Mahjong Titans เป็นเกม Solitaire ที่ใช้ไพ่ที่มีลักษณะคล้ายตัวเล่นเกมโดมิโนหลากสีในการเล่นแทนไพ่แบบทั่วไป

แสดงทั้งหมด

การเริ่มเล่นเกม

 1. เปิดโฟลเดอร์ 'เกม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เกม จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก สำรวจเกม

 2. คลิกสองครั้งที่ Mahjong Titans

  (ไม่เห็นใช่หรือไม่ ตรวจสอบ เกมของฉันอยู่ที่ใด)

 3. เลือกรูปแบบการวางไพ่: เต่ามังกรแมวป้อมปราการปู หรือ แมงมุม

 4. คลิกที่ไพ่ใบใดใบหนึ่ง จากนั้นให้หาไพ่ที่เหมือนกันแล้วคลิกไพ่ใบนั้น

การบันทึกเกม

 • ถ้าคุณต้องการเก็บเกมไว้เล่นให้จบในภายหลัง ให้ออกจากเกม แล้วคลิก บันทึก ครั้งต่อไปที่คุณเล่นเกม คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการเล่นเกมที่บันทึกไว้ต่อหรือไม่ ถ้าต้องการ ให้คลิก ใช่

การเปลี่ยนตัวเลือกของเกม

คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียง เคล็ดลับ และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ได้

 1. เปิดโฟลเดอร์ 'เกม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เกม จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก สำรวจเกม

 2. คลิกสองครั้งที่ Mahjong Titans

  (ไม่เห็นใช่หรือไม่ ตรวจสอบ เกมของฉันอยู่ที่ใด)

 3. คลิกเมนู เกม แล้วคลิก ตัวเลือก

 4. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะที่ปรากฏของเกมเอง

คุณสามารถเลือกชุดไพ่และพื้นหลังแบบต่างๆ ได้

 1. เปิดโฟลเดอร์ 'เกม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เกม จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก สำรวจเกม

 2. คลิกสองครั้งที่ Mahjong Titans แล้วเลือกรูปแบบการจัดวางไพ่

  (ไม่เห็นใช่หรือไม่ ตรวจสอบ เกมของฉันอยู่ที่ใด)

 3. คลิกเมนู เกม แล้วคลิก เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ

 4. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

รูปภาพของเกม Mahjong Titans
Mahjong Titans

เกม Mahjong Titans: กฎและข้อมูลพื้นฐาน

เป้าหมาย

เอาไพ่ทั้งหมดออกจากกระดาน

กระดาน

เกมแต่ละเกมเริ่มต้นด้วยไพ่ 144 ใบโดยจัดวางในรูปแบบต่างๆ 6 รูปแบบดังต่อไปนี้ เต่า มังกร แมว ป้อมปราการ ปู และแมงมุม

ไพ่ทั้งหมดจะมีลักษณะพื้นฐานอยู่ 3 แบบ ได้แก่ ลูกบอล ไม้ไผ่ และอักขระ ไพ่แต่ละใบของแต่ละแบบจะมีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 9

นอกจากนี้ ยังมีไพ่พิเศษอีก 4 ใบ ได้แก่ ลม ดอกไม้ มังกร และฤดูกาล ไพ่เหล่านี้บางใบจะทำเครื่องหมายตัวอักษรไว้

วิธีเล่น

เมื่อต้องการเอาไพ่ออก ไพ่ใบนั้นจะต้อง เป็นอิสระ ซึ่งหมายความว่า จะต้องสามารถเอาไพ่ใบนั้นออกจากกองได้โดยไม่ต้องขยับไพ่ใบอื่น ถ้าคุณวางเมาส์ไว้เหนือไพ่ใบใดใบหนึ่งแล้วไพ่ใบนั้นสว่างขึ้น แสดงว่าไพ่ใบนั้นเป็นอิสระ ถ้าคุณพยายามเอาไพ่ที่ไม่เป็นอิสระออก Windows จะแจ้งให้คุณทราบ

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องจับคู่ไพ่ ที่เหมือนกันทุกประการ เพื่อเอาไพ่ทั้งสองใบออกจากกอง แต่ก็มีข้อยกเว้น 2 ข้อ ดังนี้ คุณสามารถเลือกไพ่รูปดอกไม้หรือรูปฤดูกาลใบใดก็ได้ 2 ใบ

คำแนะนำและเคล็ดลับ

ขอคำแนะนำ เล่นต่อไม่ได้ใช่หรือไม่ ให้กดแป้น H และ Windows จะทำให้ไพ่ที่เหมือนกันคู่ถัดไปสว่างขึ้น คุณยังสามารถคลิกขวาที่ไพ่ใบใดใบหนึ่งได้อีกด้วย ถ้ามีไพ่ที่ตรงกันอยู่ ไพ่ใบนั้นจะกะพริบ

ใช้ 'เลิกทำ' เมื่อต้องการยกเลิกการย้าย ให้กด Ctrl+Z คุณสามารถยกเลิกการย้ายย้อนหลังเป็นจำนวนกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ แต่คุณจะถูกหักคะแนนครั้งละ 2 คะแนน

รับคะแนนโบนัส ลำดับที่คุณเอาไพ่ออกจากกองส่งผลอย่างมากต่อคะแนนของคุณ การเอาไพ่คู่ที่เหมือนกันทุกประการออกติดต่อกันจะทำให้คุณได้รับคะแนนโบนัส (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าไพ่เหล่านั้นมีรูปแบบ และ หมายเลขเดียวกัน) นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับคะแนนพิเศษถ้าคุณสามารถเอาไพ่รูปดอกไม้และไพ่รูปฤดูกาลทั้ง 2 คู่ออกได้ติดต่อกัน