ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft

อัปเดตเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2014
มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2014

เรากำลังอัปเดตข้อกำหนดการใช้ของเรา ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2015 ดูข้อกำหนดใหม่ได้ ที่นี่

ขอบคุณที่เลือก Microsoft!

นี่เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Microsoft Corporation (หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่พักอาศัยของคุณ) ซึ่งจำกัดความสิทธิ์ของคุณในการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ ดังที่ระบุไว้ในข้อที่ 1.1 เพื่อความสะดวกของคุณ เราจึงนำข้อกำหนดบางส่วนของข้อตกลงนี้มาถ่ายทอดในรูปแบบคำถามและคำตอบ คุณควรอ่านข้อตกลงทั้งฉบับเพราะข้อตกลงทุกข้อล้วนแต่มีความสำคัญและล้วนแต่เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้

1. ขอบเขตของข้อตกลง การยอมรับ และการเปลี่ยนแปลง

1.1. ข้อตกลงฉบับนี้ครอบคลุมบริการอะไรบ้าง Outlook.com (เดิมคือ Hotmail), OneDrive (เดิมคือ SkyDrive), บัญชี Microsoft, Microsoft Family Safety, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Windows Live Mail, Windows Live Writer (ซึ่งจะเรียกบริการเหล่านี้โดยรวมว่า “บริการของ Windows”); Office.com, Microsoft Office 365 Home Premium, Microsoft Office 365 University และบริการอื่นๆ ภายใต้ตรา Microsoft Office ซึ่งเกี่ยวพันกับข้อตกลงนี้ผ่านข้อตกลงเสริม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการของ Office”); Bing และ MSN เป็นบริการหลักภายใต้ข้อตกลงนี้ เราจะเรียกบริการเหล่านี้รวมถึงซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกับข้อตกลงฉบับนี้แบบเหมารวมว่า “บริการ” บริการดังกล่าวอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์หรือบริการต่างๆ จากบริษัทอื่น เมื่อใช้บริการนี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ("ข้อตกลงนี้")

1.2. ฉันจะยอมรับข้อตกลงนี้ได้อย่างไร คุณสามารถยอมรับข้อตกลงได้ด้วยการใช้งานหรือเข้าถึงบริการเหล่านี้ หรือยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อมีตัวเลือกปรากฎขึ้นให้คุณเลือกที่ส่วนติดต่อผู้ใช้ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้โดยไม่มีการดัดแปลงแก้ไขจากฝั่งของคุณ อย่าใช้บริการหากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงนี้

1.3. หลังจากที่ฉันยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว Microsoft จะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ได้อีกหรือไม่ ได้ Microsoft สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อตกลงฉบับนี้ได้เป็นระยะๆ หากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช้ อีเมล หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม หากคุณใช้บริการหลังวันที่การเปลี่ยแปลงมีผล จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงแล้วดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณต้องหยุดใช้บริการ ยกเลิกบริการแบบชำระเงินด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อที่ 9.10 จากนั้นปิดบัญชี Microsoft ของคุณ มิเช่นนั้นเราจะปรับใช้ข้อตกลงใหม่กับคุณ

1.4. บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงประเภทใดเกิดขึ้นบ้าง เราดำเนินการปรับปรุงบริการอยู่เสมอและอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขบริการเมื่อใดก็ได้ เราอาจนำบริการหรือคุณลักษณะของบริการออกใช้เป็นรุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องหรือทำงานคนละแบบกับรุ่นจริง อาจมีบางครั้งที่เราหยุดการให้บริการเป็นบางส่วน เราอาจหยุดให้บริการส่วนดังกล่าวด้วยสาเหตุต่างๆ อาทิ เราไม่อาจดำเนินการให้บริการดังกล่าวได้อีกต่อไป เทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น คำติชมของลูกค้าแสดงให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงระหว่างเรากับบริษัทอื่นส่งผลให้เราไม่สามารถนำวัตถุข้อมูลของพวกเขามาใช้ได้อีกต่อไป หรือเกิดปัญหาภายนอกขึ้นซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการต่อไปได้

1.5. ฉันต้องมีอายุเท่าใดจึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้ เมื่อใช้บริการ จะถือว่าคุณแสดงตนว่าคุณบรรลุ “นิติภาวะ” ตามเกณฑ์อายุของประเทศที่คุณพำนักอยู่ หรือมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่สามารถมีพันธะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณบรรลุนิติภาวะตามเกณฑ์ของประเทศที่คุณพำนักอยู่หรือไม่ หรือไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าคุณจะขอรับความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฏหมายของผู้เยาว์ที่สร้างบัญชีนี้ จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของผู้เยาว์และจะรับผิดชอบต่อการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นบัญชีนี้หรือบริการเหล่านี้ อันรวมถึงการซื้อต่างๆ ไม่ว่าบัญชีของผู้เยาว์จะถูกสร้างแล้วหรือจะสร้างในภายหลังก็ตาม

2. บัญชี Microsoft

2.1. บัญชี Microsoft คืออะไร บัญชี Microsoft เป็นบริการที่ช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และบริการของ Microsoft รวมถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และบริการของคู่ค้าของ Microsoft ที่เลือก เมื่อคุณสร้างบัญชี Microsoft เราจะขอให้คุณแจ้งข้อมูลส่วนตัวบางประการ อาทิ ชื่อและรหัสผ่าน วันเกิด ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลบางอย่าง รวมถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย เช่น อีเมลแอดเดรสสำรองหรือหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรสหรือชื่อผู้ใช้ที่คุณใช้สร้างบัญชี Microsoft ของคุณจะเป็นชื่อเฉพาะที่คงอยู่กับคุณตราบใดที่บัญชี Microsoft ของคุณยังเปิดใช้งานอยู่ ในกรณีที่บัญชี Microsoft ของคุณปิดลง ไม่ว่าจะปิดโดยคุณหรือ Microsoft ตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ อีเมลแอดเดรสหรือชื่อผู้ใช้อาจถูกนำมาวนใช้ใหม่ในระบบของเราและถูกนำไปมอบให้แก่ผู้ใช้อื่น ผู้ที่กำลังถือบัญชี Microsoft อยู่อาจต้องแจ้งข้อมูลด้านความปลอดภัยเพื่อใช้งานบัญชี Microsoft ต่อไป หากต้องการเข้าใช้และจัดการบัญชี Microsoft และข้อมูลด้านความปลอดภัยของคุณ คุณสามารถไปยังเว็บไซต์ ข้อมูลความปลอดภัย (https://account.live.com/proofs/Manage) หากต้องการเข้าถึงบริการของ Windows และบริการของ Office คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft โปรดอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล (ดังที่ระบุด้านบน) เพื่อทำความเข้าใจลักษณะวิธีที่ Microsoft เก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft ของคุณ คุณมีหน้าที่รักษาข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านให้เป็นความลับ และรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของบัญชี Microsoft ของคุณ คุณสามารถใช้บัญชี Microsoft เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ของ Microsoft (อาทิ Windows, บริการของ Xbox และ Windows Phone) หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการ รวมถึงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากข้อตกลงนี้จะถูกนำมาปรับใช้กับการใช้งานผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าวของคุณด้วยเช่นกัน คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกปี เพื่อกระตุ้นการใช้งานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft ของคุณ เว้นแต่จะมีการให้บริการในลักษณะอื่นซึ่งนำเสนอในบริการส่วนที่ต้องเสียเงิน หากคุณไม่ลงชื่อเข้าใช้ในระยะเวลาดังกล่าว เราจะปิดบัญชีของคุณ (ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการของ Windows, บริการของ Office, เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของคุณ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่ใช้บัญชี Microsoft ) หากบริการของคุณถูกยกเลิก เราจะลบข้อมูลหรือเนื้อหา (ดังที่นิยามไว้ด้านล่าง) ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft ของคุณ หรือจะยกเลิกความเชื่อมโยงเพื่อให้ไม่บริการนั้นมาเกี่ยวข้องกับคุณหรือบัญชี Microsoft ของคุณอีก เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้

2.2. หากฉันไม่สามารถเข้าใช้บัญชี Microsoft ของฉันได้ล่ะ หากคุณลืมรหัสผ่านหรือไม่สามารถเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณได้ คุณสามารถกู้คืนบัญชี Microsoft ของคุณได้ด้วยการไปยังเว็บเพจ ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (https://account.live.com/password/reset) เราจะพยายามช่วยคุณกู้คืนบัญชี Microsoft ของคุณอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าจะสามารถกู้คืนบัญชี Microsoft หรือสามารถกู้คืนเนื้อหาของคุณได้

2.3. หากฉันได้รับบัญชี Microsoft มาจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ Microsoftล่ะ Microsoft ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โอนย้ายบัญชี Microsoft ให้ผู้อื่นได้ แต่ในบางกรณี เราจะอนุญาตให้คุณรับบัญชี Microsoft จากองค์กรอื่นได้ อาทิ โรงเรียน กิจการธุรกิจ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ดูแลระบบของโดเมนที่มีการจัดการ (http://www.domains.live.com) ในกรณีนี้ องค์กรดังกล่าวอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมในบัญชี Microsoft ของคุณ อาทิ สามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ดูการใช้งานบัญชีหรือข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ อ่านหรือจัดเก็บเนื้อหาลงในบัญชีของคุณ รวมถึงระงับหรือยกเลิกบัญชี Microsoft ของคุณ ในกรณีดังกล่าว คุณต้องยอมรับเงื่อนไขนี้และข้อกำหนดการใช้เพิ่มเติมใดๆ ที่องค์กรอื่นกำหนด โดยองค์กรเหล่านี้จะเป็นผู้จัดเตรียมข้อกำหนดดังกล่าวให้แก่คุณ Microsoft จะไม่รับผิดชอบต่อข้อกำหนดการใช้เพิ่มเติมที่องค์กรอื่นเป็นผู้กำหนด หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบของโดเมนที่มีการจัดการ คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีดังกล่าวบนโดเมนนั้น

3. เนื้อหา

3.1. ใครเป็นผู้ครอบครองเนื้อหาที่ฉันป้อนเข้าไปในบริการนี้ คุณเป็นผู้ครอบครอง มีบางบริการที่เปิดโอกาสให้คุณสื่อสารกับผู้อื่นและแบ่งปันหรือจัดเก็บไฟล์ชนิดต่างๆ เช่น รูปถ่าย เอกสาร เพลง และวิดีโอ เนื้อหาการสื่อสารและไฟล์ต่างๆ ของคุณคือ “เนื้อหา”ที่ว่า และเราจะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่คุณป้อนเข้าไปในบริการ เว้นเสียแต่เนื้อหานั้นจะเป็นวัตถุข้อมูลที่เราอนุญาตให้คุณนำไปใช้เพื่อผสมผสานเข้ากับเนื้อหาของคุณเอง (อาทิ ภาพตัดปะ) เนื้อหาของคุณจะเป็นของคุณเสมอ และคุณต้องรับผิดชอบในเนื้อหานั้น เราจะไม่ควบคุม ตรวจสอบ ชำระเงินค่าอนุญาตเผยแพร่ หรือมีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาที่คุณและผู้อื่นป้อนไปยังบริการ

3.2. ใครบ้างที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของฉันได้ คุณสามารถควบคุมจากภายในได้ว่าจะให้ใครบ้างเข้าถึงเนื้อหาของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณแบ่งปันเนื้อหาลงในพื้นที่สาธารณะของบริการ ไม่ว่าจะผ่านคุณลักษณะใดๆ ที่อนุญาตให้แบ่งปันเนื้อหาอย่างสาธารณะได้หรือผ่านพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันกับผู้ที่คุณเลือกไว้ จะถือว่าคุณยินยอมให้ผู้ที่คุณแบ่งปันเนื้อหาด้วยสามารถใช้งาน บันทึก ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ จัดแสดง และถ่ายโอนเนื้อหาดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งการกระทำของบุคคลเหล่านี้เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับใช้บริการรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Microsoft หรือของผู้ได้รับอนุญาตของ Microsoft หากคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นมีสิทธิ์ดำเนินการดังกล่าว โปรดอย่าใช้แบ่งปันเนื้อหาผ่านบริการ คุณแสดงตนและรับรองว่าตลอดระยะเวลาการมีผลของข้อตกลงนี้ คุณมี (และจะมี) สิทธิ์ในเนื้อหาที่คุณอัปโหลดหรือแบ่งปันบนบริการ และการใช้เนื้อหาดังกล่าว ดังที่ระบุในข้อที่ 3.2 นี้ จะไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ

3.3. Microsoft จะทำอะไรกับเนื้อหาของฉันบ้าง เมื่อคุณถ่ายโอนหรืออัปโหลดเนื้อหาไปยังบริการ จะถือว่าคุณมอบสิทธิ์ที่ครอบคลุมทั่วโลกให้แก่ Microsoft ในการใช้งานเนื้อหาดังกล่าวตามความจำเป็น หรืออีกนัยหนึ่งคือ เพื่อมอบบริการให้แก่คุณ เพื่อปกป้องคุณ และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft Microsoft จะใช้งานและปกป้องเนื้อหาของคุณตามเค้าโครงที่ระบุไว้ใน คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลสำหรับบริการของ Windows (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล MSN (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688), and คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลสำหรับบริการของ Office (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (ซึ่งจะเรียกโดยรวมว่า “คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล”)

3.4. บริการนี้ใช้การโฆษณาชนิดใด บางบริการได้รับการสนับสนุนจากการโฆษณา คุณสามารถควบคุมลักษณะวิธีที่ Microsoft ปรับแต่งการโฆษณาได้ที่เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัวของคุณและโฆษณาเฉพาะสำหรับบุคคลของ Microsoft (http://choice.microsoft.com) เราจะไม่นำสิ่งที่คุณกล่าวถึงในอีเมล แชท การสนทนาทางวิดีโอ หรือจดหมายเสียงมาใช้เพื่อตั้งเป้าหมายในการส่งโฆษณาหาคุณ เราจะไม่นำเอกสาร รูปถ่าย หรือไฟล์ส่วนตัวอื่นๆ ของคุณมาใช้เพื่อตั้งเป้าหมายในการส่งโฆษณาหาคุณ คุณสามารถอ่านนโยบายการโฆษณาของเราแบบละเอียดได้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

