การพิมพ์รูปภาพ: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows'

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์รูปภาพ'
กล่องโต้ตอบ 'พิมพ์รูปภาพ' ใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows '
แสดงทั้งหมด

ฉันจะเปลี่ยนขนาดการพิมพ์ใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' ได้อย่างไร

'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' จะมีรายชื่อของแม่แบบที่ตรงกับขนาดการพิมพ์ทั่วไป เช่น ภาพถ่ายขนาด 4 x 6, 8 x 10 และขนาดกระเป๋าสตางค์

อย่างไรก็ตาม รูปภาพดิจิทัลส่วนใหญ่จะไม่พอดีกับการพิมพ์ขนาดมาตรฐาน ดังนั้นคุณจึงอาจมีพื้นที่ว่างบริเวณขอบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณควรครอบตัดภาพถ่ายของคุณให้มีขนาดมาตรฐาน แล้วพิมพ์รูปภาพที่ครอบตัดแล้วด้วย 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' โปรแกรมแก้ไขรูปส่วนใหญ่ รวมทั้ง 'ระบายสี' ของ Windows จะมีความสามารถในการครอบตัด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การครอบตัดรูปภาพโดยใช้ 'ระบายสี')

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันพยายามพิมพ์รูปภาพรูปเดียวบนแม่แบบที่มีพื้นที่ว่างสำหรับรูปภาพหลายรูป

เพื่อประหยัดหมึก Windows จะพิมพ์เฉพาะสิ่งที่คุณบอกให้พิมพ์เท่านั้น ดังนั้น ถ้าคุณพยายามจะพิมพ์รูปภาพขนาด 4 x 6 นิ้วหนึ่งรูปในหน้าที่มีพื้นที่ว่างสำหรับรูปภาพสามรูป คุณจะเห็นภาพถ่ายของคุณล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สีขาวจำนวนมาก

ฉันสามารถพิมพ์รูปภาพที่แตกต่างกันหลายภาพในหนึ่งหน้าได้หรือไม่

ได้ เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพขนาดเล็กลงหลายๆ ภาพในหนึ่งหน้า ให้คลิกขวารูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิก พิมพ์ คุณจะเห็นตัวอย่างของรูปภาพในกล่องโต้ตอบ พิมพ์รูปภาพ คุณอาจใช้กระดาษมากกว่าหนึ่งแผ่นได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของรูปภาพที่คุณกำลังพิมพ์ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิมพ์รูปภาพ)

ตัวเลือก "จัดรูปภาพให้พอดีกับเฟรม" ใช้ทำอะไรได้บ้าง

รูปภาพดิจิทัลมักไม่พอดีกับขนาดการพิมพ์มาตรฐาน ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดรูปภาพให้พอดีกับเฟรมWindows จะขยายขนาดรูปให้เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่ารูปพอดีกับสัดส่วนที่คุณระบุ

ภาพประกอบแสดงผลของ 'จัดรูปภาพให้พอดีกับเฟรม' ที่มีต่อรูปภาพที่พิมพ์
ก่อนและหลังการใช้ 'จัดรูปภาพให้พอดีกับเฟรม'

ข้อเสียเพียงข้อเดียวในการใช้ตัวเลือกนี้คือ รูปภาพส่วนนั้นจะถูกขยายเกินเฟรมและจะไม่ถูกพิมพ์ คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขรูป เช่น 'ระบายสี' เพื่อครอบตัดภาพถ่ายด้วยตัวคุณเองได้ตลอดเวลา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การครอบตัดรูปภาพโดยใช้ 'ระบายสี')

เหตุใดบางครั้งการตั้งค่าต่างๆ เช่น ขนาดกระดาษและคุณภาพการพิมพ์จึงมีการเปลี่ยนแปลง

ตามค่าเริ่มต้น จะแสดงเฉพาะการผสมผสานระหว่างขนาดกระดาษ ชนิดกระดาษ และคุณภาพการพิมพ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในกล่องโต้ตอบ พิมพ์รูปภาพ

คุณสามารถปิดการป้องกันตัวเองนี้เพื่อดูตัวเลือกและการผสมผสานทั้งหมด แม้ว่าอาจพิมพ์ออกมาไม่ดีนักก็ตาม เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้คลิก ตัวเลือก ที่มุมล่างขวาของกล่องโต้ตอบ พิมพ์รูปภาพ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะตัวเลือกที่เข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์ของฉันเท่านั้น

แผ่นรวมรูปขนาดย่อคืออะไร

แผ่นรวมรูปขนาดย่อคือหน้าที่มีรูปภาพของคุณในขนาดที่เล็กลง ซึ่งคุณสามารถพิมพ์เพื่อใช้อ้างอิงการแสดงผลได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นรวมรูปขนาดย่อและวิธีใช้ ให้ดูที่ การดูและพิมพ์รูปขนาดย่อของรูปภาพ

ชนิดของกระดาษส่งผลต่อรูปภาพที่พิมพ์ออกมาอย่างไร

ชนิดของกระดาษที่คุณใช้พิมพ์รูปภาพอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดคุณภาพการพิมพ์ คุณอาจใช้กระดาษธรรมดาหรือกระดาษอิงค์เจ็ตสำหรับการพิมพ์ทั่วไป แต่ถ้าต้องการให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการเข้ากรอบ คุณควรใช้กระดาษอัดภาพแบบมันหรือด้านแบบพรีเมียม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ตัวเลือกชนิดกระดาษที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณมีในเครื่องพิมพ์ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่