การเล่นแฟ้มเสียงหรือวิดีโอ: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเล่นแฟ้มเสียงหรือวิดีโอใน Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

ฉันสามารถจัดการปัญหาเกี่ยวกับเสียง เช่น เสียงแปลกปลอม เสียงแตก เสียงแบบเล่นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปได้อย่างไร

หากปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบกับแฟ้มทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่คุณเล่น (เมื่อเทียบกับแฟ้มบางแฟ้ม) อาจมีสาเหตุมาจากซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับการ์ดเสียงของคุณ (หรือที่เรียกว่าตัวควบคุมเสียงหรืออุปกรณ์เสียง) เก่าเกินไป คุณสามารถตรวจสอบการปรับปรุงได้โดยทำดังนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. ถ้าพบการปรับปรุงใดๆ ให้คลิก ติดตั้งการปรับปรุง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ในบางกรณี คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิตการ์ดเสียงของคุณโดยตรง

ฉันสามารถจัดการปัญหาเกี่ยวกับวิดีโอ เช่น เส้นริ้วในวิดีโอ วิดีโอกระตุกหรือสะดุดและปัญหาอื่นๆ ได้อย่างไร

หากปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบกับแฟ้มวิดีโอทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่คุณเล่น (เมื่อเทียบกับแฟ้มบางแฟ้ม) อาจมีสาเหตุมาจากซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับการ์ดแสดงผลของคุณ (หรือที่เรียกว่าอะแดปเตอร์การแสดงผล อะแดปเตอร์แสดงผล กราฟิกอะแดปเตอร์ หรือแผงวงจรกราฟิก) เก่าเกินไป โปรดตรวจสอบการปรับปรุงสำหรับซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับการ์ดแสดงผลและการปรับปรุง Microsoft DirectX โดยทำดังนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. ถ้าพบการปรับปรุงใดๆ ให้คลิก ติดตั้งการปรับปรุง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ในบางกรณี คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิตการ์ดแสดงผลของคุณโดยตรง

หากการปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองลด (หรือปิด) การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์การแสดงผลโดยทำดังนี้

 1. เปิด 'ความละเอียดของหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ปรับความละเอียดของหน้าจอ

 2. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง คลิกแท็บ แก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

  โปรดทราบว่าโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลบางโปรแกรมไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. เลื่อนแถบเลื่อน การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ ไปทางด้าน ไม่มี เพื่อลดหรือปิดการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์การแสดงผล

ทำไม Player จึงแสดงจินตภาพแทนวิดีโอ (หรือแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด) เมื่อฉันเล่นแฟ้มวิดีโอ

อาจไม่มีการติดตั้งตัวแปลงสัญญาณวิดีโอที่จำเป็นสำหรับการถอดรหัสและแสดงวิดีโอไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพยายามเล่นแฟ้มที่เข้ารหัสโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ MPEG-2 และคุณไม่มีตัวถอดรหัส MPEG-2 (หรือที่เรียกว่าตัวถอดรหัสดีวีดี) ที่เข้ากันได้ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือพบปัญหาอื่นๆ ในการเล่น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาและดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันสามารถกำหนดให้ Windows Media Player โปรแกรมเล่นเริ่มต้นสำหรับชนิดแฟ้มได้อย่างไร

คุณสามารถกำหนดให้ Windows Media Player เป็นโปรแกรมเล่นเริ่มต้นสำหรับชนิดแฟ้มต่างๆ ได้ (รูปแบบ) คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อเปลี่ยนแปลงชนิดแฟ้มที่ Player จะเล่นโดยอัตโนมัติ

 1. เปิด 'โปรแกรมเริ่มต้น' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมเริ่มต้น

 2. คลิก ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ

 3. ในรายการ โปรแกรม คลิก Windows Media Player จากนั้นคลิก เลือกค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมนี้

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชนิดแฟ้มที่คุณต้องการให้ Windows Media Player เล่นตามค่าเริ่มต้น

  ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Windows Media Player เล่นแฟ้มบางชนิดโดยค่าเริ่มต้น ให้กลับไปที่ 'ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้น' และเลือกให้โปรแกรมอื่นเป็นโปรแกรมเล่นเริ่มต้นสำหรับชนิดแฟ้มนั้นๆ

  หมายเหตุ

  • โปรดทราบว่า Player อาจไม่สามารถเล่นแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งได้ แม้ว่าคุณได้เลือกชนิดแฟ้มไว้แล้วก็ตาม ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าแฟ้มดังกล่าวใช้ตัวแปลงสัญญาณที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาและดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย

  • ไม่สามารถตั้งค่าให้ Windows Media Player เป็นโปรแกรมเล่นเริ่มต้นสำหรับชนิดแฟ้มทั้งหมดที่ Windows Media Player สามารถเล่นได้ ไม่สนับสนุนชนิดแฟ้มบางชนิด

เหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเล่นกระแสข้อมูลจากบางเซิร์ฟเวอร์

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

 • คุณหรือเซิร์ฟเวอร์อาจพบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายชั่วคราว

 • ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำงาน ผู้ดูแลเครือข่ายอาจบล็อกกระแสข้อมูลบางชนิด

