สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเครือข่ายในบ้าน


ตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับระบบเครือข่ายในบ้านอาจทำให้การตัดสินใจซื้อทำได้ยากลำบาก ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อฮาร์ดแวร์ คุณควรจะตัดสินใจก่อนว่าจะใช้เทคโนโลยีเครือข่ายชนิดใด (วิธีที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเชื่อมต่อหรือสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น) บทความนี้จะอธิบายและเปรียบเทียบเทคโนโลยีเครือข่ายที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด และจะแสดงรายการข้อกำหนดฮาร์ดแวร์สำหรับแต่ละเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเครือข่าย

เทคโนโลยีเครือข่ายชนิดที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดคือ เทคโนโลยีแบบไร้สาย อีเทอร์เน็ต HomePNA และ Powerline เมื่อเลือกเทคโนโลยีแบบไร้สาย ให้พิจารณาตำแหน่งที่ตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณ และความเร็วเครือข่ายของคุณที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านล่างเป็นการเปรียบเทียบเทคโนโลยีทั้งสี่เหล่านี้

แสดงทั้งหมด

แบบไร้สาย

เครือข่ายไร้สายจะใช้คลื่นวิทยุเพื่อส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ มาตรฐานเครือข่ายไร้สายที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดสามมาตรฐานคือ 802.11b, 802.11g และ 802.11a มาตรฐานใหม่คือ 802.11n ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น

ความเร็ว
 • 802.11b: ถ่ายโอนข้อมูลที่อัตราความเร็วสูงสุด 11 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) การดาวน์โหลดภาพถ่ายขนาด 10 เมกะไบต์ (MB) จากอินเทอร์เน็ตภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมจะใช้เวลาประมาณ 7 วินาที

 • 802.11g: ถ่ายโอนข้อมูลที่อัตราความเร็วสูงสุด 54 Mbps การดาวน์โหลดภาพถ่ายขนาด 10 เมกะไบต์ (MB) จากอินเทอร์เน็ตภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมจะใช้เวลาประมาณ 1.5 วินาที

 • 802.11a: ถ่ายโอนข้อมูลที่อัตราความเร็วสูงสุด 54 Mbps การดาวน์โหลดภาพถ่ายขนาด 10 เมกะไบต์ (MB) จากอินเทอร์เน็ตภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมจะใช้เวลาประมาณ 1.5 วินาที

 • 802.11n: โดยขึ้นกับจำนวนกระแสข้อมูลที่ฮาร์ดแวร์สนับสนุนในทางทฤษฎี 802.11n สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุดถึง 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps หรือ 600 Mbps

  หมายเหตุ เวลาการถ่ายโอนที่แสดงเป็นเวลาภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม เวลาเหล่านี้อาจไม่ตรงกันเสมอไปภายใต้เงื่อนไขปกติเนื่องจากความแตกต่างของฮาร์ดแวร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ปริมาณการใช้งานเครือข่าย และอื่นๆ

ข้อดี
 • ง่ายสำหรับการเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปรอบๆ เนื่องจากไม่มีสายเคเบิล

 • โดยปกติเครือข่ายไร้สายจะติดตั้งง่ายกว่าเครือข่ายอีเทอร์เน็ต

ข้อเสีย
 • เทคโนโลยีแบบไร้สายมักช้ากว่าเทคโนโลยีอื่นๆ ทั้งสาม

 • เครือข่ายไร้สายอาจมีสัญญาณรบกวนจากสิ่งต่างๆ เช่น กำแพง โลหะวัตถุขนาดใหญ่ และท่อต่างๆ นอกจากนี้ โทรศัพท์ไร้สายและเตาไมโครเวฟจำนวนมากอาจรบกวนเครือข่ายไร้สายได้เมื่อมีการใช้งาน

 • โดยทั่วไปแล้วเครือข่ายไร้สายจะมีความเร็วน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความเร็วปกติในสภาพทั่วไป

อีเทอร์เน็ต

เครือข่ายอีเทอร์เน็ตจะใช้สายอีเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์

ความเร็ว

เครือข่ายอีเทอร์เน็ตจะถ่ายโอนข้อมูลที่ความเร็วสูงสุด 10, 100 หรือ 1000 Mbps ขึ้นอยู่กับชนิดของสายที่ใช้ กิกะบิตอีเทอร์เน็ตจะมีความเร็วสูงที่สุด โดยมีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดที่ 1 กิกะบิตต่อวินาที (หรือ 1000 Mbps)

ตัวอย่างเช่น การดาวน์โหลดภาพถ่ายขนาด 10 เมกะไบต์ [MB] จากอินเทอร์เน็ตภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมจะใช้เวลาประมาณ 8 วินาทีบนเครือข่าย 10 Mbps ใช้เวลาประมาณ 1 วินาทีบนเครือข่าย 100 Mbps และใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาทีบนเครือข่าย 1000 Mbps

