การจัดการที่ติดต่อของคุณ


คุณสามารถใช้ Windows เพื่อติดตามบุคคลและหน่วยงานด้วยการสร้างที่ติดต่อไว้ในที่ติดต่อ Windowsที่ติดต่อแต่ละรายการจะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน

เมื่อคุณต้องการค้นหาที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนคนหนึ่ง คุณสามารถค้นหาได้ในโฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อ' เมื่อต้องการเก็บบันทึกย่อเกี่ยวกับที่ติดต่อทางธุรกิจ คุณสามารถเก็บข้อมูลนี้ไว้ในโฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อ' ได้ คุณยังสามารถเก็บรูปภาพของที่ติดต่อไว้ในโฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อ' ได้อีกด้วย

เปิด 'ที่ติดต่อ Windows' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ พิมพ์ ที่ติดต่อ ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter

สิ่งที่อยู่ในที่ติดต่อคืออะไร

คุณสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อแต่ละรายในจำนวนมากหรือน้อยได้ตามต้องการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

 • ที่อยู่อีเมล เก็บที่อยู่อีเมลได้มากเท่าที่คุณต้องการสำหรับที่ติดต่อหนึ่งราย และตั้งค่าที่อยู่อีเมลอันใดอันหนึ่งให้เป็นที่อยู่ที่ต้องการ

 • รูปภาพ การเพิ่มรูปภาพของที่ติดต่อจะช่วยให้คุณจดจำบุคคลนั้นได้

 • หมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถเก็บหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน มือถือ และหมายเลขโทรสารของที่ติดต่อไว้ได้

 • ที่อยู่ คุณสามารถเก็บได้ทั้งที่อยู่ที่บ้านและที่อยู่ที่ทำงานของที่ติดต่อ

 • ข้อมูลครอบครัว คุณสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส บุตร เพศ วันเกิด และวันครบรอบแต่งงานของที่ติดต่อได้

 • ที่อยู่เว็บไซต์ คุณสามารถเก็บได้ทั้งที่อยู่เว็บไซต์ของที่บ้านและที่ทำงานของที่ติดต่อ

 • บันทึกย่อ ใช้พื้นที่นี้เพื่อเพิ่มข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับที่ติดต่อ

การเพิ่มที่ติดต่อ

 1. เปิด 'ที่ติดต่อ Windows' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ พิมพ์ ที่ติดต่อ ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter

 2. คลิก ที่ติดต่อใหม่ แล้วพิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับที่ติดต่อในกล่องใดก็ได้บนแท็บที่มีอยู่ จากนั้นให้คลิก ตกลง คุณไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลในทุกกล่องก็ได้ ให้ใส่เพียงแค่ข้อมูลที่คุณต้องการเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเพิ่มที่อยู่อีเมลให้กับที่ติดต่อใหม่ ให้คลิก เพิ่ม ก่อนที่จะคลิก ตกลง

การเพิ่มข้อมูลให้กับที่ติดต่อ

 1. เปิด 'ที่ติดต่อ Windows' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ พิมพ์ ที่ติดต่อ ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter

 2. คลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. คลิกแท็บที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูล แล้วพิมพ์ลงในกล่องที่มีอยู่กล่องใดก็ได้ จากนั้นให้คลิก ตกลง

การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงรูปภาพของที่ติดต่อ

Windows จะเพิ่มรูปภาพเริ่มต้นสำหรับที่ติดต่อแต่ละราย แต่คุณสามารถเปลี่ยนภาพนั้นให้เป็นภาพถ่ายหรือรูปภาพอื่นได้

 1. เปิด 'ที่ติดต่อ Windows' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ พิมพ์ ที่ติดต่อ ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter

 2. คลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปภาพ

 3. บนแท็บ ชื่อและอีเมล ให้คลิกรูปภาพของที่ติดต่อ จากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพใหม่ ให้คลิกรูปภาพ แล้วคลิก เปลี่ยนรูปภาพ ค้นหาตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการใช้ เมื่อพบแล้วให้คลิกที่รูปภาพนั้น คลิก ตั้งค่า แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการเอารูปภาพที่มีอยู่ออก ให้คลิกที่รูปภาพ คลิก เอารูปภาพออก คลิก ตกลง รูปภาพจะแปลงกลับไปเป็นรูปภาพที่ติดต่อที่เป็นค่าเริ่มต้นที่ Windows ใช้ (คุณไม่สามารถเอารูปภาพเริ่มต้นออกได้)

การสร้างกลุ่มที่ติดต่อ (รายชื่อผู้รับจดหมาย)

คุณยังสามารถสร้าง กลุ่มที่ติดต่อ ซึ่งรวมที่ติดต่อหลายรายเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวโดยใช้ที่อยู่อีเมลเพียงที่อยู่เดียวได้ ถ้าคุณส่งข้อความอีเมลไปยังกลุ่มที่ติดต่อ จะเป็นการส่งไปยังที่ติดต่อทุกรายที่อยู่ในกลุ่มนั้น การส่งอีเมลไปยังกลุ่มที่ติดต่อจะสะดวกกว่าการเพิ่มชื่อลงในข้อความอีเมลทีละชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณส่งข้อความไปยังกลุ่มคนกลุ่มเดิมบ่อยครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างกลุ่มที่ติดต่อ (รายชื่อผู้รับจดหมาย)

การส่งที่ติดต่อไปยังบุคคลอื่น

นอกจากการเก็บข้อมูลของที่ติดต่อซึ่งเกี่ยวกับบุคคลและองค์กรแล้ว คุณยังสามารถส่งที่ติดต่อให้กับบุคคลอื่นได้อีกด้วย ไม่จำเป็นต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลที่ติดต่ออื่นๆ ในข้อความอีเมลอีกต่อไป เพียงส่งที่ติดต่อพร้อมข้อมูลที่คุณต้องการใช้ร่วมกันไปเท่านั้น วิธีส่งที่ติดต่อที่ใช้กันทั่วไปคือการแนบไปกับข้อความอีเมล (ขั้นตอนการแนบแฟ้มจะแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับโปรแกรมอีเมลที่คุณใช้)

เมื่อต้องการส่งที่ติดต่อให้กับบุคคลที่ไม่ได้ใช้ Windows รุ่นนี้ คุณต้องส่งออกที่ติดต่อให้เป็นรูปแบบอื่นก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเข้า การส่งออก หรือการเปลี่ยนรูปแบบที่ติดต่อต้องการความช่วยเหลือหรือไม่