การทำให้รายการบนหน้าจอใหญ่ขึ้น (แว่นขยาย)


'แว่นขยาย' จะขยายส่วนต่างๆ ของหน้าจอและเป็นส่วนหนึ่งของ 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' เมื่อต้องการเปิดอย่างรวดเร็ว ให้คลิก เริ่ม แล้วพิมพ์ แว่นขยาย

คุณยังสามารถเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ ซึ่งจะปรับความชัดเจน ขนาด และสิ่งต่างๆ ให้พอดีกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับความละเอียดของหน้าจอ ให้ดูที่ การปรับการแสดงผลให้ดีที่สุดบนจอภาพของคุณ

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณต้องการมี 'แว่นขยาย' ที่พร้อมใช้งานใกล้ๆ มือ คุณสามารถตรึงไว้กับแถบงานได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรึงรายการ ให้ดูที่ การตรึงโปรแกรมไว้กับแถบงาน

 • เมื่อต้องการออกจาก 'แว่นขยาย' ให้กดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows+Esc

โหมด 'แว่นขยาย' มีสามโหมดดังนี้

 • โหมดเต็มหน้าจอ ในโหมดเต็มหน้าจอ หน้าจอทั้งหมดของคุณจะถูกขยาย คุณอาจไม่สามารถมองเห็นหน้าจอทั้งหมดได้พร้อมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจอและระดับการการย่อ/ขยายที่คุณเลือก

 • โหมดเลนส์ ในโหมดเลนส์ พื้นที่โดยรอบตัวชี้เมาส์จะถูกขยาย เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ พื้นที่หน้าจอที่ถูกขยายจะเลื่อนตามตัวชี้เมาส์

 • โหมดเทียบชิดขอบ ในโหมดเทียบชิดขอบ เฉพาะหน้าจอส่วนหนึ่งจะถูกขยาย โดยปล่อยให้ส่วนที่เหลือของเดสก์ท็อปของคุณไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นคุณสามารถควบคุมว่าจะขยายพื้นที่ส่วนใดของหน้าจอ

หมายเหตุ

 • โหมดเต็มหน้าจอและโหมดเลนส์จะพร้อมใช้งานโดยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใช้งาน Aero เท่านั้น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุน Aero หรือคุณไม่ได้ใช้ชุดรูปแบบAero 'แว่นขยาย' จะทำงานในโหมดเทียบชิดขอบเท่านั้น

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการทำให้รายการบนหน้าจอใหญ่ขึ้น (1:56)

เมื่อต้องการทำให้รายการบนหน้าจอใหญ่ขึ้น

 1. เปิด 'แว่นขยาย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แว่นขยาย

 2. ที่เมนู มุมมอง ให้คลิกโหมดที่คุณต้องการใช้

 3. เลื่อนตัวชี้ไปยังส่วนของหน้าจอที่คุณต้องการขยาย

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณใช้โหมดเต็มหน้าจอ คุณสามารถแสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก แสดงตัวอย่างเต็มหน้าจอ

 • สำหรับรายการแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้กับ 'แว่นขยาย' ได้ ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัด

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเลือกจุดโฟกัสของ 'แว่นขยาย'

 1. เปิด 'แว่นขยาย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แว่นขยาย

 2. คลิกปุ่ม ตัวเลือกรูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือก' จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการดังนี้
  ตัวเลือก คำอธิบาย
  ตัวเลือก

  ตามตัวชี้เมาส์

  คำอธิบาย

  แสดงพื้นที่โดยรอบตัวชี้เมาส์ในหน้าต่าง 'แว่นขยาย' เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถเลือกให้หน้าต่าง 'แว่นขยาย' เลื่อนเมื่อตัวชี้เมาส์เข้าใกล้หรือเมื่อตัวชี้เมาส์ชิดขอบหน้าต่าง 'แว่นขยาย'

