แฟ้มรุ่นก่อนหน้านี้: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้า

แสดงทั้งหมด

รุ่นก่อนหน้าคืออะไร

รุ่นก่อนหน้าคือสำเนาของแฟ้มและโฟลเดอร์ที่สร้างโดย Windows Backup หรือสำเนาของแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ Windows บันทึกโดยอัตโนมัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของจุดคืนค่า คุณสามารถใช้รุ่นก่อนหน้าคืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณปรับเปลี่ยนหรือลบโดยไม่ตั้งใจหรือได้รับความเสียหาย โดยคุณสามารถเปิด บันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่น หรือคืนค่ารุ่นก่อนหน้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแฟ้มหรือโฟลเดอร์

วิธีการสร้างรุ่นก่อนหน้า

รุ่นก่อนจะถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของจุดคืนค่าโดยอัตโนมัติ ถ้าการป้องกันระบบเปิดอยู่ Windows จะสร้างแฟ้มและโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตั้งแต่มีการสร้างจุดคืนค่าครั้งล่าสุด โดยปกติจะมีการสร้างจุดคืนค่าวันละครั้ง ถ้าดิสก์ของคุณมีการแบ่งพาร์ติชัน หรือคุณมีฮาร์ดดิสก์มากกว่าหนึ่งตัวบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องเปิดการป้องกันระบบสำหรับพาร์ติชันหรือดิสก์อื่นๆ นอกจากนี้รุ่นก่อนหน้ายังสร้างโดย Windows Backup เมื่อคุณสำรองแฟ้มของคุณ

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณปรับเปลี่ยนแฟ้มหลายครั้งในหนึ่งวัน เฉพาะรุ่นปัจจุบันเมื่อสร้างจุดคืนค่าหรือการสำรองข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นรุ่นก่อนหน้า

เมื่อต้องการเปิดการป้องกันระบบ

การป้องกันระบบจะเปิดโดยอัตโนมัติสำหรับไดรฟ์ที่มี Windows ติดตั้งอยู่ คุณสามารถเปิดการป้องกันระบบสำหรับไดรฟ์อื่นได้ด้วยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การป้องกันระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกไดรฟ์ แล้วคลิก กำหนดค่า

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดความสามารถในการคืนค่าการตั้งค่าระบบและแฟ้มรุ่นก่อนหน้า ให้คลิก คืนค่าการตั้งค่าระบบ และแฟ้มรุ่นก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการเปิดความสามารถในการคืนค่าแฟ้มรุ่นก่อนหน้า ให้คลิก คืนค่าเฉพาะแฟ้มรุ่นก่อนหน้าเท่านั้น

 5. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการปิดการป้องกันระบบ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Windows เก็บแฟ้มรุ่นก่อนหน้าของคุณ คุณสามารถปิดการป้องกันระบบ เมื่อคุณปิดการป้องกันระบบ คุณปิดความสามารถในการคืนค่าแฟ้มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ 'การคืนค่าระบบ' ด้วย

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การป้องกันระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกไดรฟ์ แล้วคลิก กำหนดค่า

 4. คลิก ปิดการป้องกันระบบ แล้วคลิก ตกลง

ฉันจะดูและคืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าได้อย่างไร

 1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คืนค่ารุ่นก่อนหน้า

  คุณจะเห็นรายการของแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าที่พร้อมใช้งาน รายการจะมีแฟ้มที่บันทึกไว้บนสำเนาสำรอง (ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Backup เพื่อสำรองแฟ้มของคุณ) รวมทั้งจุดคืนค่า

  หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าที่มีอยู่ในไลบรารี ให้คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่มีการบันทึกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ดังกล่าวแทนที่จะเป็นในไลบรารี ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการคืนค่ารูปภาพของรุ่นก่อนหน้าที่มีอยู่ใน 'ไลบรารีรูปภาพ' แต่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ รูปภาพของฉัน ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ รูปภาพของฉัน แล้วคลิก คืนค่ารุ่นก่อนหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารี ให้ดูที่ การรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี

  รูปภาพของแท็บ 'รุ่นก่อนหน้า'
  แท็บ 'รุ่นก่อนหน้า' ที่แสดงแฟ้มรุ่นก่อนหน้าบางแฟ้ม
 2. ก่อนที่จะคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้า ให้เลือกรุ่นก่อนหน้า แล้วคลิก เปิด เพื่อดูให้แน่ใจว่าเป็นรุ่นที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ

  • คุณไม่สามารถเปิดหรือคัดลอกแฟ้มรุ่นก่อนหน้าที่สร้างโดย Windows Backup แต่คุณสามารถที่จะคืนค่าแฟ้มเหล่านั้นได้

