การบันทึกรายการทีวีใน Windows Media Center


เมื่อใช้ Windows Media Center คุณสามารถบันทึกภาพยนตร์และรายการทีวีถ่ายทอดสดลงในคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง คุณสามารถทำได้แม้กระทั่งจัดกำหนดการบันทึกไว้ล่วงหน้าหรือบันทึกตอนใหม่ของซีรีส์ทีวีเรื่องโปรดได้โดยอัตโนมัติ

รูปภาพของตัวเลือก 'รายการทีวีที่บันทึกไว้' ใน Windows Media Center
การเข้าถึงรายการทีวีที่บันทึกไว้ใน Media Center

เมื่อต้องการบันทึกรายการทีวีใน Media Center คุณจำเป็นต้องมีสองสิ่งต่อไปนี้

 • เครื่องรับสัญญาณทีวี (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านช่องเสียบแผงวงจรส่วนขยายภายในหรือพอร์ตส่วนขยายภายนอก)

 • แหล่งสัญญาณทีวี (เช่น จากเสาอากาศทีวี หรือช่องต่อสัญญาณเคเบิลทีวี)

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการบันทึก เช่น คุณภาพการบันทึก หรือตำแหน่งที่จัดเก็บรายการทีวีที่บันทึกไว้ ให้ดูที่ การตั้งค่าตัวเลือกการบันทึกใน Windows Media Center

วิธีหลักในการควบคุม Media Center มีสองวิธี: ด้วยเมาส์และแป้นพิมพ์ หรือด้วยรีโมทคอนโทรลของ Media Center ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้เมาส์กับแป้นพิมพ์โดยใช้ตัวควบคุมการเล่นที่จะปรากฏเมื่อคุณขยับเมาส์

รูปภาพของตัวควบคุมการเล่นใน Windows Media Center
ตัวควบคุมการเล่นเมื่อใช้เมาส์ควบคุม Media Center
แสดงทั้งหมด

การบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดหรือภาพยนตร์

คุณสามารถบันทึกรายการทีวีหรือภาพยนตร์ที่กำลังออกอากาศในปัจจุบันได้ โดยเมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว รายการนั้นจะถูกบันทึกทันทีที่คุณเริ่มการบันทึก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังดูรายการหนึ่งที่ออกอากาศไปแล้วครึ่งรายการก่อนที่คุณจะเริ่มบันทึกรายการดังกล่าว การบันทึกนั้นจะไม่มีรายการในครึ่งแรก

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี แล้วคลิก รายการทีวีถ่ายทอดสด

 3. ขณะที่รายการกำลังออกอากาศ ให้ขยับเมาส์เพื่อให้ตัวควบคุมการเล่นปรากฏขึ้น แล้วคลิก บันทึกรูปภาพของปุ่ม 'บันทึก'

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม 'บันทึก' อาจเป็นเพราะว่าหน้าต่าง Media Center เล็กเกินไป ในกรณีนี้ ให้เพิ่มขนาดของหน้าต่าง หรือไปที่โหมดเต็มหน้าจอด้วยการคลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด' ที่มุมขวาบน

การจัดกำหนดการบันทึกโดยใช้ 'รายการแนะนำ'

คุณสามารถจัดกำหนดการบันทึกได้อย่างรวดเร็วในขณะที่เรียกดู 'รายการแนะนำ' ของรายการทีวีและภาพยนตร์ที่จะออกอากาศได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการตั้งค่า 'รายการแนะนำ' ให้ดูใน การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Center ในส่วน "การกำหนดค่าเครื่องรับ สัญญาณทีวี และรายการแนะนำ"

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี แล้วคลิก รายการแนะนำ

 2. คลิกขวาที่รายการซึ่งคุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึก เพื่อจัดกำหนดการบันทึกรายการดังกล่าว

การจัดกำหนดการบันทึกโดยใช้ 'ค้นหา'

คุณสามารถค้นหาใน Media Center เพื่อหารายการทีวีหรือภาพยนตร์ที่คุณต้องการบันทึก

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี แล้วคลิก ค้นหา

 2. คลิกประเภทที่คุณต้องการค้นหาตาม (เช่น ชื่อเรื่อง) แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อเริ่มการค้นหา

