เรากำลังจะปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บ Outlook.com แต่รหัสผ่าน การเข้าสู่ระบบ และข้อมูลต่างๆ ของคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งสำคัญ: หากบัญชีของคุณได้รับการปรับรุ่น ข้อมูลใดๆ ในบทความนี้อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ไปที่ ยินดีต้อนรับสู่ Outlook ในเว็บ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อใน Outlook.com

รายชื่อผู้ติดต่อของฉันอยู่ที่ไหน

 1. คลิกลูกศรถัดจากโลโก้ Outlook.com ที่ด้านบนซ้าย

  โลโก้ Outlook.com และลูกศร
 2. คลิก การเชื่อมต่อบุคคล

  ไทล์สำหรับเปิดเมล การเชื่อมต่อบุคคล ปฏิทิน และ OneDrive

เพิ่มผู้ติดต่อ

เมื่อคุณตอบกลับอีเมลที่มีอีเมลแอดเดรสที่ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เพิ่มอีเมลแอดเดรสนั้น นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อด้วยตนเองได้ด้วย

 1. ในการเชื่อมต่อบุคคล คลิก สร้าง

 2. เพิ่มข้อมูลติดต่อ หากคุณต้องการเพิ่มอีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ มากกว่าหนึ่งรายการ ให้คลิกไอคอน ไอคอนบวก ในส่วนนั้น
 3. คลิก บันทึก

เพิ่มหรือลบผู้ติดต่อในรายการโปรดของคุณ

รายการโปรดปรากฏในการเชื่อมต่อบุคคลที่ด้านบนสุดของรายการที่ติดต่อของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบผู้ติดต่อในรายการโปรดของคุณ ให้คลิกผู้ติดต่อ แล้วคลิก เพิ่มในรายการโปรด หรือ เอาออกจากรายการโปรด

แก้ไขหรือลบผู้ติดต่อ

ในการเชื่อมต่อบุคคล คลิกผู้ติดต่อ แล้วคลิก แก้ไข หรือ ลบ

หมายเหตุ: ไม่สามารถแก้ไขและลบข้อมูลผู้ติดต่อจากเครือข่ายสังคม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลบเครือข่ายสังคมในบัญชี Outlook.com ของคุณ โปรดดู การเพิ่มเพื่อนจากเครือข่ายสังคม

การคืนค่าผู้ติดต่อที่ถูกลบ

หากคุณลบหรือทำรายชื่อผู้ติดต่อหายโดยบังเอิญ คุณสามารถคืนค่ารายชื่อเหล่านั้นได้ ให้ดูที่ การคืนค่าผู้ติดต่อที่ถูกลบ

ลบรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำซ้อนกัน

คุณสามารถรวมรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำซ้อนกันให้กลายเป็นรายการเดียว พร้อมข้อมูลติดต่อทั้งหมด

ใช้ "ล้างรายชื่อผู้ติดต่อ"

 1. ในการเชื่อมต่อบุคคล ให้คลิก จัดการ แล้วคลิก ล้างรายชื่อผู้ติดต่อ

 2. ภายในชุดผู้ติดต่อแต่ละชุด ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการในชุดนี้

 3. ทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำสำหรับชุดรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด แล้วคลิก ล้าง

การค้นหาและรวมด้วยตนเอง

 1. ในเขตข้อมูลการค้นหาการเชื่อมต่อบุคคล ให้พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการค้นหา

 2. ในผลการค้นหา ให้เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการรวม แล้วคลิก เชื่อมโยง

เลิกทำผู้ติดต่อที่รวม

เมื่อผู้ติดต่อที่รวมถูกสร้างขึ้น ผู้ติดต่อรายการเดิมที่ซ้ำซ้อนจะถูกลบ หากคุณรวมผู้ติดต่ออย่างน้อยสองรายที่เป็นคนละคนกันโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถคืนค่าได้ดังนี้

