การทำให้โปรแกรมรุ่นเก่ากว่าทำงานได้ใน Windows รุ่นนี้


โปรแกรมส่วนมากที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows Vista สามารถทำงานใน Windows รุ่นนี้ได้ด้วย แต่โปรแกรมเก่าๆ บางโปรแกรมอาจทำงานได้ไม่ดีหรือไม่ทำงานเลย ถ้าโปรแกรมที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows รุ่นก่อนทำงานไม่ถูกต้อง คุณอาจลองเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ของโปรแกรมด้วยตนเองหรือโดยใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม'

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการทำให้โปรแกรมรุ่นเก่ากว่าทำงานได้ใน Windows รุ่นนี้ (1:26)

ถ้าเปลี่ยนการตั้งค่าแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อดูว่ามีการปรับปรุงสำหรับโปรแกรมดังกล่าวหรือไม่

คำเตือน

  • ห้ามใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม' กับโปรแกรมป้องกันไวรัส อรรถประโยชน์ของดิสก์ หรือโปรแกรมระบบรุ่นเก่า เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้

เมื่อต้องการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม'

  1. เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ โปรแกรม ให้คลิก เรียกใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้นสำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้า

  2. ทำตามคำแนะนำในตัวแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ ให้ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งของโปรแกรมดังกล่าว และใช้ตัวแก้ไขปัญหาเรียกดูแฟ้มติดตั้งของโปรแกรม ซึ่งโดยปกติจะมีชื่อเป็น Setup.exe, Install.exe หรือชื่อที่คล้ายกันนี้ ตัวแก้ไขปัญหาไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานบนโปรแกรมที่มีส่วนขยายของแฟ้ม เป็น .msi

เคล็ดลับ

  • นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม' ด้วยการคลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรมหรือทางลัด แล้วคลิก แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ด้วยตัวเองให้กับโปรแกรม ให้คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรม คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ ความเข้ากันได้

การตั้งค่า คำอธิบาย
การตั้งค่า

โหมดที่เข้ากันได้

คำอธิบาย

เรียกใช้โปรแกรมโดยใช้การตั้งค่าจาก Windows รุ่นก่อนหน้า ให้ลองใช้การตั้งค่านี้ถ้าคุณทราบว่าโปรแกรมถูกออกแบบมาสำหรับ (หรือออกแบบมาให้ทำงานใน) Windows รุ่นก่อนหน้าในรุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะ

การตั้งค่า

เรียกใช้ในโหมด 256 สี

คำอธิบาย

ใช้ชุดสีแบบจำกัดในโปรแกรม โปรแกรมรุ่นก่อนหน้าบางโปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้กับสีได้เพียงไม่กี่สี

การตั้งค่า

เรียกใช้ด้วยความละเอียดของหน้าจอ 640 x 480

คำอธิบาย

เรียกใช้โปรแกรมในหน้าต่างที่ขนาดเล็กลง ให้ลองใช้การตั้งค่านี้ ถ้าส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกมีลักษณะเป็นหยักหรือให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง

การตั้งค่า

ปิดใช้งานชุดรูปแบบการแสดงผล

คำอธิบาย

ปิดใช้งาน ชุดรูปแบบ ในโปรแกรม ให้ลองการตั้งค่านี้ถ้าคุณสังเกตเห็นปัญหาที่เมนูหรือปุ่มบนแถบชื่อเรื่องของโปรแกรม

การตั้งค่า

ปิดใช้งานองค์ประกอบเดสก์ท็อป

คำอธิบาย

ปิดความโปร่งใสและคุณลักษณะการแสดงผลขั้นสูงอื่นๆ เลือกการตั้งค่านี้ถ้าการเคลื่อนไหวของหน้าต่างดูสั่นไหวไม่ราบรื่น หรือหากสังเกตเห็นปัญหาด้านการแสดงผลอย่างอื่น

การตั้งค่า

ปิดใช้งานการปรับขนาดการแสดงบนการตั้งค่า DPI แบบละเอียด

คำอธิบาย

ปิดการปรับขนาดอัตโนมัติของโปรแกรมต่างๆ ถ้ามีการใช้แบบอักษรขนาดใหญ่อยู่ ให้ลองการตั้งค่านี้ถ้าแบบอักษรขนาดใหญ่รบกวนลักษณะที่ปรากฏของโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้ข้อความบนหน้าจอของคุณใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

การตั้งค่า

ระดับสิทธิ

คำอธิบาย

เรียกใช้โปรแกรมนี้ในฐานะผู้ดูแล โปรแกรมบางโปรแกรมต้องใช้สิทธิของผู้ดูแลจึงจะเรียกใช้ได้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

การตั้งค่า

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ทุกคน

คำอธิบาย

ให้คุณเลือกการตั้งค่าที่จะนำไปใช้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทุกคน

รหัสบทความ: MSW700015