3.5. Microsoft มีบริการที่ใช้เสียงหรือไม่ มี หากคุณใช้บริการที่มีสามารถใช้เสียงได้ จะถือว่าคุณยินยอมให้ Microsoft บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลเสียงของคุณเพื่อให้ Microsoft นำไปใช้พัฒนาคุณภาพและความแม่นยำของบริการที่ใช้เสียง รวมถึงนำไปดำเนินการ ดังที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

3.6. เนื้อหาหรือการกระทำใดบ้างที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อปกป้องลูกค้าและบริการของเรา เราจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการใช้บริการนี้ เราไม่อนุญาตให้ป้อนเนื้อหาหรือกระทำสิ่งที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

 1. i. ห้ามนำบริการนี้ไปใช้เพื่อทำสิ่งผิดกฎหมาย

 2. ii. ห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ เป็นอันตราย หรือส่งผลให้เกิดอันตรายต่อเด็ก

 3. iii. ห้ามส่งสแปมหรือใช้บัญชีของคุณเพื่อช่วยผู้อื่นส่งสแปม สแปมคืออีเมล การโพสต์ หรือข้อความโต้ตอบจำนวนมากที่ส่งมาโดยไม่ได้ร้องขอ

 4. iv. ห้ามเผยแพร่รูปที่ไม่เหมาะสมออกสู่สาธารณะ (อาทิ ภาพเปลือย สมสู่กับสัตว์ ลามกอนาจาร)

 5. v. ห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมลวงหรือชวนให้เข้าใจผิด (อาทิ เสแสร้งหรือลอกเลียนผู้อื่นเพื่อพยายามเรี่ยไรเงิน)

 6. vi. ห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อบริการหรือต่อผู้อื่น (อาทิ ปล่อยไวรัส ติดตามรุนรานผู้อื่น ใช้คำพูดที่ก่อความเกลียดชัง ยุยงให้ใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น)

 7. vii. ห้ามละเมิดสิทธิของผู้อื่น (อาทิ แบ่งปันเพลงที่มีลิขสิทธิ์ นำ Bing Maps รูปถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ไปจำหน่ายหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต)

 8. viii. ห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

มีหลายๆ ครั้งที่ Microsoft รับรู้ได้ถึงการละเมิดแนวทางปฏิบัติผ่านคำร้องเรียนของลูกค้า นอกจากนี้ เรายังนำเทคโนโลยีที่ทำงานโดยอัตโนมัติมาปรับใช้เพื่อตรวจจับสื่อลามกอนาจารเด็กหรือพฤติกรรมหยาบคายที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบ ลูกค้า หรือผู้อื่น เมื่อตรวจสอบกรณีเช่นนี้ Microsoft หรือตัวแทนของ Microsoft จะตรวจทานเนื้อหาดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหานี้ นี่เป็นการใช้งานที่นอกเหนือไปจากที่เราระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและข้อตกลงนี้

3.7. Microsoft สามารถลบเนื้อหาของฉันออกจากบริการได้หรือไม่ ได้ Microsoft จะลบ จำกัดการแจกจ่าย หรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาของคุณหากเราพบว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดข้อตกลงนี้ หรือเราได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รายอื่น เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือคำสั่งทางกฎหมายอื่นๆ ที่ให้เอาเนื้อหาดังกล่าวออก นอกจากนี้ เราอาจบล็อกช่องทางการสื่อสาร (อาทิ อีเมลหรือข้อความโต้ตอบ) ที่ส่งเข้าหรือส่งออกจากบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องบริการหรือลูกค้าของเรา หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

4. การยกเลิกบริการ

4.1. จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หากคุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการลบเนื้อหาของคุณออกจากบริการ ปิดใช้งานหรือยุติบัญชี Microsoft ของคุณ (ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริการหรือเนื้อหาของ Microsoft ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณได้อีกต่อไป) และ/หรือรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เหมาะสม เนื้อหาที่ถูกลบไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนมาได้อีก

4.2. มีสาเหตุอื่นใดที่อาจทำให้ฉันสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงบริการนี้หรือไม่ มี หากคุณไม่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft (ไม่ว่าจะผ่าน Outlook.com, OneDrive หรือบริการอื่นใดที่ใช้บัญชี Microsoft ) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (โปรดดูข้อที่ 2.1) หมายความว่าคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อีกและคุณจะสูญเสียเนื้อหาของคุณ (เว้นแต่จะมีการให้บริการในลักษณะอื่นซึ่งนำเสนอในบริการส่วนที่ต้องเสียเงิน). นอกจากนี้ Microsoft อาจหยุดการให้บริการเป็นบางส่วนดังที่ระบุในข้อที่ 1.4 หากคุณลงทะเบียนใช้งานบริการส่วนที่ต้องเสียเงินและไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด เราอาจระงับชั่วคราวหรือยกเลิกบริการดังกล่าวได้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อที่ 9.1)

4.3. ฉันจะสามารถยกเลิกบริการนี้ได้อย่างไร คุณสามารถยกเลิกบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft ของคุณได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ด้วยการไปที่เว็บเพจ บัญชี (https://account.live.com/closeaccount.aspx) หากต้องการยกเลิกบริการส่วนที่ต้องเสียเงิน โปรดดูข้อที่ 9.10 หากคุณกำลังยกเลิกบริการของคุณ วิธีที่เร็วที่สุดในการลบเนื้อหาของคุณออกจากบริการ คือการเข้าไปลบเนื้อหาเหล่านั้นออกจากส่วนประกอบต่างๆ ของบริการด้วยตัวคุณเอง (ตัวอย่างเช่น ลบอีเมลของคุณด้วยตัวเอง) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่คุณลบไปแล้วหรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่ปิดไปแล้ว แต่เนื้อหาดังกล่าวจะยังคงค้างอยู่ในระบบของเราอีกชั่วระยะหนึ่ง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บข้อมูลของ Microsoft ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

4.4. จะเกิดอะไรขึ้นหากบริการของฉันยุติลงหรือถูกยกเลิก หากบริการของคุณยุติลงหรือถูกยกเลิก (ไม่ว่าผู้ที่ยกเลิกจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเราก็ตาม) คุณจะถูกตัดสิทธิ์ในการใช้บริการทันทีและสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้จะสิ้นสุดลง จากนั้นคุณต้องถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าว หรือเราอาจปิดการใช้งานซอฟต์แวร์นั้น หากบัญชี Microsoft ถูกยกเลิก (ไม่ว่าผู้ที่ยกเลิกจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเราก็ตาม) คุณจะถูกตัดสิทธิ์ในการใช้บัญชี Microsoft ทันที หากมีบริการใดของคุณที่ยุติลงหรือถูกยกเลิก หรือหากบัญชี Microsoft ของคุณถูกปิด เราจะลบข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Microsoft ของคุณ หรือตัดการเชื่อมโยงข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวออกจากคุณและบัญชี Microsoft ของคุณ ไม่มีพันธะใดที่ผูกมัดให้เราต้องส่งคืนเนื้อหาให้แก่คุณ

5. ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราอธิบายถึงวิธีที่เราใช้และปกป้องเนื้อหาของคุณรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญมาก ดังนั้นโปรดอ่านอย่างถี่ถ้วน ข้อตกลงนี้นำคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลมาผสมผสานในรูปแบบของการอ้างอิง เมื่อใช้บริการหรือยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ จะถือว่าคุณยินยอมให้ Microsoft เก็บรวบรวม ใช้งาน รวมถึงเปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

6. การหยุดชะงักของบริการและการสำรองข้อมูล

เราพยายามอย่างหนักที่จะดูแลรักษาให้บริการสามารถใช้งานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริการออนไลน์ต่างๆ ล้วนแต่ประสบปัญหาการหยุดชะงักหรือดับบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่ง Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการหยุดชะงักหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ คุณควรนำเนื้อหาที่คุณจัดเก็บไว้บนบริการมาสำรองข้อมูลไว้เป็นประจำ การวางแผนสำรองข้อมูลและปฏิบัติตามแผนนั้นเป็นประจำสามารถช่วยป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียเนื้อหาของคุณได้ โดยเราได้พยายามจัดเตรียมสถานะบริการอย่างละเอียดไว้ในเว็บไซต์ สถานะบริการ (http://status.live.com)

7. ซอฟต์แวร์

7.1. ข้อกำหนดใดที่ควบคุมดูแลซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ เว้นแต่จะมีการใช้ร่วมกับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานฉบับอื่น จะถือว่าซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ตามที่เราจัดหาให้คุณในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ทั้งสิ้น ซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะเป็นการให้สิทธิ์การใช้งาน มิใช่การจำหน่าย และ Microsoft สงวนสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ที่ Microsoft ไม่ได้ให้สิทธิ์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะโดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ หากเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชมอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังหรือได้รับการอ้างอิงจากเว็บไซต์นี้จะเป็นผู้ให้สิทธิการใช้งานสคริปต์หรือรหัสดังกล่าว ไม่ใช่ Microsoft

7.2. ฉันจะใช้งานซอฟต์แวร์ที่จัดหาไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ได้อย่างไร เรามอบสิทธิ์ให้คุณสามารถติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ได้หนึ่งชุดต่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่องตามหลักเกณฑ์ทั่วโลกเพื่อการใช้งานของผู้ใช้หนึ่งคนตลอดระยะเวลาที่คุณใช้งานบริการนี้ แต่เราจะสอบสิทธิ์ดังกล่าวเฉพาะเมื่อคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อตกลงนี้เท่านั้น

7.3. มีสิ่งที่ฉันไม่สามารถทำกับซอฟต์แวร์หรือบริการหรือไม่ มี นอกเหนือไปจากข้อจำกัดอื่นๆ ในข้อตกลงนี้แล้ว คุณจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือบ่ายเบี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือบริการนี้ และคุณไม่สามารถแยกส่วน ดีคอมไพล์ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์หรือมุมมองใดของบริการนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ได้ให้การอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง คุณไม่สามารถแยกส่วนประกอบของซอฟต์แวร์หรือบริการเพื่อใช้บนอุปกรณ์เครื่องอื่น แจกจ่าย คัดลอก ให้เช่า เช่าซื้อ หรือยืมซอฟต์แวร์หรือบริการ หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ หรือสิทธิ์ใดๆ ในการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณไม่สามารถนำบริการไปใช้งานด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจรบกวนการใช้งานของผู้อื่น เพื่อรับอนุญาตในการเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชี หรือเครือข่าย คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

7.4. ซอฟต์แวร์อัปเดตได้อย่างไร เราจะตรวจสอบซอฟต์แวร์เวอร์ชันของคุณโดยอัตโนมัติ อีกทั้งเรายังดาวน์โหลดการอัปเดตไปยังซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ คุณยินยอมที่จะรับการอัปเดตดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่นี้ เว้นแต่การอัปเดตดังกล่าวจะมาพร้อมกับข้อกำหนดอื่น หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มากับการอัปเดต ไม่มีพันธะใดผูกมัดให้ Microsoft ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์และไม่รับประกันว่าเราจะสนับสนุนระบบรุ่นที่คุณได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ การอัปเดตดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์หรือบริการของบริษัทอื่น

8. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการของ Office, MSN และ Bing

8.1. องค์ประกอบสื่อและแม่แบบต่างๆ ของบริการของ Office หากคุณใช้บริการของ Office คุณจะสามารถเข้าถึงรูปสื่อ ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง วิดีโอ คลิป แม่แบบ และวัตถุรูปแบบอื่นๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์ประกอบสื่อ") ที่มากับซอฟต์แวร์ของ Office.com หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว Microsoft มอบสิทธิ์การใช้งานให้คุณสามารถนำองค์ประกอบสื่อที่มากับบริการของ Office ไปคัดลอก แจกจ่าย สาธิตและแสดงลงในโครงการและเอกสารต่างๆ แต่คุณจะไม่สามารถ (i) นำองค์ประกอบสื่อไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขาย มอบสิทธิ์ หรือแจกจ่ายสำเนาโดยใช้องค์ประกอบสื่อเป็นชิ้นส่วนหลักของผลิตภัณฑ์ (ii) มอบสิทธิ์ให้ลูกค้าของคุณสามารถนำองค์ประกอบสื่อไปส่งต่อสิทธิ์หรือแจกจ่ายได้ (iii) นำองค์ประกอบสื่อที่ออกแบบมาเพื่อการพาณิชย์ไปมอบสิทธิ์หรือแจกจ่าย โดยองค์ประกอบสื่อดังกล่าวได้แก่ สัญลักษณ์แทนตัวบุคคลที่สามารถพิสูจน์ได้ หน่วยงานราชการ โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายต่างๆ และคุณไม่สามารถนำรูปชนิดนี้ไปใช้ในลักษณะที่ส่อว่าสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่ว่าจะด้วยรูปธรรมหรือการกระทำก็ตาม และ (iv) นำองค์ประกอบสื่อไปใช้เพื่อสร้างสิ่งลามกหรือสิ่งที่เสื่อมเสียชื่อเสียง องค์ประกอบสื่ออื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์อื่นที่อยู่ในบริการของ Office บางบริการ เป็นองค์ประกอบสื่อที่ได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านั้น

8.2. วัตถุข้อมูลต่างๆ ของ Bing และ MSN บทความ รูปถ่าย วิดีโอ วัตถุข้อมูลของบุคคลภายนอกและโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังในต่างๆ ที่คุณสามารถใช้งานบน Bing และ MSN มีให้บริการแก่คุณสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และคุณไม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้เว้นแต่จะมีส่วนอื่นใดในข้อตกลงนี้ที่อนุญาตให้ทำได้หรือได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Microsoft นั่นคอ คุณไม่สามารถดาวน์โหลด คัดลอก เผยแพร่ ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม หรือแจกต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองสิทธิ์ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ได้ให้การอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง วัตถุข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการให้สิทธิ์การใช้งาน มิใช่การจำหน่าย และ Microsoft หรือผู้ถือครองสิทธิ์รายอื่นๆ สงวนสิทธิ์ในวัตถุข้อมูลที่ Microsoft ไม่ได้ให้สิทธิ์ไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ว่าจะโดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ บุคคลภายนอกอาจเลือกที่จะสร้างวัตถุข้อมูลหรือเสนอบริการเพิ่มเติมเพื่อวางจำหน่ายหรือให้สิทธิ์การใช้งานภายใน Bing หรือ MSN Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบในวัตถุข้อมูลและบริการดังกล่าว คุณไม่สามารถใช้งานโปรแกรมเล่นวิดีโอที่ฝังตัวได้บนเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงโฆษณาหรือเก็บรวบรวมรายได้จากการสมัครใช้งานเป็นหลัก หรือใช้บนเว็บไซต์ที่เป็นคู่แข่งโดยตรงของ Bing หรือ MSN เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน คุณยอมรับว่าการใช้โปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังของคุณอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการเพิ่มเติมให้แก่บุคคลภายนอก อันรวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้การแสดงต่อสาธารณะที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