 1. ในการเชื่อมต่อบุคคล คลิก จัดการ แล้วคลิก คืนค่าผู้ติดต่อที่ถูกลบ

 2. เลือกผู้ติดต่อรายการเดิมที่คุณต้องการคืนค่า แล้วคลิก คืนค่า

 3. คลิกผู้ติดต่อที่รวมเข้าด้วยกันอย่างไม่ถูกต้อง คลิก ลบ แล้วคลิก ลบ อีกครั้ง

ทำงานกับกลุ่มต่างๆ

กลุ่มจะแสดงตามลำดับตัวอักษรในรายชื่อผู้ติดต่อ หากต้องการดูว่าใครอยู่ในกลุ่ม ให้คลิกที่กลุ่ม

การสร้างกลุ่มใหม่

 1. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สร้าง แล้วคลิก กลุ่มใหม่

 2. ป้อนชื่อกลุ่ม

 3. ภายใต้ เพิ่มสมาชิก เริ่มต้นป้อนชื่อหรืออีเมลแอดเดรสของผู้ติดต่อ เมื่อผู้ติดต่อปรากฏในรายการ ให้คลิกที่ผู้ติดต่อ

 4. หลังจากที่คุณเพิ่มสมาชิกทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้คลิก บันทึก

หรือคุณสามารถทำในลักษณะนี้ได้

 1. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากผู้ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มไว้ในกลุ่มใหม่

 2. คลิก กลุ่ม แล้วคลิก สร้างกลุ่ม

 3. ป้อนชื่อกลุ่ม แล้วคลิก บันทึก

เพิ่มสมาชิกไว้ในกลุ่ม

 1. คลิกชื่อกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มสมาชิก แล้วคลิก แก้ไข

 2. ภายใต้ เพิ่มสมาชิก เริ่มต้นป้อนชื่อหรืออีเมลแอดเดรสของผู้ติดต่อ เมื่อผู้ติดต่อปรากฏในรายการ ให้คลิกที่ผู้ติดต่อ

 3. หลังจากที่คุณเพิ่มสมาชิกใหม่ทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้คลิก บันทึก

หรือคุณสามารถทำในลักษณะนี้ได้

 1. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากผู้ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มไว้ในกลุ่ม

 2. คลิก กลุ่ม เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มสมาชิก แล้วคลิก นำไปใช้

ลบสมาชิกออกจากกลุ่ม

 1. คลิกชื่อกลุ่มที่คุณต้องการลบสมาชิก แล้วคลิก แก้ไข

 2. คลิก X ภายใต้สมาชิกแต่ละรายที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก บันทึก

หรือคุณสามารถทำในลักษณะนี้ได้

 1. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากผู้ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออกจากกลุ่ม

 2. คลิก กลุ่ม ล้างเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกลุ่มที่คุณต้องการลบสมาชิก แล้วคลิก นำไปใช้

  หมายเหตุ: การลบผู้ติดต่อออกจากกลุ่มไม่ได้เป็นการลบออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ

การลบกลุ่ม

 1. คลิกกลุ่มที่คุณต้องการลบ

 2. คลิก ลบ แล้วคลิก ลบ อีกครั้ง

  หมายเหตุ: การลบกลุ่มไม่ได้ลบผู้ติดต่อที่เป็นสมาชิก

นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจากบัญชีอีเมลหรือแอปอื่น

นำเข้าผู้ติดต่อจาก Google, Yahoo, บัญชี Outlook.com อื่น, Outlook 2010, Outlook 2013 หรือ Windows Live Mail

 1. ในการเชื่อมต่อบุคคล ภายใต้ นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ คลิก เริ่มนำเข้า

 2. คลิก Outlook.com, Google, Yahoo!, Outlook 2010 & Outlook 2013 หรือ Windows Live Mail และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ

 • นอกจากนี้ ตัวเลือก Outlook.com ยังใช้งานได้สำหรับอีเมลแอดเดรสที่ลงท้ายด้วย @outlook.com, @hotmail.com, @live.com หรือ @msn.com

จาก Outlook Express

คุณสามารถอัปโหลดอีเมลและผู้ติดต่อของคุณจาก Outlook Express ไปยัง Outlook.com ติดตั้ง Add-on ของ Mail Migration และทำตามคำแนะนำ

จากบริการอีเมลอื่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลที่คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อ

