พีซีของฉันทำงานช้าหลังจากที่ติดตั้ง Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อประสิทธิภาพการทำงานของพีซีของคุณ

อาการ

คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้ากว่าที่ควรเมื่อ Microsoft Security Essentials ทำงาน

สาเหตุ

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและป้องกันสปายแวร์อาจเป็นสาเหตุให้พีซีของคุณทำงานช้าลง แม้ว่าตัวซอฟต์แวร์เองไม่ได้ทำให้เกิดการทำงานช้า

วิธีแก้ปัญหา

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบว่าพีซีของคุณมีความต้องการของระบบขั้นต่ำสำหรับ Microsoft Security Essentials

  • ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Security Essentials และตรวจสอบว่าพีซีของคุณมีความต้องการของระบบขั้นต่ำตามที่ระบุไว้หรือไม่ พิจารณาการปรับรุ่นพีซีของคุณ หากไม่ตรงกับความต้องการหรือถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials

ขั้นที่ 2: เอาโปรแกรมความปลอดภัยที่มีอยู่ออก

  1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ทั้งหมด โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหัวข้อ ฉันจะถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ได้อย่างไร

  2. เริ่มการทำงานพีซีของคุณใหม่

  3. ติดตั้ง Microsoft Security Essentials อีกครั้ง หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ข้อควรระวัง:

เมื่อคุณเอาโปรแกรมความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตออก พีซีของคุณจะไม่มีการป้องกัน หากคุณมีปัญหาในการติดตั้ง Microsoft Security Essentials หลังจากคุณนำโปรแกรมความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตออก โปรดติดต่อ Microsoft Security Essentials ทันทีโดยการส่งกรณีทางออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ส่งกรณีการสนับสนุน

ขั้นที่ 3: ติดตั้ง Microsoft Security Essentials

ขั้นที่ 4: เริ่มการทำงานพีซีของคุณใหม่

  • ปิดโปรแกรมใดๆ ที่เปิดอยู่ แล้วเริ่มการทำงานพีซีของคุณใหม่