  ตัวเลือก

  ตามโฟกัสของแป้นพิมพ์

  คำอธิบาย

  แสดงพื้นที่โดยรอบตัวชี้เมื่อคุณกด Tab หรือแป้นลูกศร

  ตัวเลือก

  ให้ 'แว่นขยาย' เลื่อนตามจุดแทรกข้อความ

  คำอธิบาย

  แสดงพื้นที่โดยรอบข้อความที่คุณกำลังพิมพ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับการย่อ/ขยาย

 1. เปิด 'แว่นขยาย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แว่นขยาย

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
  เมื่อต้องการ

  ขยาย

  ให้ทำดังนี้
  คลิก ขยาย  รูปภาพของปุ่ม 'ขยาย' หรือกดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows+เครื่องหมายบวก
  เมื่อต้องการ

  ย่อ

  ให้ทำดังนี้
  คลิก ย่อ  รูปภาพของปุ่ม 'ย่อ' หรือกดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows+เครื่องหมายลบ

เมื่อต้องการตั้งค่าการเพิ่มการย่อ/ขยาย

การเพิ่มการย่อ/ขยายจะกำหนดความเร็วในการขยายและย่อ 'แว่นขยาย'

 1. เปิด 'แว่นขยาย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แว่นขยาย

 2. คลิกปุ่ม ตัวเลือกรูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือก' แล้วเลื่อนตัวเลื่อนเพื่อปรับการเพิ่มการย่อ/ขยาย การเลื่อนแถบเลื่อนไปทางซ้ายจะทำให้ 'แว่นขยาย' ย่อ/ขยายช้าลง โดยจะเปลี่ยนแปลงระดับการย่อ/ขยายให้เล็กลง การเลื่อนแถบเลื่อนไปทางขวาจะทำให้ 'แว่นขยาย' ย่อ/ขยายเร็วขึ้น โดยจะเปลี่ยนแปลงระดับการย่อ/ขยายให้ใหญ่ขึ้น

เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดเลนส์

เมื่อคุณกำลังใช้โหมดเลนส์ คุณสามารถปรับขนาดของเลนส์ 'แว่นขยาย'

 1. เปิด 'แว่นขยาย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แว่นขยาย

 2. คลิกปุ่ม ตัวเลือกรูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือก' จากนั้น ภายใต้ ขนาดของเลนส์แว่นขยาย ให้เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อปรับขนาดของเลนส์ 'แว่นขยาย' ขนาดของเลนส์จะเปลี่ยนแปลงทันที ปรับระดับจนกระทั่งคุณเห็นว่าเหมาะสม

หมายเหตุ

 • คุณต้องใช้โหมดเลนส์ ตัวเลือกขนาดของเลนส์จึงจะปรากฏ

 • คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของเลนส์ได้อย่างรวดเร็วด้วยการกด Ctrl+Alt+R แล้วย้ายตัวชี้ขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนความสูง และซ้ายและขวาเพื่อเปลี่ยนความกว้าง

เมื่อต้องการเปิดการกลับสี

การเปิดการกลับสีจะเพิ่มความเปรียบต่างระหว่างรายการบนหน้าจอของคุณ ซึ่งช่วยให้ดูหน้าจอของคุณได้ง่ายขึ้น

 1. เปิด 'แว่นขยาย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แว่นขยาย

 2. คลิกปุ่ม ตัวเลือกรูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือก' แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการกลับสี

เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ 'แว่นขยาย'

เมื่อคุณเริ่มใช้ 'แว่นขยาย' แถบเครื่องมือ 'แว่นขยาย' จะหายไปเพื่อให้คุณมีพื้นที่ทำงาน แต่คุณสามารถแสดงขึ้นมาใหม่ได้

 1. เปิด 'แว่นขยาย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แว่นขยาย

 2. หลังจากที่ 'แว่นขยาย' เปิดขึ้น ให้คลิกไอคอนรูปแว่นขยายในหน้าจอของคุณรูปภาพไอคอน 'แว่นขยาย' หรือคลิกไอคอนแว่นขยายบนแถบงาน


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่