 2. ส่งออกผู้ติดต่อของคุณไปยังไฟล์ .CSV และบันทึกลงในฮาร์ดไดรฟ์

  บริการอีเมลที่ต่างกันจะทำงานแตกต่างกัน ดูหน้าสนับสนุนของผู้ให้บริการอีเมลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Outlook.com ของคุณ

 4. ในการเชื่อมต่อบุคคล ภายใต้ นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ คลิก เริ่มนำเข้า แล้วคลิก บริการอีเมลอื่นๆ

 5. เรียกดูไปยังไฟล์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2 คลิก อัปโหลด แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เชื่อมต่อกับผู้ติดต่อของคุณจากเครือข่ายสังคม

คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อผู้ติดต่อ Facebook ของคุณเข้ากับบัญชี Outlook.com ได้อีกต่อไป เนื่องจาก Facebook ได้เปลี่ยนแปลง Graph API ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ แอป Microsoft และบริการต่างๆ Graph API ของ Facebook เป็นเครื่องมือที่เราใช้เพื่อเชื่อมต่อบัญชี Microsoft ของคุณกับ Facebook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบ Facebook Connect จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

นอกเหนือจากผู้ติดต่อที่คุณเพิ่มหรือนำเข้าแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อบุคคล ให้แสดงข้อมูลจากรายชื่อผู้ติดต่อในเครือข่ายสังคม เช่น Twitter และ LinkedIn รวมถึงบัญชี Google หรือ Yahoo ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีในภายหลัง ผู้ติดต่อนั้นจะไม่ปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อ Outlook.com ของคุณอีกต่อไป

ในการเชื่อมต่อบุคคล ภายใต้ เพิ่มบุคคลลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ให้คลิกบริการอีเมลในเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลผู้ติดต่อบนเครือข่ายสังคมใน Outlook.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ การเพิ่มเพื่อนจากเครือข่ายสังคม

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนวันเกิดจากเครือข่ายสังคมมากเกินไป ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธี ปิดข้อความเตือนวันเกิด

รายชื่อผู้ติดต่อหายไปจากเพจการเชื่อมต่อบุคคลหลังจากที่เอาบริการที่เชื่อมต่อออกไป

หากเมื่อไม่นานมานี้คุณได้เอาบริการที่เชื่อมต่อออกไปจากบัญชี Outlook.com ของคุณ เช่น Google หรือ Twitter รายชื่อผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริการดังกล่าวจะถูกเอาออกจากเพจการเชื่อมต่อบุคคลด้วยเช่นกัน หากเมื่อไม่นานมานี้คุณได้เอารายชื่อผู้ติดต่อ Facebook ออก คุณจะไม่สามารถคืนค่ารายชื่อเหล่านั้นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Connect จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หากต้องการคืนค่ารายชื่อผู้ติดต่อที่หายไป คุณจะต้องเชื่อมต่อบริการดังกล่าวกับบัญชี Outlook.com ของคุณอีกครั้ง เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ลงชื่อเข้าใช้ https://account.live.com

 • คลิก บัญชีที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิก จัดการบัญชีอื่นๆ
  บัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • คลิก เพิ่มบัญชี แล้วคลิกบริการที่คุณต้องการเพิ่ม
  เพจเพิ่มบัญชี
 • คุณจะได้รับการร้องขอให้ลงชื่อเข้าใช้บริการของบริษัทอื่น เมื่อเพิ่มบริการแล้ว คุณจะได้รับคำยืนยัน

 • นอกจากนี้คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจาก Microsoft

 • ไปที่ https://people.live.com เพื่อตรวจสอบว่าผู้ติดต่อจากบริการดังกล่าวได้ถูกรวมไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณหรือไม่

ส่งคำเชิญให้เข้าร่วมรายชื่อผู้ติดต่อ Skype ของคุณ

เชิญผู้ติดต่อจากสมุดรายชื่อของคุณเพื่อให้เข้าร่วมรายชื่อผู้ติดต่อ Skype ของคุณ ภายใต้ ไม่พบบุคคลบน Skype คลิก เชิญ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวของคุณบน Skype ใน Outlook.com

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและจัดการผู้ติดต่อและกลุ่ม ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ไปที่ Outlook.com

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่