การลบแฟ้มออกจาก 'ถังรีไซเคิล' อย่างถาวร


เมื่อคุณลบแฟ้ม โดยปกติแล้วแฟ้มจะถูกย้ายไปยัง 'ถังรีไซเคิล' เพื่อที่คุณจะสามารถกู้คืนแฟ้มนั้นได้ในภายหลังถ้าจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนแฟ้ม ให้ดูที่ การกู้คืนแฟ้มจาก 'ถังรีไซเคิล'

เมื่อต้องการเอาแฟ้มออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถาวร และนำเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่แฟ้มเหล่านั้นใช้อยู่กลับคืนมา คุณจำเป็นต้องลบแฟ้มออกจาก 'ถังรีไซเคิล' คุณสามารถลบแฟ้มทีละแฟ้มออกจาก 'ถังรีไซเคิล' หรือลบข้อมูลทั้งหมดออกจาก 'ถังรีไซเคิล' ในครั้งเดียวก็ได้

  1. เปิด 'ถังรีไซเคิล' ด้วยการคลิกสองครั้งที่ ถังรีไซเคิล บนเดสก์ท็อป

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการลบแฟ้มเดียว ให้คลิกที่แฟ้ม กด Delete แล้วคลิก ใช่

    • เมื่อต้องการลบแฟ้มทั้งหมด บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก ลบข้อมูลในถังรีไซเคิล แล้วคลิก ใช่

เคล็ดลับ

  • คุณสามารถลบข้อมูลใน 'ถังรีไซเคิล' ได้โดยไม่ต้องเปิด 'ถังรีไซเคิล' ด้วยการคลิกขวาที่ 'ถังรีไซเคิล' แล้วคลิก ล้างข้อมูลในถังรีไซเคิล

  • คุณสามารถลบแฟ้มออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถาวรโดยไม่ต้องส่งไปยัง 'ถังรีไซเคิล' ก่อนด้วยการคลิกแฟ้ม แล้วกด Shift+Deleteต้องการความช่วยเหลือหรือไม่