ข้อมูลสื่อบันทึกใน Windows Media Player: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลสื่อบันทึก

แสดงทั้งหมด

ภาพหน้าปกอัลบั้มเกี่ยวข้องกับข้อมูลสื่อบันทึกอย่างไร

รูปหน้าปกอัลบั้มเป็นข้อมูลสื่อบันทึกชนิดหนึ่ง เมื่อคุณริพซีดีใน Player จะมีการดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มจากอินเทอร์เน็ตพร้อมกับข้อมูลสื่อบันทึกอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปหน้าปกอัลบั้ม ให้ดูที่ การเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปหน้าปกอัลบั้มใน Windows Media Player

Player สนับสนุนแท็ก ID3 ใช่หรือไม่

ใช่ Player จะอ่านและเขียนข้อมูลสื่อบันทึกในรูปแบบ ID3v2 และสามารถอ่านข้อมูลสื่อบันทึกในรูปแบบ ID3v1 ได้เช่นกัน

ID3 เป็นชื่อของมาตรฐานที่ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูลสื่อบันทึกลงในแฟ้มสื่อดิจิทัล ID3v1 เป็นรุ่นแรกของมาตรฐานดังกล่าว และ ID3v2 คือรุ่นที่สอง

ฉันสามารถกำหนดให้ Player แก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกในแฟ้มของฉันโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

Player สามารถสแกนแฟ้มในไลบรารีของคุณและดาวน์โหลดข้อมูลสื่อบันทึกที่หายไปได้โดยอัตโนมัติหรือพยายามแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกที่ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก จัดระเบียบ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ไลบรารี

 3. ในพื้นที่ การปรับปรุงข้อมูลสื่อบันทึกสำหรับแฟ้มโดยอัตโนมัติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เรียกข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากคุณต้องการให้ Player เพิ่มเฉพาะข้อมูลสื่อบันทึกที่ขาดหายไปจากแฟ้มของคุณ ให้คลิก เพิ่มเพียงแค่ข้อมูลที่ขาดหายไป

  • ถ้าคุณต้องการให้ Player เขียนทับข้อมูลสื่อบันทึกทั้งหมดในแฟ้มของคุณ ให้คลิก เขียนทับข้อมูลสื่อบันทึกทั้งหมด

   ใช้ตัวเลือกนี้อย่างระมัดระวัง ถ้าคุณปรับเปลี่ยนข้อมูลสื่อบันทึกในแฟ้มของคุณด้วยตนเอง ตัวเลือกนี้อาจจะเขียนทับการเปลี่ยนแปลงของคุณทั้งหมด

ฉันสามารถป้องกันไม่ให้ Player เขียนทับข้อมูลสื่อบันทึกในแฟ้มของฉันได้อย่างไร

คุณอาจเลือกตัวเลือก เขียนทับข้อมูลสื่อทั้งหมด ไว้ คุณควรเลือกตัวเลือก เพิ่มเพียงแค่ข้อมูลที่ขาดหายไป แทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคำถามเกี่ยวกับการกำหนดให้ Player แก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกโดยอัตโนมัติในหัวข้อนี้

เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลสื่อบันทึกในไลบรารี ฉันสามารถกำหนดให้ Player ปรับปรุงชื่อแฟ้มของสื่อนั้นได้อย่างไร

เมื่อ Player ริพซีดี โปรแกรมจะตั้งชื่อแฟ้มตามการกำหนดลักษณะของคุณ (เช่น "01-ชื่อเพลงตัวอย่าง-ชื่อศิลปินตัวอย่าง.WMA") คุณอาจมีแฟ้มเพลงบนคอมพิวเตอร์ที่ริพโดยใช้โปรแกรมอื่น และมีชื่อแฟ้มไม่ตรงกับการกำหนดลักษณะการตั้งชื่อของคุณ

ถ้าคุณต้องการให้ Player เปลี่ยนชื่อแฟ้มของแฟ้มเพลงให้ตรงกับการตั้งค่าการริพของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก จัดระเบียบ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ไลบรารี

 3. ในพื้นที่ การปรับปรุงข้อมูลสื่อบันทึกสำหรับแฟ้มโดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปลี่ยนชื่อแฟ้มเพลงโดยใช้การตั้งค่าการริพเพลง

