การเล่นแฟ้มเสียงหรือวิดีโอ


คุณสามารถใช้ Windows Media Player เล่นแฟ้มสื่อดิจิทัลที่อยู่ในไลบรารีของ Player บนคอมพิวเตอร์หรือบนโฟลเดอร์เครือข่ายของคุณ หรือบนเว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Player เล่นซีดีหรือดีวีดี ให้ดูที่ การเล่นซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเล่นแฟ้มในไลบรารีของ Player

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้เรียกดูหรือค้นหารายการที่คุณต้องการเล่น

 3. เมื่อต้องการเล่นแฟ้มในไลบรารีของ Player ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้คลิกสองครั้งที่รายการเพื่อเริ่มเล่น

  • คลิกแท็บ เล่น แล้วลากรายการจากบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดไปยังบานหน้าต่างรายการ

   คุณสามารถลากแต่ละรายการ (เช่น หนึ่งเพลงหรือหลายเพลง) หรือคอลเลกชันรายการต่างๆ (เช่น อัลบั้ม ศิลปิน ประเภท ปี หรือการจัดอันดับ รายการเดียวหรือหลายรายการ) ไปยังบานหน้าต่างรายการ ถ้าคุณลากคอลเลกชันรายการไปยังบานหน้าต่างรายการ รายการแรกในคอลเลกชันรายการนั้นจะเริ่มเล่น

   ถ้าบานหน้าต่างรายการมีรายการอื่นๆ อยู่แล้ว คุณสามารถล้างเนื้อหานั้นได้ด้วยการคลิกปุ่ม ล้างรายการ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหารายการในไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การค้นหารายการในไลบรารีของ Windows Media Player

เมื่อต้องการย้ายไปยังจุดที่ระบุในแฟ้ม

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังจุดที่ระบุในแฟ้ม ให้เล่นแฟ้มในไลบรารีของ Player แล้วย้ายแถบเลื่อน ค้นหารูปภาพของ 'แถบเลื่อนการค้นหา' ไปยังจุดที่คุณต้องการให้แฟ้มเล่น แถบเลื่อนนี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางแฟ้ม

เมื่อต้องการเล่นแฟ้มที่ไม่ได้อยู่ในไลบรารีของ Player

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. เมื่อต้องการเล่นแฟ้มที่ไม่ได้อยู่ในไลบรารีของ Player ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บ เล่น แล้วลากแฟ้มจากตำแหน่งที่ตั้งใดก็ได้ไปไว้ในบานหน้าต่างรายการ

  • ลากแฟ้มนั้นเข้ามาไว้ในโฟลเดอร์ที่ Player ตรวจสอบ

   ตัวอย่างเช่น ลากแฟ้มเพลงจากอินเทอร์เน็ตไปไว้ในโฟลเดอร์ที่อยู่ในไลบรารีเพลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มรายการลงในไลบรารีของ Player ของคุณ ให้ดูที่ การเพิ่มรายการในไลบรารีของ Windows Media Player

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการเล่นแฟ้มเสียง คุณสามารถลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการเล่นเสียง' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างโดยอัตโนมัติ

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการเล่นเสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้คลิก แก้ไขปัญหาการเล่นเสียงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่