จัดการเนื้อหา Facebook ของคุณใน Outlook.com

Outlook ใช้ชื่อสาธารณะและรูปภาพในแฟ้มประวัติจากเครือข่ายสังคมยอดนิยม เช่น Facebook เพื่อช่วยให้ทราบว่าอีเมลส่งมาจากใคร

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ Facebook รายอื่นบน Outlook ส่งคำขอเป็นเพื่อนถึงคุณได้ เมื่อคุณส่งอีเมลหาพวกเขา หากคุณตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Facebook ของคุณไว้เป็นอนุญาต ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook จะปฏิบัติตามการตั้งค่า Facebook ของคุณ

เราสามารถเชื่อมโยงบัญชี Facebook ของคุณกับที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้สำหรับบัญชีนั้น ตามการตั้งค่า Facebook ของคุณที่กำหนดบุคคลที่สามารถค้นหาคุณได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้

การจัดการการตั้งค่าการค้นหาใน Facebook ของคุณ

การตั้งค่า Facebook ของคุณที่กำหนด บุคคลที่สามารถค้นหาคุณได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณให้ไว้ จะช่วยควบคุมได้ว่าบุคคลอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผู้ที่ใช้ Outlook จะสามารถค้นหาบัญชี Facebook สาธารณะของคุณด้วยที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่อยู่ในแฟ้ม Facebook ได้หรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ดูที่ หน้าวิธีใช้ Facebook

เมื่อต้องการอนุญาตให้บัญชี Facebook สาธารณะของคุณสามารถค้นเจอได้โดย Outlook และบริการอื่นๆ

วิธีการมีดังนี้:

  1. ไปที่ หน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Facebook

  2. ลงชื่อเข้าใช้ หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

  3. ถัดจาก วิธีที่คุณติดต่อกัน คลิกที่ แก้ไขการตั้งค่า

  4. จากเมนูดรอปดาวน์ถัดจาก บุคคลที่สามารถค้นหาคุณได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณให้ไว้ ให้เลือก ทุกคน

  5. คลิก เรียบร้อย

อาจใช้เวลาหนึ่งหรือสองวันที่ Outlook จะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Facebook ของคุณ

เมื่อต้องการบล็อคบัญชี Facebook สาธารณะของคุณให้ไม่สามารถค้นเจอได้โดย Outlook และบริการอื่นๆ

หากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Facebook ของคุณที่กำหนด บุคคลที่สามารถค้นหาคุณได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณให้ไว้ เฉพาะกลุ่มบุคคลที่คุณเลือกเท่านั้นจึงจะสามารถค้นหาบัญชี Facebook ของคุณได้ด้วยที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ วิธีการตั้งค่ามีดังนี้:

  1. ไปที่ หน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Facebook

  2. ลงชื่อเข้าใช้ หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

  3. ถัดจาก วิธีที่คุณติดต่อกัน คลิกที่ แก้ไขการตั้งค่า

  4. จากเมนูดรอปดาวน์ถัดจาก บุคคลที่สามารถค้นหาคุณได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณให้ไว้ ให้เลือก เพื่อนของเพื่อน หรือ เพื่อน

  5. คลิก เรียบร้อย

อาจใช้เวลาหนึ่งหรือสองวันที่ Outlook จะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Facebook ของคุณ

ไปที่ Outlook.com

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่