เพิ่มและแก้ไขเสียงใน Movie Maker

ทำให้ภาพยนตร์ของคุณมีความประณีตและเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยการเพิ่มซาวนด์แทร็กและใช้เครื่องมือแก้ไขใน Movie Maker เพื่อปรับระดับเสียง ทำให้เสียงค่อยๆ ดังขึ้นหรือเบาลง และอื่นๆ

การเพิ่มเพลง

 1. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เพิ่ม ให้คลิก เพิ่มเพลง

 2. คลิกไฟล์เพลงที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปิด

การปรับเสียงเพลงให้ค่อยๆ ดังขึ้นหรือเบาลง

 1. คลิกเพลงที่คุณต้องการปรับให้ค่อยๆ ดังขึ้นและ/หรือเบาลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือเพลง ในแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เสียง เลือกทำหนึ่งหรือสองอย่างต่อไปนี้

  • ในการทำให้เพลงค่อยๆ ดังขึ้น คลิกที่รายการ ค่อยๆ ดังขึ้น จากนั้นคลิกที่ความเร็วที่ต้องการให้เพลงค่อยๆ ดังขึ้น

  • ในการทำให้เพลงค่อยๆ เบาลง คลิกที่รายการ ค่อยๆ เบาลง จากนั้นคลิกที่ความเร็วที่ต้องการให้เพลงค่อยๆ เบาลง

การเปลี่ยนจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเพลง

 1. คลิกที่เพลง

 2. ลากตัวบ่งชี้การเล่นที่อยู่บนกระดานเรื่องราวในตำแหน่งที่คุณต้องการให้เพลงเริ่มหรือหยุดเล่นในภาพยนตร์ จากนั้น ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในการตั้งค่าจุดเริ่มต้นใหม่ เพื่อให้เพลงเริ่มเล่นในตำแหน่งปัจจุบัน ใน เครื่องมือเพลง ในแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ตั้งจุดเริ่มต้น

  • ในการตั้งค่าจุดสิ้นสุดใหม่ เพื่อให้เพลงหยุดเล่นในตำแหน่งปัจจุบัน ใน เครื่องมือเพลง ในแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ตั้งจุดสิ้นสุด

การเปลี่ยนระดับเสียงของรายการเพลง

 1. คลิกที่เพลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือเพลง ในแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เพลง ให้คลิก ระดับเสียงเพลง จากนั้นเลื่อนแถบเลื่อนไปทางด้านซ้ายเพื่อลดระดับเสียง หรือด้านขวาเพื่อเพิ่มระดับเสียง

การเปลี่ยนระดับเสียงในวิดีโอ

 1. คลิกที่วิดีโอ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ ในแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม เพลง ให้คลิก ระดับเสียงวิดีโอ จากนั้นเลื่อนแถบเลื่อนไปทางด้านซ้ายเพื่อลดระดับเสียง หรือด้านขวาเพื่อเพิ่มระดับเสียง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่