การพิมพ์ไปที่ Microsoft XPS Document Writer


XPS Document Writer อนุญาตให้คุณสร้างแฟ้ม .xps โดยใช้โปรแกรมใดก็ได้ที่คุณสามารถพิมพ์จากใน Windows ให้พิมพ์ไปที่ XPS Document Writer เมื่อคุณต้องการสร้าง ส่ง และใช้ร่วมกันหรือประกาศเอกสารที่คุณไม่ต้องให้ผู้อื่นปรับเปลี่ยน หรือเมื่อคุณต้องการพิมพ์เอกสารหรือแสดงเอกสารออนไลน์ในแบบเดียวกันกับที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ คุณควรสร้างเอกสาร XPS สำหรับแฟ้มที่มีกราฟิกหรือภาพประกอบที่อาจแสดงผลในการพิมพ์แตกต่างจากการแสดงออนไลน์หรือการแสดงบนคอมพิวเตอร์โดยใช้จอภาพอื่น

เอกสาร XPS สามารถใช้ร่วมกันได้ง่าย เนื่องจากคุณสามารถดูเอกสารในคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตามที่มีตัวแสดง XPS ติดตั้งอยู่ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะไม่มีโปรแกรมเดียวกันกับที่คุณใช้สร้างเอกสารต้นฉบับก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร XPS ให้ดูที่ เอกสาร XPS: คำถามที่ถามบ่อย หรือดูที่เว็บไซต์ Microsoft XML Paper Specification (เพจอาจเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อต้องการพิมพ์ไปที่ XPS Document Writer

  1. เปิดเอกสารหรือแฟ้มที่คุณต้องการพิมพ์ในรูปแบบ .xps แล้วคลิก พิมพ์ ในโปรแกรมส่วนใหญ่ ตัวเลือกการพิมพ์จะพร้อมใช้งานจากเมนู แฟ้ม

  2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้เลือก Microsoft XPS Document Writer

  3. เมื่อต้องการดูเอกสารโดยใช้ตัวแสดง XPS หลังจากที่พิมพ์เอกสารแล้ว ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิกแท็บ เอกสาร XPS ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย เปิดเอกสาร XPS อัตโนมัติโดยใช้ตัวแสดง XPS ถูกเลือกอยู่ แล้วคลิก ตกลง

  4. คลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสารหรือแฟ้ม

  5. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้ใส่ชื่อแฟ้มและเรียกดูไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม .xps คลิก บันทึกWindows จะบันทึกแฟ้ม .xps ในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' ตามค่าเริ่มต้น

หลังจากพิมพ์เป็นรูปแบบแฟ้ม .xps คุณสามารถดูเอกสาร XPS ได้ด้วยการเรียกดูและเปิดเอกสาร คุณสามารถพิมพ์สำเนากระดาษ ใช้เอกสาร XPS ร่วมกัน หรือส่งเอกสารไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือบุคคลอื่นด้วยวิธีใดๆ ที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ

  • เพื่อช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย คุณสามารถแนบลายเซ็นดิจิทัลไปกับเอกสาร XPS ก่อนที่คุณจะส่งหรือใช้ร่วมกันได้ ลายเซ็นดิจิทัลจะระบุถึงผู้สร้างเอกสาร XPS และช่วยเตือนบุคคลอื่นที่ดูเอกสารถ้ามีการปรับเปลี่ยนเอกสารหลังจากการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล คุณยังสามารถกำหนดได้ว่าจะให้บุคคลใดสามารถดูเอกสารและมีระยะเวลานานเท่าใดได้ด้วยการนำสิทธิไปใช้ก่อนที่จะใช้เอกสารร่วมกันต้องการความช่วยเหลือหรือไม่