ตั้งค่าแอปอีเมลด้วย Outlook.com

คุณสามารถจัดการบัญชี Outlook.com จากโปรแกรมจดหมายยอดนิยมหลายๆ โปรแกรมได้ มีวิธีดังนี้

แสดงทั้งหมด

Windows Phone, iPhone หรือ Android Phone

รับอีเมล Outlook.com ของคุุณในโทรศัพท์ Windows ของคุณ iPhone, iPad, iPod Touch หรือ Android

Windows Phone

 1. บนเมนู เริ่ม ให้ตวัดไปทางซ้ายที่รายการโปรแกรม แตะที่ การตั้งค่า แล้วแตะที่ อีเมลและบัญชี

 2. แตะ เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 3. หากคุณมี Windows Phone 8 แตะ Outlook 
  – หรือ –
  หากคุณมี Windows Phone 7 แตะ Windows Live

 4. ป้อนที่อยู่ Outlook.com ของคุณ

 5. แตะที่กล่อง รหัสผ่าน แล้วป้อนรหัสผ่าน Outlook.com ของคุณ

 6. แตะที่ ลงชื่อเข้าใช้

iPhone, iPad หรือ iPod Touch

คุณสามารถดาวน์โหลดแอพ  Microsoft Outlook สำหรับ iPad, iPhone และ iPod Touch จาก App Store

 1. ดาวน์โหลดแอพ Microsoft Outlook   หรือค้นหา Outlook ใน App Store ด้วยอุปกรณ์ iOS ของคุณ

 2. หลังจากที่มีการติดตั้งแอ แตะเริ่มต้นใช้งาน

 3. ถัดไป เลือกบัญชีคุณต้องการเพิ่ม

 4. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีและแอพ Microsoft Outlook จะเริ่มต้นซิงค์กับบัญชีของคุณ

หากคุณไม่สามารถใช้งานแอพได้ด้วยสาเหตุใดๆ คุณยังสามารถติดตั้ง Outlook.com ในอุปกรณ์  iOS ของคุณได้

 1. แตะที่ การตั้งค่า แล้วแตะที่ จดหมาย, ที่ติดต่อ, ที่ติดต่อ

 2. แตะที่ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ ในหน้าบัญชี

 3. เลือก Hotmail

 4. ป้อนที่อยู่และรหัสผ่าน Outlook.com ของคุณ

 5. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ แตะ บันทึก

Android

ในตอนนี้คุณสามารถใช้งานแอพ Office Outlook บนโทรศัพท์หรือแท็บเลต Android ของคุณ

 1. ดาวน์โหลดแอพ Microsoft Outlook หรือค้นหา Outlook ใน Google Play ด้วยอุปกรณ์ Android ของคุณ

 2. หลังจากติดตั้ง แตะเริ่มต้นใช้งาน

 3. ถัดไป เลือกบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีและแอพ Microsoft Outlook จะเริ่มต้นซิงค์กับบัญชีของคุณ

หมายเหตุ

 • แอปอาจไม่มีให้บริการในทุกประเทศหรือภูมิภาค

 • คุณไม่สามารถ แก้ไขที่ติดต่อของคุณ ในแอป

หากคุณไม่สามารถใช้แอปนี้ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด คุณยังสามารถติดตั้ง Outlook.com ในอุปกรณ์ Android ของคุณได้ มีวิธีดังนี้

 1. บนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ อีเมล แล้วแตะ เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 2. ป้อนที่อยู่อีเมล Outlook.com และรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะ Manual setup (การตั้งค่าด้วยตนเอง)

 3. ภายใต้  นี่คือบัญชีชนิดไหน?  แตะ Exchange.

 4. หากมีเขตข้อมูล โดเมน ให้เว้นไว้ หากมีเขตข้อมูล ชื่อผู้ใช้ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

 5. ป้อนรหัสผ่านของคุณ

 6. สำหรับ Server name (ชื่อเซิร์ฟเวอร์) ให้ป้อน s.outlook.com

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL) ไว้แล้ว จากนั้นแตะ ถัดไป

 8. เลือกตัวเลือกบัญชีของคุณ แล้วแตะ ถัดไป

 9. แตะ เสร็จ เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสิ้น

โทรศัพท์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์

คุณสามารถเข้าถึง Outlook.com ได้เสมอที่ http://m.mail.live.com

Microsoft Office

ดูข้อมูลในการติดตั้ง Outlook.com ในแอพเดสก์ทอป Outlook ที่นี่

Windows 8 แอพจดหมาย

เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชี Outlook.com ของคุณ:

 1. บนหน้าจอเริ่ม เปิดแอป จดหมาย

 2. ปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะที่ การตั้งค่า (หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี

 4. แตะหรือคลิก Outlook แล้วป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน Outlook.com ของคุณ

 5. แตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

 • หากแอปไม่พบการตั้งค่าบัญชี คุณสามารถป้อนการตั้งค่า Exchange ActiveSync ด้วยตนเองได้ (ดูที่ส่วน "แอปที่ไม่สนับสนุน Exchange ActiveSync")

 • หากแอปไม่ดาวน์โหลดอีเมลหลังจากที่คุณเพิ่มบัญชี ให้เปิด การตั้งค่า ในแอปจดหมาย แล้วคลิกทีชื่อบัญชีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภายใต้ เนื้อหาที่จะซิงค์ มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อีเมล ไว้

Windows Live  จดหมาย 2011 & 2012

เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชี Outlook.com ของคุณ:

