ชุดรูปแบบ Poland

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

Wieliczka

Wieliczka

6 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างน้ำตาลอมเทา
ชายหาดบอลติก

ชายหาดบอลติก

6 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าจาง
ธรรมชาติโปแลนด์

ธรรมชาติโปแลนด์

6 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
ภูมิทัศน์โปแลนด์

ภูมิทัศน์โปแลนด์

6 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างน้ำตาลอมเทา