การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อใน Outlook.com

ลองอ่านคำแนะนำง่ายๆ สำหรับการทำงานทั่วไปในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณดังต่อไปนี้

นอกเหนือจากผู้ติดต่อที่คุณเพิ่มหรือนำเข้าไปยังการเชื่อมต่อบุคคล รายชื่อผู้ติดต่อของคุณอาจแสดงข้อมูลติดต่อจากเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter, flickr และ LinkedIn คุณสามารถเพิ่มหรือลบเครือข่ายสังคม แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลผู้ติดต่อจากเครือข่ายสังคมได้ใน Outlook.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ การเพิ่มเพื่อนจาก Facebook และเครือข่ายสังคมอื่นๆ

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนวันเกิดจากเครือข่ายสังคมมากเกินไปและคุณต้องการปิดใช้งาน ให้ไปที่ การเพิ่มวันเกิดลงในปฏิทิน Outlook.com

รายชื่อผู้ติดต่อของฉันอยู่ที่ไหน

มีหลายสาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถมองเห็นผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ รายชื่อผู้ติดต่อของฉันอยู่ที่ไหน

เพิ่มผู้ติดต่อ

เมื่อคุณตอบกลับอีเมลที่มีผู้ติดต่อที่ไม่อยู่ในรายชื่อของคุณ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เพิ่มผู้ติดต่อเหล่านั้น นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อด้วยตนเองได้ด้วย

 1. ในการเชื่อมต่อบุคคล คลิก สร้าง

 2. เพิ่มข้อมูลติดต่อ หากคุณต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ มากกว่าหนึ่งรายการ ให้คลิกไอคอน ไอคอนบวก ในส่วนนั้น
 3. คลิก บันทึก

นำเข้าที่ติดต่อ

นำเข้าจากบัญชีอื่นบน Outlook.com

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Outlook.com ที่คุณต้องการนำเข้า

 2. ในการเชื่อมต่อบุคคล ให้คลิก จัดการ แล้วคลิก นำเข้า

 3. บันทึกไฟล์ .CSV ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ

 4. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อ

 5. ในการเชื่อมต่อบุคคล หาก เพิ่มบุคคลลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก จัดการ แล้วคลิก เพิ่มบุคคล มิฉะนั้น ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6

 6. ภายใต้ เพิ่มบุคคลลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ให้คลิก นำเข้าจากไฟล์

 7. เลือก บัญชี Outlook.com อื่น แล้วเรียกดูไปยังไฟล์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3

 8. คลิก นำเข้าที่ติดต่อ

นำเข้าจากเดสก์ท็อปแอป Outlook หรือ Windows Live Mail

 1. ส่งออกผู้ติดต่อของคุณจากเดสก์ท็อปแอป Outlook หรือ Windows Live Mail โดยใช้รูปแบบไฟล์ Comma Separated Values (.CSV) คุณสามารถพบคำสั่ง ส่งออก ภายใต้เมนู แฟ้ม

 2. ในการเชื่อมต่อบุคคล หาก เพิ่มบุคคลลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก จัดการ แล้วคลิก เพิ่มบุคคล มิฉะนั้น ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 3

 3. ใน เพิ่มบุคคลลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ให้คลิก นำเข้าจากไฟล์

 4. เลือก Microsoft Outlook หรือ Windows Live Mail แล้วเรียกดูไปยังไฟล์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1

 5. คลิก นำเข้าที่ติดต่อ

นำเข้าจาก Outlook Express

หากคุณใช้ Outlook Express คุณสามารถอัปโหลดอีเมลและผู้ติดต่อของคุณไปยัง Outlook.com ติดตั้ง Add-on ของ Mail Migration และทำตามคำแนะนำ

แก้ไขหรือลบผู้ติดต่อ

ในการเชื่อมต่อบุคคล คลิกผู้ติดต่อ แล้วคลิก แก้ไข หรือ ลบ

หมายเหตุ: ไม่สามารถแก้ไขและลบข้อมูลผู้ติดต่อจากเครือข่ายสังคม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลบเครือข่ายสังคมในบัญชี Outlook.com ของคุณ โปรดดู การเพิ่มเพื่อนจาก Facebook และเครือข่ายสังคมอื่นๆ

การคืนค่าผู้ติดต่อที่ถูกลบ

หากคุณลบหรือทำรายชื่อผู้ติดต่อหายโดยบังเอิญ คุณสามารถคืนค่ารายชื่อเหล่านั้นได้ ให้ดูที่ การคืนค่าผู้ติดต่อที่ถูกลบ

เพิ่มหรือลบผู้ติดต่อในรายการโปรดของคุณ

รายการโปรดปรากฏในการเชื่อมต่อบุคคลที่ด้านบนสุดของรายการที่ติดต่อของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบผู้ติดต่อในรายการโปรดของคุณ ให้คลิกผู้ติดต่อ แล้วคลิก เพิ่มในรายการโปรด หรือ เอาออกจากรายการโปรด

เชื่อมโยงและยกเลิกการเชื่อมโยงผู้ติดต่อ

เมื่อการเชื่อมต่อบุคคลพบว่าผู้ติดต่อสองรายการมีชื่อและนามสกุลเหมือนกัน บริการนี้จะเชื่อมโยงผู้ติดต่อทั้งสองเพื่อให้ปรากฎเป็นผู้ติดต่อเดียว คุณยังสามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อโดยใช้ "ล้างรายชื่อผู้ติดต่อ" เชื่อมโยงผู้ติดต่อด้วยตนเอง และยกเลิกการเชื่อมโยงได้อีกด้วย

