การทำให้ข้อความอ่านง่ายขึ้นโดยใช้ ClearType


เทคโนโลยีแบบอักษร ClearTypeทำให้ข้อความบนหน้าจอของคุณเกือบจะคมชัดพอๆ กับข้อความที่พิมพ์ลงบนกระดาษ เทคโนโลยีนี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน Windows รุ่นนี้

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก ClearType คุณจะต้องมีจอภาพชนิดจอแบนคุณภาพสูง เช่น LCD หรือพลาสมา แม้แต่กับจอภาพ CRT คุณก็อาจสามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้ดีขึ้นด้วย ClearType

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการทำข้อความให้อ่านง่ายขึ้นโดยใช้ ClearType (1:42)

เมื่อต้องการเปิด ClearType

  1. เปิด 'ตัวปรับข้อความ ClearType' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ cleartype แล้วคลิก ปรับข้อความ ClearType

  2. ในหน้าแรกของตัวปรับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิด ClearType คลิก ถัดไป แล้วคลิก ถัดไป จนกว่าคุณจะไปถึงหน้าสุดท้าย

  3. ในหน้าสุดท้ายของตัวปรับ ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อเปิด ClearType ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

  • เพื่อให้สามารถใช้ ClearType อย่างได้ผล คุณควรมีการ์ดแสดงผลและจอภาพที่สนับสนุนการตั้งค่าสีอย่างน้อย 256 สี การแสดงผลจะดีที่สุดหากมีการสนับสนุนการตั้งค่าสีที่สูง (24 บิต) หรือสูงที่สุด (32 บิต)

เมื่อต้องการปรับแต่ง ClearType

คุณสามารถใช้ 'ตัวปรับข้อความ ClearType' ในการปรับความชัดเจนของข้อความบนหน้าจอของคุณตามลักษณะการมองเห็นที่คุณต้องการได้

  1. เปิด 'ตัวปรับข้อความ ClearType' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ cleartype แล้วคลิก ปรับข้อความ ClearType

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย เปิด ClearType ถูกเลือกไว้ แล้วคลิก ถัดไป ในแต่ละหน้า ให้คลิกตัวอย่างข้อความที่ดูชัดที่สุดสำหรับคุณ

  3. ในหน้าสุดท้ายของตัวปรับ ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

  • หากคุณปรับรุ่นจาก Windows XP หรือ Windows Vista เป็น Windows 7 และ ClearType Tuner PowerToy สำหรับ Windows XP ยังคงติดตั้งอยู่บนพีซีของคุณ คุณอาจต้องยกเลิกการติดตั้ง 'ตัวปรับข้อความ ClearType' จะมีอยู่ใน Windows 7 และสามารถแทนที่ ClearType Tuner PowerToy ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดตั้งโปรแกรม ให้ดูที่ การถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต้องการความช่วยเหลือหรือไม่