วิธีจัดการ Add-on ใน Internet Explorer 9


Add-on ของเว็บเบราว์เซอร์จะเป็นส่วนเสริมให้กับ Windows Internet Explorer 9 ด้วยคุณลักษณะพิเศษ เช่น แถบเครื่องมือ และตัวควบคุม ActiveX

มี Add-on หลายรายการได้รับการติดตั้งล่วงหน้าแล้วใน Internet Explorer แต่ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากที่มาจากอินเทอร์เน็ต โดยปกติแล้ว Add-on จะต้องได้รับอนุญาตจากคุณก่อนจึงจะสามารถติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการติดตั้ง Add-on บางรายการโดยที่คุณไม่ทราบได้ กรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้า Add-on เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอื่นที่คุณได้ติดตั้งไว้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการดู Add-on ที่ติดตั้งใน Internet Explorer 9

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือปุ่ม 'เครื่องมือ' แล้วคลิก จัดการ Add-on
 3. ภายใต้ ชนิด Add-on ให้คลิก แถบเครื่องมือและโปรแกรมเสริม

 4. ภายใต้ แสดง คุณสามารถเลือกมุมมองแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ของ Add-on ของคุณ

  • เมื่อต้องการแสดงรายการ Add-on ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก Add-on ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะ Add-on ที่จำเป็นสำหรับเว็บเพจปัจจุบัน หรือเว็บเพจที่เพิ่งดูล่าสุด ให้คลิก Add-on ที่กำลังโหลด

  • เมื่อต้องการแสดง Add-on ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าแล้วโดย Microsoft ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผู้ให้บริการ ให้คลิก เรียกใช้โดยไม่มีสิทธิ

 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

เมื่อต้องการเปิดหรือปิด Add-on ใน Internet Explorer

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือปุ่ม 'เครื่องมือ' แล้วคลิก จัดการ Add-on
 3. ภายใต้ แสดง ให้คลิก Add-on ทั้งหมด

 4. คลิก Add-on แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำให้ Add-on พร้อมใช้งานสำหรับการใช้ในเบราว์เซอร์ ให้คลิก เปิดใช้งาน

  • เมื่อต้องการปิด Add-on เพื่อไม่ให้ใช้ในเบราว์เซอร์ได้ ให้คลิก ปิดใช้งาน

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับ Add-on แต่ละรายการที่คุณต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

  หมายเหตุ

  • ก่อนที่คุณจะปิด Add-on ของเบราว์เซอร์ โปรดจำไว้ว่าบางเว็บเพจหรือ Internet Explorer เอง อาจแสดงผลได้อย่างไม่ถูกต้องถ้ามีการเปิดใช้งาน Add-on อยู่ ขอแนะนำให้คุณปิดใช้งาน Add-on เฉพาะในกรณีที่เป็นเหตุให้ Internet Explorer ต้องปิดตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เมื่อต้องการลบตัวควบคุม ActiveX ที่ติดตั้งไว้

คุณสามารถลบได้เฉพาะตัวควบคุม ActiveX ที่คุณดาวน์โหลดและติดตั้งไว้เท่านั้น คุณไม่สามารถลบตัวควบคุม ActiveX ที่มีการติดตั้งไว้ล่วงหน้าหรือ Add-on ชนิดใดๆ ก็ตาม แต่คุณสามารถปิดใช้งานได้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือปุ่ม 'เครื่องมือ' แล้วคลิก จัดการ Add-on
 3. เมื่อต้องการแสดงตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมด ภายใต้ แสดง ให้คลิก ตัวควบคุมที่ดาวน์โหลด

 4. คลิกตัวควบคุม ActiveX ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ข้อมูลเพิ่มเติม

 5. ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิก เอาออก ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 สำหรับตัวควบคุมทุกตัวที่คุณต้องการจะลบ เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

หมายเหตุ

 • ถ้าไม่สามารถเอา Add-on ออกได้ในกล่องโต้ตอบ 'จัดการ Add-on' คุณอาจทำการถอนการติดตั้ง Add-on นั้นใน 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดตั้งโปรแกรม ให้ดูที่ การถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต้องการความช่วยเหลือหรือไม่