 1. เปิด Windows Live จดหมาย 2011 หรือ 2012

 2. บนแท็บ บัญชี ให้คลิก อีเมล

 3. ป้อนที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และชื่อที่แสดงของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 4. (Windows Liveเฉพาะจดหมาย 2011) จากเมนูแบบหล่นลงชนิดเซิร์ฟเวอร์ เลือก Windows Live Hotmail จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • หากคุณกำลังใช้งาน Outlook.com ด้วยโดเมนที่อยู่อีเมลนอกเหนือไปจาก Hotmail.com, Live.com, MSN.com หรือ Outlook.com เปิด การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ในขั้นที่ 3

Windows Live จดหมาย 2009

เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชี Outlook.com ของคุณ:

 1. เปิดWindows Liveจดหมาย 2009

 2. ทางด้านซ้ายล่าง ให้คลิก จดหมาย แล้วคลิก เพิ่มบัญชีอีเมล

 3. ป้อนที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และชื่อที่แสดงของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในรายการดรอปดาวน์ถัดจาก เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉันคือ ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์ HTTP แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิก เสร็จสิ้น

โปรแกรมที่สนับสนุน Exchange ActiveSync

ด้วย EAS คุณจะสามารถรับอีเมลได้ทันที พร้อมทั้งดูโฟลเดอร์ ปฏิทิน และรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียว หากแอพอีเมลของคุณรองรับ Exchange ActiveSync และคุณต้องการตั้งค่าด้วยตนเอง ใช้การกำหนดค่าดังต่อไปนี้

 • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: s.outlook.com

 • โดเมน: <เว้นว่างไว้>

 • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลของคุณ

 • รหัสผ่าน: รหัสผ่านของคุณ

 • ต้องใช้การเข้ารหัส TLS/SSL: ใช่

แอพที่รองรับ IMAP และ SMTP

หากแอพอีเมลของคุณไม่รองรับ Exchange ActiveSync อาจใช้ IMAP แทนได้ ต่างจาก POP ซึ่งซิงค์เฉพาะกล่องจดหมายของคุณ IMAP ซิงค์โฟลเดอร์อีเมลทั้งหมดของคุณ

ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ในแอปอีเมลของคุณ

 • เซิร์ฟเวอร์ (IMAP) ขาเข้า

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: imap-mail.outlook.com

  • พอร์ต: 993

  • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ: SSL

 • เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) ขาออก

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: smtp-mail.outlook.com

  • พอร์ต: 25 (หรือ 587 หาก 25 ถูกบล็อก)

  • การรับรองความถูกต้อง: ใช่

  • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ: TLS

 • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลของคุณ

 • รหัสผ่าน: รหัสผ่านของคุณ

แอพที่รองรับ POP3 และ SMTP

หากแอพอีเมลของคุณไม่รองรับ Exchange ActiveSync หรือ IMAP แต่รองรับ POP3 ก่อนอื่นให้เปิด POP สำหรับบัญชี Outlook.com ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Outlook.com ของคุณ

 2. คลิกไอคอนตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. ภายใต้ จัดการบัญชีของคุณ คลิก เชื่อมต่ออุปกรณ์และแอพกับ POP

 4. ภายใต้ POP เลือก เปิดใช้งาน

 5. คลิก บันทึก

จากนั้นใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ในแอปอีเมลของคุณ

 • เซิร์ฟเวอร์ (POP3) ขาเข้า

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: pop-mail.outlook.com

  • พอร์ต: 995

  • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ: SSL

 • เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) ขาออก

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: smtp-mail.outlook.com

  • พอร์ต: 25 (หรือ 587 หาก 25 ถูกบล็อก)

  • การรับรองความถูกต้อง: ใช่

  • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ: TLS

 • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลของคุณ

 • รหัสผ่าน: รหัสผ่านของคุณ

 • หากคุณไม่ต้องการให้อีเมลถูกลบจากกล่องจดหมาย Outlook.com ของคุณหลังจากถูกดาวน์โหลดไปยังแอพอีเมลของคุณ เลือกตัวเลือก เก็บสำเนาของข้อความไว้ในเซิร์ฟเวอร์

แม้ว่าคุณจะตั้งค่า POP3 ให้ลบข้อความโดยอุบัติเหตุหลังจากการดาวน์โหลด Outlook.com จะทำการเก็บสำเนาของจดหมายในโฟลเดอร์ที่เรียกว่า POP จนกว่าคุณจะยืนยัน POP3 คำสั่งในการลบ

ยืนยัน POP3 คำสั่งในการลบ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Outlook.com ของคุณ

 2. คลิกไอคอนตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. ภายใต้ จัดการบัญชีของคุณ คลิก เชื่อมต่ออุปกรณ์และแอพกับ POP

 4. ภายใต้ POP ตรวจสอบว่า เปิดใช้งาน ถูกเลือก

 5. เลือก อย่าให้อุปกรณ์หรือโปรแกรมลบข้อความ … เพื่อเขียนทับคำร้องขอใดๆ
  – หรือ –
  เลือก ทำตามที่อุปกรณ์หรือโปรแกรมระบุ … เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์หรือแอปลบข้อความออกจากกล่องขาเข้า

 6. คลิก บันทึก

หมายเหตุ

 • การตั้งค่านี้มีผลบังคับใช้กับแอพอีเมล POP ทั้งหมดที่คุณอาจต้องใช้งานกับบัญชี Outlook.com ของคุณ

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อ Outlook.com กับแอพและอุปกรณ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ไปที่ Outlook.com

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่