การทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้น


คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ของคุณควบคุมเมาส์และทำให้การพิมพ์ง่ายขึ้นเมื่อต้องกดแป้นพิมพ์หลายแป้นพร้อมกัน

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้า ทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้น ใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

 1. เปิดหน้า ทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้น ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง คลิก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก ทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้น

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ต่อไปนี้

  • เปิดใช้เมาส์คีย์ ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้เมาส์คีย์ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows แทนที่จะใช้เมาส์ คุณสามารถใช้แป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์ของคุณหรือแป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อย้ายตัวชี้ได้

  • เปิดใช้ 'แป้นตรึง' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นตรึง' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows แทนที่คุณจะต้องกดแป้นสามแป้นพร้อมกัน (เช่น เมื่อคุณต้องกดแป้น Ctrl, Alt และ Delete ร่วมกันเพื่อเข้าสู่ระบบ Windows) คุณสามารถใช้เพียงแป้นเดียวได้ด้วยการเปิดใช้ 'แป้นตรึง' และปรับการตั้งค่าต่างๆ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถกดแป้นปรับค่า และให้แป้นนั้นยังคงทำงานอยู่จนกว่าจะมีการกดแป้นอีกแป้นหนึ่ง

  • เปิดใช้ 'แป้นสลับ' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นสลับ' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows 'แป้นสลับ' สามารถเล่นเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณกดแป้น Caps Lock, Num Lock หรือ Scroll Lock แต่ละครั้ง เสียงแจ้งเตือนนี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการกดแป้นใดแป้นหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่รู้ตัวได้

  • เปิดใช้ 'แป้นกรอง' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นกรอง' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows คุณสามารถตั้งค่าให้ Windows ละเว้นการกดปุ่มซึ่งเกิดขึ้นแบบติดๆ กันอย่างรวดเร็ว หรือการกดปุ่มค้างไว้เป็นเวลาหลายวินาทีโดยไม่ได้ตั้งใจ

  • ขีดเส้นใต้แป้นพิมพ์ลัดและแป้นการเข้าถึง ตัวเลือกนี้ช่วยให้การเข้าถึงแป้นพิมพ์ในกล่องโต้ตอบทำได้ง่ายขึ้นด้วยการเน้นแป้นการเข้าถึงของตัวควบคุมต่างๆ ในกล่องโต้ตอบเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัด ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัด

  • ป้องกันไม่ให้หน้าต่างถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติเมื่อย้ายไปยังขอบของหน้าจอ ตัวเลือกนี้ป้องกันไม่ให้หน้าต่างปรับขนาดและเทียบชิดขอบด้านข้างหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้ายหน้าต่างมาไว้ที่ด้านข้างต้องการความช่วยเหลือหรือไม่