การพิมพ์หน้าทดสอบ


หลังจากการติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้ว เป็นเรื่องที่ดีที่จะพิมพ์หน้าทดสอบ

หน้าทดสอบมีประโยชน์สองประการคือ ให้การยืนยันแบบเป็นภาพว่าเครื่องพิมพ์ของคุณใช้งานได้ และยังมีข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

ถ้าการพิมพ์หน้าทดสอบล้มเหลว ให้ตรวจหาขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยละเอียดจากคู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ มีเพียงบริษัทที่ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณเท่านั้นที่สามารถให้ข้อมูลจำเพาะในการแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์ได้ ดูเพิ่มเติมที่ เหตุใดฉันจึงพิมพ์ไม่ได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการพิมพ์หน้าทดสอบ (0:46)

เมื่อต้องการพิมพ์หน้าทดสอบ

  1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

  3. บนแท็บ ทั่วไป คลิก พิมพ์หน้าทดสอบต้องการความช่วยเหลือหรือไม่