ข้อดี
 • เครือข่ายอีเทอร์เน็ตมีราคาถูกและรวดเร็ว

ข้อเสีย
 • สายอีเทอร์เน็ตจะต้องทำงานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องกับฮับ สวิตช์ หรือเราเตอร์ ซึ่งทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อ และก่อให้เกิดความยุ่งยากหากเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่คนละห้อง

HomePNA

เครือข่าย HomePNA ใช้สายโทรศัพท์บ้านที่มีอยู่ในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ความเร็ว

HomePNA 2.0 จะถ่ายโอนข้อมูลที่อัตรา 10 Mbps HomePNA 3.0 จะถ่ายโอนข้อมูลที่อัตรา 128 Mbps

ตัวอย่างเช่น การดาวน์โหลดภาพถ่ายขนาด 10 เมกะไบต์ [MB] จากอินเทอร์เน็ตภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมจะใช้เวลาประมาณ 8 วินาทีบนเครือข่าย HomePNA 2.0 และประมาณ 1 วินาทีบนเครือข่าย HomePNA 3.0)

ข้อดี
 • HomePNA ใช้สายโทรศัพท์ที่มีอยู่ภายในบ้านของคุณอยู่แล้ว

 • คุณไม่จำเป็นต้องมีฮับหรือสวิตช์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าสองเครื่องในเครือข่าย HomePNA

ข้อเสีย
 • คุณต้องมีหัวต่อสายโทรศัพท์ในแต่ละห้องที่คุณต้องการให้มีคอมพิวเตอร์ และหัวต่อทั้งหมดจะต้องอยู่ในแนวสายโทรศัพท์เดียวกัน

Powerline

เครือข่าย Powerline ใช้สายไฟฟ้าในบ้านที่มีอยู่ในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ความเร็ว

เครือข่าย Powerline สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุด 200 Mbps

ตัวอย่างเช่น การดาวน์โหลดภาพถ่ายขนาด 10 เมกะไบต์ (MB) จากอินเทอร์เน็ตภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมสามารถใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาทีบนเครือข่าย Powerline

ข้อดี
 • Powerline ใช้สายไฟฟ้าที่มีอยู่ภายในบ้านของคุณอยู่แล้ว

 • คุณไม่จำเป็นต้องมีฮับหรือสวิตช์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าสองเครื่องในเครือข่าย Powerline

ข้อเสีย
 • คุณจำเป็นต้องมีเต้าเสียบไฟฟ้าอยู่ในแต่ละห้องที่คุณต้องการให้มีคอมพิวเตอร์

 • เครือข่าย Powerline อาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนและเสียงดังในสายได้

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในเครือข่ายในบ้านมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน

 • อะแดปเตอร์เครือข่าย อะแดปเตอร์เหล่านี้ (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ NIC) จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายเพื่อสื่อสารกัน อะแดปเตอร์เครือข่ายสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต USB หรือพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องเสียบแผงวงจรส่วนขยาย Peripheral Component Interconnect (PCI) ที่มีอยู่ได้

 • ฮับเครือข่ายและสวิตช์ ฮับและสวิตช์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องหรือมากกว่ากับเครือข่ายอีเทอร์เน็ต สวิตช์มีราคาแพงกว่าฮับเล็กน้อยแต่มีความเร็วสูงกว่า

  ภาพประกอบของอีเทอร์เน็ตฮับ
  อีเทอร์เน็ตฮับ
 • เราเตอร์และจุดเข้าใช้งาน เราเตอร์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายเข้าด้วยกัน (ตัวอย่างเช่น เราเตอร์สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายในบ้านของคุณกับอินเทอร์เน็ต) นอกจากนี้ เราเตอร์ยังสามารถช่วยให้คุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจุดเดียวร่วมกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องได้ เราเตอร์อาจเป็นแบบผ่านสายหรือไร้สายก็ได้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เราเตอร์สำหรับเครือข่ายแบบผ่านสาย แต่เราขอแนะนำให้ใช้ ถ้าคุณต้องการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน ถ้าคุณต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันบนเครือข่ายไร้สาย คุณจำเป็นต้องมีเราเตอร์แบบไร้สาย จุดเข้าใช้งานอนุญาตให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายได้

  ภาพประกอบของจุดเข้าใช้งาน เราเตอร์แบบผ่านสาย และเราเตอร์แบบไร้สาย
  จุดเข้าใช้งาน (ซ้าย) เราเตอร์แบบผ่านสาย (กลาง) เราเตอร์แบบไร้สาย (ขวา)
 • โมเด็ม คอมพิวเตอร์ใช้โมเด็มในการส่งและรับข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และเคเบิล คุณต้องมีโมเด็มถ้าต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการเคเบิลบางรายให้บริการเคเบิลโมเด็ม ไม่ว่าจะเป็นแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือแบบจำหน่าย เมื่อคุณสั่งรับบริการอินเทอร์เน็ตเคเบิล นอกจากนี้ ยังมีรุ่นที่เป็นทั้งโมเด็มและเราเตอร์ให้ใช้อีกด้วย