8.3. ภาพมุมสูงของ Bing Maps สำหรับ Bing Maps คุณไม่สามารถนำภาพมุมสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นไปใช้ในงานราชการโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

9. หากคุณชำระเงินให้ Microsoft คุณจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

9.1. ค่าธรรมเนียม หากมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ราคาที่ระบุไว้ของบริการเป็นราคาไม่รวมภาษีและการชำระดุลธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เราอาจระงับหรือยกเลิกบริการหากเราไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณภายในเวลาที่กำหนด การระงับหรือการยกเลิกบริการที่เกิดจากการไม่ชำระเงินอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานบัญชีและเนื้อหาของคุณได้

9.2. บัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับบริการใดบริการหนึ่ง คุณจะถูกขอให้ระบุวิธีการชำระเงินเมื่อสมัครใช้งานบริการดังกล่าว คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลบัญชีการเรียกเก็บเงินรวมถึงวิธีการชำระเงินของคุณได้ที่เว็บไซต์ การจัดการการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน (https://commerce.microsoft.com) นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้ Microsoft ใช้ข้อมูลบัญชีที่ผ่านการอัปเดตเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากธนาคารที่คุณใช้หรือจากเครือข่ายการชำระเงินที่สามารถใช้งานได้ของคุณ คุณตกลงที่จะปรับข้อมูลบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดขึ้นกับบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อค่าธรรมเนียมที่เราส่งไปยังบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณก่อนที่เราจะสามารถดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณแก้ไขในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ

9.3. การเรียกเก็บเงิน เมื่อคุณแจ้งวิธีการชำระเงินให้ Microsoft ทราบ จะถือว่าคุณ (i) แสดงตนว่าคุณมีสิทธิ์ใช้วิธีการชำระเงินที่ดังที่ระบุและข้อมูลการชำระเงินที่คุณระบุไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง (ii) อนุญาตให้ Microsoft เรียกเก็บค่าธรรมเนียมของบริการผ่านวิธีการชำระเงินของคุณ และ (iii) อนุญาตให้ Microsoft เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับคุณลักษณะแบบเสียเงินต่างๆ ของบริการที่คุณลงทะเบียนใช้งานหรือใช้งานในระยะเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณ (a) ล่วงหน้า (b) ในขณะที่ซื้อ (c) หลังซื้อเล็กน้อย หรือ (d) ตามหลักกิจวัตรชองบริการแบบสมัครใช้งาน นอกจากนี้ เราอาจเรียกเก็บเงินโดยไม่เกินจากยอดที่คุณอนุมัติ และเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลงยอดที่จะเรียกเก็บสำหรับบริการแบบสมัครใช้งานที่เรียกเก็บเป็นกิจวัตร เราอาจนำยอดเรียกเก็บเงินในรอบก่อนหน้าที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการมาเรียกเก็บรวมกัน

9.4. การต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากประเทศ จังหวัด หรือรัฐของคุณอนุญาตให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลก่อนที่จะต่ออายุบริการของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อเราได้แจ้งให้คุณทราบว่าจะต่ออายุบริการโดยอัตโนมัติ เราสามารถต่ออายุบริการของคุณโดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินตามราคาปัจจุบันสำหรับระยะเวลาที่ต่อออกไปจากคุณ นอกจากนี้ เราจะเตือนคุณว่าเราจะออกใบเรียกเก็บค่าต่ออายุบริการตามวิธีการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้ ไม่ว่าจะมีการจัดเตรียมใบเรียกเก็บไว้แล้วในวันที่ต่ออายุหรือจะมีการจัดเตรียมในภายหลัง อีกทั้ง เราจะจัดเตรียมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถยกเลิกบริการได้ คุณต้องยกเลิกบริการก่อนวันต่ออายุเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับการเรียกเก็บเงินค่าต่ออายุ

9.5. ใบแจ้งยอดบัญชีทางออนไลน์และข้อผิดพลาด เราจะจัดเตรียมใบแจ้งยอดเรียกเก็บเงินออนไลน์ให้แก่คุณบนเว็บไซต์ การจัดการการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน (https://commerce.microsoft.com) ที่คุณสามารถดูและพิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชีของคุณได้ นี่เป็นใบแจ้งยอดเรียกเก็บเงินใบเดียวที่เราจัดเตรียมให้คุณ คุณต้องรับผิดชอบในการพิมพ์หรือบันทึกสำเนาของใบแจ้งยอดบัญชีออนไลน์แต่ละรายการ รวมถึงจัดเก็บสำเนาบันทึกดังกล่าวของคุณไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงด้วยตัวคุณเอง หากเราออกใบเรียกเก็บเงินผิดพลาด คุณจะต้องแจ้งข้อผิดพลาดภายใน 120 วันหลังจากพบข้อผิดพลาดครั้งแรกในใบเรียกเก็บเงินของคุณ เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นของคุณจะให้อนุญาตไว้ในระยะเวลาที่นานกว่า จากนั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบค่าธรรมเนียมในทันที หากคุณไม่ได้แจ้งเราภายในระยะเวลาดังกล่าว แสดงว่าคุณได้ยกเว้นความรับผิดและสิทธิเรียกร้องในการสูญเสียทั้งหมดอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดให้แก่เรา รวมทั้งเราไม่จำเป็นต้องแก้ไขความผิดพลาดหรือดำเนินการใช้เงินคืน หาก Microsoft ได้ระบุข้อผิดพลาดในใบเรียกเก็บเงิน เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 90 วัน

9.6. ระยะปลอดพันธะ เมื่อคุณร้องขอบริการจากเรา จะถือว่าคุณยอมรับว่าเราสามารถเริ่มให้บริการนั้นได้ในทันที คุณจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิกหรือมีระยะ "ปลอดพันธะ" เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้มีระยะปลอดพันธะ คุณสามารถยกเลิกบริการแบบเสียเงินตามที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 9.10 หากกฎหมายของคุณกำหนดให้มีระยะปลอดพันธะ และคุณได้ดำเนินการยกเลิกภายในระยะเวลาดังกล่าว คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวัน คุณสามารถยกเลิกการซื้อบริการได้โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเจ็ด (7) วันหลังจากที่ได้รับบริการโดยไม่ต้องรับภาระค่าบริการหรือการชำระเงินตามราคาที่กำหนด และคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

9.7. ข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งาน หากคุณกำลังเข้าร่วมข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งานใดๆ คุณจะต้องยกเลิกบริการดังกล่าวก่อนหมดช่วงทดลองใช้งานเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นอื่น หากคุณไม่ได้ยกเลิกบริการของคุณเมื่อหมดช่วงทดลองใช้งาน เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการจากคุณ

9.8. การเปลี่ยนแปลงราคา เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าบริการเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ คุณจะต้องยกเลิกและหยุดใช้บริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงค่าบริการจะมีผล หากมีการเสนอราคาสำหรับบริการของคุณโดยมีระยะเวลากำหนดไว้ ราคาดังกล่าวจะยังคงมีผลเฉพาะในช่วงเวลานั้น

9.9. นโยบายการคืนเงิน เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอื่นหรือข้อเสนอเฉพาะสำหรับบริการระบุไว้เป็นอื่น การซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้

9.10. การยกเลิกบริการ คุณสามารถยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุ คุณสามารถดูข้อมูลและคำแนะนำในการยกเลิกบริการของคุณได้ที่เว็บไซต์ การจัดการการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน (https://commerce.microsoft.com) หากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณมิได้บัญญัติไว้เป็นอื่น คุณควรอ้างอิงกลับไปยังข้อเสนอซึ่งระบุถึงบริการว่า (i) คุณอาจไม่ได้รับเงินคืนในเวลาที่ยกเลิก (ii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากกฎหมายได้ให้การอนุญาตไว้ (iii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณสำหรับบริการก่อนวันที่ยกเลิก (iv) คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงและการใช้บัญชีของคุณเมื่อคุณยกเลิกบริการ หรือหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวัน (v) คุณอาจได้รับเงินคืนในจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ใช้ที่คุณชำระสำหรับบริการโดยคำนวณ ณ เวลาที่ยกเลิก หากคุณยกเลิก บริการของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดช่วงเวลาบริการในปัจจุบันของคุณ หรือหากเราเรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณตามเกณฑ์ระยะเวลา ให้ใช้เวลาสิ้นสุดของช่วงเวลาที่คุณได้ยกเลิก

9.11. การชำระเงินล่าช้า คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่เราในการเก็บยอดค้างชำระในอดีต ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมของทนายความและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่นๆ ตามสมควรที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

9.12. การชำระเงินให้แก่คุณ หากเราเป็นหนี้ที่ต้องชำระเงินให้แก่คุณ คุณยอมรับที่จะให้ข้อมูลใดๆ ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจำเป็นในการชำระเงินนั้นให้กับคุณแก่เรา คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระเงินนี้ให้แก่คุณ นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่เราได้กำหนดไว้สำหรับสิทธิ์ในการรับการชำระเงินใดๆ ของคุณ หากคุณรับชำระเงินด้วยความผิดพลาด เราอาจยกเลิกหรือกำหนดให้คืนการชำระเงิน คุณยอมรับที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการพยายามดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังสามารถลดการชำระเงินให้แก่คุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปรับการชำระเงินที่เกินมาในครั้งก่อน

9.13. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่าย คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือ Wi‑Fi ของคุณ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากจากค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่คุณจ่ายให้แก่เรา หากคุณเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์ไร้สาย (ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต) ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแจ้งเตือน การเรียกดูเว็บ การส่งข้อความ และบริการอื่นๆ ที่ต้องใช้บริการสัญญาณออกอากาศและข้อมูลไร้สาย ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่ามีค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่อาจมีผลกับคุณหรือไม่ คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการผ่านบริการไร้สายหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

10. ไม่มีการรับประกัน

MICROSOFT และบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้จำหน่ายของเรา ไม่รับประกันการรับรองหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม คุณเข้าใจว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณเองและเราให้บริการในลักษณะ “ตามสภาพ” “ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมด” และ “ตามที่มี” MICROSOFT ไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือกำหนดเวลาของข้อมูลที่มีในบริการ เราไม่ให้การรับประกันโดยนัยใดๆ ซึ่งรวมถึงสำหรับความสามารถในเชิงพาณิชย์ การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ความพยายามในด้านฝีมือและการไม่ละเมิด ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายประจำท้องถิ่นของคุณได้บัญญัติไว้ คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างภายใต้กฎหมายประจำท้องถิ่นของคุณ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้มีเจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิ์เหล่านั้น หากใช้บังคับได้

คุณรับรู้ว่าระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไม่ได้ปราศจากความผิดพลาดและอาจมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้ง เราไม่รับประกันว่าบริการจะทำงานได้อย่างไม่ติดขัด ใช้งานได้ในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือการสูญเสียเนื้อหาจะไม่เกิดขึ้น

สำหรับลูกค้าที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คุณจะได้รับการรับรองบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย และพระราชบัญญัติการรับประกันต่อผู้บริโภคของประเทศนิวซีแลนด์ ตามลำดับ และไม่มีสิ่งใดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้มีเจตนาที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ์เหล่านั้น

11. ข้อจำกัดความรับผิด

หาก Microsoft ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ คุณยอมรับว่าการแก้ไขเยียวยาเฉพาะเพื่อคุณที่ Microsoft หรือบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายตลอดจนผู้จำหน่ายใดๆ มอบให้ จะใช้เพื่อเยียวยาค่าเสียหายโดยตรงสูงสุดไม่เกินจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมบริการสำหรับหนึ่งเดือน (หรือสูงสุด 10.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในกรณีที่เป็นบริการฟรี) คุณไม่สามารถเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือความสูญเสีย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา ค่าเสียหายเพราะขาดผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้มีผลแม้ว่าการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆ ให้แก่คุณได้อย่างครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือแม้ว่าเรารู้หรือควรได้รู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะใช้กับกรณีใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ เช่น การสูญเสียเนื้อหา ไวรัสใดๆ ที่ติดมาจากการใช้บริการของคุณ ความล่าช้าหรือล้มเหลวในการเริ่มต้นหรือดำเนินการถ่ายโอนหรือการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น การกล่าวอ้างว่าผิดสัญญา การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข ความรับผิดอย่างเคร่งครัด การประมาทเลินเล่อ การแสดงผิดจากข้อเท็จจริงหรือการละเว้น การบุกรุก การละเมิดกฎหรือข้อบังคับ หรือลาภมิควรได้ ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเหล่านี้บางประการหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ หากรัฐ จังหวัด หรือประเทศของคุณไม่ได้อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือค่าเสียหายอื่นๆ

12. ผู้ทำสัญญาของ Microsoft เขตอำนาจศาล และกฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. สหรัฐอเมริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) สหรัฐอเมริกา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. กฎหมายของรัฐที่คุณอยู่อาศัยจะใช้บังคับการตีความข้อตกลงนี้ การกล่าวอ้างว่าผิดข้อตกลงฉบับนี้ และการกล่าวอ้างอื่นๆ (อันรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการกล่าวอ้างว่าละเมิด) ไม่ว่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ ยกเว้นในกรณีที่ FAA เป็นผู้ควบคุมบทบัญญัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของรัฐหรือศาลสหรัฐในคิงเคาน์ตี รัฐวอชิงตัน สำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการซึ่งได้รับการพิจารณาคดีในศาล (ไม่ใช่การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการและไม่ใช่ศาลสำหรับพิจารณาคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ในคดีต่ำ)

 2. แคนาดา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) แคนาดา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. กฎหมายของจังหวัดที่คุณอยู่อาศัยจะใช้บังคับการตีความสัญญานี้ การกล่าวอ้างว่าผิดข้อตกลงฉบับนี้ และการกล่าวอ้างอื่นๆ (อันรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการกล่าวอ้างว่าละเมิด) ไม่ว่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวในออนแทรีโอ สำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ

