เปลี่ยนการแจ้งเตือนสำหรับคำขอเป็นเพื่อน ความคิดเห็น หรือการแท็กภาพถ่าย

คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลขอเป็นเพื่อนกับคุณ แสดงความคิดเห็น แท็กคุณในรูปถ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย และคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ส่งการแจ้งเตือนไปที่ใด

หากต้องการเปลี่ยนประเภทการแจ้งเตือนที่คุณได้รับ

  1. ไปที่เว็บเพจ การตั้งค่าการแจ้งเตือน

    คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

  2. ที่ใต้ การแจ้งเตือนการอัปเดตทางสังคม ให้ทำเครื่องหมายที่กล่องเพื่อเลือกว่าต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนป็อปอัพใน Messenger หรือไม่

  3. หากคุณต้องการรับเฉพาะการแจ้งเตือนบางประเภทเท่านั้น ให้แตะหรือคลิก แสดงประเภทการอัปเดต เพื่อดูรายการการแจ้งเตือนทั้งหมด เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกประเภทที่คุณต้องการรับ

  4. แตะหรือคลิก บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่