  ภาพประกอบของเคเบิลโมเด็ม
  เคเบิลโมเด็ม
 • สายเคเบิลเครือข่าย (อีเทอร์เน็ต HomePNA และ Powerline) สายเคเบิลเครือข่ายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้าด้วยกัน และเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ฮับ เราเตอร์ และอะแดปเตอร์เครือข่ายภายนอก อะแดปเตอร์ HomePNA และ Powerline มักเป็นแบบภายนอก และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตหรือสาย USB ขึ้นกับชนิดของอะแดปเตอร์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีเครือข่ายแต่ละชนิด

เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ จำนวน
เทคโนโลยี

ระบบไร้สาย

ฮาร์ดแวร์

อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย

จำนวน

หนึ่งตัวสำหรับแต่ละคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย (แล็ปท็อปเกือบทุกเครื่องมีอะแดปเตอร์เหล่านี้อยู่แล้วภายใน)

เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์

เราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย (แนะนำ)

จำนวน

หนึ่งจุด

เทคโนโลยี

อีเทอร์เน็ต

ฮาร์ดแวร์

อะแดปเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต

จำนวน

หนึ่งชุดสำหรับแต่ละคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย (คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเกือบทุกเครื่องมีอะแดปเตอร์เหล่านี้อยู่แล้วภายใน)

เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์

อีเทอร์เน็ตฮับหรือสวิตช์ (ใช้เฉพาะในกรณีที่คุณต้องการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์มากกว่าสองเครื่อง แต่ไม่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน)

จำนวน

หนึ่งตัว (ฮับหรือสวิตช์แบบ 10/100/1000 เป็นแบบที่ดีที่สุดและควรมีพอร์ตที่เพียงพอสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่าย)

เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์

อีเทอร์เน็ตเราเตอร์ (ใช้เฉพาะในกรณีที่คุณต้องการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์มากกว่าสองเครื่อง และใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน)

จำนวน

หนึ่งตัว (คุณอาจต้องใช้ฮับหรือสวิตช์เพิ่มเติมถ้าเราเตอร์ของคุณไม่มีพอร์ตเพียงพอสำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของคุณ)

เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์

สายอีเทอร์เน็ต

จำนวน

หนึ่งเส้นสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกับฮับเครือข่ายหรือสวิตช์ (สายแบบ 10/100/1000 Cat 6 จะเป็นแบบที่ดีที่สุด แต่ไม่จำเป็น)

เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์

สายเคเบิลแบบไขว้ (จำเป็นต้องใช้เฉพาะเมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องโดยตรง และไม่ใช้ฮับ สวิตช์ หรือเราเตอร์)

จำนวน

หนึ่งจุด

เทคโนโลยี

HomePNA

ฮาร์ดแวร์

อะแดปเตอร์เครือข่ายสายโทรศัพท์บ้าน (HomePNA)

จำนวน

หนึ่งชุดสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องบนเครือข่ายของคุณ

เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์

อีเทอร์เน็ตเราเตอร์

จำนวน

หนึ่งตัว ถ้าคุณต้องการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน

เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์

สายโทรศัพท์

จำนวน

หนึ่งเส้นสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องบนเครือข่ายของคุณ (ใช้สายโทรศัพท์มาตรฐานเพื่อเสียบคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้ากับหัวต่อสายโทรศัพท์)

เทคโนโลยี

Powerline

ฮาร์ดแวร์

อะแดปเตอร์เครือข่าย Powerline

จำนวน

หนึ่งชุดสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องบนเครือข่ายของคุณ

เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์

อีเทอร์เน็ตเราเตอร์

จำนวน

หนึ่งตัว ถ้าคุณต้องการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน

เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์

การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน

จำนวน

เต้าเสียบไฟฟ้าหนึ่งจุดสำหรับแต่ละคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณ

ควรจะค้นหาว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายชนิดใด ถ้ามีอยู่ คุณอาจตัดสินใจใช้เทคโนโลยีเฉพาะอย่าง เนื่องจากคุณมีฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่อยู่แล้ว หรือคุณอาจตัดสินใจปรับรุ่นฮาร์ดแวร์ของคุณ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกันอาจทำงานได้ดีที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ ตัวอย่างเช่น หลายๆ คนใช้เราเตอร์แบบไร้สายซึ่งมีให้ทั้งการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตแบบผ่านสายสำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และการเชื่อมต่อแบบไร้สายสำหรับแล็ปท็อปต้องการความช่วยเหลือหรือไม่