 3. ประเทศในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) ประเทศในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ให้ใช้กฎหมายของรัฐวอชิงตันเพื่อตีความข้อตกลงนี้และมีผลกับกรณีการอ้างสิทธิการละเมิดที่ผูกพัน ไม่ว่าหลักเกณฑ์การเลือกใช้กฎหมายจะเป็นอย่างไรก็ตาม การอ้างสิทธิอื่นใดทั้งหมด (รวมทั้งการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด) จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเราให้บริการแก่คุณ

 4. ยุโรป หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) ยุโรป และคุณใช้ส่วนของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 กฎหมายของรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะควบคุมการอ้างสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งใช้ในประเทศที่เราให้บริการ หากคุณมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ส่วนหนึ่งของบริการ (เช่น Outlook.com หรือบริการของ Office ที่ไม่มีโฆษณา) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg กฎหมายของประเทศที่เราให้บริการแก่คุณโดยตรงจะควบคุมการอ้างสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากคุณเข้าถึงบริการจากภายในประเทศเยอรมนี ข้อตกลงใน http://g.msn.de/0TO_/dede จะมีผลบังคับใช้กับคุณ

 5. ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา และคุณใช้ส่วนของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 หากคุณมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ส่วนหนึ่งของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg สำหรับบริการทั้งหมด ให้ใช้กฎหมายของลักเซมเบิร์กเพื่อตีความข้อตกลงนี้และมีผลกับกรณีการอ้างสิทธิการละเมิดที่ผูกพัน ไม่ว่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ การอ้างสิทธิอื่นใดทั้งหมด (รวมทั้งการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด) จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเราให้บริการแก่คุณ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีของศาลลักเซมเบิร์กสำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ

 6. เอเชียหรือแปซิฟิกใต้ ยกเว้นหากประเทศของคุณได้รับการเรียกโดยพิเศษเป็นอย่างอื่นด้านล่าง หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) เอเชียหรือแปซิฟิกใต้ และคุณใช้ส่วนของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 หากคุณมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ส่วนหนึ่งของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Regional Sales Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายของรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยมีสาขาอยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งมีที่ตั้งทางธุรกิจหลักอยู่ที่ 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 สำหรับบริการทั้งหมด ให้ใช้กฎหมายของรัฐวอชิงตันเพื่อควบคุมข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ รวมทั้งคำถามใดๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ การบังคับใช้ หรือการบอกเลิก จะได้รับอ้างอิงไปยังและแก้ไขในท้ายที่สุดด้วยการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ ตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ Singapore International Arbitration Center (SIAC) ซึ่งจะถือว่ากฎเหล่านี้ได้รับการรวมอยู่โดยการอ้างอิงรวมเข้าไปในข้อนี้ ศาลยุติธรรมจะประกอบด้วยหนึ่งอนุญาโตตุลาการซึ่งแต่งตั้งโดยประธานของ SIAC ภาษาที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ จะถือว่าผลการตัดสินของอนุญาโตตุลาการเป็นที่สิ้นสุด มีผลผูกมัด และไม่สามารถโต้แย้งได้ รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินของประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ก็ได้

 7. ญี่ปุ่น หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) ญี่ปุ่น และคุณใช้ส่วนของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 หากคุณมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ส่วนหนึ่งของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 สำหรับบริการทั้งหมด ให้ใช้กฎหมายของญี่ปุ่นเพื่อควบคุมข้อตกลงนี้รวมถึงกรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมของศาลแขวงโตเกียวสำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้โดยเฉพาะ

 8. จีน หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) จีน คุณกำลังทำสัญญากับ Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC สำหรับการใช้งาน MSN, Bing หรือ Windows Live Messenger ของคุณ ทั้งนี้ ให้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการซึ่งดำเนินการโดย Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ สำหรับการใช้ MSN, Bing หรือ Windows Live Messenger ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ อันรวมถึงคำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับการมีอยู่ การบังคับใช้ หรือการบอกเลิก จะถูกส่งไปยัง China International Economic and Trade Arbitration Commission (“CIETAC”) เพื่อการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ CIETAC ให้มีผลเมื่อบังคับใช้การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการ คำตัดสินดังกล่าวจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย สำหรับการใช้บริการอื่นๆ ทั้งหมดของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณกำลังทำข้อตกลงกับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A สำหรับบริการเหล่านั้น ให้ใช้กฎหมายของรัฐวอชิงตันเพื่อควบคุมข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม อำนาจของศาลมลรัฐหรือศาลกลางในคิง เคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอำนาจที่ไม่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ในข้อ 12(h) นี้ จะไม่ได้เป็นการให้อำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการหลีกเลี่ยงคำสั่งศาลจากเขตอำนาจศาลที่เหมาะสมสำหรับ (i) การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายนั้น (ii) การละเมิดข้อผูกพันในการรักษาความลับของฝ่ายนั้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หรือ (iii) การบังคับใช้หรือยอมรับคำตัดสินหรือคำสั่งจากเขตอำนาจศาลที่ไม่เหมาะสม

 9. สาธารณรัฐเกาหลี หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) สาธารณรัฐเกาหลี และคุณใช้ส่วนของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 หากคุณมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ส่วนหนึ่งของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 สำหรับบริการทั้งหมด ให้ใช้กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อควบคุมข้อตกลงนี้ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมของศาลแขวงโซลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้โดยเฉพาะ

 10. ไต้หวัน หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน) ไต้หวัน และคุณใช้ส่วนของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (เช่น Bing และ MSN) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 หากคุณมีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ส่วนหนึ่งของบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 สำหรับบริการทั้งหมด ให้ใช้กฎหมายของไต้หวันเพื่อควบคุมข้อตกลงนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Taiwan Corp. โปรดดูเว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Ministry of Economic Affairs R.O.C. (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลแขวงไทเปในฐานะศาลแรกในการดำเนินคดี ซึ่งมีเขตอำนาจศาลเหนือข้อพิพาทใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการ ตามที่กฎหมายไต้หวันได้อนุญาตไว้สูงสุด

13. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

คุณอาจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกได้โดยผ่านบริการ ทั้งนี้ Microsoft ไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในบริการของบุคคลภายนอก คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการของบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โฆษณา) การใช้เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอก

14. การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

หากคุณเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ซอฟต์แวร์ DRM อาจร้องขอสิทธิ์การใช้งานสื่อจากเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์ออนไลน์ รวมทั้งดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต DRM โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเล่นเนื้อหาได้

15. ซอฟต์แวร์ Microsoft NET Framework

ซอฟต์แวร์นี้อาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft .NET Framework ซอฟต์แวร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Windows เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Windows จะมีผลกับการใช้งานซอฟต์แวร์ .NET Framework ของคุณ

16. การมีผลบังคับใช้หลังจากที่บอกเลิกหรือยกเลิกข้อตกลง

ข้อนี้ และข้อ 5, 9 (สำหรับจำนวนเงินที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง), 10, 11, 12, 19, 20 รวมทั้งข้ออื่นๆ ที่มีข้อกำหนดให้มีผลหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิกจะยังคงมีผลอยู่

17. การโอนและการถ่ายโอนสิทธิ์

เราสามารถโอนสิทธิ์ในข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า แต่คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ในข้อตกลงฉบับนี้หรือถ่ายโอนสิทธิ์ใดๆ ในการใช้บริการได้

18. คำบอกกล่าว

คุณยอมรับการจัดเตรียมคำบอกกล่าวของ Microsoft เกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องจัดเตรียมให้แก่คุณผ่านทางอีเมลที่คุณได้ระบุไว้เมื่อสมัครรับบริการ คำบอกกล่าวที่อีเมลถึงคุณจะถือว่าได้ดำเนินการส่งและรับในเวลาที่ส่งอีเมล คุณจะต้องหยุดใช้บริการ หากคุณไม่ยอมรับการรับคำบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถแจ้ง Microsoft ตามที่ได้ไว้ระบุในการสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการ

19. ต้องยื่นการอ้างสิทธิ์ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

การอ้างสิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการจะต้องกระทำภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณสามารถอ้างสิทธิ์ได้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นของคุณกำหนดให้มีระยะเวลาในการยื่นการอ้างสิทธิที่ยาวนานกว่า หากคุณไม่ได้ยื่นการอ้างสิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว การอ้างสิทธิ์นั้นจะหมดอายุอย่างถาวร

20. การตีความในสัญญา

ข้อตกลงฉบับนี้คือข้อตกลงทั้งหมดในการใช้บริการของคุณ ระหว่างคุณกับ Microsoft ข้อตกลงนี้จะยกเลิกข้อตกลงอื่นๆ ที่มีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการใช้บริการระหว่างคุณกับ Microsoft เนื้อหาทุกส่วนของข้อตกลงฉบับนี้มีผลภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ หากศาลตัดสินว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ตามที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ เราสามารถแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยข้อกำหนดที่เหมือนกันในขอบเขตที่สามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้ หัวข้อต่างๆ ของแต่ละส่วนในข้อตกลงฉบับนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่มีผลใดๆ ในทางกฎหมาย

21. บุคคลภายนอกรายใดก็ตามจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ

ข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณและเราเท่านั้น ไม่ได้มีไว้สำหรับผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ยกเว้นผู้รับมรดกและผู้รับโอนของ Microsoft

22. คอมโพเนนต์ของแบบอักษร

คุณสามารถใช้งานแบบอักษรเพื่อแสดงผลและพิมพ์เนื้อหาได้เฉพาะในขณะที่ใช้บริการเท่านั้น คุณไม่สามารถหลบเลี่ยงข้อจำกัดในการฝังแบบอักษรได้

23. การสนับสนุน

คุณสามารถดูการสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการของ Windows ได้ใน Microsoft Community (http://answers.microsoft.com) และเว็บไซต์ Windows (http://windows.microsoft.com) คุณสามารถดูการสนับสนุนลูกค้าสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของ MSN ได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนของ MSN (https://support.msn.com) คุณสามารถดูอีเมลการสนับสนุนลูกค้าสำหรับ Bing และลูกค้าของ Bing ได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนของ Bing (https://support.discoverbing.com) คุณสามารถดูการสนับสนุนลูกค้าแบบจำกัดสำหรับ Office 365 Home Premium และ Office 365 University ได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนของ Office (http://office.com/support) (วิธีใช้/วิธีการ) และที่ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft (http://support.microsoft.com/ph/13615) (การสนับสนุนด้านเทคนิค)

24. ข้อจำกัดในการส่งออก

ซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจะอยู่ภายใต้กฎหมายด้านการส่งออกและเทคโนโลยีของเขตอำนาจศาลสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ทั้งนี้ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎที่ใช้บังคับอยู่ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งมีผลกับซอฟต์แวร์และ/หรือบริการ ในการถ่ายโอนซอฟต์แวร์และบริการที่ฟรีเหล่านี้ให้แก่รัฐบาลของประเทศใดๆ ที่ถูกห้ามหรือฝ่ายบางฝ่ายที่ถูกห้าม จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) นอกจากนี้ บริการที่ชำระเงินจะอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุณจะต้องปฏิบัิติตาม กฎหมายเหล่านี้หมายรวมถึงข้อจำกัดด้านปลายทาง ผู้ใช้ และการใช้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Exporting Microsoft Products (http://www.microsoft.com/exporting)

คำบอกกล่าว

คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา Microsoft เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หากคุณต้องการส่งคำบอกกล่าวการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดใช้กระบวนการของเราในการส่ง คำบอกกล่าวในกรณีการละเมิด (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx) ข้อสงสัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อไปนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ

Microsoft จะใช้กระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 17 ของประมวลกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 512 (c)(2) ในการดำเนินการกับคำบอกกล่าวกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ในกรณีที่สมควร Microsoft ยังอาจปิดใช้งานหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการของ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ที่ทำการละเมิดซ้ำๆ

คำบอกกล่าวและกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในโฆษณา โปรดดู คำแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายการโฆษณาของเรา

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เนื้อหาทั้งหมดของบริการเป็นลิขสิทธิ์ของ© 2013 Microsoft Corporation และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. สงวนลิขสิทธิ์ เราหรือซัพพลายเออร์ของเราเป็นเจ้าของชื่อ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริการและเนื้อหาของบริการ Microsoft และชื่อ โลโก้ และไอคอนของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดของ Microsoft อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของโดยเฉพาะ สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้สิทธิ์ไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้ล้วนแต่ได้รับการสงวนสิทธิ์ด้วยเช่นกัน ซอฟต์แวร์บางอย่างที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoftt บางเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานของ Independent JPEG Group ลิขสิทธิ์ © 1991-1996 Thomas G. Lane สงวนลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ "gnuplot" ซึ่งใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์เป็นลิขสิทธิ์ของ © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley สงวนลิขสิทธิ์

รายงานหุ้นและข้อมูลดัชนี (รวมถึงมูลค่าของดัชนี) © 2013 Morningstar, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่มีอยู่ ณ ที่นี้ (1) เป็นทรัพย์สินของ Morningstar และ/หรือผู้ให้บริการข้อมูลของตน (2) ต้องไม่มีการคัดลอกหรือแจกจ่าย และ (3) ไม่มีการรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือมีให้ใช้งานในเวลาที่เหมาะสม Morningstar หรือผู้ให้บริการข้อมูลของตนไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ ประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

คุณไม่สามารถใช้สิ่งใดๆ ใน Dow Jones ดัชนี SM ข้อมูลดัชนี หรือจำนวนจุดของตลาด Dow Jones ที่เกี่ยวข้องกับการออก การสร้าง การสนับสนุน การค้า การตลาด หรือการส่งเสริมการขายของเครื่องมือทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนใดๆ (ตัวอย่างเช่น อนุพันธ์ ตราสารทางการเงินที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างเฉพาะ กองทุน กองทุนเปิดที่ลงทุนในหุ้นทุนและจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือพอร์ตโฟลิโอการลงทุน ที่ซึ่งราคา ผลตอบแทน และ/หรือ ประสิทธิภาพของเครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับ เกี่ยวข้องกับ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามดัชนีใดๆ หรือตัวแทนของสิ่งใดๆ ในดัชนี) โดยปราศจากข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ Dow Jones