  แฟ้มของคุณอาจจะถูกเปลี่ยนชื่อเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลสื่อบันทึกใดๆ ในแฟ้มนั้น (คุณปรับปรุงด้วยตนเองหรือปรับปรุงอัตโนมัติด้วย Player)

เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลสื่อบันทึกในไลบรารี ฉันสามารถกำหนดให้ Player ย้ายแฟ้มไปที่โฟลเดอร์ของศิลปินและอัลบั้มที่เหมาะสมในคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร

เมื่อ Player ริพซีดี โปรแกรมจะตั้งชื่อแฟ้ม จากนั้นจะจัดเก็บแฟ้มไว้ที่โฟลเดอร์ย่อยตามชื่อศิลปินและอัลบั้ม ตามค่าเริ่มต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสื่อบันทึกสำหรับแฟ้ม (เช่น มีการเปลี่ยนแปลงชื่อศิลปินหรือชื่ออัลบั้ม) แฟ้มจะยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพเดิม

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถกำหนดให้ Player ย้ายแฟ้มของคุณไปยังโฟลเดอร์ของศิลปินและอัลบั้มที่เหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสื่อบันทึกในแฟ้ม เมื่อต้องการเปิดการตั้งค่านี้ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก จัดระเบียบ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ไลบรารี

 3. ในพื้นที่ การปรับปรุงข้อมูลสื่อบันทึกสำหรับแฟ้มโดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดเรียงเพลงใหม่ในโฟลเดอร์เพลงที่ริพ โดยใช้การตั้งค่าการริพเพลง

  แฟ้มของคุณอาจจะถูกจัดเรียงใหม่เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลสื่อบันทึกใดๆ ในแฟ้มนั้น (คุณปรับปรุงด้วยตนเองหรือปรับปรุงอัตโนมัติด้วย Player)

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผู้ใช้อื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันจะไม่เขียนทับการจัดอันดับของฉัน

คำตอบของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ หากทุกคนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกัน ไม่มีวิธีใดที่สามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเขียนทับการจัดอันดับโดยผู้ใช้ของคุณหากพวกเขาเลือกจัดอันดับรายการในไลบรารีของ Player

อย่างไรก็ตาม หากทุกคนมีบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์แยกกันต่างหาก คุณสามารถปรับการตั้งค่าใน Windows Media Player เพื่อให้แน่ใจว่าในแฟ้มสื่อบันทึกมีการจัดเก็บเฉพาะการจัดอันดับโดยผู้ใช้ของคุณเท่านั้น ผู้ใช้อื่นยังคงสามารถจัดอันดับโดยผู้ใช้ได้ แต่การจัดอันดับดังกล่าวจะปรากฏในไลบรารีของ Player เมื่อผู้ใช้ดังกล่าวเข้าสู่ระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดอันดับโดยผู้ใช้ของคุณจะไม่ถูกเขียนทับ ให้ทำดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ

 2. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 3. คลิก จัดระเบียบ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ไลบรารี

 4. ในพื้นที่ การปรับปรุงข้อมูลสื่อบันทึกสำหรับแฟ้มโดยอัตโนมัติ ให้ตรวจดูว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คงค่าการจัดอันดับดาวของฉันให้เป็นการจัดอันดับส่วนรวมในแฟ้ม

  เมื่อเลือกการตั้งค่านี้ การจัดอันดับโดยผู้ใช้ของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มสื่อบันทึกแต่ละแฟ้มของคุณแทนแฟ้มฐานข้อมูลของไลบรารี แม้ว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลการจัดอันดับในตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มอื่น แต่การจัดอันดับของคุณจะปรากฏในไลบรารีของคุณตามปกติ

 5. ออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณและเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของผู้อื่น (คุณอาจต้องขอให้ผู้ใช้อื่นป้อนรหัสผ่านบัญชีของผู้ใช้นั้นๆ)

 6. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 7. คลิก จัดระเบียบ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ไลบรารี

 8. ในพื้นที่ การปรับปรุงข้อมูลสื่อบันทึกสำหรับแฟ้มโดยอัตโนมัติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย คงค่าการจัดอันดับดาวของฉันให้เป็นการจัดอันดับส่วนรวมในแฟ้ม

  เมื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้แล้ว การจัดอันดับโดยผู้ใช้ของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มฐานข้อมูลของไลบรารีแทนแฟ้มสื่อบันทึกแต่ละแฟ้ม

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่สี่ถึงหกสำหรับบัญชีอื่นๆ ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่