การเปิดตัวจัดการอุปกรณ์


เมื่อใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ คุณสามารถดูและปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจดูว่าฮาร์ดแวร์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

  • เปิดตัวจัดการอุปกรณ์โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย จากนั้นภายใต้ ระบบ ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยันต้องการความช่วยเหลือหรือไม่