การเชื่อมโยงผู้ติดต่อด้วย “ล้างรายชื่อผู้ติดต่อ”

 1. ในการเชื่อมต่อบุคคล ให้คลิก จัดการ แล้วคลิก ล้างรายชื่อผู้ติดต่อ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับผู้ติดต่อในชุดที่คุณไม่ต้องการเชื่อมโยง

 3. ทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำสำหรับชุดรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด แล้วคลิก ล้าง

การค้นหาและเชื่อมโยงด้วยตนเอง

 1. ในเขตข้อมูลการค้นหาการเชื่อมต่อบุคคล ให้พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการค้นหา

 2. ในผลการค้นหา ให้เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการเชื่อมโยง แล้วคลิก เชื่อมโยง

การยกเลิกการเชื่อมโยงผู้ติดต่อ

เมื่อผู้ติดต่อถูกเชื่อมโยงแล้ว จะมีการสร้างผู้ติดต่อใหม่ที่รวมเข้าด้วยกันโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดจากผู้ติดต่อดั้งเดิม จากนั้นผู้ติดต่อดั้งเดิมจะถูกลบ หากคุณเชื่อมโยงผู้ติดต่ออย่างน้อยสองรายที่เป็นคนละคนกันโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถคืนค่าได้ดังนี้

 1. ในการเชื่อมต่อบุคคล ให้เลือกผู้ติดต่อที่รวมเข้าด้วยกัน

 2. คลิก จัดการ แล้วคลิก คืนค่าผู้ติดต่อที่ถูกลบ

 3. เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการคืนค่า แล้วคลิก คืนค่า

 4. คลิกผู้ติดต่อที่รวมเข้าด้วยกันอย่างไม่ถูกต้อง คลิก ลบ แล้วคลิก ลบ อีกครั้ง

ดูว่าใครอยู่ในกลุ่ม

กลุ่มจะแสดงตามลำดับตัวอักษรในรายชื่อผู้ติดต่อ หากต้องการดูว่าใครอยู่ในกลุ่ม ให้คลิกที่กลุ่ม

การสร้างกลุ่มใหม่

 1. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สร้าง แล้วคลิก กลุ่มใหม่

 2. ป้อนชื่อกลุ่ม

 3. ภายใต้ เพิ่มสมาชิก เริ่มต้นป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ เมื่อผู้ติดต่อปรากฏในรายการ ให้คลิกที่ผู้ติดต่อ

 4. หลังจากที่คุณเพิ่มสมาชิกทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้คลิก บันทึก

หรือคุณสามารถทำในลักษณะนี้ได้

 1. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากผู้ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มไว้ในกลุ่มใหม่

 2. คลิก กลุ่ม แล้วคลิก สร้างกลุ่ม

 3. ป้อนชื่อกลุ่ม แล้วคลิก บันทึก

เพิ่มหรือลบสมาชิกของกลุ่ม

กลุ่มจะแสดงตามลำดับตัวอักษรในรายชื่อผู้ติดต่อ

เพิ่มสมาชิกไว้ในกลุ่ม

 1. คลิกชื่อกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มสมาชิก แล้วคลิก แก้ไข

 2. ภายใต้ เพิ่มสมาชิก เริ่มต้นป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ เมื่อผู้ติดต่อปรากฏในรายการ ให้คลิกที่ผู้ติดต่อ

 3. หลังจากที่คุณเพิ่มสมาชิกใหม่ทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้คลิก บันทึก

หรือคุณสามารถทำในลักษณะนี้ได้

 1. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากผู้ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มไว้ในกลุ่ม

 2. คลิก กลุ่ม เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มสมาชิก แล้วคลิก นำไปใช้

ลบสมาชิกออกจากกลุ่ม

 1. คลิกชื่อกลุ่มที่คุณต้องการลบสมาชิก แล้วคลิก แก้ไข

 2. คลิก X ภายใต้สมาชิกแต่ละรายที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก บันทึก

หรือคุณสามารถทำในลักษณะนี้ได้

 1. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากผู้ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออกจากกลุ่ม

 2. คลิก กลุ่ม ล้างเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกลุ่มที่คุณต้องการลบสมาชิก แล้วคลิก นำไปใช้

  หมายเหตุ: การลบผู้ติดต่อออกจากกลุ่มไม่ได้เป็นการลบออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ

การลบกลุ่ม

กลุ่มจะแสดงตามลำดับตัวอักษรในรายชื่อผู้ติดต่อ

 1. คลิกกลุ่มที่คุณต้องการลบ

 2. คลิก ลบ แล้วคลิก ลบ อีกครั้ง

  หมายเหตุ: การลบกลุ่มไม่ได้ลบผู้ติดต่อที่เป็นสมาชิก

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและจัดการผู้ติดต่อและกลุ่ม ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ไปที่ Outlook.com

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

คำแนะนำง่ายๆ สำหรับการทำงานทั่วไป
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Outlook.com

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับเดสก์ท็อปแอป Outlook ใช่หรือไม่
ค้นหาการสนับสนุน Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่
ถามคำถามของคุณในฟอรั่ม community

มีความเห็นสำหรับ Outlook.com หรือไม่
ให้คำติชมแก่เรา

เข้าใช้ Outlook.com ไม่ได้ใช่ไหม
ตรวจสอบสถานะของบริการ