การสร้างเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ภายในบ้านที่ใช้ Windows ต่างรุ่นกัน


บทความนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่าการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่ายในบ้านโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่นต่างๆ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่บ้านซึ่งใช้ Windows รุ่นต่างๆ กัน (6:15)

ถ้าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดบนเครือข่ายในบ้านของคุณใช้ Windows 7 ให้สร้างโฮมกรุ๊ป

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่าการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่ายในบ้าน คือการสร้างโฮมกรุ๊ป โฮมกรุ๊ปจะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ คุณสามารถช่วยป้องกันโฮมกรุ๊ปได้โดยใช้รหัสผ่าน และสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สิ่งใดร่วมกันในกลุ่ม ถ้าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ขอแนะนำให้สร้างโฮมกรุ๊ป

โฮมกรุ๊ปพร้อมใช้งานใน Windows 7 ทุกรุ่น ใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้

หลังจากที่คุณสร้างโฮมกรุ๊ปแล้ว การดำเนินการของคุณจะเสร็จสิ้น และคุณสามารถข้ามส่วนที่เหลือของบทความนี้ได้ แม้ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของคุณเป็น Windows 7 แต่คุณก็ยังสามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่างราบรื่น ให้อ่านส่วนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการระบุข้อแตกต่างระหว่าง Windows แต่ละรุ่น

ถ้าเครือข่ายของคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่นอื่นอยู่ ให้กำหนดคอมพิวเตอร์ทั้งหมดให้อยู่ในเวิร์กกรุ๊ปเดียวกัน

สมมติว่าคุณได้ติดตั้งเครือข่ายทางกายภาพเรียบร้อยแล้ว ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง ให้ดูที่ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเครือข่ายในบ้าน

หลังจากที่คุณติดตั้งเครือข่ายแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการปรับแต่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถค้นหากันและกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าคุณต้องการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของคุณ คุณควรใช้ชื่อเวิร์กกรุ๊ปเดียวกันสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่ายของคุณ ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่ต่างรุ่นกันสามารถตรวจหาและเข้าถึงกันและกันได้ กรุณาจำไว้ว่า ชื่อเวิร์กกรุ๊ปเริ่มต้นของ Windows แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน

เมื่อต้องการค้นหาหรือเปลี่ยนชื่อเวิร์กกรุ๊ปในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

 1. คลิก เริ่ม คลิกขวา คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ใน คุณสมบัติของระบบ ให้คลิกแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูชื่อเวิร์กกรุ๊ป เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้คลิก เปลี่ยนแปลง พิมพ์ชื่อใหม่ใน ชื่อคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการค้นหาชื่อเวิร์กกรุ๊ปบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ชื่อเวิร์กกรุ๊ปจะแสดงขึ้นภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ เวิร์กกรุ๊ป

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเวิร์กกรุ๊ปบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. ใน คุณสมบัติของระบบ บนแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ ให้คลิก เปลี่ยน

 4. ใน การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์/โดเมน ใน เวิร์กกรุ๊ป ให้พิมพ์ชื่อเวิร์กกรุ๊ปที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

รูปภาพของหน้าต่าง 'ระบบ'
ชื่อเวิร์กกรุ๊ปจะแสดงอยู่ในหน้าต่าง 'ระบบ'

การตั้งค่าตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น 'ที่บ้าน' หรือ 'ที่ทำงาน'

จากนั้น ให้ตรวจสอบตำแหน่งบนเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 ตำแหน่งบนเครือข่ายเป็นการตั้งค่าที่อนุญาตให้ Windows ปรับการตั้งค่าความปลอดภัยและการตั้งค่าอื่นๆ ตามชนิดของเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเลือกตำแหน่งบนเครือข่าย

ตำแหน่งบนเครือข่ายมีสี่ตำแหน่งดังนี้

 • ในบ้าน คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีระดับการป้องกันจากอินเทอร์เน็ตในระดับหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น เราเตอร์และไฟร์วอลล์) และประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่รู้จักและเชื่อถือได้ เครือข่ายในบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในประเภทนี้ โฮมกรุ๊ปพร้อมใช้งานบนเครือข่ายที่มีตำแหน่งบนเครือข่ายเป็นเครือข่ายในบ้าน

 • ที่ทำงาน คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีระดับการป้องกันจากอินเทอร์เน็ตในระดับหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น เราเตอร์และไฟร์วอลล์) และประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่รู้จักและเชื่อถือได้ เครือข่ายทางธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในประเภทนี้

