามารถฟังวิทยุ FM ใน Windows Media Center และสร้างสถานีที่ตั้งไว้สำหรับสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบได้

รูปภาพของหน้าจอวิทยุ FM
การฟังสถานีวิทยุ FM ใน Media Center

เมื่อต้องการฟังวิทยุ FM ใน Media Center คุณจะต้องมีเครื่องรับสัญญาณ FM ที่เชื่อมต่อกับหรือติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเสาอากาศที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณดังกล่าวเพื่อรับสัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ FM จะคล้ายกับเครื่องรับสัญญาณทีวี จริงๆ แล้ว การ์ดรับสัญญาณทีวีส่วนใหญ่จะมีเครื่องรับสัญญาณ FM ติดตั้งอยู่ในตัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟังวิทยุ FM รวมทั้งวิธีการตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณ FM ของคุณ ให้ดูที่ วิทยุใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการค้นหาและฟังสถานีวิทยุ FM

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ เพลง คลิก วิทยุ แล้วคลิก วิทยุ FM

 3. เมื่อต้องการให้ Media Center ค้นหาสถานีวิทยุ ภายใต้ ค้นหา หรือ ปรับสถานี ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อค้นหาสถานีที่มีอยู่ ถ้าคุณทราบความถี่ของสถานี ให้ใส่หมายเลขบนแป้นพิมพ์หรือบนรีโมทคอนโทรลของ Media Center ของคุณ
 4. ขณะที่วิทยุกำลังเล่นอยู่ ให้ขยับเมาส์เพื่อให้ตัวควบคุมการเล่นปรากฏขึ้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกปุ่ม หยุดชั่วคราวรูปภาพของปุ่ม 'หยุดชั่วคราว' เพื่อหยุดสถานีวิทยุนั้นไว้ชั่วคราว เมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นต่อจากจุดที่คุณหยุดค้างไว้ ให้คลิกปุ่ม เล่นรูปภาพของปุ่ม 'เล่น'
  • คลิกปุ่ม ข้ามย้อนหลังรูปภาพของปุ่ม 'ข้ามย้อนหลัง' เพื่อย้อนกลับไปสองสามวินาที และคลิกปุ่ม ข้ามไปข้างหน้ารูปภาพของปุ่ม 'ข้ามไปข้างหน้า' เพื่อเลื่อนไปข้างหน้า
  • คลิกปุ่ม เพิ่มเสียงรูปภาพของปุ่ม 'เพิ่มระดับเสียง' หรือปุ่ม ลดเสียงรูปภาพของปุ่ม 'ลดระดับเสียง' เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง แล้วคลิกปุ่ม ปิดเสียงรูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' เมื่อต้องการเปิดหรือปิดเสียง
  • คลิกปุ่ม เปลี่ยนช่องลง หรือปุ่ม รูปภาพของปุ่ม 'ลดสถานี'เปลี่ยนช่องขึ้นรูปภาพของปุ่ม 'เพิ่มสถานี' เพื่อวนรอบสถานีที่ตั้งไว้ของคุณ
 5. เมื่อคุณฟังวิทยุเสร็จสิ้นแล้ว ให้ขยับเมาส์แล้วคลิกปุ่ม หยุดรูปภาพของปุ่ม 'หยุด'

เมื่อต้องการสร้างสถานีวิทยุ FM ที่ตั้งไว้

 1. บนหน้าจอ วิทยุ FM ให้ค้นหาสถานีวิทยุที่ยังไม่มีสถานีที่ตั้งไว้

 2. คลิก บันทึกเป็นสถานีที่ตั้งไว้ ให้ใส่ชื่อของสถานีวิทยุนั้น แล้วคลิก บันทึก

เมื่อต้องการแก้ไขหรือลบสถานีที่ตั้งไว้ที่มีอยู่

 1. บนหน้าจอ วิทยุ FM ให้คลิก สถานีที่ตั้งไว้

 2. คลิกขวาที่สถานีที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการแก้ไข คลิก แก้ไข แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อสถานี ให้พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  • เมื่อต้องการลบสถานี ให้คลิก ลบ แล้วคลิก ใช่

เมื่อต้องการค้นหาและฟังสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ต

นอกจากวิทยุ FM แล้ว คุณยังสามารถฟังสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วย สถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ตบางสถานีจะสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีการสมัครใช้งานเท่านั้น

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ Extras แล้วคลิก สำรวจ

 3. คลิก เพลงและวิทยุ เพื่อดูรายการวิทยุบนอินเทอร์เน็ตของคู่ค้าที่มีอยู่

 4. คลิกสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ตแล้วทำตามคำแนะนำ

  หมายเหตุ

  • ความพร้อมใช้งานของวิทยุบนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสถานีที่จะปรากฏบนเพจ สำรวจ จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศที่คุณอยู่



ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่