การออกจากระบบ Windows


เมื่อคุณออกจากระบบ Windows โปรแกรมทั้งหมดที่คุณกำลังใช้อยู่ในขณะนั้นจะปิดการทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะไม่ปิดเครื่อง

  • คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม ปิดเครื่องรูปภาพของปุ่ม 'ปิดเครื่อง' แล้วคลิก ออกจากระบบ

หมายเหตุ

  • หลังจากที่คุณออกจากระบบ ผู้ใช้รายอื่นสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ นอกจากนี้ คุณไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของคุณจะสูญหายถ้าผู้ใช้รายอื่นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

  • เมื่อคุณใช้ Windows เสร็จแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องออกจากระบบ คุณสามารถเลือกที่จะล็อกคอมพิวเตอร์ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว ถ้าคุณล็อกคอมพิวเตอร์ เฉพาะคุณหรือผู้ดูแลเท่านั้นที่สามารถปลดล็อกได้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่