การเปิดแท็บใหม่เป็นโฮมเพจของคุณใน Internet Explorer


ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดแท็บใหม่เป็นโฮมเพจของคุณ (0:46)

เมื่อคุณเปิดแท็บใหม่ด้วยการคลิกปุ่ม 'แท็บใหม่' หรือด้วยการกด Ctrl+T โปรแกรม Internet Explorer จะแสดงหน้าแท็บใหม่

รูปภาพของปุ่ม 'แท็บใหม่'
ปุ่ม 'แท็บใหม่'

ถ้าคุณต้องการให้โฮมเพจของคุณปรากฏเมื่อคุณเปิดแท็บใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

เมื่อต้องการแสดงโฮมเพจในแท็บใหม่

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  3. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นภายใต้ แท็บ ให้คลิก การตั้งค่า

  4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการเรียกดูแบบแท็บ ในรายการ เมื่อแท็บใหม่ถูกเปิด ให้เปิด คลิก โฮมเพจแรกของคุณ คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณมีแท็บโฮมเพจหลายแท็บ จะมีเพียงโฮมเพจแรกในรายการของคุณเท่านั้นที่เปิดในแท็บใหม่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่