 • สาธารณะ คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่พร้อมใช้งานในที่สาธารณะ ตัวอย่างชนิดของเครือข่ายสาธารณะ เช่น เครือข่ายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ซึ่งมีอยู่ตามสนามบิน ห้องสมุด และร้านกาแฟ เป็นต้น

 • โดเมน คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีตัวควบคุมโดเมน Active Directory ตัวอย่างของเครือข่ายโดเมน เช่น เครือข่ายที่ทำงาน ตำแหน่งบนเครือข่ายนี้จะสามารถใช้งานเป็นตัวเลือกได้ และต้องได้รับการตั้งค่าโดยผู้ดูแลโดเมน

สำหรับเครือข่ายในบ้านของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าชนิดตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น 'ที่บ้าน' วิธีการตรวจสอบมีดังนี้

 • เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

ชนิดตำแหน่งบนเครือข่ายจะแสดงใต้ชื่อเครือข่าย

รูปภาพของ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน'
ชนิดของตำแหน่งบนเครือข่ายจะแสดงอยู่ใน 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน'

ถ้าชนิดเครือข่ายของคุณเป็นแบบสาธารณะ ให้คลิก เครือข่ายสาธารณะ แล้วเลือกตำแหน่งบนเครือข่ายที่ต้องการ

คำเตือน

 • คุณควรเปลี่ยนเครือข่ายเป็น 'ที่บ้าน' หรือ 'ที่ทำงาน' เฉพาะเมื่อเป็นเครือข่ายที่รู้จักและเชื่อถือได้เท่านั้น เช่น เครือข่ายในบ้านของคุณหรือเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็ก การเปลี่ยนเครือข่ายในที่สาธารณะเป็น 'ที่บ้าน' หรือ 'ที่ทำงาน' อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัย เนื่องจากจะทำให้บุคคลอื่นบนเครือข่ายสามารถเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์ของคุณอนุญาตการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

ถ้าคุณกำลังใช้ 'ไฟร์วอลล์ Windows' คุณสามารถข้ามส่วนนี้ได้ เนื่องจาก 'ไฟร์วอลล์ Windows' จะเปิดพอร์ตที่ถูกต้องสำหรับการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้แฟ้มหรือเครื่องพิมพ์ร่วมกับผู้อื่นหรือเมื่อเปิด การค้นพบเครือข่าย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นพบเครือข่าย ให้ดูที่ การค้นพบเครือข่ายคืออะไร) ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์อื่น คุณต้องเปิดพอร์ตเหล่านี้ด้วยตนเอง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณค้นหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องอื่นที่มีแฟ้มหรือเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน

เมื่อต้องการค้นหาคอมพิวเตอร์อื่นที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 ให้เปิดพอร์ตต่อไปนี้

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

เมื่อต้องการค้นหาคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ และเพื่อใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับ Windows รุ่นใดก็ตาม ให้เปิดพอร์ตต่อไปนี้

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 5355

เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์เครือข่าย ให้เปิดพอร์ตต่อไปนี้

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

เมื่อต้องการให้โฮมกรุ๊ปทำงานอย่างถูกต้องระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ให้เปิดพอร์ตเหล่านี้

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3540

 • TCP 3587

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

การเปิดตัวเลือกเพิ่มเติมของการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

การเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายของคุณเป็น 'ที่บ้าน' หรือ 'ที่ทำงาน' จะเป็นการเปิด 'การค้นพบเครือข่าย' ขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเปิดตัวเลือกการใช้ร่วมกันเหล่านี้แยกแต่ละตัวได้ดังนี้

 • การค้นพบเครือข่าย

 • การใช้แฟ้มร่วมกัน (ใน Windows 7 ตัวเลือกนี้จะเปิดอัตโนมัติเมื่อคุณใช้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ร่วมกัน)

 • การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน

เมื่อคุณเปิดตัวเลือกเหล่านี้แล้ว คอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถใช้งานต่อไปนี้ได้

 • ค้นหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่บนเครือข่ายในบ้านของคุณ และอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณได้

 • ใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกัน

 • ใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน

หมายเหตุ

 • การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเป็นตัวเลือกพิเศษซึ่งอธิบายไว้ด้านล่างนี้

เมื่อต้องการเปิดการค้นพบเครือข่าย การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน และการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกันใน Windows 7

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอน 'เครื่องหมายบั้ง' เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่าย บ้านหรือที่ทำงาน
 3. เลือกตัวเลือกเพื่อเปิดการค้นพบเครือข่ายและการใช้แฟ้มร่วมกัน

 4. ภายใต้ การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ของคุณร่วมกันเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มที่อยู่ภายในได้ แต่ไม่สามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ให้คลิก เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มได้

