การทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานง่ายขึ้น


'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' เป็นตำแหน่งศูนย์ส่วนกลางที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงและโปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่ใน Windows คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้คุณสามารถดูคอมพิวเตอร์ของคุณได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ ได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันของคุณสองสามคำถาม ซึ่งจะช่วยให้ Windows สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง และโปรแกรมต่างๆ ให้กับคุณได้

เมื่อต้องการดาวน์โหลดคู่มือที่จะช่วยคุณเปลี่ยนไปใช้ Windows 7 ให้ไปที่เว็บไซต์ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Microsoft

รับคำแนะนำจาก 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

  1. เปิด 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง

  2. คลิก รับคำแนะนำที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานได้ง่ายขึ้น

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกทั้งหมดใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' ให้คลิกการเชื่อมโยงเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่