การเล่นซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Center


ใน Windows Media Center คุณสามารถเล่นซีดีเพลงและภาพยนตร์ดีวีดีได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเล่นซีดีและดีวีดีข้อมูล (ดิสก์ที่เก็บแฟ้มสื่อดิจิทัล เช่นแฟ้ม MP3, WMV และ JPEG) ได้อีกด้วย

การเล่นซีดีและดีวีดีใน Media Center จะให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับ Media Center ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิดของรีโมทคอนโทรลสำหรับ Media Center ที่คุณใช้นั้นเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

รูปภาพของตัวเลือก 'เล่นดีวีดี' ใน Windows Media Center
การเล่นดีวีดีใน Media Center

เมื่อต้องการทำความเข้าใจวิธีที่คอมพิวเตอร์ของคุณจัดการกับเนื้อหามัลติมีเดียเมื่อใส่ซีดีหรือดีวีดีในคอมพิวเตอร์ ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ'

แสดงทั้งหมด

การเล่นดีวีดี

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ถ้า Media Center ไม่อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด'
 3. การใส่ดีวีดีลงในดีวีดีไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. ถ้าเมนูหลักของชื่อเรื่องดีวีดีไม่ปรากฎขึ้นโดยอัตโนมัติ ในหน้าจอเริ่มต้นของ Media Center ให้เลื่อนไปที่ ภาพยนตร์ แล้วคลิก เล่นดีวีดี

 5. คลิกปุ่มที่เหมาะสม (ปกติคือปุ่ม เล่น) บนเมนูดีวีดีเพื่อเล่นดีวีดี

 6. ขณะที่ดีวีดีของคุณกำลังเล่น คุณสามารถขยับเมาส์เพื่อให้ตัวควบคุมการเล่นปรากฏ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถใช้ตัวควบคุมการเล่นทำได้

  • คลิกปุ่ม ข้ามไปข้างหน้ารูปภาพของปุ่ม 'ข้ามไปข้างหน้า' เพื่อข้ามไปบทถัดไปในดีวีดี
  • คลิกปุ่ม ข้ามย้อนหลังรูปภาพของปุ่ม 'ข้ามย้อนหลัง' เพื่อกลับไปที่บทก่อนหน้าในดีวีดี
  • คลิกปุ่ม หยุดชั่วคราวรูปภาพของปุ่ม 'หยุดชั่วคราว' แล้วคลิกปุ่ม กรอไปข้างหน้า หนึ่งครั้งเพื่อดูดีวีดีในแบบเคลื่อนไหวช้า (คลิกปุ่ม กรอไปข้างหน้า อีกครั้งเพื่อดูดีวีดีในแบบเคลื่อนไหวเร็ว)
  • คลิกปุ่ม หยุดรูปภาพของปุ่ม 'หยุด' เพื่อหยุดการเล่นดีวีดี

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของการเล่นดีวีดี

 1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก ดีวีดี

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษาเริ่มต้น ให้คลิก ภาษา

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเสียงพื้นฐาน ให้คลิก เสียง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาที่คำบรรยายปรากฏ ให้คลิก คำบรรยาย

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบางปุ่มบนรีโมทคอนโทรลสำหรับ Media Center ให้คลิก ตัวเลือกรีโมทคอนโทรล

การเล่นซีดีเพลง

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ถ้า Media Center ไม่อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด'
 3. ใส่ซีดีเพลงลงในซีดีไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. ถ้าซีดีไม่เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ เพลง คลิก ไลบรารีเพลง คลิก อัลบั้ม คลิกซีดีที่คุณใส่ แล้วคลิก เล่นอัลบั้ม

 5. ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ขณะที่ซีดีของคุณกำลังเล่น

  • ขยับเมาส์ให้ตัวควบคุมการเล่นปรากฏ แล้วคลิกปุ่ม ข้ามไปข้างหน้ารูปภาพของปุ่ม 'ข้ามไปข้างหน้า' เพื่อเล่นแทร็กถัดไปบนซีดี
  • ขยับเมาส์เพื่อให้ตัวควบคุมการเล่นปรากฏขึ้น แล้วคลิกปุ่ม ข้ามย้อนหลังรูปภาพของปุ่ม 'ข้ามย้อนหลัง'เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบัน
  • คลิก ดูรายการเพลง เพื่อดูแทร็กทั้งหมดบนซีดี

  • คลิก ปรับการแสดงภาพ เพื่อดูจินตภาพในขณะที่เล่นเพลง

  • คลิก เล่นรูปภาพ เพื่อเริ่มการนำเสนอภาพนิ่งของคุณประกอบเสียงเพลง

  • คลิก สลับเพลง เพื่อเล่นแทร็กบนซีดีตามลำดับสุ่ม

  • คลิก เล่นซ้ำ เพื่อเล่นซีดีซ้ำแล้วซ้ำอีก

  • ขยับเมาส์ให้ตัวควบคุมการเล่นปรากฏ แล้วคลิกปุ่ม หยุดรูปภาพของปุ่ม 'หยุด' เพื่อหยุดเล่นซีดี

เมื่อต้องการเล่นแฟ้มสื่อจากซีดีข้อมูล หรือดีวีดีข้อมูล หรืออุปกรณ์แบบถอดได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ถ้า Media Center ไม่อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด'
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใส่ซีดีหรือดีวีดีที่มีแฟ้มสื่อ (เช่น แฟ้ม MP3) ลงในซีดีไดรฟ์ หรือดีวีดีไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • เสียบอุปกรณ์แบบถอดได้ (เช่น USB แฟลชไดรฟ์) ลงใน USB พอร์ต บนคอมพิวเตอร์คุณ

 4. ภายใต้ คุณต้องการทำอะไร ให้คลิก เล่นเพลง

หมายเหตุ

 • รูปแบบบลูเรย์ดิสก์ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Media Center เมื่อต้องการเล่นบลูเรย์ดิสก์ คุณต้องใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ Microsoft ซึ่งสนับสนุนการเล่นบลูเรย์และอุปกรณ์ที่สามารถอ่านบลูเรย์ดิสก์ได้

 • เมื่อเล่นซีดีและดีวีดีข้อมูลใน Media Center ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิดแฟ้มเสียงหรือวิดีโอเป็นชนิดที่ได้รับการสนับสนุน เมื่อต้องการดูว่าชนิดแฟ้มใดที่สามารถใช้ได้ ให้ดูที่ ชนิดแฟ้มที่ Windows Media Center สนับสนุนต้องการความช่วยเหลือหรือไม่