การย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดให้เล็กสุดเพื่อดูเดสก์ท็อป


การย่อเล็กสุดเพื่อย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดให้เล็กสุดพร้อมกันมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

รูปภาพของปุ่ม 'แสดงเดสก์ท็อป' บนแถบงาน
ปุ่ม 'แสดงเดสก์ท็อป' บนแถบงาน

เมื่อต้องการย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ให้เล็กสุดโดยใช้เมาส์

  • คลิกปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป ที่ตำแหน่งท้ายสุดของพื้นที่แจ้งให้ทราบบนแถบงาน (เมื่อต้องการคืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป อีกครั้ง)

เมื่อต้องการย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ให้เล็กสุดโดยใช้แป้นพิมพ์

  • กดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +D (เมื่อต้องการคืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุด ให้กดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +D อีกครั้ง)

หมายเหตุ

  • คุณยังสามารถกดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +M เพื่อย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ให้เล็กสุด และกดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Shift+M เพื่อคืนค่าหน้าต่างเหล่านั้นได้อีกด้วย


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่