การปักหมุดเว็บไซต์ไว้ที่แถบงานของคุณ


สำหรับการเข้าถึงด่วน คุณสามารถตรึงเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมบ่อยครั้งไว้ที่แถบงานบนเดสก์ท็อปของ Windows 7 โดยใช้วิธีเดียวกันกับการตรึงโปรแกรม

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการตรึงเว็บไซต์เข้ากับแถบงาน (0:44)

เมื่อต้องการตรึงเว็บไซต์

  • คลิกแท็บของเว็บเพจแล้วลากไปยังแถบงาน

เมื่อต้องการเอาเว็บไซต์ที่ตรึงไว้ออกจากแถบงาน

  • คลิกขวาที่ไอคอนเว็บไซต์บนแถบงาน แล้วคลิก ถอนการตรึงโปรแกรมนี้ออกจากแถบงานต้องการความช่วยเหลือหรือไม่