 3. ในหน้าผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกรายการทีวีหรือภาพยนตร์ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึก เพื่อจัดกำหนดการบันทึกของรายการนั้น

การบันทึกซีรีส์ทีวี

แทนที่จะจัดกำหนดการบันทึกรายการทีวีโปรดของคุณทุกสัปดาห์ คุณสามารถทำขั้นตอนให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยการจัดกำหนดการบันทึกของทั้งซีรีส์

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี แล้วคลิก รายการแนะนำ

 2. ค้นหาซีรีส์ทีวีที่คุณต้องการบันทึก คลิกที่ซีรีส์นั้น แล้วคลิก บันทึกซีรีส์

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณกำลังใช้รีโมทคอนโทรลของ Media Center เพื่อเรียกดู 'รายการแนะนำ' คุณสามารถกดปุ่ม RECORD สองครั้งเพื่อจัดกำหนดการบันทึกซีรีส์อย่างรวดเร็ว

การเล่นรายการทีวีที่บันทึกไว้

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี คลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้ คลิกรายการที่คุณต้องการดู แล้วคลิก เล่น หรือ เล่นต่อ

 2. เมื่อต้องการควบคุมการเล่นของรายการทีวีที่บันทึกไว้ ให้ย้ายเมาส์เพื่อแสดงตัวควบคุมการเล่น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก หยุดชั่วคราว  รูปภาพของปุ่ม 'หยุดชั่วคราว' เพื่อหยุดเล่นรายการนั้นชั่วคราว คุณจะเห็นแถบระยะเวลาซึ่งแสดงจำนวนเวลาที่เล่นไปแล้วในการบันทึกนั้น เมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นรายการนั้นต่อจากที่หยุดไว้ ให้คลิก เล่นรูปภาพของปุ่ม 'เล่น'
  • เลื่อนแถบเลื่อนที่ปรากฏเหนือตัวควบคุมการเล่นไปที่จุดอื่น เพื่อเริ่มต้นดูรายการที่บันทึกไว้ต่อจากจุดนั้น

  • คลิก ข้ามย้อนหลัง‌รูปภาพของปุ่ม 'ข้ามย้อนหลัง' หรือ กรอกลับ เพื่อดูซ้ำอีกครั้ง และคลิก กรอไปข้างหน้า หรือ ข้ามไปข้างหน้า‌รูปภาพของปุ่ม 'ข้ามไปข้างหน้า' เพื่อข้ามไปดูส่วนต่อไปในรายการ
  • คลิกปุ่ม เพิ่มเสียงรูปภาพของปุ่ม 'เพิ่มเสียง' หรือปุ่ม ลดเสียงรูปภาพของปุ่ม 'ลดเสียง' เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง และคลิกปุ่ม ปิดเสียงรูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' เมื่อต้องการเปิดหรือปิดเสียง
 3. เมื่อคุณดูรายการที่บันทึกไว้เสร็จแล้ว ให้ขยับเมาส์ แล้วคลิก หยุดรูปภาพของปุ่ม 'หยุด'

การจัดกำหนดการบันทึกตามช่องและเวลา

คุณสามารถตั้งค่า Media Center ให้บันทึกช่องที่ระบุ ณ เวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

 1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี แล้วคลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้

 2. คลิก เพิ่มการบันทึก แล้วคลิก ช่องและเวลา

 3. ใน สถานี ให้ใส่ช่องสถานีที่คุณต้องการบันทึก

 4. ใน ความถี่ ให้คลิก เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อระบุความถี่ที่คุณต้องการบันทึกช่องนั้น
 5. ถ้าคุณเลือก บันทึกครั้งเดียว สำหรับ ความถี่ ใน วันที่ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อระบุวันที่บันทึก
 6. ใน เวลาเริ่มต้น ให้ใส่เวลาที่คุณต้องการให้เริ่มต้นการบันทึก

 7. ใน เวลาหยุด ให้ใส่เวลาที่คุณต้องการให้หยุดการบันทึก

 8. ภายใต้ เก็บไว้ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อระบุระยะเวลาที่คุณต้องการเก็บรายการทีวีที่บันทึกไว้
 9. คลิก บันทึก

