การป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยรหัสผ่าน


การใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากแฮกเกอร์และผู้ใช้ที่ไม่ต้องการอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่านที่คาดเดายาก ให้ดูที่ เคล็ดลับในการสร้างรหัสผ่านและวลีรหัสผ่านที่คาดเดายาก

ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะเป็นผู้ดูแล คุณจะสามารถสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ต่างๆ ได้

ขั้นตอนที่คุณควรทำตามจะแตกต่างกัน ขึ้นกับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ป เมื่อต้องการดู ให้ดูที่ "เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ปหรือไม่" ใน โดเมน เวิร์กกรุ๊ป และโฮมกรุ๊ป แตกต่างกันอย่างไร

แสดงทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่บนโดเมน

 1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้
 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. บนแท็บ ผู้ใช้ ให้คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการสร้างรหัสผ่าน แล้วคลิก ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

 4. พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่านใหม่ พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งในกล่อง ยืนยันรหัสผ่านใหม่ คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป

 1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้
 2. คลิก สร้างรหัสผ่าน

  ถ้ามีรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้นี้อยู่แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนรหัสโดยคลิก เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

 3. พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่านใหม่ แล้วพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งในกล่อง ยืนยันรหัสผ่านใหม่

 4. ถ้าคุณต้องการใช้คำใบ้รหัสผ่าน ให้พิมพ์คำใบ้ลงในกล่อง คำใบ้รหัสผ่าน

 5. คลิก สร้างรหัสผ่าน

  เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียสิทธิการเข้าถึงแฟ้มต่างๆ ของคุณถ้าคุณลืมรหัสผ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่