คำบอกกล่าวทางการเงิน Microsoft ไม่ใช่นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แนะนำการลงทุนที่จดทะเบียนแล้ว ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่น และไม่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ใดเพื่อการลงทุน การซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินอื่นๆ ไม่มีสิ่งใดในบริการนี้ที่เป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้ง Microsoft หรือผู้ให้อนุญาตในรายงานหุ้นหรือข้อมูลดัชนีของ Microsoft จะไม่รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ไม่มีส่วนใดในบริการนี้ที่มีเจตนาเพื่อให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุนหรือคำแนะนำทางด้านภาษี

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานวิดีโอ H.264/AVC, MPEG-4 Visual และ VC-1 ซอฟต์แวร์อาจมีเทคโนโลยีการถอดรหัส H.264/AVC, MPEG-4 Visual และ/หรือ VC-1 ที่อาจให้สิทธิการใช้งานโดย MPEG LA, L.L.C เทคโนโลยีนี้คือรูปแบบหนึ่งของการบีบอัดข้อมูลวิดีโอ MPEG LA, L.L.C. ต้องการคำบอกกล่าวนี้:

“ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับสิทธิการใช้งานภายใต้สิทธิการใช้งานพอร์ตฟอลิโอของสิทธิบัตร H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL และ VC-1 สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานของลูกค้าที่ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ในการ (ก) เข้ารหัสวิดีโอให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้ (“มาตรฐานวิดีโอ”) และ/หรือ (ข) ถอดรหัสวิดีโอ H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL และ VC-1 ที่ถูกเข้ารหัสโดยลูกค้าที่ใช้งานแบบส่วนบุคคลและที่ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ และ/หรือได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับสิทธิการใช้งานในการให้บริการวิดีโอดังกล่าว การอนุญาตให้ใช้งานจะไม่ขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยไม่ต้องคำนึงว่าซอฟต์แวร์นี้จะรวมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ จะไม่มีการให้อนุญาตหรือการให้อนุญาตโดยนัยสำหรับการใช้งานอื่นๆ คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูที่เว็บไซต์ MPEG LA (http://www.mpegla.com)

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเท่านั้น คำบอกกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดหรือห้ามการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้สำหรับการใช้ทางธุรกิจทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้ส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจนั้น ซึ่งไม่รวมถึง (i) การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ต่อไปยังบุคคลภายนอก หรือ (ii) การสร้างเนื้อหาที่มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิดีโอเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลภายนอก

ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft เก็บถาวรแล้ว

ปรับปรุงเมื่อ 27 สิงหาคม 2012
มีผลบังคับใช้เมื่อ 19 ตุลาคม 2012

ขอบคุณที่เลือกใช้ Microsoft

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคุณกับ Microsoft Corporation (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือในประเทศที่คุณอาศัยอยู่) ซึ่งจะอธิบายสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการตามที่ได้แสดงไว้ในข้อที่ 1.1 เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้แสดงข้อกำหนดบางประการของข้อตกลงนี้ในรูปแบบของคำถามและคำตอบ คุณควรตรวจทานข้อตกลงทั้งหมดเนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญและจะก่อให้เกิดข้อตกลงตามกฎหมายที่จะใช้กับคุณเมื่อคุณได้ยอมรับ

1. ขอบเขตของข้อตกลง การยอมรับ และการเปลี่ยนแปลง

1.1. ข้อตกลงนี้ครอบคลุมบริการใดบ้าง ข้อตกลงนี้ใช้กับ Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, บัญชี Microsoft, Windows Live Messenger, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (สิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้ได้รับการอ้างถึงโดยรวมว่า "บริการที่มีตราสินค้า Microsoft"), Bing, MSN, Office.com และซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้ (เรียกโดยรวมว่า "บริการ") บริการนี้อาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์หรือบริการที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดเตรียม

1.2. ข้อกำหนดใดบ้างที่ฉันต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการ เรามีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้น เราจึงกำหนดว่าเมื่อใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ นโยบายต่อต้านอีเมลขยะของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) และ แนวทางปฏิบัติของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426) ซึ่งได้รวมเข้ากับข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงนี้ ("ข้อตกลง")

1.3. ฉันจะตอบรับข้อตกลงนี้อย่างไร ด้วยการใช้หรือการเข้าถึงบริการ หรือโดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อมีตัวเลือกในส่วนติดต่อผู้ใช้ให้แก่คุณ แสดงว่าคุณได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้โดยที่คุณไม่ได้แก้ไขใดๆ หากคุณไม่ยอมรับ คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

1.4. หลังจากที่ฉันได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ Microsoft สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้หรือไม่ ใช่ Microsoft สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว หากเรากระทำการดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช้ ทางข้อความอีเมล หรือโดยวิธีอื่นใดที่เหมาะสม การใช้บริการของคุณนับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผล จะแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณจะต้องหยุดใช้บริการและยกเลิกบริการที่ได้ชำระเงินแล้ว โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อที่ 9.10 มิฉะนั้น ข้อกำหนดใหม่จะมีผลกับคุณ

1.5. การเปลี่ยนแปลงประเภทใดในบริการที่ฉันสามารถคาดได้ว่าจะมีขึ้น เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบริการและสามารถเปลี่ยนแปลงบริการได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ Microsoft มีเหตุผลว่าทำไมจึงอาจหยุดให้บริการในบางส่วน อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สิ่งซึ่งไม่เหมาะสมที่เราจะให้บริการ การให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูง ความคิดเห็นจากลูกค้าที่แสดงว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือประเด็นภายนอกที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการไม่ระมัดระวังหากได้ดำเนินการต่อหรือไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เราสามารถเผยแพร่บริการหรือคุณลักษณะของบริการที่เป็นรุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้องหรือทำงานได้ไม่เหมือนกันกับเวอร์ชันสุดท้าย

2. บัญชี Microsoft

2.1. บัญชี Microsoft คืออะไร คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft หากต้องการเข้าถึงบริการบางส่วน เช่น บริการที่มีตราสินค้า Microsoft บัญชี Microsoft ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Windows Live ID เป็นข้อมูลประจำตัวที่คุณจะใช้เพื่อรับรองความถูกต้องกับเครือข่ายของเรา ในการสร้างบัญชี Microsoft คุณต้องเตรียมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลด้านประชากรบางอย่าง และ "หลักฐานสำหรับบัญชี" เช่น ที่อยู่อีเมลสำรองหรือหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ที่ถือบัญชี Microsoft อยู่แล้วอาจต้องจัดเตรียม "หลักฐานสำหรับบัญชี" เพื่อให้ใช้บัญชี Microsoft ของพวกเขาต่อได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อการเก็บข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านที่เป็นความลับของคุณ รวมถึงรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี Microsoft ของคุณ คุณสามารถใช้บัญชี Microsoft เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ของ Microsoft (เช่น Windows, Xbox LIVE และ Windows Phone) อย่างไรก็ตาม หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นที่แตกต่างไปจากข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นก็อาจมีผลบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการของคุณอีกด้วย บริการที่มีตราสินค้า Microsoft กำหนดให้คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณเป็นระยะๆ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อทุกๆ 270 วัน เพื่อให้บางส่วนของบริการที่มีตราสินค้า Microsoft ยังคงทำงานอยู่ หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเสนอสำหรับบริการที่ได้ชำระเงิน หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราสามารถยกเลิกการเข้าถึงบริการที่มีตราสินค้า Microsoft ของคุณได้ หากมีการยกเลิกบริการที่มีตราสินค้า Microsoft เนื่องจากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ข้อมูลของคุณอาจถูกลบจากเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างถาวร

2.2. ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Microsoft ของฉันได้ หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Microsoft ของคุณได้เนื่องจากสาเหตุอื่นๆ คุณสามารถกู้คืนบัญชี Microsoft ของคุณได้โดยการไปที่เว็บเพจ กำหนดรหัสผ่านใหม่ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656) ทั้งนี้ Microsoft ไม่ได้รับรองว่าบัญชี Microsoft ของคุณจะได้รับการกู้คืนหรือเนื้อหาของคุณ (ตามที่ระบุไว้ในภายหลัง) จะได้รับการป้องกัน

2.3. ฉันควรทำอย่างไรหากได้รับบัญชี Microsoft ของฉันจากบุคคลที่มิใช่ Microsoft ในบางกรณี เราอนุญาตให้คุณได้รับบัญชี Microsoft จากบุคคลภายนอกได้ เช่น โรงเรียน ธุรกิจ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ดูแลระบบของ โดเมนที่ได้รับจัดการ (http://www.domains.live.com) ในกรณีนั้น บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจมีสิทธิเพิ่มเติมเหนือบัญชี Microsoft ของคุณ เช่น ความสามารถที่จะตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่ ดูการใช้บัญชีหรือข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ อ่านหรือเก็บเนื้อหาในบัญชีของคุณ หรือระงับหรือยกเลิกบัญชี Microsoft ของคุณ ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้รวมถึงเงื่อนไขในการใช้อื่นๆ จากบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งควรจัดเตรียมไว้ให้แก่คุณโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบของโดเมนที่ได้รับการจัดการ คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในบัญชีที่อยู่บนโดเมนที่ได้รับการจัดการ

3. เนื้อหา

3.1. ใครเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ฉันได้วางไว้ในบริการ เนื้อหา ได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่คุณได้อัปโหลดไปยัง เก็บไว้บน หรือส่งผ่านบริการ เช่น ข้อมูล เอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ เพลง อีเมล และข้อความโต้ตอบ ("เนื้อหา") ยกเว้นสิ่งที่เราได้ให้อนุญาตแก่คุณซึ่งอาจได้รับการรวมเข้าไปในเนื้อหาของคุณ (เช่น ภาพตัดปะ) เราจะไม่กล่าวอ้างความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่คุณให้ไว้ในบริการ เนื้อหาของคุณยังคงเป็นของคุณ และคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหานั้น นอกจากนี้ เรายังไม่ได้ควบคุม ตรวจสอบ ชดใช้ ให้การสนับสนุน หรือรับผิดชอบต่อความรับผิดใดๆ ในเนื้อหาที่คุณและผู้อื่นได้จัดให้มีขึ้นในบริการ

3.2. ใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาของฉันได้ คุณมีอำนาจในการควบคุมบุคคลที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ในเบื้องต้น หากคุณได้แบ่งปันเนื้อหาไว้บนพื้นที่สาธารณะ หรือในพื้นที่ที่มีการใช้งานร่วมกันกับบุคคลที่คุณได้เลือกไว้ แสดงว่าคุณยอมรับว่าบุคคลใดก็ตามที่คุณได้แบ่งปันเนื้อหาด้วย สามารถใช้ บันทึก ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และผลิตภัณฑ์กับบริการของ Microsoft หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Microsoft ของบุคคลเหล่านั้นได้อย่างอิสระ หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมีความสามารถดังกล่าว โปรดอย่าใช้บริการเพื่อแบ่งปันข้อมูลของคุณ หากคุณใช้หรือแบ่งปันเนื้อหาในบริการ โดยละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น แสดงว่าคุณกำลังผิดข้อตกลงฉบับนี้ ภายในระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้มีผล คุณแสดงตัวและรับประกันว่าคุณมี (และจะมี) สิทธิที่จำเป็นทั้งหมดของเนื้อหาที่คุณจะอัปโหลดหรือแบ่งปันในบริการ รวมทั้งแสดงตัวและรับประกันว่าการใช้เนื้อหาตามที่ได้พิจารณาในข้อนี้จะไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายใดๆ

3.3. Microsoft จะดำเนินการกับเนื้อหาของฉันอย่างไร เมื่อคุณได้อัปโหลดเนื้อหาของคุณไปยังบริการ คุณยอมรับว่าเนื้อหาของคุณสามารถได้รับการใช้งาน ปรับเปลี่ยน ปรับ บันทึก ทำซ้ำ แจกจ่าย และแสดงตามขอบเขตที่จำเป็น เพื่อปกป้องคุณและเพื่อจัดเตรียม คุ้มครอง และปรับปรุงการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ตัวอย่างเช่น ในบางครั้งเราอาจใช้วิธีการแยกข้อมูลจากอีเมล การสนทนา หรือรูปถ่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยตรวจหาและป้องกันสแปมและมัลแวร์ หรือเพื่อปรับปรุงบริการที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ ที่จะช่วยให้คุณใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น เมื่อประมวลผลเนื้อหา Microsoft จะดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เพื่อช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ

3.4. Microsoft มีบริการที่เปิดใช้งานทางเสียงหรือไม่ ใช่ หากคุณใช้บริการที่เปิดใช้งานทางเสียง แสดงว่าคุณยอมรับให้ Microsoft บันทึกและเก็บรวบรวมคำสั่งเสียงของคุณ คำสั่งเสียงจะใช้เพื่อจัดเตรียมบริการที่เปิดใช้งานทางเสียงให้แก่คุณ รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ทั้งนี้ Microsoft จะไม่ใช้คำสั่งเสียงของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

3.5. เนื้อหาประเภทใดที่ไม่ได้รับการอนุญาต เนื้อหาที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ (ซึ่งรวมถึง นโยบายป้องกันอีเมลขยะของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) และ แนวทางปฏิบัติของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426) หรือกฎหมายในท้องถิ่นของคุณจะไม่ได้รับการอนุญาตในบริการ Microsoft สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้โดย Microsoft สามารถบล็อกหรือป้องกันการส่งอีเมล ข้อความโต้ตอบ หรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ประเภทใดก็ตามไปยังหรือจากบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะคุ้มครองบริการหรือลูกค้าของเรา หรือบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้

3.6. Microsoft สามารถเอาเนื้อหาของฉันออกจากบริการได้หรือไม่ ใช่ เราอาจขอให้คุณเอาเนื้อหาของคุณออกจากบริการหากเนื้อหานั้นได้ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้หรือกฎหมาย การไม่สามารถปฏิบัติตามได้อาจส่งผลให้คุณสูญเสียการเข้าถึง หรือเกิดการยกเลิกบริการหรือบัญชี Microsoft ของคุณได้ นอกจากนี้ Microsoft อาจเอาเนื้อหาของคุณออกโดยไม่ขอคำอนุญาตจากคุณ หากเราพิจารณาว่าเนื้อหานั้นได้ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้หรือกฎหมาย หรือหากเราได้รับคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากบุคคลภายนอก

4. การยกเลิกบริการ

4.1. จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ เราสามารถดำเนินคดีกับคุณได้ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การเอาเนื้อหาของคุณออกจากบริการ การระงับการเข้าถึงบริการของคุณ การร้องขอให้คุณยับยั้งในการทำกิจกรรมบางอย่าง การยกเลิกการให้บริการของคุณ และ/หรือ การอ้างถึงการกระทำดังกล่าวให้ผู้มีอำนาจที่เหมาะสมทราบ นอกจากนี้ เราจะบังคับใช้นโยบายที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ได้ทำการละเมิด ภายในสถานการณ์ที่เหมาะสม ในกรณีที่เราได้ดำเนินคดีกับคุณเพราะฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ เราอาจลบเนื้อหาของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ในบริการอย่างถาวร โดยที่คุณอาจเสียเนื้อหานั้นไปอย่างถาวร และ/หรือ เราอาจยกเลิกบริการของคุณทั้งหมด ข้อมูลที่ได้ลบไปอาจไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

4.2. มีสาเหตุอื่นที่ฉันอาจสูญเสียการเข้าถึงบริการหรือไม่ ใช่ บริการบางส่วนกำหนดให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 270 วัน ในกรณีที่ไม่มีการลงชื่อเข้าใช้ (หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเสนอสำหรับบริการที่ได้ชำระเงิน) จะมีการปิดการเข้าถึงและการใช้บริการในส่วนดังกล่าวของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่อยู่ในบริการส่วนนั้นๆ อย่างถาวร หากคุณสมัครรับบริการสำหรับบริการส่วนที่ต้องชำระเงินและไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด เราอาจระงับหรือยกเลิกบริการดังกล่าว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อที่ 9.1)

4.3. ฉันสามารถยุติบริการได้อย่างไร คุณสามารถยุติบริการได้ทุกเมื่อด้วยสาเหตุใดก็ได้ คุณสามารถทำได้โดยไปที่หน้าเว็บ บัญชี ของคุณ (https://account.live.com) และปฏิบัติตามขั้นตอนการปิดบัญชี ในการยกเลิกบริการส่วนที่ได้ชำระเงิน โปรดดูข้อที่ 9.10 หากคุณยกเลิกบริการของคุณ วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการกำจัดเนื้อหาของคุณจากบริการคือการลบเนื้อหาดังกล่าวจากส่วนต่างๆ ของบริการด้วยตนเอง (ตัวอย่างเช่น ลบอีเมลของคุณด้วยตนเอง) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในขณะที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่คุณไำด้ลบหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกปิดลง เนื้อหานั้นอาจยังคงอยู่ในระบบสักระยะหนึ่ง

4.4. จะเกิดอะไรขึ้นหากบริการของฉันถูกยกเลิกหรือยุติลง หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยุติลง (ไม่ว่าจะเกิดจากคุณหรือเรา) สิทธิในการใช้บริการของคุณจะหยุดลงในทันทีและการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ของเราจะสิ้นสุดลง จากนั้น คุณจะต้องถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์หรืออีกกรณีหนึ่ง เราอาจปิดการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยุติลง เราอาจลบเนื้อหาของคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างถาวรและเราจะไม่มีหน้าที่ใดๆ ที่จะต้องคืนเนื้อหาดังกล่าวให้แก่คุณ

5. สิทธิความเป็นส่วนตัว

5.1. Microsoft จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของฉันหรือไม่ ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญต่อเรา เราใช้ข้อมูลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวมมาจากคุณเพื่อดำเนินการและจัดเตรียมบริการ นอกจากนี้ เรายังอาจอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องของคุณ การใช้บริการของคุณและประสิทธิภาพในบริการโดยอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ เราอาจใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เราเก็บข้อมูลดังล่าวได้ เช่น การวางคุกกี้ไว้ในเครื่องของคุณ โปรดอ่าน คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลแบบออนไลน์ของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) เพื่อเรียนรู้วิธีที่เราใช้และคุ้มครองข้อมูลของคุณ

5.2. Microsoft จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของฉันให้แก่บุคคลภายนอก Microsoft หรือไม่ คุณยอมรับและตกลงว่า Microsoft สามารถเข้าถึง เปิดเผย หรือเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลและเนื้อหาส่วนบุคคลของคุณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ Microsoft ได้รับผ่านการใช้บริการของคุณ (เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลหรือข้อมูลของบุคคลภายนอก) หาก Microsoft ได้เชื่อโดยสุจริตว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น (ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่หรือปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายของผู้มีอำนาจหน้าที่ (ข) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ หรือคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของ Microsoft หรือของลูกค้าของเรา หรือ (ค) เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างร้ายแรงของบุคคลใดก็ตาม

5.3. Microsoft จะปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างไร Microsoft จะดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและคำร้องขอของการบังคับใช้กฎหมาย องค์กรของรัฐบาลและผู้ฟ้องร้องที่เป็นเอกชนสำหรับเนื้อหาที่ได้เก็บไว้บนเครือข่ายของเรา เหมือนกันกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่น ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาหรือประเด็นในคดีแพ่ง และโดยปกติแล้วจะได้รับการร้องขอตามกระบวนการทางกฎหมายตามปกติของประเทศหรือท้องที่ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้เกิดขึ้น ทั้งนี้ Microsoft อาจมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามคำร้องขอข้อมูลของคุณหรือเนื้อหาของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนหรือกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว

6. การขัดจังหวะการให้บริการและการสำรองข้อมูล

เราได้พยายามเพื่อให้บริการดำเนินต่อไปได้และเรียกใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการขัดจังหวะและใช้งานการให้บริการออนไลน์ทั้งหมดไม่ได้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ Microsoft จะไม่รับผิดต่อการขัดจังหวะหรือการสูญเสียใดๆ ที่เป็นผลตามมาซึ่งคุณอาจพบได้ คุณควรสำรองเนื้อหาที่คุณได้เก็บไว้ในบริการอย่างสม่ำเสมอ การมีแผนสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามแผนดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียข้อมูลของคุณ

7. ซอฟต์แวร์

7.1. ข้อกำหนดใดที่ใช้กับซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หากคุณใช้หรือได้รับซอฟต์แวร์จากเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ สิ่งนั้นจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิชุดใดชุดหนึ่งในสองชุด ("ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ"): หากมีการเสนอการอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์ให้แก่คุณ ข้อกำหนดของการอนุญาตดังกล่าวจะใช้กับซอฟต์แวร์นั้นๆ แต่หากไม่มีการเสนอการอนุญาตให้แก่คุณ ให้ใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ไม่เฉพาะกับบริการ แต่ยังรวมถึงซอฟต์แวร์ด้วย การใช้ซอฟต์แวร์เป็นการให้อนุญาต มิใช่การจำหน่าย และ Microsoft สงวนสิทธิ์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ โดย Microsoft ไม่มีการให้อนุญาตภายใต้ข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ไม่ว่าจะโดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ หากเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชมอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสที่ได้รับการเชื่อมโยงไปจากหรือได้รับการอ้างอิงไปจากเว็บไซต์นี้จะเป็นผู้ให้อนุญาตในสคริปต์หรือรหัสดังกล่าว ไม่ใช่ Microsoft

7.2. ฉันสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจัดเตรียมไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการอย่างไร เราให้สิทธิแก่คุณในการติดตั้งและใช้สำเนาซอฟต์แวร์หนึ่งสำเนาต่ออุปกรณ์สำหรับใช้โดยบุคคลเพียงคนเดียวในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของคุณ หากคุณยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น

7.3. มีสิ่งที่ฉันไม่สามารถทำต่อซอฟต์แวร์หรือบริการหรือไม่ ใช่ นอกจากข้อจำกัดอื่นๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ คุณอาจไม่หลบเลี่ยงหรือเลี่ยงผ่านมาตรการสำหรับคุ้มครองเทคโนโลยีใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องในซอฟต์แวร์หรือบริการ หรือแยกองค์ประกอบ หรือแยกส่วน หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใดๆ หรือลักษณะใดๆ ของบริการซึ่งรวมอยู่ในหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอยู่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งให้กระทำการดังกล่าวได้ แยกส่วนประกอบของซอฟต์แวร์หรือบริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่น เผยแพร่ ทำสำเนา ให้เช่า หรือให้ยืมซอฟต์แวร์หรือบริการ หรือโอนซอฟต์แวร์หรือบริการ การอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับบริการ ยกเว้นในกรณีที่ข้อตกลงฉบับนี้ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง คุณไม่สามารถใช้บริการในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจเป็นการแทรกแซงการใช้บริการหรือการได้รับการเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชี หรือเครือข่ายของบุคคลอื่น คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้จากโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

7.4. ซอฟต์แวร์จะได้รับการปรับปรุงอย่างไร เราสามารถตรวจสอบรุ่นซอฟต์แวร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ เราสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงไปยังซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราว คุณตกลงที่จะยอมรับว่าการปรับปรุงดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ยกเว้นหากมีข้อกำหนดอื่นที่มาพร้อมกับการปรับปรุง หากมี ข้อกำหนดอื่นๆ เหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ Microsoft ไม่มีหน้าที่ที่จะดำเนินการให้มีการปรับปรุงและไม่สามารถรับรองได้ว่าเราจะสนับสนุนรุ่นของระบบสำหรับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตของคุณ การปรับปรุงดังกล่าวอาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์หรือบริการที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดเตรียม

8. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ Office.com, MSN และ Bing

8.1. องค์ประกอบของสื่อและแม่แบบของ Office.com และ Office Web App หากคุณใช้ Microsoft Office.com หรือ Microsoft Office Web Apps คุณสามารถเข้าถึงภาพสื่อ ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง คลิปวิดีโอ แม่แบบ และเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบอื่น ("องค์ประกอบของสื่อ") ที่ได้รับการจัดเตรียมไว้ในซอฟต์แวร์ที่มีอยู่บน Office.com หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ คุณสามารถคัดลอกและใช้องค์ประกอบของสื่อในโครงการและเอกสารต่างๆ คุณไม่สามารถ (i) ขาย ให้อนุญาตการใช้สิทธิ หรือแจกจ่ายสำเนาองค์ประกอบของสื่อโดยตัวองค์ประกอบเองหรือในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ หากองค์ประกอบของสื่อเป็นมูลค่าหลักของผลิตภัณฑ์ (ii) ให้สิทธิแก่ลูกค้าในการให้อนุญาตหรือการแจกจ่ายองค์ประกอบของสื่อให้แก่บุคคลอื่น (iii) ให้อนุญาตหรือแจกจ่ายองค์ประกอบของสื่อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการเป็นตัวแทนที่ระบุตัวบุคคล รัฐบาล โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ หรือใช้ภาพประเภทที่กล่าวมานี้ในลักษณะที่แสดงนัยยะถึงการรับรองหรือการเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สิ่งของหรือการกระทำของคุณ หรือ (iv) สร้างงานลามกโดยใช้องค์ประกอบของสื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เว็บเพจการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของ Microsoft (http://www.microsoft.com/permission)

8.2. MSN Video วิดีโอและโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังที่มีอยู่บน MSN Video มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่สามารถดาวน์โหลด ทำสำเนาหรือแจกจ่ายใหม่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิ์ ยกเว้นว่าได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นที่ใดก็ตามในข้อตกลงฉบับนี้ คุณไม่สามารถใช้โปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังบนเว็บไซต์ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงโฆษณา หรือเก็บรวบรวมรายได้จากได้การสมัครสมาชิก หรือเป็นการแข่งขันกับ MSN Video ยกเว้นหากคุณได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน คุณยอมรับว่าการใช้โปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังของคุณอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการเพิ่มเติมให้แก่บุคคลภายนอก อันรวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้การแสดงสาธารณะที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

8.3. Bing. หากคุณเปิดใช้งานการระบุตำแหน่งบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณใช้ m.bing.com แสดงว่าคุณยินยอมให้ Microsoft เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลของสถานที่ของคุณตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลแบบออนไลน์ของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) เราใช้ข้อมูลของสถานที่ของคุณเพื่อจัดเตรียมและพัฒนาผลลัพธ์ของการค้นหาและการแมป

9. หากคุณชำระเงินให้แก่ Microsoft ข้อกำหนดเหล่านี้จะบังคับใช้กับคุณ

9.1. ค่าธรรมเนียม หากมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณยอมรับที่จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ราคาที่ได้ระบุไว้สำหรับบริการไม่รวมภาษีและข้อตกลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว เราสามารถระงับหรือยกเลิกบริการ หากเราไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณตรงตามเวลาที่กำหนด การระงับหรือการยกเลิกบริการเนื่องจากการไม่ชำระเงินอาจก่อให้เกิดการสูญเสียการเข้าถึงและการใช้บัญชีกับเนื้อหาของบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของ

9.2. บัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ในการชำระค่าธรรมเนียมของบริการ คุณจะได้รับการร้องขอให้จัดเตรียมวิธีการชำระเงินในเวลาที่คุณได้สมัครรับบริการดังกล่าว คุณสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบัญชีการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงินของคุณได้ที่ เว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://billing.microsoft.com) นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าอนุญาตให้ Microsoft ใช้ข้อมูลบัญชีที่ได้ปรับปรุงใดๆ อันเกี่ยวกับการวิธีการชำระเงินของคุณที่ได้จัดเตรียมไว้ผ่านธนาคารที่คุณกำหนดหรือเครือข่ายการชำระเงินที่สามารถใช้งานได้ คุณยอมรับว่าจะทำให้ข้อมูลในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณจะไม่มีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมที่เราส่งไปยังบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ก่อนที่เราอาจดำเนินการอย่างมีเหตุผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ

9.3. การเรียกเก็บเงิน โดยการจัดเตรียมวิธีการชำระเงินให้แก่ Microsoft คุณ (i) รับรองว่าคุณมีอำนาจในการใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง (ii) ให้อำนาจแก่ Microsoft ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่ใช้วิธีการชำระเงินของคุณจากคุณ และ (iii) ให้อำนาจแก่ Microsoft ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคุณลักษณะที่ชำระเงินของบริการจากคุณ ซึ่งคุณเลือกที่จะสมัครหรือใช้ในขณะที่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับอยู่ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณ (ก) ล่วงหน้า (ข) ในเวลาที่ซื้อ (ค) ในเวลาไม่นานหลังจากที่ซื้อ หรือ (ง) ตามเกณฑ์เป็นงวดสำหรับการสมัครสมาชิกบริการ นอกจากนี้ เราสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณสูงสุดได้ไม่เกินจำนวนที่คุณได้อนุมัติ และเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บสำหรับการสมัครสมาชิกบริการเป็นงวดๆ ให้คุณทราบล่วงหน้า เราอาจเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลก่อนหน้านี้จากคุณ ในเวลาเดียวกันกับรอบการเรียกเก็บที่มีก่อนหน้า