 • Windows Media Player อาจได้รับการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่า Player สำหรับการส่งกระแสข้อมูล ให้ดูที่ Windows Media Player ใช้โพรโทคอลใดในการส่งกระแสข้อมูล

 • เซิร์ฟเวอร์อาจได้รับการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง

เหตุใด Windows Media Player จึงไม่ตอบสนองหรือปิดลงโดยไม่คาดคิดบ่อยๆ

Windows Media Player ทำงานร่วมกับคอมโพเนนต์ระบบจำนวนมาก เช่น โปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ ตัวแปลงสัญญาณเสียงและวิดีโอ และตัวกรอง DirectShow เป็นไปได้ว่าเกิดปัญหากับ Player เนื่องจากมีคอมโพเนนต์ที่ไม่ถูกต้องหรือเข้ากันไม่ได้จากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อื่นที่ไ่ม่ใช่ Microsoft

ในกรณีดังกล่าว เราแนะนำว่าควรระมัดระวังเมื่อติดตั้งตัวแปลงสัญญาณ โดยเฉพาะชุดตัวแปลงสัญญาณที่ให้บริการฟรีบางส่วนซึ่งอ้างว่ามีตัวแปลงสัญญาณจากหลายๆ บริษัทหรือองค์กร เป็นที่ทราบกันว่าอาจมีความเข้ากันไม่ได้เกิดขึ้นกับบางคอมโพเนนต์ในชุดตัวแปลงสัญญาณเหล่านี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการเล่นที่ร้ายแรงใน Windows Media Player และโปรแกรมมัลติมีเดียอื่นๆ ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ และทำให้ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเล่นได้ยาก

ด้วยสาเหตุเหล่านี้ เราจึงไม่แนะนำให้คุณติดตั้งชุดตัวแปลงสัญญาณชนิดนี้ และแนะนำให้คุณเอาชุดตัวแปลงสัญญาณออกถ้าคุณได้ติดตั้งไปแล้วและมีปัญหากับ Player เราแนะนำให้คุณติดตั้งเฉพาะตัวแปลงสัญญาณ ตัวกรอง หรือปลั๊กอินจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและได้รับอนุญาตเท่านั้น เช่น เว็บไซต์ผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม คุณควรดำเนินการติดตั้งอย่างระมัดระวัง เนื่องจากผู้ผลิตตัวแปลงสัญญาณบางรายมีการสนับสนุนลูกค้าเพียงเล็กน้อย

นอกจากนี้เรายังแนะนำให้คุณตั้งค่าจุดคืนค่าก่อนที่จะติดตั้งคอมโพเนนต์สื่อดิจิทัลใดๆ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถกลับไปใช้การกำหนดค่าดั้งเดิมของระบบได้ ถ้าจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าจุดการคืนค่าระบบ ให้ดูที่ 'การคืนค่าระบบ' คืออะไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันสามารถป้องกันไม่ให้เล่นวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

โดยปกติแล้ว Windows Media Player จะเล่นวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอเมื่อคุณคลิกปุ่ม ดูแบบเต็มหน้าจอรูปภาพของปุ่ม 'ดูแบบเต็มหน้าจอ' หรือกด Alt+Enter อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีวิดีโออาจเล่นในโหมดเต็มหน้าจอโดยอัตโนมัติ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆ หากคุณใช้จอภาพหลายจอภาพและมีการกำหนดค่าการ์ดแสดงผลของคุณ (หรือที่เรียกว่าอะแดปเตอร์การแสดงผล อะแดปเตอร์การแสดงผล กราฟิกอะแดปเตอร์ หรือแผงวงจรกราฟิก) ให้ใช้โหมดโคลน (โหมดหลายจอภาพที่จะแสดงภาพเดียวกันบนจอภาพตั้งแต่สองจอภาพขึ้นไป) คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาโหมดเต็มหน้าจอได้โดยปิดโหมดโคลนสำหรับจอภาพอย่างน้อยหนึ่งจอภาพ

ในบางกรณี ปัญหานี้ยังอาจเกิดขึ้นได้หากมีการกำหนดค่าให้การ์ดแสดงผลของคุณใช้โหมดย่อ/ขยาย (โหมดที่คุณสามารถขยายส่วนใดส่วนหนึ่งบนหน้าจอ) คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาการแสดงเต็มหน้าจอโดยปิดโหมดย่อ/ขยาย

ขั้นตอนในการปิดโหมดโคลนหรือโหมดย่อ/ขยายจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของการ์ดแสดงผลและรุ่นของโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผล ให้ทำตามคำแนะนำทั่วไป สำหรับคำแนะนำเฉพาะในการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์บางอย่าง ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือการ์ดแสดงผลของคุณ

 1. เปิด 'ความละเอียดของหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ปรับความละเอียดของหน้าจอ

 2. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง มองหาการตั้งค่าโหมดโคลนหรือโหมดย่อ/ขยายบนแท็บใดแท็บหนึ่ง (ลองเริ่มจากแท็บใดๆ ที่มีชื่อแบรนด์หรือรุ่นของการ์ดแสดงผลของคุณ) จากนั้นจึงปิดคุณลักษณะดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือหรือไม่