การพิมพ์รูปภาพใน Windows สามารถดำเนินการได้หลายวิธี

ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows เป็นเดสก์ท็อปแอปที่ให้วิธีที่ดีเยี่ยมในการพิมพ์รูปภาพ คุณสามารถพิมพ์รูปภาพรูปเดียว (และเลือกจากขนาดยอดนิยมได้หลายขนาด) หรือจะพิมพ์หลายรูปพร้อมกันก็ได้

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปแก้ไขหรือแอปแสดงรูปโปรดของคุณได้จาก Windows Store และสั่งพิมพ์โดยใช้ทางลัดอุปกรณ์

และคุณยังสามารถพิมพ์รูปภาพโดยใช้เดสก์ท็อปแอปอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการพิมพ์โดยใช้ 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก File Explorer

 3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ รูปภาพ

  ถ้ารูปภาพที่คุณต้องการพิมพ์ถูกจัดเก็บไว้ในที่อื่นที่ไม่ใช่โฟลเดอร์รูปภาพ ให้ไปที่ตำแหน่งที่จัดเก็บนั้นแทน

 4. ถ้าคุณต้องการพิมพ์รูปภาพรูปเดียว ให้คลิกสองครั้งหรือกดรูปภาพที่คุณต้องการพิมพ์ค้างไว้ แล้วแตะหรือคลิก พิมพ์

  หรือ

  ถ้าคุณต้องการพิมพ์รูปภาพมากกว่าหนึ่งรูป ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แตะหรือคลิกรูปแต่ละรูปที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วแตะหรือคลิก พิมพ์

 5. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์รูปภาพ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ ขนาดกระดาษ คุณภาพการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ และจำนวนสำเนา

  กล่องโต้ตอบ 'พิมพ์รูปภาพ'
  กล่องโต้ตอบ 'พิมพ์รูปภาพ' ใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows'
 6. เมื่อคุณพอใจกับสิ่งที่เลือกแล้ว ให้แตะหรือคลิก พิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์โดยใช้แอปใน Windows Store

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่ชื่อของแอปในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิกแอปดังกล่าวเพื่อเปิด

 3. เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการพิมพ์

 4. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก อุปกรณ์)

 5. แตะหรือคลิก พิมพ์

  ถ้าแอปที่คุณใช้ไม่สนับสนุนการพิมพ์ คุณจะเห็นข้อความที่ระบุว่า แอปนี้ไม่สามารถพิมพ์ได้

 6. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ

  คุณจะเห็นตัวอย่างของสิ่งที่คุณกำลังพิมพ์ พร้อมกับจำนวนสำเนาและการวางแนวหน้ากระดาษในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

  ถ้าคุณไม่พบเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์

 7. เมื่อต้องการดูสิ่งอื่นที่คุณสามารถทำได้ ให้แตะหรือคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม

  ตัวเลือกใน การตั้งค่าเพิ่มเติม จะแตกต่างกันออกไปในเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง แต่โดยปกติแล้ว คุณจะสามารถเปลี่ยนชนิดกระดาษ เค้าโครงหน้า การวางแนวการพิมพ์ และการตั้งค่าการพิมพ์อื่นๆ ได้ โดยผู้ผลิตเครื่องพิมพ์จะเป็นผู้จัดเตรียมตัวเลือกที่คุณเห็นและสามารถใช้ได้

 8. เมื่อคุณพอใจกับการตั้งค่าแล้ว ให้แตะหรือคลิก พิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์โดยใช้เดสก์ท็อปแอป

เดสก์ท็อปแอปแต่ละรายการจะกำหนดวิธีที่คุณสามารถพิมพ์จากแอปนั้นๆ ได้ ดังนั้น วิธีการพิมพ์ในแอปแต่ละแอปจึงแตกต่างกัน สำหรับวิธีพิมพ์จากเดสก์ท็อปแอปโดยทั่วไป มีดังนี้

 • ดูที่เมนูแฟ้ม โดยปกติแล้ว ตัวเลือก 'พิมพ์' จะอยู่ในเมนูแฟ้มของแอป

 • กด Ctrl+P เพื่อให้กล่องโต้ตอบการพิมพ์ของแอปปรากฏขึ้น

 • มองหาไอคอนหรือปุ่ม 'พิมพ์' ผู้ผลิตแอปส่วนใหญ่มักจะวางไอคอนหรือปุ่ม 'พิมพ์' ไว้บนหน้าจอ โดยปกติแล้ว ตัวเลือกการพิมพ์จะอยู่บนแถบเครื่องมือในแนวด้านบนหรือด้านล่างของแอป

ถ้าวิธีการดังกล่าวข้างต้นใช้ไม่ได้ ให้ดูในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับแอป หรือไปที่ไซต์ช่วยเหลือและสนับสนุนของแอปเพื่อศึกษาวิธีการพิมพ์
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่