รายการที่จะเล่นของ Windows Media Player: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการที่จะเล่นใน Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

รายการที่จะเล่นคืออะไร และเหตุใดฉันอาจต้องการใช้รายการที่จะเล่น

ใน Player รายการที่จะเล่นเป็นชนิดของรายการที่มีแฟ้มสื่อดิจิทัลตั้งแต่หนึ่งแฟ้มขึ้นไป รายการที่จะเล่นอาจมีทั้งเพลง วิดีโอ หรือรูปภาพรวมกัน รายการที่จะเล่นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดกลุ่มรายการที่คุณต้องการจะฟังหรือดูบ่อยๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการฟังเพลงบางเพลงขณะพักผ่อนในช่วงเย็น คุณสามารถสร้างรายการที่จะเล่นที่มีเฉพาะเพลงเหล่านั้นได้ คุณยังสามารถใช้รายการที่จะเล่นเพื่อจัดกลุ่มรายการที่คุณต้องการเขียนลงซีดีหรือซิงค์กับอุปกรณ์แบบพกพาได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการที่จะเล่นของเพลงสำหรับวันหยุดที่คุณโปรดปราน แล้วเขียนรายการที่จะเล่นลงในซีดีเพลงเพื่อนำไปเปิดในงานปาร์ตี้

ตามค่าเริ่มต้น รายการต่างๆ ในรายการที่จะเล่นจะมีการเล่นตามลำดับที่ปรากฏในรายการ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของรายการได้โดยลากและปล่อยรายการเหล่านั้นภายในรายการ หรือคุณสามารถเล่นสลับและเล่นซ้ำเพลงต่างๆ ในรายการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นสลับและเล่นซ้ำรายการ ให้ดูที่ การเล่นสลับและเล่นซ้ำรายการใน Windows Media Player

รายการที่จะเล่นปกติและรายการที่จะเล่นอัตโนมัติแตกต่างกันอย่างไร

เนื้อหาของรายการที่จะเล่นปกติจะไม่เปลี่ยนแปลง เว้นแต่คุณจะเพิ่มหรือเอารายการออกจากรายการที่จะเล่นด้วยตนเอง เมื่อคุณเพิ่ม เอาออก หรือเปลี่ยนรายการในไลบรารีของ Player ของคุณ เนื้อหาของรายการที่จะเล่นอัตโนมัติจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่คุณระบุไว้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการที่จะเล่นอัตโนมัติสำหรับเพลงทั้งหมดในไลบรารีของ Player ของคุณตามนักร้องคนโปรดที่คุณจัดอันดับให้ตั้งแต่สี่ดาวขึ้นไป เนื้อหาของรายการที่จะเล่นอัตโนมัติจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติถ้าคุณเปลี่ยนการจัดอันดับเพลงใดเพลงหนึ่งของนักร้องรายนั้น หรือถ้าคุณเพิ่มหรือเอาเพลงของนักร้องรายนั้นออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่จะเล่นปกติ ให้ดูที่ การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่จะเล่นปกติใน Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ให้ดูที่ การสร้างหรือเปลี่ยนรายการที่จะเล่นอัตโนมัติใน Windows Media Player

แฟ้มรายการที่จะเล่นของฉันเก็บอยู่ที่ใดบนคอมพิวเตอร์ของฉัน

ตามค่าเริ่มต้น รายการที่จะเล่นจะบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ 'รายการที่จะเล่น' ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับที่คุณใช้ริพซีดี (โดยทั่วไปจะเป็นโฟลเดอร์ 'เพลงของฉัน')

ฉันสามารถบันทึกรายการที่จะเล่นในรูปแบบอื่นได้หรือไม่

ได้ ตามค่าเริ่มต้น Player จะบันทึกรายการที่จะเล่นด้วยส่วนขยาย .wpl แต่คุณสามารถบันทึกรายการที่จะเล่นด้วยส่วนขยาย .m3u หรือ .asx แทนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการบันทึกรายการที่จะเล่นด้วยส่วนขยายต่างๆ ให้ดูที่ การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่จะเล่นปกติใน Windows Media Player

เหตุใดบางรายการในรายการที่จะเล่นของฉันจึงเป็นสีจาง

รายการต่างๆ ในรายการที่จะเล่นอาจเป็นสีจางเนื่องจากถูกข้ามในระหว่างการเล่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะที่รายการอาจเป็นสีจางเนื่องจากการข้าม ให้ดูที่ การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่จะเล่นปกติใน Windows Media Player

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถขยายรายการที่จะเล่นได้

หากรายการที่จะเล่นอยู่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณจะไม่สามารถขยายเพื่อดูแต่ละรายการได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลื่อนไปตามรายการต่าง ๆ ในรายการที่จะเล่นได้ โดยคลิกปุ่ม ถัดไป และ ก่อนหน้าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่