สร้างภาพพาโนรามาและภาพคอลลาจ และทำภาพโมเสก

ด้วย Photo Gallery คุณสามารถสร้างรูปถ่ายทิวทัศน์แบบพาโนรามา ด้วยการต่อรูปถ่ายหลายรูปเข้าด้วยกัน หรือวางกลุ่มรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันในภาพคอลลาจ และคุณยังสามารถสร้างรูปถ่ายหมู่ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการรวมส่วนที่ดีที่สุดจากรูปถ่ายอย่างน้อยสองรูปให้อยู่ในรูปเดียว โดยใช้การทำภาพโมเสก

การสร้างภาพพาโนรามา

 1. ถ่ายภาพหลายภาพที่มาจากมุมเดียวกันเพื่อให้แต่ละภาพเหลื่อมกัน และนำเข้าไปยัง Photo Gallery

 2. เลือกรูปถ่ายที่คุณกำลังจะใช้ และบนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก พาโนรามา Photo Gallery จะจัดเรียงรูปถ่ายและรวมเข้าด้วยกันในองค์ประกอบภาพใหม่

 3. เมื่อต้องการครอบตัดภาพพาโนรามาที่เสร็จแล้ว บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม การปรับ คลิก ครอบตัด

การสร้างภาพคอลลาจ

 1. เลือกรูปถ่ายอย่างน้อยเจ็ดรูปที่คุณต้องการรวมเข้าด้วยกันในภาพคอลลาจ

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก สร้างภาพคอลลาจอัตโนมัติ
  – หรือ –
  คลิกเมนูแบบหล่นลง สร้างภาพคอลลาจอัตโนมัติ เพื่อเลือกขนาดและเค้าโครงของภาพคอลลาจที่คุณต้องการ

การทำภาพโมเสก

 1. เลือกรูปถ่ายอย่างน้อยสองรูปที่มีฉากและมุมเดียวกัน

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก การทำภาพโมเสก

 3. คลิกพื้นที่ของรูปถ่ายที่คุณต้องการแทนที่ แล้วลากจุดหนึ่งเพื่อปรับขนาดของพื้นที่นี้

 4. คลิกรูปที่คุณชอบที่สุดเพื่อทำมาแทนที่ จากนั้นคลิก บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่