จัดการเนื้อหา Twitter ของคุณใน Outlook.com

Outlook ใช้ชื่อสาธารณะและรูปภาพในแฟ้มประวัติจากเครือข่ายสังคมยอดนิยม เช่น Twitter เพื่อช่วยให้ทราบว่าอีเมลส่งมาจากใคร

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ Twitter รายอื่นบน Outlook ติดตามคุณได้ เมื่อคุณส่งอีเมลหาพวกเขา ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook จะปฏิบัติตามการตั้งค่า Twitter ของคุณ

เราสามารถจดจำบัญชี Twitter ของคุณเมื่อคุณเชื่อมโยงด้วยที่อยู่อีเมลจากบริการของ Microsoft (เช่น @live.com) และการตั้งค่า Twitter ของคุณจะช่วยให้ผู้อื่นสามารถพบคุณได้จากที่อยู่อีเมลนั้น

จัดการการตั้งค่าการค้นหา Twitter ของคุณ

การตั้งค่า Twitter ของคุณเป็น ให้คนอื่นสามารถค้นหาฉันเจอได้จากที่อยู่อีเมล จะช่วยควบคุมได้ว่าบุคคลอื่นๆ รวมถึงผู้ที่ใช้ Outlook สามารถค้นหาบัญชี Twitter สาธารณะของคุณด้วยที่อยู่อีเมลของคุณที่อยู่ในแฟ้ม Twitter ได้หรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ดูที่ หน้าวิธีใช้Twitter

การทำให้บัญชี Twitter สาธารณะของคุณสามารถค้นเจอได้โดย Outlook และบริการอื่นๆ

โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

  1. ไปที่ หน้าการตั้งค่าบัญชีของ Twitter

  2. ลงชื่อเข้าใช้ หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

  3. ในส่วน อีเมล ของการตั้งค่าบัญชีของคุณ เลือกตัวเลือก ให้คนอื่นสามารถค้นหาฉันเจอได้จากที่อยู่อีเมล

  4. ที่ด้านล่างของหน้า คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

อาจใช้เวลาหนึ่งหรือสองวันที่ Outlook จะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Twitter ของคุณ

การบล็อกบัญชี Twitter สาธารณะของคุณไม่ให้สามารถค้นเจอได้โดย Outlook และบริการอื่นๆ

หากคุณปิดการตั้งค่า Twitter ของคุณที่กำหนด ให้คนอื่นสามารถค้นหาฉันเจอได้จากที่อยู่อีเมล ทั้ง Outlook หรือใครก็ตามก็จะไม่สามารถค้นหาบัญชี Twitter ของคุณด้วยที่อยู่อีเมลของคุณได้ วิธีการตั้งค่ามีดังนี้

  1. ไปที่ หน้าการตั้งค่าบัญชีของ Twitter

  2. ลงชื่อเข้าใช้ หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

  3. ในส่วน อีเมล ของการตั้งค่าบัญชีของคุณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือก ให้คนอื่นสามารถค้นหาฉันเจอได้จากที่อยู่อีเมล

  4. ที่ด้านล่างของหน้า คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

อาจใช้เวลาหนึ่งหรือสองวันที่ Outlook จะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Twitter ของคุณ

ไปที่ Outlook.com

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่