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องของการบันทึกที่กำหนดไว้ตามช่องและเวลาได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่อง ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี คลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้ คลิก เพิ่มการบันทึก คลิก ช่องและเวลา แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อเรื่อง และทำตามคำแนะนำ

การจัดกำหนดการบันทึกตามคำสำคัญ

คุณสามารถตั้งค่า Media Center ให้บันทึกรายการทีวีและภาพยนตร์โดยอัตโนมัติตามคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ได้ ซึ่งได้แก่ ชื่อนักแสดง ชื่อผู้กำกับ หรือแม้แต่คำที่ปรากฏในชื่อเรื่อง ในอนาคต เมื่อรายการทีวีหรือภาพยนตร์ที่ออกอากาศมีคำสำคัญตรงกับที่คุณระบุไว้ โปรแกรมจะบันทึกรายการนั้นให้คุณโดยอัตโนมัติ

 1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี แล้วคลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้

 2. คลิก เพิ่มการบันทึก คลิก รายการสิ่งที่ต้องการหรือคำสำคัญ แล้วคลิกประเภทตามคำสำคัญที่คุณต้องการใช้สำหรับการบันทึก (เช่น ชื่อผู้แสดง)

 3. พิมพ์คำสำคัญสำหรับการบันทึกของคุณ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกคำสำคัญที่ตรงกับที่คุณกำลังค้นหาในผลลัพธ์การค้นหาเพื่อบันทึกรายการตามคำสำคัญนั้น

  • ภายใต้ เพิ่มลงในรายการสิ่งที่ต้องการ ให้คลิกปุ่ม บันทึกรายการทั้งหมดที่มี เพื่อบันทึกรายการตรงตามคำที่คุณพิมพ์ ซึ่งมีประโยชน์ถ้าคุณไม่เห็นคำสำคัญที่คุณกำลังค้นหาในผลลัพธ์การค้นหา แต่คุณต้องการบันทึกรายการในอนาคตตามคำสำคัญนั้น

  • ถ้าคุณคลิกประเภท คำสำคัญทั่วไป ในขั้นตอนที่ 2 ให้คลิก บันทึก เพื่อบันทึกรายการตามคำสำคัญนั้น

 4. คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ ในประเภทต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จะใช้สำหรับการบันทึกแบบกำหนดเองของคุณ คลิก บันทึก แล้วคลิก ตกลง

การเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ที่ Windows Media Center ค้นหารายการทีวีที่บันทึกไว้ออก

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์สำหรับให้ Media Center ตรวจสอบแฟ้มรายการทีวีที่บันทึกไว้ การที่ Media Center รุ่นนี้จะสามารถรู้จักแฟ้มได้นั้น แฟ้มบันทึกจะต้องเป็นแฟ้ม Windows TV (.wtv) หรือแฟ้ม Microsoft Recorded TV (.dvr-ms)

 1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี แล้วคลิก ตัวบันทึก จากนั้นคลิก ไลบรารีสื่อ

 2. ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อเพิ่มหรือเอาตำแหน่งที่ตั้งที่ Media Center จะค้นหารายการทีวีที่บันทึกไว้ออก

หมายเหตุ

 • คุณสามารถดูแฟ้มรายการทีวีที่บันทึกไว้ได้จากหลายตำแหน่งที่ตั้ง แต่ Media Center จะบันทึกรายการไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุไว้ใน ที่เก็บข้อมูลตัวบันทึก เท่านั้น

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณบันทึกรายการทีวีหรือภาพยนตร์ จะเป็นการบันทึกไว้ใน ฮาร์ดดิสก์ เป็นแฟ้ม Windows TV ที่มี ส่วนขยายของแฟ้ม เป็น .wtv

 • คุณต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพื่อใช้ในการเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดใน Windows Media Center ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณทีวีติดมาด้วย คุณอาจติดตั้งเพิ่มเติมได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับเครื่องรับสัญญาณทีวี ให้ดูที่ การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

รหัสบทความ: MSW700049ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่