  • เมื่อต้องการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ของคุณร่วมกันเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มที่อยู่ภายในได้ และสามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ให้คลิก เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิด เปลี่ยนแปลง และสร้างแฟ้มได้

   คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เมื่อต้องการเปิดการค้นพบเครือข่าย การใช้แฟ้มร่วมกัน การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน และการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันใน Windows Vista

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ใน 'แผงควบคุม'

 2. ภายใต้ การใช้ร่วมกันและการค้นพบ ให้คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอน 'เครื่องหมายบั้ง' ที่อยู่ถัดจาก การใช้แฟ้มร่วมกัน เพื่อขยายส่วนนั้น จากนั้นคลิก เปิดการใช้แฟ้มร่วมกัน แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของเครื่องหมายบั้ง ที่อยู่ถัดจาก การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน เพื่อขยายส่วนนั้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มที่อยู่ภายในได้ แต่ไม่สามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ให้คลิก เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มได้ แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มที่อยู่ภายในได้ และสามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ให้คลิก เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิด เปลี่ยนแปลง และสร้างแฟ้มได้ แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของเครื่องหมายบั้ง ที่อยู่ถัดจาก การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เพื่อขยายส่วนนั้น จากนั้นคลิก เปิดการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

การพิจารณาการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเป็นวิธีการใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกันบนเครือข่ายที่มีความปลอดภัยมากขึ้น และจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งานการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ผู้ที่อยู่บนเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น รวมทั้งโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ได้ ถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์ที่มีโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นจะได้รับการพร้อมท์ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วมากขึ้น คุณจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่เหมือนกันในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของคุณ ตัวอย่างเช่น สมศรีต้องการใช้การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องของเธอได้ปลอดภัยมากขึ้น ในคอมพิวเตอร์ A เธอมีบัญชีผู้ใช้ "Somsri22" และรหัสผ่าน "Fly43$" ถ้าเธอตั้งค่าทั้งบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันในคอมพิวเตอร์ B เธอจะสามารถเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกันบน B ได้รวดเร็วขึ้น ถ้าสมศรีเปลี่ยนรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เธอจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งให้เหมือนกันด้วย

เมื่อต้องการเปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านใน Windows 7

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอน 'เครื่องหมายบั้ง' เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่าย บ้านหรือที่ทำงาน
 3. ภายใต้ การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้คลิก เปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เมื่อต้องการเปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านใน Windows Vista

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ใน 'แผงควบคุม'

 2. ภายใต้ การใช้ร่วมกันและการค้นพบ ให้คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอน 'เครื่องหมายบั้ง' ที่อยู่ถัดจาก การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อขยายส่วนนั้น จากนั้นคลิก เปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

การใช้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ร่วมกัน

ใน Windows ทุกรุ่น คุณสามารถคลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก ใช้ร่วมกัน จากนั้น เลือกบุคคลหรือกลุ่มที่คุณต้องการเปิดให้ใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดสิทธิให้บุคคลเหล่านั้นสามารถหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณเปิดให้ใช้ร่วมกันได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้แฟ้มร่วมกับผู้อื่น

การใช้แผนผังเครือข่าย

แผนผังเครือข่ายใน 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' คือมุมมองแบบกราฟิกของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่ายของคุณ ซึ่งจะแสดงวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้น รวมทั้งบริเวณที่มีปัญหาด้วย สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา ก่อนที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP จะถูกตรวจพบและแสดงขึ้นบนแผนผังเครือข่าย คุณอาจต้องติดตั้งโพรโทคอล Link-Layer Topology Discovery (LLTD) ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ แผนผังเครือข่ายไม่แสดงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP บนเว็บไซต์ของ Microsoft

ถ้ามีการติดตั้งโพรโทคอล LLTD แล้ว แต่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ยังไม่แสดงขึ้นบนแผนผังเครือข่าย การตั้งค่าไฟร์วอลล์อาจป้องกัน Windows ไม่ให้ตรวจพบคอมพิวเตอร์นั้น ตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการใช้เครื่องพิมพ์และแฟ้มร่วมกันแล้ว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีดำเนินการนี้ และถ้าคุณกำลังใช้ 'ไฟร์วอลล์ Windows' ให้เปิด Help and Support และค้นหา "เปิดใช้งานการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน" เปิดหัวข้อ 'วิธีใช้' แล้วเลื่อนลงไปยังส่วนท้ายสุด ถ้าคุณกำลังใช้ไฟร์วอลล์อื่น ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับไฟร์วอลล์ของคุณ

รหัสบทความ: MSW700032ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่