9.4. การต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากประเทศ จังหวัดหรือมลรัฐของคุณอนุญาตให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านอีเมลก่อนที่จะต่ออายุโดยอัตโนมัติให้แก่บริการของคุณ เมื่อเราได้แจ้งให้คุณทราบว่าจะต่ออายุบริการโดยอัตโนมัติ เราสามารถต่ออายุบริการของคุณโดยอัตโนมัติและคิดค่าธรรมเนียมในราคาปัจจุบันสำหรับระยะเวลาที่ต่อออกไปจากคุณ นอกจากนี้ เรายังจะเตือนคุณว่าเราจะออกใบเรียกเก็บค่าต่ออายุบริการตามวิธีการชำระเงินของคุณที่ได้เลือกไว้ ไม่ว่าใบเรียกเก็บจะอยู่ในแฟ้มเมื่อวันที่ต่ออายุหรือเมื่อได้จัดเตรียมให้ในภายหลังหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เรายังจะจัดเตรียมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่คุณอาจยกเลิกบริการให้แก่คุณ คุณต้องยกเลิกบริการก่อนวันหมดอายุเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับการเรียกเก็บเงินค่าต่ออายุ

9.5. รายการทางบัญชีออนไลน์และข้อผิดพลาด เราจะจัดเตรียมรายการเรียกเก็บเงินออนไลน์ให้แก่คุณบน เว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://billing.microsoft.com) ที่ซึ่งคุณสามารถดูและพิมพ์รายการทางบัญชีของคุณได้ นี่คือรายการเรียกเก็บเงินที่เราได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น คุณมีความรับผิดชอบในการพิมพ์หรือบันทึกสำเนาของรายการทางบัญชีออนไลน์แต่ละรายการ รวมถึงจัดเก็บสำเนาบันทึกดังกล่าวของคุณไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง หากเราได้ออกใบเรียกเก็บเงินที่ผิดพลาด คุณจะต้องแจ้งข้อผิดพลาดภายใน 120 วันหลังจากพบข้อผิดพลาดแรกในใบเรียกเก็บเงินของคุณ จากนั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบค่าธรรมเนียมในทันที หากคุณไม่ได้แจ้งเราภายในระยะเวลาดังกล่าว แสดงว่าคุณได้ปลดความรับผิดและสิทธิเรียกร้องในการสูญเสียทั้งหมดอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดให้แก่เรา รวมทั้งเราจะไม่ถูกกำหนดให้แก้ไขความผิดพลาดหรือดำเนินการใช้เงินคืน หาก Microsoft ได้ระบุข้อผิดพลาดในใบเรียกเก็บเงิน เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 90 วัน

9.6. ระยะปลอดพันธะ เมื่อคุณร้องขอบริการจากเรา คุณยอมรับว่าเราสามารถเริ่มจัดเตรียมบริการให้ในทันที คุณจะไม่มีสิทธิในการยกเลิกหรือมีระยะ "ปลอดพันธะ" ยกเว้นหากกฎหมายกำหนดให้มีระยะปลอดพันธะ คุณอาจยกเลิกบริการที่ชำระเงินตามที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 9.10 หากกฎหมายของคุณกำหนดให้มีระยะปลอดพันธะ และคุณได้ดำเนินการยกเลิกภายในระยะเวลาดังกล่าว คุณจะได้รับเงินจำนวนใดๆ ที่ได้ชำระไปภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกลับคืน

9.7. ข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งาน หากคุณกำลังเข้าร่วมข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งานใดๆ คุณจะต้องยกเลิกบริการดังกล่าวก่อนหมดช่วงทดลองใช้งานเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ ยกเว้นหากเราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น หากคุณไม่ได้ยกเลิกบริการของคุณเมื่อหมดช่วงทดลองใช้งาน เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการจากคุณ

9.8. การเปลี่ยนแปลงราคา เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าบริการในเวลาใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ คุณจะต้องยกเลิกและหยุดใช้บริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงค่าบริการจะมีผล หากมีการเสนอราคาสำหรับบริการของคุณโดยมีระยะเวลากำหนดไว้ ราคาดังกล่าวจะยังคงมีผลเฉพาะในช่วงเวลานั้น

9.9. นโยบายการคืนเงิน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีข้อเสนอที่เฉพาะสำหรับบริการ การซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้

9.10. การยกเลิกบริการ คุณสามารถยกเลิกบริการในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุ ข้อมูลและคำแนะนำในการยกเลิกบริการของคุณได้รับการจัดเตรียมไว้ที่ เว็บไซต์การจัดการบัญชีและการแจ้งหนี้ (https://billing.microsoft.com) หากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คุณควรอ้างอิงกลับไปยังข้อเสนอซึ่งระบุถึงบริการว่า (i) คุณอาจไม่ได้รับเงินคืนในเวลาที่ยกเลิก (ii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก (iii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณสำหรับบริการก่อนวันที่ยกเลิก หรือ (iv) คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงและการใช้บัญชีของคุณเมื่อคุณยกเลิกบริการ หากคุณยกเลิก บริการของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อหมดช่วงเวลาบริการในปัจจุบันของคุณ หรือหากเราเรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณตามเกณฑ์ระยะเวลา ให้ใช้เวลาสิ้นสุดของช่วงเวลาที่คุณได้ยกเลิก

9.11. การชำระเงินล่าช้า คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่เราในการเก็บยอดค้างชำระในอดีต ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่าธรรมเนียมของทนายความและค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่นๆ ตามสมควร

9.12. การชำระเงินให้แก่คุณ หากเราเป็นหนี้ที่ต้องชำระเงินให้แก่คุณ คุณได้ยอมรับที่จะจัดเตรียมข้อมูลใดๆ ให้แก่เราได้อย่างตรงเวลาและถูกต้องตามที่เราต้องการเพื่อดำเนินการชำระเงินให้แก่คุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระเงินนี้ให้แก่คุณ นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่เราได้กำหนดไว้ในสิทธิในการชำระเงินใดๆ ของคุณ หากคุณรับชำระเงินด้วยความผิดพลาด เราอาจยกเลิกหรือกำหนดให้คืนการชำระเงิน คุณยอมรับที่จะร่้วมมือกับเราในการพยายามดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังสามารถลดการชำระเงินให้แก่คุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปรับการชำระเงินที่เกินมาในครั้งก่อน

9.13. การเข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่าย หากบริการไม่ได้รวมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่คุณจ่ายให้แก่เรา หากคุณเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์ไร้สาย (ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต) ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแจ้งเตือน การเรียกดูเว็บ การส่งข้อความและบริการอื่นๆ ที่ต้องการการใช้บริการสัญญาณออกอากาศและข้อมูลไร้สาย ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่ามีค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่อาจมีผลกับคุณหรือไม่ คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการผ่านบริการไร้สายหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณแต่เพียงผู้เดียว

ส่วนที่เหลือของข้อที่ 9.13 จะใช้ต่อเมื่อบริการของคุณมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต บริการนี้อาจไม่มีอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หากคุณใช้โมเด็มการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ อาจมีค่าใช้จ่ายในการโทร การใช้งานข้ามเขต หรือการเข้าถึงอื่นๆ เกิดขึ้นกับคุณ โดยขึ้นอยู่กับหมายเลยที่คุณโทรถึงและสถานที่ที่คุณโทรออก คุณควรตรวจสอบกับบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์ประจำท้องถิ่นของคุณก่อนเพื่อพิจารณาว่าหมายเลขที่คุณวางแผนจะใช้งานจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือไม่ ถึงแม้ว่าเราได้แนะนำหมายเลขโทรศัพท์ให้แก่คุณเพื่อใช้โทร ค่าใช้จ่ายก็ยังอาจเกิดขึ้นกับคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการประจำท้องถิ่น สถานที่ที่โทร และแผนการใช้งานของการโทร เราจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่คุณ

10. ไม่มีการรับประกัน

MICROSOFT และบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้จำหน่ายของเรา ไม่ได้ให้การรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับรองหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ คุณเข้าใจว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณและเราจัดเตรียมการให้บริการบนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” “ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมด” และ “ตามที่มี” MICROSOFT ไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือกำหนดเวลาของข้อมูลที่มีในบริการ เราไม่ให้การรับประกันโดยนัยใดๆ รวมถึงสำหรับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ความพยายามในด้านฝีมือและการไม่ละเมิด ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายประจำท้องถิ่นของคุณได้บัญญัติไว้ คุณอาจมีสิทธิบางอย่างภายใต้กฎหมายประจำท้องถิ่นของคุณ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้มีเจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น หากใช้บังคับได้

คุณรับรู้ว่าระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไม่ได้ปราศจากความผิดพลาดและอาจมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้ง เราไม่รับรองว่าบริการจะไม่ถูกรบกวน เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือการสูญเสียเนื้อหาจะไม่เกิดขึ้น

สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย คุณจะได้รับการรับรองบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย และไม่มีสิ่งใดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้มีเจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น

11. ข้อจำกัดความรับผิด

หาก Microsoft ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ คุณยอมรับว่าการแก้ไขเยียวยาโดยเฉพาะของคุณจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายตลอดจนผู้จำหน่ายใดๆ จะใช้เพื่อเยียวยาค่าเสียหายโดยตรงสูงสุดไม่เกินจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมบริการหนึ่งเดือนของคุณ คุณไม่สามารถเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือความสูญเสีย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา ค่าเสียหายเพราะขาดผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้มีผลแม้ว่าการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆ ให้แก่คุณได้อย่างครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือแม้ว่าเรารู้หรือควรได้รู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะใช้กับกรณีใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ เช่น การสูญเสียเนื้อหา ไวรัสใดๆ ที่ติดการใช้บริการของคุณ ความล่าช้าหรือล้มเหลวในการเริ่มต้นหรือดำเนินการถ่ายโอนหรือการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น การกล่าวอ้างว่าผิดสัญญา การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข ความรับผิดอย่างเคร่งครัด การประมาทเลินเล่อ การแสดงผิดจากข้อเท็จจริงหรือการละเว้น การบุกรุก การละเมิดกฎหรือข้อบังคับ หรือลาภมิควรได้ ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเหล่านี้บางประการหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ หากมลรัฐ จังหวัด หรือประเทศของคุณไม่ได้อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือค่าเสียหายอื่นๆ

12. ผู้ทำสัญญาของ Microsoft

12.1. สหรัฐอเมริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) สหรัฐอเมริกา คุณกำลังทำข้อตกลงกับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US กฎหมายของมลรัฐที่คุณอยู่อาศัยจะใช้บังคับการตีความสัญญานี้ การกล่าวอ้างว่าผิดข้อตกลงฉบับนี้ และการกล่าวอ้างอื่นๆ (อันรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการกล่าวอ้างว่าละเมิด) ไม่ว่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีของมลรัฐหรือศาลสหรัฐในคิง เคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียว สำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการซึ่งได้รับการพิจารณาคดีในศาล (ไม่ใช่การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการและไม่ใช่ศาลสำหรับพิจารณาคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ในคดีต่ำ)

12.2. ประเทศในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) เมริกาใต้หรือเหนือที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณกำลังทำข้อตกลงกับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US ใช้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตันเพื่อตีความกฎหมายนี้และมีผลกรณีอ้างสิทธิ์การละเมิดที่ผูกพัน ไม่ว่าหลักเกณฑ์การเลือกกฎหมายจะเป็นอย่างไรก็ตาม การอ้างสิทธิอื่นใดทั้งหมด รวมทั้งการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเราจัดทำบริการให้แก่คุณ

12.3. ยุโรป หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) ยุโรป คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของลักเซมเบิร์กเพื่อตีความในสัญญาฉบับนี้ และใช้กับการกล่าวอ้างว่าผิดข้อตกลงฉบับนี้ โดยต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกันประกอบด้วย ยกเว้นคุณอาศัยอยู่ในหรือธุรกิจของคุณมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสเปน ให้ใช้กฎหมายของสเปนในการตีความสัญญานี้ การอ้างสิทธิอื่นใดทั้งหมด รวมทั้งการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และในกรณีที่มีการละเมิด จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเราจัดทำบริการให้แก่คุณ โดยคำนึงถึงเขตอำนาจศาล คุณและ Microsoft สามารถเลือกประเทศที่เราจัดทำบริการให้แก่คุณสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ หรือในอีกทางหนึ่ง คุณอาจเลือกดำเนินการในศาลที่ลักเซมเบิร์ก หากคุณกำลังเข้าถึงบริการภายในเยอรมนี ข้อตกลงของเยอรมนี (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266428) จะมีผลกับคุณ

12.4. ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของลักเซมเบิร์กเพื่อตีความในข้อตกลงฉบับนี้ และใช้กับการกล่าวอ้างว่าผิดข้อตกลงฉบับนี้ โดยต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกันประกอบด้วย การอ้างสิทธิอื่นใดทั้งหมด รวมทั้งการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเราจัดทำบริการให้แก่คุณ คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีของศาลลักเซมเบิร์กสำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะ

12.5. เอเซียหรือแปซิฟิกใต้ ยกเว้นหากประเทศของคุณได้รับการเรียกโดยพิเศษเป็นอย่างอื่น หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) เอเซียหรือแปซิฟิกใต้ คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Regional Sales Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายของมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยมีสาขาอยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งมีที่ตั้งทางธุรกิจหลักอยู่ที่ 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 ทั้งนี้ ให้สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตัน โดยต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกันประกอบด้วย ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งคำถามใดๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ การบังคับใช้ หรือการบอกเลิก จะได้รับอ้างอิงไปยังและแก้ไขในท้ายที่สุดด้วยการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ ตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ Singapore International Arbitration Center (SIAC) ซึ่งจะถือว่ากฎเหล่านี้ได้รับการรวมอยู่โดยการอ้างอิงรวมเข้าไปในข้อนี้ องค์คณะจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ SIAC ภาษาที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุด มีผลผูกพันและไม่สามารถโต้แย้งได้ รวมถึงอาจนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินที่ประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ได้

