เรากำลังจะปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บ Outlook.com แต่รหัสผ่าน การเข้าสู่ระบบ และข้อมูลต่างๆ ของคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งสำคัญ: หากบัญชีของคุณได้รับการปรับรุ่น ข้อมูลใดๆ ในบทความนี้อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ไปที่ ยินดีต้อนรับสู่ Outlook ในเว็บ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ตั้งค่าแอปอีเมลด้วย Outlook.com

คุณสามารถจัดการบัญชี Outlook.com ได้ด้วยแอปจดหมายยอดนิยมต่างๆ ได้หลายแอป มีวิธีดังนี้

แสดงทั้งหมด

Windows Phone, iPhone หรือ Android Phone

รับอีเมล Outlook.com บนโทรศัพท์ Windows iPhone, iPad, iPod Touch หรือ Android ของคุณ

Windows Phone

 1. บนเมนู เริ่ม ให้ตวัดไปทางซ้ายที่รายการโปรแกรม แตะที่ การตั้งค่า แล้วแตะที่ อีเมลและบัญชี

 2. แตะ เพิ่มบัญชี

 3. หากคุณมี Windows Phone 8 ให้แตะที่ Outlook
  – หรือ –
  หากคุณมี Windows Phone 7 ให้แตะที่ Windows Live

 4. ป้อนที่อยู่ Outlook.com ของคุณ

 5. แตะที่กล่อง รหัสผ่าน แล้วป้อนรหัสผ่าน Outlook.com ของคุณ

 6. แตะที่ ลงชื่อเข้าใช้

iPhone, iPad หรือ iPod Touch

ขณะนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป Microsoft Outlook สำหรับ iPad, iPhone และ iPod Touch ได้จาก app store

 1. ดาวน์โหลดแอป Microsoft Outlook หรือค้นหาคำว่า Outlook ใน app store ด้วยอุปกรณ์ iOS ของคุณ

 2. หลังจากที่ติดตั้งแอปแล้ว ให้แตะ เริ่มต้นใช้งาน

 3. ถัดไป เลือกบัญชีคุณต้องการเพิ่ม

 4. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีแล้วแอป Microsoft Outlook จะเริ่มซิงค์กับบัญชีนั้น

ถ้าคุณไม่สามารถใช้แอปได้ด้วยเหตุผลใดๆ คุณยังสามารถตั้งค่า Outlook.com ในอุปกรณ์ iOS ของคุณได้

 1. แตะที่ การตั้งค่า แล้วแตะที่ จดหมาย รายชื่อ ปฏิทิน

 2. แตะที่ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ ในหน้าบัญชี

 3. เลือก Hotmail

 4. ป้อนที่อยู่ Outlook.com และรหัสผ่านของคุณ

 5. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ แตะที่ บันทึก

Android

ตอนนี้คุณสามารถใช้แอป Office Outlook ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณได้

 1. ดาวน์โหลดแอป Microsoft Outlook หรือค้นหาคำว่า Outlook ใน Google Play ด้วยอุปกรณ์ Android ของคุณ

 2. หลังจากติดตั้ง ให้แตะเริ่มต้นใช้งาน

 3. ถัดไป ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นแล้วแอป Microsoft Outlook จะเริ่มซิงค์กับบัญชีดังกล่าว

หมายเหตุ

 • แอปอาจไม่มีให้บริการในทุกประเทศหรือภูมิภาค

 • คุณไม่สามารถแก้ไขผู้ติดต่อของคุณ ในแอป

ถ้าคุณไม่สามารถใช้แอปนี้ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด คุณยังสามารถติดตั้ง Outlook.com ในอุปกรณ์ Android ของคุณได้ มีวิธีดังนี้

 1. ในอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ อีเมล แล้วแตะ เพิ่มบัญชี

 2. ป้อนอีเมลแอดเดรส Outlook.com และรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะ ตั้งค่าด้วยตนเอง

 3. ภายใต้ นี่คือบัญชีประเภทใด ให้แตะที่ แลกเปลี่ยน

 4. ถ้ามีเขตข้อมูล โดเมน ให้เว้นไว้ ถ้ามีเขตข้อมูล ชื่อผู้ใช้ ให้ป้อนอีเมลแอดเดรสของคุณ

 5. ป้อนรหัสผ่านของคุณ

 6. สำหรับ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้ป้อน s.outlook.com

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL) ไว้แล้ว จากนั้นแตะ ถัดไป

 8. เลือกตัวเลือกบัญชีของคุณ แล้วแตะ ถัดไป

 9. แตะ เสร็จ เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสิ้น

โทรศัพท์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์

คุณสามารถเข้าถึง Outlook.com ได้ที่ http://m.mail.live.com

Microsoft Office

ดูข้อมูลการตั้งค่า Outlook.com ในเดสก์ท็อปแอป Outlook ได้ที่นี่

แอปจดหมาย Windows 10

ดูข้อมูลการตั้งค่า Outlook.com ใน แอปจดหมาย Windows 10 ได้ที่นี่

แอปจดหมายใน Windows 8

เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชี Outlook.com:

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้เปิดแอป จดหมาย

 2. ปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะที่ การตั้งค่า (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาด้านบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง จากนั้นคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี

 4. แตะหรือคลิก Outlook แล้วป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน Outlook.com ของคุณ

 5. แตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

 • ถ้าแอปไม่พบการตั้งค่าบัญชี คุณสามารถป้อนการตั้งค่า Exchange ActiveSync ด้วยตนเองได้ (ดูที่ส่วน "แอปที่ไม่สนับสนุน Exchange ActiveSync")

 • ถ้าแอปไม่ดาวน์โหลดอีเมลหลังจากที่คุณเพิ่มบัญชี ให้เปิด การตั้งค่า ในแอปจดหมาย แล้วคลิกทีชื่อบัญชีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภายใต้ เนื้อหาที่จะซิงค์ ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อีเมล ไว้แล้ว

Windows Live Mail 2011 & 2012

เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชี Outlook.com:

 1. เปิด Windows Live Mail 2011 หรือ 2012

 2. บนแท็บ บัญชี ให้คลิก อีเมล

 3. ป้อนอีเมลแอดเดรส รหัสผ่าน และชื่อที่แสดงของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 4. (เฉพาะ Windows Live Mail 2011) จากรายการดรอปดาวน์ ชนิดเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก Windows Live Hotmail แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณใช้ Outlook.com กับโดเมนของอีเมลแอดเดรสอื่นนอกเหนือจาก Hotmail.com, Live.com, MSN.com หรือ Outlook.com ให้เปิด กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ในขั้นตอนที่ 3

Windows Live Mail 2009

เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชี Outlook.com:

 1. เปิด Windows Live Mail 2009

 2. ในทางด้านซ้ายล่าง ให้คลิก จดหมาย แล้วคลิก เพิ่มบัญชีอีเมล

 3. ป้อนอีเมลแอดเดรส รหัสผ่าน และชื่อที่แสดงของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในรายการดรอปดาวน์ถัดจาก เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉันคือ ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์ HTTP แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิก เสร็จสิ้น

แอปที่สนับสนุน Exchange ActiveSync

ด้วย EAS คุณจะสามารถรับอีเมลได้ทันที พร้อมทั้งดูโฟลเดอร์ ปฏิทิน และรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียว ถ้าแอปอีเมลของคุณสนับสนุน Exchange ActiveSync และคุณจำเป็นต้องกำหนดค่าด้วยตนเอง ให้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

 • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: s.outlook.com

 • โดเมน: <เว้นว่างไว้>

 • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลของคุณ

 • รหัสผ่าน: รหัสผ่านของคุณ

 • ต้องใช้การเข้ารหัส TLS/SSL: ใช่

แอปที่สนับสนุน IMAP และ SMTP

ถ้าแอปอีเมลของคุณไม่สนับสนุน Exchange ActiveSync ก็อาจสนับสนุน IMAP ขณะที่ POP ซิงค์ข้อมูลเฉพาะกล่องขาเข้าของคุณ แต่ IMAP ซิงค์โฟลเดอร์อีเมลทั้งหมดของคุณ

ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ในแอปอีเมลของคุณ

 • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP)

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: imap-mail.outlook.com

  • พอร์ต: 993

  • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ: SSL

 • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP)

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: smtp-mail.outlook.com

  • พอร์ต: 25 (หรือ 587 ถ้า 25 ถูกบล็อก)

  • การรับรองความถูกต้อง: ใช่

  • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ: TLS

 • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลของคุณ

 • รหัสผ่าน: รหัสผ่านของคุณ

แอปที่สนับสนุน POP3 และ SMTP

ถ้าแอปอีเมลของคุณไม่สนับสนุน Exchange ActiveSync หรือ IMAP แต่สนับสนุน POP3 ให้เปิด POP สำหรับบัญชี Outlook.com ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Outlook.com ของคุณ

 2. คลิกไอคอนตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. ภายใต้ การจัดการบัญชีของคุณ ให้คลิก เชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรแกรมด้วย POP

 4. ภายใต้ POP ให้เลือก เปิดใช้งาน

 5. คลิก บันทึก

จากนั้นใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ในแอปอีเมลของคุณ

 • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3)

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: pop-mail.outlook.com

  • พอร์ต: 995

  • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ: SSL

 • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP)

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: smtp-mail.outlook.com

  • พอร์ต: 25 (หรือ 587 ถ้า 25 ถูกบล็อก)

  • การรับรองความถูกต้อง: ใช่

  • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ: TLS

 • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลของคุณ

 • รหัสผ่าน: รหัสผ่านของคุณ

 • ถ้าคุณไม่ต้องการให้อีเมลถูกลบออกจากกล่องขาเข้า Outlook.com ของคุณ หลังจากที่คุณดาวน์โหลดอีเมลเหล่านั้นลงในแอปอีเมลของคุณ ให้เลือกตัวเลือก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์

ถึงแม้ว่าคุณจะบังเอิญตั้งค่าให้ POP3 ลบข้อความออกหลังจากดาวน์โหลดข้อความเหล่านั้นแล้ว Outlook.com ก็จะบันทึกสำเนาอีเมลไว้บนโฟลเดอร์ที่เรียกว่า POP จนกว่าจะคุณยืนยันคำสั่งลบ POP3

ยืนยันคำสั่งลบ POP3

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Outlook.com ของคุณ

 2. คลิกไอคอนตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. ภายใต้ การจัดการบัญชีของคุณ ให้คลิก เชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรแกรมด้วย POP

 4. ภายใต้ POP ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือก เปิดใช้งาน แล้ว

 5. เลือก อย่าให้อุปกรณ์หรือโปรแกรมลบข้อความ … เพื่อเขียนทับคำร้องขอใดๆ
  – หรือ –
  เลือก ทำตามที่อุปกรณ์หรือโปรแกรมระบุ … เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์หรือแอปลบข้อความออกจากกล่องขาเข้า

 6. คลิก บันทึก

หมายเหตุ

 • การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับแอปอีเมล POP ทั้งหมดที่คุณอาจใช้งานด้วยบัญชี Outlook.com ของคุณ

ถ้าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปที่ Outlook.com ด้วยแอปและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ไปที่ Outlook.com

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่