 3. เมื่อต้องการคืนค่ารุ่นก่อนหน้า ให้เลือกรุ่นก่อนหน้า แล้วคลิก คืนค่า

  คำเตือน

  • แฟ้มหรือโฟลเดอร์ดังกล่าวจะแทนที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณไม่สามารถเลิกทำการแทนที่นี้ได้

  หมายเหตุ

  • ถ้าปุ่ม คืนค่า ไม่พร้อมใช้งาน คุณจะไม่สามารถคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจสามารถที่จะเปิดหรือบันทึกแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้

การคืนค่ารุ่นก่อนหน้าจากจุดคืนค่าแตกต่างจากการคืนค่ารุ่นก่อนหน้าจากสำเนาสำรองอย่างไร

เมื่อคุณคืนค่ารุ่นก่อนหน้าจากจุดคืนค่า แฟ้มถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าจากสำเนาสำรอง หลังจากที่คุณเลือกรุ่นก่อนหน้าและคลิก 'คืนค่า' แล้ว Windows จะเปิด 'ตัวช่วยสร้างการคืนค่าแฟ้ม' แล้วให้คุณทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างดังกล่าว ไดรฟ์หรือสื่อที่เก็บสำเนาสำรองของคุณจะต้องพร้อมใช้งานในการที่คุณจะคืนค่ารายการจากสำเนาสำรอง

เหตุใดฉันจึงไม่พบแฟ้มรุ่นก่อนหน้าบางแฟ้ม

สาเหตุที่เป็นไปได้มีอยู่หลายประการดังต่อไปนี้

 • แฟ้มนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง รุ่นก่อนหน้าพร้อมใช้งานสำหรับแฟ้มที่มีการปรับเปลี่ยนเท่านั้น

 • ไม่มีการสร้างจุดคืนค่าหรือสำเนาสำรองตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงแฟ้ม

 • การป้องกันระบบอาจไม่ได้เปิดสำหรับไดรฟ์ที่เก็บแฟ้มเหล่านั้น ถ้าการป้องกันระบบไม่ได้เปิดอยู่ Windows จะไม่สามารถสร้างรุ่นก่อนหน้าได้

  เมื่อต้องการเปิดการป้องกันระบบ

  1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การป้องกันระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. คลิกไดรฟ์ แล้วคลิก กำหนดค่า

  4. คลิก คืนค่าการตั้งค่าระบบ และแฟ้มรุ่นก่อนหน้า แล้วคลิก ตกลง

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่ายที่ทำงาน ผู้ดูแลระบบของคุณอาจปิดความสามารถในการใช้รุ่นก่อนหน้า

 • แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ Windows จำเป็นต้องมีเพื่อให้ทำงานอย่างถูกต้อง ตัวอย่างประกอบด้วยโฟลเดอร์ระบบ (โฟลเดอร์ที่ Windows ติดตั้งอยู่) และแฟ้มในโฟลเดอร์ระบบ ซึ่งปกติจะเป็น C:\WindowsWindows มีวิธีคืนค่าแฟ้มระบบโดยใช้ 'การคืนค่าระบบ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าแฟ้มระบบ ให้ดูที่ การคืนค่าระบบ: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันสามารถคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบหรือถูกเปลี่ยนชื่อได้หรือไม่

ถ้าคุณลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าได้ แต่คุณจะต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งที่มีการบันทึกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ดังกล่าว เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบหรือถูกเปลี่ยนชื่อ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่เคยมีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ดังกล่าว จากนั้นคลิก คืนค่ารุ่นก่อนหน้า

  ถ้าโฟลเดอร์อยู่ที่ระดับบนสุดของไดรฟ์ ตัวอย่างเช่น C:\ ให้คลิกขวาที่ไดรฟ์ แล้วคลิก คืนค่ารุ่นก่อนหน้า

 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าที่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคืนค่า (ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้มถูกลบวันนี้ ให้เลือกโฟลเดอร์รุ่นของเมื่อวานนี้ซึ่งมีแฟ้มนั้นอยู่)

 4. ลากแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคืนค่าไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น เช่น เดสก์ท็อปของคุณหรือโฟลเดอร์อื่น

  แฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นนั้นจะถูกบันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณจำชื่อหรือตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ถูกต้องไม่ได้ คุณสามารถค้นหาได้ด้วยการพิมพ์บางส่วนของชื่อในกล่องค้นหาในโฟลเดอร์ 'คอมพิวเตอร์'ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่