12.6. ประเทศญี่ปุ่น หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) ประเทศญี่ปุ่น คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงฉบับนี้และข้อพิพาทใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมของศาลแขวงโตเกียวสำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้โดยเฉพาะ

12.7. ประเทศจีน หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) ประเทศจีน คุณกำลังจะทำสัญญากับ Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC สำหรับการใช้ MSN, Bing หรือ Windows Live Messenger ของคุณ ทั้งนี้ ให้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการซึ่งดำเนินการโดย Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ สำหรับการใช้ MSN, Bing หรือ Windows Live Messenger ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ อันรวมถึงคำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับการมีอยู่ การบังคับใช้ หรือการบอกเลิก จะได้รับอ้างอิงไปยังและแก้ไขในท้ายที่สุดด้วยการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการในฮ่องกง ภายใต้การดำเนินการของ Hong Kong International Arbitration Centre ("HKIAC") ตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ UNCITRAL ซึ่งถือว่าได้รับการรวมอยู่โดยการอ้างอิงรวมเข้าไปในข้อนี้ สำหรับการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการดังกล่าว จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดย HKIAC ตามกฎการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการของ UNCITRAL ภาษาที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุด มีผลผูกพันและไม่สามารถโต้แย้งได้ รวมถึงอาจนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินที่ประเทศจีนหรือที่อื่นๆ ได้ สำหรับการใช้บริการอื่นๆ ทั้งหมดของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณกำลังทำข้อตกลงกับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US เนื่องจากสำหรับบริการดังกล่าว จะใช้กฎหมายมลรัฐวอชิงตันสำหรับข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม อำนาจของศาลมลรัฐหรือศาลกลางในคิง เคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอำนาจที่ไม่เฉพาะเจาะจง

12.8. สาธารณรัฐเกาหลี หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) สาธารณรัฐเกาหลี คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea ทั้งนี้ ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมของศาลแขวงโซลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้โดยเฉพาะ

12.9. ไต้หวัน หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบธุรกิจและมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน) ไต้หวัน คุณกำลังจะทำสัญญากับ Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 ทั้งนี้ ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของไต้หวัน คุณและเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในเขตอำนาจศาลแขวงไทเปในฐานะที่เป็นศาลแรกในการดำเนินคดี ซึ่งมีเขตอำนาจศาลเหนือข้อพิพาทใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้

13. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

คุณอาจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกได้โดยผ่านบริการ ทั้งนี้ Microsoft ไม่รับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในบริการของบุคคลภายนอก คุณต้องรับผิดชอบในการเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โฆษณา) แต่เพียงผู้เดียว การใช้เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอก

14. DRM

หากคุณเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองด้วย Microsoft Digital Rights Management (DRM) ซอฟต์แวร์อาจร้องขอสิทธิการใช้งานสื่อจากเซิร์ฟเวอร์สิทธิออนไลน์และดาวน์โหลด รวมทั้งติดตั้งการปรับปรุง DRM โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเล่นเนื้อหาได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อมูล DRM ใน คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857)

15. ซอฟต์แวร์ Microsoft .NET Framework

ซอฟต์แวร์นี้อาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft .NET Framework ซอฟต์แวร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Windows เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Windows จะมีผลกับการใช้งานซอฟต์แวร์ .NET Framework ของคุณ

16. การมีผลบังคับใช้หลังจากที่บอกเลิกหรือยกเลิกข้อตกลง

ส่วนที่เกี่ยวกับ "สิทธิ์ส่วนบุคคล" และข้อที่ 9 (สำหรับจำนวนเงินที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง), 10, 11, 12, 19, 20 รวมทั้งข้ออื่นๆ ที่มีข้อกำหนดให้มีผลหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงจะยังคงมีผลอยู่ แม้จะได้มีการบอกเลิกหรือยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้แล้วก็ตาม

17. การโอนและการถ่ายโอนสิทธิ

เราสามารถโอนสิทธิในข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า แต่คุณไม่สามารถโอนสิทธิในข้อตกลงฉบับนี้หรือถ่ายโอนสิทธิใดๆ ในการใช้บริการได้

18. คำบอกกล่าว

คุณยอมรับการจัดเตรียมคำบอกกล่าวของ Microsoft เกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องจัดเตรียมให้แก่คุณผ่านทางอีเมลที่คุณได้ระบุไว้เมื่อคุณได้สมัครรับบริการ คำบอกกล่าวที่อีเมลถึงคุณจะถือว่าได้ดำเนินการส่งและรับในเวลาที่ส่งอีเมล คุณจะต้องหยุดใช้บริการ หากคุณไม่ยอมรับการรับคำบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถแจ้ง Microsoft ตามที่ได้ระบุไว้ในการสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการ

19. การอ้างสิทธิจะต้องได้รับการยื่นภายในระยะเวลาหนึ่งปี

การอ้างสิทธิใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือบริการจะต้องกระทำภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณสามารถอ้างสิทธิได้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายประจำท้องถิ่นของคุณกำหนดให้มีระยะเวลาในการยื่นการอ้างสิทธิที่ยาวนานกว่า หากคุณไม่ได้ยื่นการอ้างสิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว การอ้างสิทธินั้นจะหมดอายุอย่างถาวร

20. การตีความในสัญญา

ข้อตกลงฉบับนี้คือข้อตกลงทั้งหมดในการใช้บริการของคุณ ระหว่างคุณกับ Microsoft ข้อตกลงนี้จะยกเลิกข้อตกลงอื่นๆ ที่มีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการใช้บริการระหว่างคุณกับ Microsoft เนื้อหาทุกส่วนของข้อตกลงฉบับนี้มีผลภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ หากศาลตัดสินว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ตามที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ เราสามารถแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยข้อกำหนดที่เหมือนกันภายใต้ขอบเขตที่สามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้ หัวข้อต่างๆ ของแต่ละส่วนในสัญญาฉบับนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่มีผลใดๆ ในทางกฎหมาย

21. บุคคลภายนอกรายใดก็ตามจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ

ข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณและเราเท่านั้น สิ่งนี่ไม่ได้มีไว้สำหรับผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ยกเว้นผู้รับมรดกและผู้รับโอนของ Microsoft

22. คอมโพเนนต์ของแบบอักษร

คุณสามารถใช้งานแบบอักษรเพื่อแสดงผลและพิมพ์เนื้อหาได้เฉพาะในขณะที่ใช้บริการเท่านั้น คุณไม่สามารถหลบเลี่ยงข้อจำกัดในการฝังแบบอักษรได้

23. การสนับสนุน

การสนับสนุนลูกค้าของบริการที่มีตราสินค้า Microsoft มีอยู่ใน Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) และเว็บไซต์ Windows (http://windows.microsoft.com) การสนับสนุนลูกค้าสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของ MSN มีอยู่ใน การสนับสนุนของ MSN (https://support.msn.com) การสนับสนุนทางอีเมลของลูกค้าสำหรับ Bing และลูกค้าของ Bing มีอยู่ใน การสนับสนุนของ Bing (https://support.discoverbing.com)

24. ข้อจำกัดในการส่งออก

ซอฟต์แวร์และบริการ Microsoft ที่ฟรีจะอยู่ภายใต้กฎหมายด้านการส่งออกและเทคโนโลยีของเขตอำนาจศาลสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ทั้งนี้ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎที่ใช้บังคับอยู่ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งมีผลกับซอฟต์แวร์ และ/หรือ บริการ ในการถ่ายโอนซอฟต์แวร์และบริการที่ฟรีเหล่านี้ให้แก่รัฐบาลของประเทศใดๆ ที่ถูกห้ามหรือฝ่ายบางฝ่ายที่ถูกห้าม จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) นอกจากนี้ บริการที่ชำระเงินจะอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุณจะต้องปฏิบัิติตาม กฎหมายเหล่านี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ปลายทางและการใช้งานปลายทาง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Exporting Microsoft Products (http://www.microsoft.com/exporting)

คำบอกกล่าว

คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ คำบอกกล่าวสำหรับการฟ้องคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ควรได้รับการส่งให้แก่ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของ Microsoft ข้อสงสัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อไปนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ โปรดดูรายละเอียดและข้อมูลในการติดต่อได้ที่ คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm)

คำบอกกล่าวและกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในโฆษณาของไซต์ที่สนับสนุน โปรดตรวจทาน คำแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายการโฆษณาของเรา

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เนื้อหาทั้งหมดของบริการเป็นลิขสิทธิ์ของ © 2012 Microsoft Corporation และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. สงวนลิขสิทธิ์ เราหรือซัพพลายเออร์ของเราเป็นเจ้าของชื่อ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริการและเนื้อหาของบริการ Microsoft และชื่อ โลโก้ และไอคอนของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดของ Microsoft อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของโดยเฉพาะ ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ซอฟต์แวร์บางอย่างที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานของ Independent JPEG Group ลิขสิทธิ์ © 1991-1996 Thomas G. Lane สงวนลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ "gnuplot" ซึ่งใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft บางเซิร์ฟเวอร์เป็นลิขสิทธิ์ของ © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley สงวนลิขสิทธิ์

รายงานหุ้นและข้อมูลดัชนี (รวมถึงมูลค่าของดัชนี) ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเตรียมโดย Interactive Data Corporation ("IDC") และบริษัทในเครือ ("ข้อมูลของ IDC") ซึ่งรวมอยู่ในบริการเป็นกรรมสิทธิ์ของหรือได้ให้อนุญาตแก่ IDC และบริษัทในเครือ คุณได้รับอนุญาตให้เก็บ จัดการ วิเคราะห์ จัดรูปแบบใหม่ จัดพิมพ์ และแสดงข้อมูลของ IDC เฉพาะสำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น คุณไม่สามารถเผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่ายต่อ หรือผลิตซ้ำซึ่งข้อมูลของ IDC ใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามให้แก่บุคคลอื่น คุณจะไม่ใช้ข้อมูลของ IDC ใดๆ ในหรืออย่างเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือองค์กรเพื่อการค้าใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักทรัพย์ การลงทุน การบัญชี การธนาคาร กฎหมาย หรือธุรกิจและองค์กรสื่อต่างๆ ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลของ IDC คุณจะต้องปรึกษากับนายหน้าหรือตัวแทนทางการเงินอื่นๆ ของคุณเพื่อยืนยันข้อมูลราคา IDC หรือบริษัทในเครือ หรือผู้ให้อนุญาตโดยเฉพาะของ IDC หรือบริษัทในเครือ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผู้ใช้รายใดหรือบุคคลอื่นๆ หากมีการติดขัด ความไม่ถูกต้อง ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือการละเว้น ในข้อมูลของ IDC หรือสำหรับความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ) โดยคำนึงถึงสาเหตุที่ส่งผลกระทบ ข้อกำหนดของข้อนี้จะแสดงให้เห็นการจัดเตรียมของ Microsoftกับ IDC และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ คุณยอมรับว่าข้อกำหนดข้อนี้จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของ IDC ไม่ใช่ส่วนอื่นของข้อตกลงฉบับนี้ หากมีการขัดกันหรือไม่สอดคล้องกันของข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อตกลงฉบับนี้

คุณไม่สามารถใช้สิ่งใดๆ ในดัชนี Dow JonesSMข้อมูลดัชนี หรือจำนวนจุดของตลาด Dow Jones ที่เกี่ยวข้องกับการออก การสร้าง การสนับสนุน การค้า การตลาด หรือการส่งเสริมการขายของเครื่องมือทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนใดๆ (ตัวอย่างเช่น อนุพันธ์ ตราสารทางการเงินที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างเฉพาะ กองทุน กองทุนเปิดที่ลงทุนในหุ้นทุนและจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือพอร์ตโฟลิโอการลงทุน ที่ซึ่งราคา ผลตอบแทน และ/หรือ ประสิทธิภาพของเครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับ เกี่ยวข้องกับ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามดัชนีใดๆ หรือตัวแทนของสิ่งใดๆ ในดัชนี) โดยปราศจากข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ Dow Jones

คำบอกกล่าวทางการเงิน Microsoft ไม่ใช่นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แนะนำการลงทุนที่จดทะเบียนแล้ว ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่น และจะไม่ให้คำแนะนำแก่ผู้ใดเพื่อการลงทุน การซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ หรือบริการที่สมควรดำเนินการ ไม่มีสิ่งใดในบริการนี้ที่เป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้ง Microsoft หรือผู้ให้อนุญาตในรายงานหุ้นหรือข้อมูลดัชนีของ Microsoft จะไม่รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ไม่มีส่วนใดในบริการนี้ที่มีเจตนาเพื่อให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุนหรือคำแนะนำทางด้านภาษี

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานภาพ H.264/AVC และมาตรฐานวิดีโอ VC-1 ซอฟต์แวร์อาจมี H.264/MPEG-4 AVC และ/หรือเทคโนโลยีการถอดรหัส VC-1 MPEG LA, L.L.C. ต้องการใช้คำบอกกล่าวนี้:

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตสิทธิบัตร AVC และ VC-1 สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ของผู้บริโภคเพื่อ (ก) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน ("มาตรฐานวิดีโอ") และ/หรือ (ฺข) ถอดรหัสวิดีโอ AVC และ VC-1 ที่ถูกเข้ารหัสโดยผู้บริโภคเพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ/หรือที่ได้รับจากผู้จัดหาวิดีโอที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาวิดีโอดังกล่าว การอนุญาตให้ใช้งานจะไม่ขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยไม่ต้องคำนึงว่าซอฟต์แวร์นี้จะรวมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ จะไม่มีการให้อนุญาตหรือการให้อนุญาตโดยนัยสำหรับการใช้งานอื่นๆ คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C โปรดดูเว็บไซต์ MPEG LA WEBSITE (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690)

เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนเท่านั้น คำบอกกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดหรือห้ามการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้สำหรับการใช้ทางธุรกิจทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้ส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจนั้น ซึ่งไม่รวมถึง (i) การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ต่อไปยังบุคคลภายนอก หรือ (ii) การสร้างเนื้อหาที่มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิดีโอเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลภายนอก