การเปิดแท็บที่คุณปิดไปก่อนหน้านี้


ถ้าคุณปิดแท็บอย่างน้อยหนึ่งแท็บในระหว่างเซสชันการเรียกดู หรือปิดเซสชันการเรียกดูทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ขณะนี้คุณสามารถใช้ Internet Explorer เปิดแท็บหรือเซสชันการเรียกดูที่คุณปิดไปแล้วขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดแท็บที่คุณปิดไปก่อนหน้านี้

เมื่อต้องการเปิดแท็บที่คุณปิดในระหว่างเซสชันการเรียกดูในปัจจุบันอีกครั้ง

Internet Explorer จะติดตามเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับแท็บแต่ละแท็บที่คุณเปิด รวมถึงข้อมูล เช่น ข้อความที่พิมพ์ลงในฟอร์ม และประวัติของวิธีการเข้าไปยังเว็บเพจนั้นๆ ของคุณ ดังนั้น ถ้าคุณเปิดแท็บหลายๆ แท็บ แล้วปิดแท็บอย่างน้อยหนึ่งแท็บ คุณจะสามารถเปิดแท็บใดแท็บหนึ่งหรือทั้งหมดขึ้นมาใหม่ได้อย่างง่ายดาย โดยทำดังนี้

  1. ใน Internet Explorer ให้คลิกปุ่ม แท็บใหม่

    รูปภาพของปุ่ม 'แท็บใหม่'
    ปุ่ม 'แท็บใหม่'
  2. ในเพจของแท็บใหม่ ภายใต้ เปิดแท็บที่ปิดไว้ใหม่ ให้ค้นหาและคลิกที่อยู่ของเว็บเพจที่คุณต้องการเปิด

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณเปลี่ยนเพจของแท็บใหม่เป็นโฮมเพจของคุณแล้ว คุณสามารถพิมพ์ about:tabs ในแถบที่อยู่เพื่อดูเพจของแท็บใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสิ่งที่ปุ่ม 'แท็บใหม่' จะเปิด ให้ดูที่ การเปิดแท็บใหม่เป็นโฮมเพจของคุณใน Internet Explorer

  • Internet Explorer จะติดตามเฉพาะประวัติและข้อมูลฟอร์มของแท็บที่คุณปิดในระหว่างเซสชันการเรียกดูในปัจจุบันเท่านั้น ถ้าคุณปิดแท็บ และสิ้นสุดเซสชันการเรียกดูด้วยการปิดเบราว์เซอร์ คุณจะไม่สามารถเปิดแท็บเหล่านั้นขึ้นมาใหม่ได้ คุณสามารถเปิดเซสชันการเรียกดูขึ้นมาใหม่ได้ แต่จะแสดงเฉพาะแท็บที่เปิดอยู่ในขณะที่คุณปิดเบราว์เซอร์เท่านั้น

เมื่อต้องการเปิดเซสชันการเรียกดูที่คุณปิดล่าสุดอีกครั้ง

เมื่อคุณปิด Internet Explorer และสิ้นสุดเซสชันการเรียกดูของคุณ ระบบจะติดตามเว็บเพจที่คุณเปิดในขณะนั้นไว้ ดังนั้น เมื่อคุณเปิดเซสชันการเรียกดูใหม่ คุณจะสามารถเปิดเว็บเพจที่เปิดอยู่ในระหว่างเซสชันการเรียกดูก่อนหน้านั้นขึ้นมาได้ใหม่ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดเซสชันการเรียกดูล่าสุดขึ้นมาใหม่

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก เปิดเซสชันการเรียกดูล่าสุดอีกครั้ง เว็บเพจทั้งหมดที่คุณเปิดไว้เมื่อปิด Internet Explorer ครั้งล่าสุดจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในแท็บใหม่

หมายเหตุต้องการความช่วยเหลือหรือไม่