ตั้งค่าแอปอีเมลด้วย Outlook.com

คุณสามารถจัดการบัญชี Outlook.com จากแอปจดหมายยอดนิยมหลายๆ แอปได้ มีวิธีดังนี้

แสดงทั้งหมด

Windows Phone, iPhone หรือ Android Phone

รับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Outlook.com บน Windows Phone, iPhone หรือโทรศัพท์ Android ของคุณ

Microsoft Office

ดูข้อมูลการตั้งค่า Outlook.com ในเดสก์ท็อปแอป Outlook ได้ที่นี่

แอปจดหมายใน Windows 8

เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชี Outlook.com:

 1. บนหน้าจอเริ่ม เปิดแอป จดหมาย

 2. ปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะที่ การตั้งค่า (หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี

 4. แตะหรือคลิก Outlook แล้วป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน Outlook.com ของคุณ

 5. แตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

 • หากแอปไม่พบการตั้งค่าบัญชี คุณสามารถป้อนการตั้งค่า Exchange ActiveSync ด้วยตนเองได้ (ดูที่ส่วน "แอปที่ไม่สนับสนุน Exchange ActiveSync")

 • หากแอปไม่ดาวน์โหลดอีเมลหลังจากที่คุณเพิ่มบัญชี ให้เปิด การตั้งค่า ในแอปจดหมาย แล้วคลิกทีชื่อบัญชีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภายใต้ เนื้อหาที่จะซิงค์ มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อีเมล ไว้

Windows Live Mail 2011 & 2012

เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชี Outlook.com:

 1. เปิด Windows Live Mail 2011 หรือ 2012

 2. บนแท็บ บัญชี ให้คลิก อีเมล

 3. ป้อนที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และชื่อที่แสดงของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 4. (เฉพาะ Windows Live Mail 2011) จากรายการดรอปดาวน์ ชนิดเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก Windows Live Hotmail แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • หากคุณใช้ Outlook.com กับโดเมนของที่อยู่อีเมลอื่นนอกเหนือจาก Hotmail.com, Live.com, MSN.com หรือ Outlook.com ให้เปิด กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ในขั้นตอนที่ 3

Windows Live Mail 2009

เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชี Outlook.com:

 1. เปิด Windows Live Mail 2009

 2. ทางด้านซ้ายล่าง ให้คลิก จดหมาย แล้วคลิก เพิ่มบัญชีอีเมล

 3. ป้อนที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และชื่อที่แสดงของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในรายการดรอปดาวน์ถัดจาก เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉันคือ ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์ HTTP แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิก เสร็จสิ้น

แอปที่สนับสนุน Exchange ActiveSync

ด้วย EAS คุณจะสามารถรับอีเมลได้ทันที พร้อมทั้งดูโฟลเดอร์ ปฏิทิน และรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียว หากแอปอีเมลของคุณสนับสนุน Exchange ActiveSync และคุณจำเป็นต้องกำหนดค่าด้วยตนเอง ให้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

 • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: s.outlook.com

 • โดเมน: <เว้นว่างไว้>

 • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลของคุณ

 • รหัสผ่าน: รหัสผ่านของคุณ

 • ต้องใช้การเข้ารหัส TLS/SSL: ใช่

แอปที่สนับสนุน IMAP และ SMTP

หากแอปอีเมลของคุณไม่สนับสนุน Exchange ActiveSync ก็อาจสนับสนุน IMAP ขณะที่ POP ซิงค์ข้อมูลเฉพาะกล่องขาเข้าของคุณ แต่ IMAP ซิงค์โฟลเดอร์อีเมลทั้งหมดของคุณ

ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ในแอปอีเมลของคุณ

 • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP)

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: imap-mail.outlook.com

  • พอร์ต: 993

  • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ: SSL

 • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP)

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: smtp-mail.outlook.com

  • พอร์ต: 25 (หรือ 587 หาก 25 ถูกบล็อก)

  • การรับรองความถูกต้อง: ใช่

  • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ: TLS

 • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลของคุณ

 • รหัสผ่าน: รหัสผ่านของคุณ

แอปที่สนับสนุน POP3 และ SMTP

หากแอปอีเมลของคุณไม่สนับสนุน Exchange ActiveSync หรือ IMAP แต่สนับสนุน POP3 ให้เปิด POP สำหรับบัญชี Outlook.com ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Outlook.com ของคุณ

 2. คลิกไอคอนตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. ภายใต้ การจัดการบัญชีของคุณ ให้คลิก เชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรแกรมด้วย POP

 4. -ภายใต้ POP เลือก เปิดใช้งาน

 5. คลิก บันทึก

จากนั้นใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ในแอปอีเมลของคุณ

 • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3)

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: pop-mail.outlook.com

  • พอร์ต: 995

  • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ: SSL

 • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP)

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: smtp-mail.outlook.com

  • พอร์ต: 25 (หรือ 587 หาก 25 ถูกบล็อก)

  • การรับรองความถูกต้อง: ใช่

  • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ: TLS

 • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลของคุณ

 • รหัสผ่าน: รหัสผ่านของคุณ

 • หากคุณไม่ต้องการให้อีเมลถูกลบออกจากกล่องขาเข้า Outlook.com ของคุณ หลังจากที่คุณดาวน์โหลดอีเมลเหล่านั้นลงในแอปอีเมลของคุณ ให้เลือกตัวเลือก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์

ถีงแม้ว่าคุณจะบังเอิญตั้งค่าให้ POP3 ลบข้อความออกหลังจากดาวน์โหลดข้อความเหล่านั้นแล้ว Outlook.com ก็จะบันทึกสำเนาอีเมลไว้บนโฟลเดอร์ที่เรียกว่า POP จนกว่าจะคุณยืนยันคำสั่งลบ POP3

ยืนยันคำสั่งลบ POP3

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Outlook.com ของคุณ

 2. คลิกไอคอนตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. ภายใต้ การจัดการบัญชีของคุณ ให้คลิก เชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรแกรมด้วย POP

 4. ภายใต้ POP ตรวจสอบว่า เปิดใช้งาน ถูกเลือก

 5. เลือก อย่าให้อุปกรณ์หรือโปรแกรมลบข้อความ … เพื่อเขียนทับคำร้องขอใดๆ
  – หรือ –
  เลือก ทำตามที่อุปกรณ์หรือโปรแกรมระบุ … เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์หรือแอปลบข้อความออกจากกล่องขาเข้า

 6. คลิก บันทึก

หมายเหตุ

 • การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับแอปอีเมล POP ทั้งหมดที่คุณอาจใช้งานด้วยบัญชี Outlook.com ของคุณ

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Outlook.com เข้ากับแอปและอุปกรณ์ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ไปที่ Outlook.com

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่